OQ: Optimist Quotient

งานวิจัยเผย….อยากให้ “ลูกฉลาด” แม่ต้องมีความสุขก่อน

account_circle
event
OQ: Optimist Quotient
OQ: Optimist Quotient

ความหวังสูงสุดของคนเป็นแม่ คือ ลูกฉลาด มีความสุข พัฒนาการสมวัย ซึ่งแต่ละคนก็ขวนขวายหาสารพัดวิธี ทุ่มเทเพื่อลูกน้อยอย่างเต็มที่ จนลืมความสุขของตัวเองไป  หรือบางทีก็รู้สึกผิดหากจะทำอะไรเพื่อตัวเอง

แต่…. มีงานวิจัยล่าสุดออกมาว่า เมื่อแม่มีความสุข ลูกถึงจะฉลาด ถึงเวลาคุณแม่ปลดล็อคแล้ว

งานวิจัยเผย….อยากให้ “ลูกฉลาด” แม่ต้องมีความสุขก่อน

งานวิจัยดังกล่าวมีที่มาจาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านวารสารด้านสมอง NeuroImage เนื้อหางานวิจัยมีอยู่ว่า คลื่นสมองแม่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อคลื่นสมองของลูก

ซึ่งงานวิจัยนี้ DR.Vicky Leong ผู้วิจัย ได้ทำการทดสอบกับแม่และลูก จำนวน 15 คู่ โดยให้แม่และลูกทำกิจกรรมร่วมกันไปพร้อม ๆ กับการตรวจคลื่นสมอง dual electroencephalograhy (EEG) เพื่อดูลักษณะการทำงานของคลื่นสมองของทั้งคู่ ระหว่างที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ

หลังจากทดสอบแล้วได้ผลว่า 

 • เมื่อแม่มีความสุข มีอารมณ์เชิงบวก สมองของแม่จะเชื่อมโยงกับสมองของลูกน้อยได้ดี ทำให้การสื่อสารกับลูกได้ดี เมื่อการสื่อสารระหว่างแม่ลูกเป็นไปได้ด้วยดี เด็กๆ ก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่แม่สอนได้ไวและง่ายขึ้น พัฒนาการทางสมองของลูกก็ดีขึ้นตามไปด้วย
 • ระหว่างที่มีกิจกรรมรวมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน คู่ที่แม่สบตาและยิ้มกับลูก จะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สมองลูกก็จะยิ่งเรียนรู้ได้ดีขึ้น และมีผลต่อการเรียนรู้ของลูกในระยะยาว เพราะทำงานกับการเปลี่ยนแปลง “โครงสร้างสมอง” ในวัยเริ่มต้น
 • ส่วนแม่ที่ไม่มีความสุข ซึมเศร้า เครียด การเชื่อมโยงคลื่นสมองระหว่างแม่ลูกมีน้อยมาก ทำให้การเรียนรู้ของลูกทำได้ไม่ดี

ดังนั้น ลูกจะฉลาดมีพัฒนาการดี ต้องเริ่มที่ความสุขของแม่ก่อน เพราะอารมณ์เชิงบวก ทำให้เราเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่น ได้ดีกว่า โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรอง

 

ลูกฉลาด

การสื่อสารเชิงบวกทำอย่างไร

 • แม่ต้องสงบและสื่อสารด้วยอารมณ์เชิงบวกกับลูก
 • สบตา มองหน้า กับลูกบ่อยๆ
 • ดูแลตัวเองก่อนดูแลลูก เมื่อเรามีความสุขความสุขจะแผ่ไปถึงลูก
 • หยุดคำพูดเชิงลบ เช่น คำบ่น ตวาด พูดโดยใช้อารมณ์
 • ชมลูกให้มากกว่าการตำหนิ
 • งดทุบตี ทำร้ายร่างกายลูก

ซึ่งการสื่อสารเชิงบวก เป็นการเลี้ยงลูกที่ส่งเสริม ความฉลาดคิดบวก (OQ: Optimist Quotient) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 ความฉลาดของลูกในยุคดิจิตอล ที่จะช่วยให้ลูกเติบโตอย่างแข็งแรง และประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอล ความฉลาดคิดบวก หรือ OQ เป็นการมองในมุมบวก เด็กที่มี OQ นั้นจะมองเห็นคุณค่าในตัวเอง และรู้จักให้คุณค่าต่อผู้อื่นด้วย ทำให้เป็นเด็กที่ร่าเริง แจ่มใส กล้าที่จะยอมรับผิด เพื่อที่จะแก้ไขให้ดีและถูกต้อง เป็นเด็กที่สุขภาพจิตแข็งแรง เมื่อเกิดปัญหาก็มีสติตั้งรับที่จะแก้ไข บริหารความเครียดได้ดี ทำให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างให้ลูกเป็นเด็กฉลาดคิดบวกได้ เริ่มต้นจากการเลี้ยงลูกเชิงบวกนั่นเอง

ลูกฉลาด

Power BQ 10 ความฉลาดของลูกในยุคดิจิตอล

การเป็นแม่ยุคใหม่ที่ต้องรับมือกับเทคโนโลยีรอบตัว ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีได้ แต่เราสามารถหยิบเอาประโยชน์มาใช้ในการเลี้ยงลูกให้ ลูกฉลาด ประสบความสำเร็จในอนาคตได้ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีงานวิจัยค้นคว้าใหม่ๆ เกิดขึ้นมาตลอด เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

ซึ่งปัจจุบันการจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโต อยู่รอด และประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า แม่ยุคใหม่จึงเป็น Power Mom รู้เรื่อง “10 ความฉลาด”  หรือ Power BQ (Power Baby & Kids Quotients) ที่มีส่วนสำคัญให้ลูกเติบโตแบบ ติดอาวุธความฉลาดรอบด้าน ซึ่ง ความฉลาดทั้ง 10 ด้าน มีดังนี้

1.ความฉลาดด้านสติปัญญา (IQ)

2.ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

3.ความฉลาดทางคุณธรรม (MQ)

4.ความฉลาดเข้าสังคม (SQ)

5.ความฉลาดคิดสร้างสรรค์ (CQ)

6.ความฉลาดในการเล่น (PQ)

7.ความฉลาดในการเผชิญปัญหา (AQ)

8.ความฉลาดด้านสุขภาพดี (HQ)

9.ความฉลาดคิดบวก (OQ)

10 ความฉลาดในการคิดเป็น (TQ)

บทความแนะนำ : 10 วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด สอนลูกฉลาดรู้ ฝึกลูกฉลาดทำ โดยรศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์

 

PWQ10

ปีใหม่นี้เรามาปรับ Mindset กันใหม่ แม่มีความสุข ลูกมีความสุข  การทำให้ตัวเองมีความสุขไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัว เพราะเมื่อเรามีความสุข เราจะมีอารมณ์เชิงบวกและทำให้การสื่อสารเชื่อมโยงกับลูกเป็นไปได้ด้วยดี เป็นการเสริมสร้างความฉลาดคิดบวก (OQ: Optimist Quotient) หนึ่งใน Power BQ ความฉลาด 10 ด้าน ที่เด็กยุคใหม่ควรมี ดังน้น แม่มีความสุข ลูกจะฉลาด หรือ ลูกฉลาด … เริ่มต้นที่แม่มีความสุข

วิธีคลายเครียดเพิ่มสุขของแม่ยุคโควิด

เลี้ยงลูกอยู่บ้านเป็นเวลานาน บางทีก็ลืมวิธีหาความสุขใส่ตัวไปบ้าง ยิ่งช่วงโควิดยิ่งกดดัน เรามาแบ่งปันเคล็ดไม่ลับเพิ่มความสุขให้บรรดาแม่ๆ ในยุคโควิดกัน

 1. พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ บ้าง  ถ้าเป็นเวลาปกติก็ออกไปมิตติ้งกับเพื่อนๆ บ้างเป็นครั้งคราว แต่สำหรับยุคโควิดครองเมือง ก็ทักทายพูดคุยทาง ไลน์ เฟซไทม์ หรือ เฟซบุ๊ค ให้พอกระชุ่มกระชวยหัวใจ โลกของแม่ก็ไม่เงียบเหงาจนเกินไป
 2. หาความสนุกใส่ตัวเสมอๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศหาความสนุกด้วยการ ออกกำลังกายเบาๆ ออกไปวิ่ง หรือจะอ่านหนังสือ ดูซีรีย์ เพิ่มสารเอ็นโดรฟินให้กับร่างกาย จะได้มีพลังบวกไว้เลี้ยงลูกสุดแสบ
 3. ลุกขึ้นแต่งตัว ไม่ได้ออกไปไหนก็แต่งตัวสวยๆ ให้ตัวเองดู ให้ลูกดู ให้สามีดูได้ ใครๆ ก็ชอบของสวยๆ งามๆ ลองลุกขึ้นมาแต่งหน้า แต่งตัว เปลี่ยนสีผม เปลี่ยนทรงผมบ้าง เวลาส่องกระจกเราจะเผลอยิ้มให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัว แถมยังทำให้บรรยากาศรอบตัวสดชื่นขึ้นด้วยนะ
 4. จัดบ้านให้สดใส ลองเปลี่ยนมุมจัดวางของ เก็บกวาดบ้านให้โล่งๆ แค่นี้ก็ทำให้อารมณ์ดี มีความสุขขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ บรรยากาศสะอาด โล่ง ทำให้จิตใจปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย สร้างความรู้สึกเบิกบานใจให้ผู้อยู่อาศัยได้จริงๆ

เครดิต หมอโอ๋เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน

อ่านต่อบทความเรื่องอื่นที่น่าสนใจ คลิก!!

วิจัยชี้!! ลูก นอนกลางวัน ช่วยให้ความจำดี เรียนรู้เร็ว!

ไขความลับ!! พัฒนาสมองลูกใน 1,000 วันแรก ให้มีประสิทธิภาพที่สุด

4 เทคนิคช่วยลูกพัฒนาการดี ด้วย “กิน กอด เล่น เล่า”

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon