ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

212 ชื่อดี ไอเดีย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ เน้นแบบไม่มีสระ (ตัวอักษรกาลกิณี)

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

รวม 212 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ เน้นแบบไม่มีสระ หลีกเลี่ยงตัวอักษรกาลกิณี หากพ่อแม่อยากตั้งชื่อลูกก่อนคลอด สำหรับเด็กเกิดวันจันทร์ ต้องตั้งแบบไหน มีชื่อใดบ้าง มาดูกัน

ไอเดีย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ 212 ชื่อมงคล
ความหมายดี ช่วยเสริมดวงลูก

แนวทางการตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หากพ่อแม่อยากตั้งชื่อลูกที่มีผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลที่ดีต่อชีวิต ต้องเลือกชื่อที่มีตัวอักษรทักษามงคลตามวันที่ลูกเกิด เพื่อที่จะได้ช่วยสร้างแรงเสริมดาววันแห่งชีวิตให้ดีเด่นเกิดขึ้นชัดเจน โดยหลักง่ายๆ ของการตั้งชื่อลูกคือ การหลีกเลี่ยงอักษรกาลกิณีประจำวันเกิด

สำหรับ ชื่อคนเกิดวันจันทร์ จะตั้งยากกว่าวันอื่นเพราะต้องเลี่ยงสระ อย่างชื่อ อรรถกฤต อรรถพล จะเหมาะ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ เพราะมีทั้งตัวอักษร มนตรี อุตสาหะ ศรี และบริวาร โดยข้อสำคัญคือควรหลีกเลี่ยงรูปสระให้หมด เพราะสระทุกตัวเป็นกาลกิณี ซึ่งหลักการตั้งชื่อมงคลตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ให้ใช้อักษรในวรรค เดช นำหน้า หรือตามหลัง ดังต่อไปนี้

 • บริวาร   ก ข ค ฆ ง
 • อายุ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เดช   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • ศรี   ด ต ถ ท ธ น
 • มูละ   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อุตสาหะ ย ร ล ว
 • มนตรี   ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • กาลกิณี ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

หมายเหตุ – การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน หากลูกเกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) ให้นับเป็นวันจันทร์

 

คัดมาให้แล้วไอเดีย  ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ 12 ตัวอย่าง ชื่อเพราะๆ ความหมายมงคล สำหรับลูกชายเกิดวันจันทร์

 1. กฤตัชญ์ อ่านว่า กริ-ตัด แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
 2. คมกฤช อ่านว่า คม-กริด แปลว่า คมของกริช
 3. จรณบูรณ์ อ่านว่า จะ-ระ-นะ–บูน แปลว่าถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
 4. ชยธร อ่านว่า ชะ-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงชัย
 5. ณฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-ทะ-พน แปลว่า กำลังของนักปรายชญ์
 6. นฤพล อ่านว่า นะ-รึ-พน แปลว่า คนผู้มีพลัง
 7. ปิฎก อ่านว่า ปิ–ดก แปลว่า ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
 8. ปวรปรัชญ์ อ่านว่า ปะ-วอน-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
 9. พชรพล อ่านว่า พด-ชะ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
 10. รณกร อ่านว่า รน-นะ-กอน แปลว่า การรบ นักรบ
 11. วรทัต อ่านว่า วอ-ระ-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
 12. วรนน อ่านว่า วอ-ระ-นน แปลว่า มีใจประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ก

ชื่อคำอ่านความหมาย
กชฐณณกด – ถะ – นนนักปราชญ์ผู้มีความมั่นคงดุจดอกบัว
กชมนณัฐกด – ชะ – มน – นัดนักปราชญ์ผู้มีใจประเสริฐ
กนกพลกะ-หนก-พนมีพลังคือทอง
กรชวัลกอน-ชะ-วันรุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
กรณ์วรรธน์กอน – วัดเจริญด้านการงาน
กรภณกอ – ระ – พนพูดเก่ง,พูดดี
กรภัทรกอ – ระ – พัดเจริญในเรื่องที่ทำ
กรวรรธกอ – ระ – วัดสร้างความเจริญ
กฤตชัยกริด-ไชกระทำชนะแล้ว
กฤตธรรมกริด-ตะ-ทำผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว
กฤชณัทกริด – ชะ – นัดมีความรู้เฉียบคม
กฤตภัคกริด – ตะ – พักได้โชค,มีโชค
กฤตยชญ์กริด – ตะ – ยดนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
กฤษกรกริด-สะ-กอนสร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
กฤษณพลกริด-สะ-นะ-พนกำลังของพระกฤษณะ
กอบชนม์กอบ-ชนอายุยืน
กัญจน์กันทอง
ก้องภพก้อง-พบมีชื่อเสียงก้องโลก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ข

ขจรธรรมขะ – จอน – ทำมีธรรมะขจรขจาย
ขจรพลขะ – จอน – พนกำลังเฟื่องฟู
ขจรยศขะ – จอน – ยดมียศศักดิ์ระบือไกล

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ค

คณนนท์คะ – นะ – นนเป็นที่พอใจของหมู่คณะ
คมฉกรรจ์คม – ฉะ – กันแข็งแกร่งเฉียบคม
ครองภพครอง-พบผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ช

ชญวงศ์ชะ – ยะ – วงผู้มีความรู้ของตระกูล
ชนกวนันท์ชะ – นก – วะ – นันรุ่งเรืองยินดีด้วยตนเอง
ชนธนชะ – นะ – ทนคนผู้มั่งคั่ง
ชนม์พัศนภชน – พัด – สะ – นบผู้เกิดมากล้าหาญและยิ่งใหญ่ดั่งท้องฟ้า
ชนวรรธน์ชะ – นะ – วัดคนผู้มีความเจริญ
ชยณัฐชะ – ยะ – นัดนักปราชญ์ผู้มีชัยชนะ
ชยพรรธน์ชะ – ยะ – พัดมีชัยและความเจริญ
ชยพลชะ – ยะ – พนมีพลังคือชัยชนะ
ชวกรชะ-วะ-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชวชัยชะ – วะ – ไชมีชัยชนะอย่างรวดเร็ว

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ฐ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ฐปนนท์ถะ-ปะ-นนมีความพอใจที่ตั้งมั่น
ฐปนัทถะ-ปะ-นัทผู้ให้การดำรงมั่น

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ณ

ณกรนะ – กอนมีความรู้ความสามารถ
ณชนกนะ – ชะ – นกก่อเกิดความรู้
ณฐกรนะ – ถะ – กรนักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
ณฐนนท์นะ – ถะ – นนปราชญ์ผู้มีความรื่นเริง
ณฐพงศ์นะ – ถะ – พงปราชญ์ของตระกูล
ณณนวัตม์นน – นะ – วัดมีความรู้สูงส่งและใหม่ ๆ
ณภคธรรม์พะ – คะ – ทันมีธรรมะและมีโชคดี
ณภัทรนะ – พัดที่ซึงเจริญดีงาม
ณัชชรงค์นัด – ชะ – รงมีความรู้และความรักที่ดี

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ท

ทักษยศทัก – สะ – ยดมีชื่อเรื่องความสามารถ
ทัตฐภัทรทัด – ถะ – พัดให้ความเจริญอย่างมั่นคง

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ธ

ธนพนธ์ทะ – นะ – พนรวบรวมทรัพย์สิน
ธนลภย์ทะ – นะ – ลบได้ทรัพย์
ธชกรทะ – ชะ – กอนเครื่องหมายแห่งฝีมือ
ธชณัททะ – ชะ – นัดธงแห่งความรู้
ธชนรรทน์ทะ – ชะ – นัดทรงไว้ซึ่งความประเสริฐ,นามพระวิษณุ
ธณัฏฐ์ทะ – นัดปราชญ์ผู้มั่นคง
ธนกรทะ – นะ – กอนสร้างทรัพย์สินมั่งมี
ธนกฤตทะ – นะ – กริดสร้างทรัพย์, ทำเงิน
ธนชนม์ทะ – นะ – ชนเกิดมามีทรัพย์สิน
ธนญภพทะ – นน – พบมีความร่ำรวยทั่วแผ่นดิน
ธนดลทะ – นะ – ดนบันดาลทรัพย์
ธนทัตทะ – นะ – ทัดให้ทรัพย์สมบัติ
ธนนท์ทะ – นนมั่นคงยินดี
ธนพนต์ทะ – นะ – พนมีทรัพย์สมบัติ
ธนพลทะ – นะ – พนมีทรัพย์เป็นกำลัง
ธนพัตทะ – นะ – พัดมีทรัพย์
ธนภณทะ – นะ – พนพูดดีมีทรัพย์
ธนรงค์ทะ – นะ – รงร่ำรวยและมีความรักดี
ธนวัฒน์ทะ – นะ – วัดเจริญด้วยทรัพย์
ธนัญชัยทะ – นัน – ไชมีชัยชนะเรื่องทรัพย์
ธนันปภัคทะ – นัน – ปะ – พักร่ำรวยและมีโชคดี
ธรรมปพนทำ-ปะ-พนมีคุณธรรมบริสุทธิ์
ธรรมสรณ์ทำ-มะ-สอนผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ผู้มีความเป็นที่พึ่ง
ธรรศทัดความกล้าหาญ ความอหังการ
ธฤตทะ – ริดมั่นคง, ตั้งมั่น
ธัญทันโชคดี

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ น

ชื่อคำอ่านความหมาย
นนท์นนความยินดี
นนทกรนน-ทะ-กอนกระทำความเพลิดเลิน, สร้างความสุข
นพปภัทรนบ – ปะ – พัดความเจริญดีงามเก้าประการ
นรณัทนอ – ระ – นัดความรู้
นรศฤงค์นอ – ระ – สะ – หริงคนที่ฉลาดเฉียบแหลม
นฤดลนะ – รึ – ดนคนของแผ่นดิน
นัทธ์ฐภัคนัด – ถะ – พักผูกพันกับความมั่นคงและมีโชคดี
นรวรนอ – ระ – วอนคนผู้ประเสริฐ
นฤรงค์นะ – รึ – รงเป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ บ

บวรทัตบอ – วอน – ทัดให้สิ่งที่ยอดเยี่ยม
บรรณรตบัน – นะ – รดผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ป

ปพนปะ – พนบริสุทธิ์
ปองธรรมปอง – ทำหวังคุณความดี
ปกรณ์ภณปะ – กอน – พนพูดดีและรู้หนังสือ
ปฐมภพปะ – ถม – พบต้นกำเนิด,เบื้องแรกแห่งแผ่นดิน
ปณตปะ – นดการน้อบน้อม
ปพรรธน์ปะ – พัดความเจริญก้าวหน้า
ปรมปะ – ระ – มะอย่างยิ่ง
ปรรณณฐภัคปัน – นะ – ถะ – พักปราชญ์ผู้มีความรู้และโชคดีมั่นคง
ปรรณยศปัน – นะ – ยดมีชื่อในเรื่องหนังสือ
ประวรรตน์ภณประ – วัด – พนคำพูดทีเป็นไปในด้านดี
ปรัชญ์ธนัชป – รัด – ทะ – นัดปราชญ์ผู้ร่ำรวย
ปวรรัชดลปะ – วอน – รัด – ชะ – ดนบันดาลให้ยิ่งใหญ่และประเสริฐ
ปวรปะ-วอนผู้ประเสริฐ
ปัญญ์ปันมีปัญญา
ปัญญ์ธรรมปัน – ยะ – ทำมีธรรมะและมีปัญญาดี
ปัญญธรรมปัน – ยะ – ทำมีธรรมะเป็นปัญญา
ปัญญ์นครภัทรปัน – นะ – คอน – พัดมีปัญญาดีงามของบ้านเมือง
ปัณณ์ชนนปัน – ชะ – นนมีความรู้

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ พ

ชื่อคำอ่านความหมาย
พงศ์ณฐพง – นดปราชญ์ของตระกูล
พงศ์ปณตพง – ปะ – นดเผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
พชรดนย์พด – ชะ – ระ – ดนลูกชายที่มีความแข็งแกร่งดุจเพชร
พชรดนัยพะ – ชะ – ระ – ดะ – ไนลูกชายผู้กล้าแข็ง
พรรธน์นลพัด – ทะ – นนเปล่งแสงแห่งความเจริญ
พรรธน์ปภพพัด – ปะ – พบความเจริญของแผ่นดิน
พรรธน์ยศพัด – ยดมียศและความเจริญ
พรหมสรรค์พรม – สันพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรค์มา
พฤทธ์พะ – รึดฉลาด,คงแก่เรียน
พฤทธ์ธนัยพรึด – ทะ – ไนปราชญ์ผู้มีทรัพย์
พฤกษ์พรึกต้นไม้
พลกฤตพน – ละ – กริดผู้สร้างพลัง
พลพรรธน์พน – ละ – พัดเจริญด้วยกำลัง
พลภัทรพน – พัดมีกำลังและความเจริญ
พหลวัศพะ – หน – ละ – วัดมีอำนาจมาก
พัทธนนพัด – ทะ – นนเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับความน่ายินดี
พัศธนญพัด – ทะ – นนมีทรัพย์และความกล้าหาญ
พชรพด – ชะ – ระเพชร
พชรพลพด – ชะ – ระ – พนมีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
พนธกรพน – ทะ – กอนสร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
พบธรรมพบ – ทำพบคุณความดี
พสธรพด-สะ-ทอนทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ภ

ภคธรรม์พะ – คะ – ทันมีธรรมะและมีโชคดี
ภคภณพะ – คะ – พนมีโชคด้านคำพูด
ภณพรรธน์พน – พัดพูดดีมีความเจริญ
ภพธรพบ – ทอนทรงไว้ซึ่งความเจริญ, ทรงภพ
ภพธรรมพบ – ทำธรรมประจำภพ
ภฤศชยตร์พรึด – ชะ – ยดเก่งกล้าและฉลาด
ภัทรณัฏฐ์พัด – ทระ – นัดปราชญ์ผู้มีความเจริญดีงาม

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ม

มนตธรมน – ตะ – ทอนมีมนต์,ทรงปัญญา
มนต์ธวัชมน – ทะ – วัดมีปัญญาเป็นธงชัย
มนวรรธน์มน – นะ – วัดเจริญใจ
มหัทธน์กรมะ – หัด – ทะ – กอนผู้สร้างทรัพย์สมบัติ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ย

ชื่อคำอ่านความหมาย
ยรรยงนรธนยัน – ยง – นะ – ระ – ทนผู้งามสง่าและมีทรัพย์
ยศชยนยด – ชะ – ยนมียศมีชัยชนะ
ยศวรยด – สะ – วอนมียศอันประเสริฐ
ยงยศยง – ยดมียศยั่งยืนนาน
ยศกรยด – สะ – กอนผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ร

รชตระ – ชดเงิน
รณวรรน – นะ – วอนประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ
รชณกรระ – ชะ – นะ – กอนที่ซึ่งมีความสามารถยิ่งใหญ่
รฐนนท์ระ – ถะ – นนเป็นที่นิยมของแว่นแคว้น
รณชัชรน – นะ – ชัดทหารในสนามรบ
รณยศรน – นะ – ยดมีชื่อเสียงในเรื่องการรบ
รตพลระ – ตะ – พนยินดีและมีกำลัง
รมยวรรธน์รม – ยะ – วัดเจริญและรื่นรมย์ใจ
ร่มธรรมร่ม-ทำผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม, ร่มเงาแห่งความดี

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ว

วรชนวอ-ระ-ชนคนผู้ประเสริฐ
วรดรวอ – ระ – ดอนผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
วรทัตวอ – ระ – ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ, การให้พร
วรธรวอ – ระ – ทอนคงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
วรธันย์วอ – ระ – ทันเป็นคนดีและมีโชค
วรพลวอ – ระ – พนมีกำลังอันประเสริฐ
วรยศวอ – ระ – ยดมียศอันประเสริฐ
วรรธณ์ภณวัด – ทะ – พนพูดดีมีความเจริญ
วรรธนนภวัด – ทะ – นะ – นบเจริญดั่งท้องฟ้า
วรลภย์วอ – ระ – ลบมีลาภอันประเสริฐ
วรวรรธน์วอ – ระ – วัดมากด้วยความดี
วรัชญ์วะ – รัดผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัชญ์ฐภัควะ – รัด – ถะ – พักความรู้ประเสริฐและมีโชคมั่นคง
วฤนท์ธมวะ – ริน – ทมมากมายยิ่งใหญ่
วศพลวะ – สะ – พนพลังอำนาจ
วรชนวอ – ระ – ชนผู้ประเสริฐ
วรทวะ – รดผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
วรทย์วะ – รดผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรธนวอ – ระ – ทนมีทรัพย์อันประเสริฐ
วรภพวอ – ระ – พบมีภพประเสริฐ เกิดมาดี
วรรณลภย์วัน – ลบได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง
วรสรณ์วอ – ระ – สอนที่พึ่งอันประเสริฐ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ศ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ศรัณยกรสะ – รัน – ยะ – กอนสร้างที่พึ่ง
ศรัณย์นพสะ – รัน – นบซึ่งเป็นที่พึ่งเก้าประการ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ส

สธรรดรสะ – ทัน – ดอนที่มีคุณธรรม
สพลสะ – พนมีพลัง, แข็งแรง
สมรรถชัยสะ – มัด – ถะ – ไชความสามารถในชัยชนะ
สมรรถนพสะ – มัด – ถะ – นบผู้มีความสามารถทั้งเก้า
สรชนสอ – ระ – ชนการสร้างสรรค์
สรชัชสะ – ระ – ชัดนักรบผู้วิเศษ
สรชัยชญณ์สอ – ระ – ไช – ชนประเสริฐมีชัยชนะและมีความรู้ดี
สรฐชญณ์สอน – ถะ – ชนมีความรู้เป็นที่พึ่งอย่างมั่นคง
สรณสะ – ระ – นะเป็นที่พึ่ง
สรธัญสอ – ระ – ทันมีโชคอย่างวิเศษ
สรปรัชสอ – ระ – ปัดมีความดีงามและความรู้
สรพหลสอ – ระ – พะ – หนใหญ่ยิ่ง,ดีงามมาก
สรรพปกรณ์สัน – พะ – ปะ – กอนพร้อมสรรพด้านหนังสือ
สรรพัชญ์สัน – พัดนามของพระพุทธเจ้า
สรวัชญ์สอ – ระ – วัดรู้ทุกอย่าง
สวกฤตสะ – วะ – กริดทำแล้ว สร้างแล้วด้วยตนเอง

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ห

หรรษกรหัด – สะ – กอนให้ความร่าเริง
หรรษธนัชญ์หัน – สะ – ทะ – นัดยินดีที่มีความรู้และทรัพย์
หฤษฎ์หะ-ริดน่าชื่นชมยินดี
หัชชหัด – ชะน่ายินดี,น่าพอใจ
หัฏฐสรรหัด – ถะ – สันเลือกในสิ่งที่น่ารัก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ อ

อกฤษณ์อะ-กริดสูงสุด
อนณอะ – นนผู้ไม่มีหนี้
อนรรฆอะ-นักหาค่ามิได้ มีค่ามากมาย
อนันต์ธวัชอะ – นัน – ทะ – วัดมีทรัพย์มากล้น
อรรถพรอัด – ถะ – พอนมีสาระดี
อรรณพอัน-นบทะเล,มหาสมุทร
อรรถนนท์อัด-ถะ-นนผู้ยินดีในประโยชน์
อรรถพันธ์อัด-ถะ-พันเกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง
อนลอะ – นนไฟ อัคนีเทพ
อศลย์อะ – สนไม่มีทุกข์โศก

 

ทั้งนี้หากคุณพ่อคุณแม่ได้ไอเดีย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ซึ่งเป็นชื่อดี ความหมายเป็นมงคลตามต้องการแล้ว สิ่งสำคัญที่พึงรู้ไว้คือ ชื่อเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น หากแต่ควรเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกให้หมั่นทำดี ทั้งกายและใจ ก็จะช่วยส่งผลให้มีชีวิตที่ดีได้

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจนอกเหนือจากเรื่อง ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ คลิกที่ภาพได้เลย 

ตั้งชื่อเล่นลูก 100 ชื่อเล่นไทยๆ ลูกชาย ลูกสาว เพราะดี มีความหมาย

250 ชื่อเกาหลี ความหมายดีพร้อมคำอ่าน มีครบทั้งลูกสาว-ลูกชาย

ผิดไหม? ลูกชายชอบเล่นตุ๊กตา ลูกสาวเล่นรถ พ่อแม่ควรทำไงดี!

225 ชื่อลูกชาย 2 พยางค์ เท่ๆ มีครบตั้งแต่ ก-ฮ

14 วิธี “สอนลูกชายให้เป็นสุภาพบุรุษ” ให้เกียรติผู้หญิง

ลูกสาว ลูกชาย แตกต่าง และมีข้อดีอะไรบ้าง?

“เลี้ยงลูกชาย” อย่างไรให้เป็นคนดี

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X