ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

212 ชื่อดี ไอเดีย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ เน้นแบบไม่มีสระ (ตัวอักษรกาลกิณี)

event
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

รวม 212 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ เน้นแบบไม่มีสระ หลีกเลี่ยงตัวอักษรกาลกิณี หากพ่อแม่อยากตั้งชื่อลูกก่อนคลอด สำหรับเด็กเกิดวันจันทร์ ต้องตั้งแบบไหน มีชื่อใดบ้าง มาดูกัน

ไอเดีย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ 212 ชื่อมงคล
ความหมายดี ช่วยเสริมดวงลูก

แนวทางการตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หากพ่อแม่อยากตั้งชื่อลูกที่มีผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลที่ดีต่อชีวิต ต้องเลือกชื่อที่มีตัวอักษรทักษามงคลตามวันที่ลูกเกิด เพื่อที่จะได้ช่วยสร้างแรงเสริมดาววันแห่งชีวิตให้ดีเด่นเกิดขึ้นชัดเจน โดยหลักง่ายๆ ของการตั้งชื่อลูกคือ การหลีกเลี่ยงอักษรกาลกิณีประจำวันเกิด

สำหรับ ชื่อคนเกิดวันจันทร์ จะตั้งยากกว่าวันอื่นเพราะต้องเลี่ยงสระ อย่างชื่อ อรรถกฤต อรรถพล จะเหมาะ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ เพราะมีทั้งตัวอักษร มนตรี อุตสาหะ ศรี และบริวาร โดยข้อสำคัญคือควรหลีกเลี่ยงรูปสระให้หมด เพราะสระทุกตัวเป็นกาลกิณี ซึ่งหลักการตั้งชื่อมงคลตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ให้ใช้อักษรในวรรค เดช นำหน้า หรือตามหลัง ดังต่อไปนี้

 • บริวาร   ก ข ค ฆ ง
 • อายุ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เดช   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • ศรี   ด ต ถ ท ธ น
 • มูละ   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อุตสาหะ ย ร ล ว
 • มนตรี   ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • กาลกิณี ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

หมายเหตุ – การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน หากลูกเกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) ให้นับเป็นวันจันทร์

 

คัดมาให้แล้วไอเดีย  ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ 12 ตัวอย่าง ชื่อเพราะๆ ความหมายมงคล สำหรับลูกชายเกิดวันจันทร์

 1. กฤตัชญ์ อ่านว่า กริ-ตัด แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
 2. คมกฤช อ่านว่า คม-กริด แปลว่า คมของกริช
 3. จรณบูรณ์ อ่านว่า จะ-ระ-นะ–บูน แปลว่าถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
 4. ชยธร อ่านว่า ชะ-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงชัย
 5. ณฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-ทะ-พน แปลว่า กำลังของนักปรายชญ์
 6. นฤพล อ่านว่า นะ-รึ-พน แปลว่า คนผู้มีพลัง
 7. ปิฎก อ่านว่า ปิ–ดก แปลว่า ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
 8. ปวรปรัชญ์ อ่านว่า ปะ-วอน-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
 9. พชรพล อ่านว่า พด-ชะ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
 10. รณกร อ่านว่า รน-นะ-กอน แปลว่า การรบ นักรบ
 11. วรทัต อ่านว่า วอ-ระ-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
 12. วรนน อ่านว่า วอ-ระ-นน แปลว่า มีใจประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ก

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กชฐณณ กด – ถะ – นน นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคงดุจดอกบัว
กชมนณัฐ กด – ชะ – มน – นัด นักปราชญ์ผู้มีใจประเสริฐ
กนกพล กะ-หนก-พน มีพลังคือทอง
กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
กรณ์วรรธน์ กอน – วัด เจริญด้านการงาน
กรภณ กอ – ระ – พน พูดเก่ง,พูดดี
กรภัทร กอ – ระ – พัด เจริญในเรื่องที่ทำ
กรวรรธ กอ – ระ – วัด สร้างความเจริญ
กฤตชัย กริด-ไช กระทำชนะแล้ว
กฤตธรรม กริด-ตะ-ทำ ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว
กฤชณัท กริด – ชะ – นัด มีความรู้เฉียบคม
กฤตภัค กริด – ตะ – พัก ได้โชค,มีโชค
กฤตยชญ์ กริด – ตะ – ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
กฤษกร กริด-สะ-กอน สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
กฤษณพล กริด-สะ-นะ-พน กำลังของพระกฤษณะ
กอบชนม์ กอบ-ชน อายุยืน
กัญจน์ กัน ทอง
ก้องภพ ก้อง-พบ มีชื่อเสียงก้องโลก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ข

ขจรธรรม ขะ – จอน – ทำ มีธรรมะขจรขจาย
ขจรพล ขะ – จอน – พน กำลังเฟื่องฟู
ขจรยศ ขะ – จอน – ยด มียศศักดิ์ระบือไกล

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ค

คณนนท์ คะ – นะ – นน เป็นที่พอใจของหมู่คณะ
คมฉกรรจ์ คม – ฉะ – กัน แข็งแกร่งเฉียบคม
ครองภพ ครอง-พบ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ช

ชญวงศ์ ชะ – ยะ – วง ผู้มีความรู้ของตระกูล
ชนกวนันท์ ชะ – นก – วะ – นัน รุ่งเรืองยินดีด้วยตนเอง
ชนธน ชะ – นะ – ทน คนผู้มั่งคั่ง
ชนม์พัศนภ ชน – พัด – สะ – นบ ผู้เกิดมากล้าหาญและยิ่งใหญ่ดั่งท้องฟ้า
ชนวรรธน์ ชะ – นะ – วัด คนผู้มีความเจริญ
ชยณัฐ ชะ – ยะ – นัด นักปราชญ์ผู้มีชัยชนะ
ชยพรรธน์ ชะ – ยะ – พัด มีชัยและความเจริญ
ชยพล ชะ – ยะ – พน มีพลังคือชัยชนะ
ชวกร ชะ-วะ-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชวชัย ชะ – วะ – ไช มีชัยชนะอย่างรวดเร็ว

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ฐ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฐปนนท์ ถะ-ปะ-นน มีความพอใจที่ตั้งมั่น
ฐปนัท ถะ-ปะ-นัท ผู้ให้การดำรงมั่น

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ณ

ณกร นะ – กอน มีความรู้ความสามารถ
ณชนก นะ – ชะ – นก ก่อเกิดความรู้
ณฐกร นะ – ถะ – กร นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
ณฐนนท์ นะ – ถะ – นน ปราชญ์ผู้มีความรื่นเริง
ณฐพงศ์ นะ – ถะ – พง ปราชญ์ของตระกูล
ณณนวัตม์ นน – นะ – วัด มีความรู้สูงส่งและใหม่ ๆ
ณภคธรรม์ พะ – คะ – ทัน มีธรรมะและมีโชคดี
ณภัทร นะ – พัด ที่ซึงเจริญดีงาม
ณัชชรงค์ นัด – ชะ – รง มีความรู้และความรักที่ดี

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ท

ทักษยศ ทัก – สะ – ยด มีชื่อเรื่องความสามารถ
ทัตฐภัทร ทัด – ถะ – พัด ให้ความเจริญอย่างมั่นคง

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ธ

ธนพนธ์ ทะ – นะ – พน รวบรวมทรัพย์สิน
ธนลภย์ ทะ – นะ – ลบ ได้ทรัพย์
ธชกร ทะ – ชะ – กอน เครื่องหมายแห่งฝีมือ
ธชณัท ทะ – ชะ – นัด ธงแห่งความรู้
ธชนรรทน์ ทะ – ชะ – นัด ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐ,นามพระวิษณุ
ธณัฏฐ์ ทะ – นัด ปราชญ์ผู้มั่นคง
ธนกร ทะ – นะ – กอน สร้างทรัพย์สินมั่งมี
ธนกฤต ทะ – นะ – กริด สร้างทรัพย์, ทำเงิน
ธนชนม์ ทะ – นะ – ชน เกิดมามีทรัพย์สิน
ธนญภพ ทะ – นน – พบ มีความร่ำรวยทั่วแผ่นดิน
ธนดล ทะ – นะ – ดน บันดาลทรัพย์
ธนทัต ทะ – นะ – ทัด ให้ทรัพย์สมบัติ
ธนนท์ ทะ – นน มั่นคงยินดี
ธนพนต์ ทะ – นะ – พน มีทรัพย์สมบัติ
ธนพล ทะ – นะ – พน มีทรัพย์เป็นกำลัง
ธนพัต ทะ – นะ – พัด มีทรัพย์
ธนภณ ทะ – นะ – พน พูดดีมีทรัพย์
ธนรงค์ ทะ – นะ – รง ร่ำรวยและมีความรักดี
ธนวัฒน์ ทะ – นะ – วัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนัญชัย ทะ – นัน – ไช มีชัยชนะเรื่องทรัพย์
ธนันปภัค ทะ – นัน – ปะ – พัก ร่ำรวยและมีโชคดี
ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์
ธรรมสรณ์ ทำ-มะ-สอน ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ผู้มีความเป็นที่พึ่ง
ธรรศ ทัด ความกล้าหาญ ความอหังการ
ธฤต ทะ – ริด มั่นคง, ตั้งมั่น
ธัญ ทัน โชคดี

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ น

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
นนท์ นน ความยินดี
นนทกร นน-ทะ-กอน กระทำความเพลิดเลิน, สร้างความสุข
นพปภัทร นบ – ปะ – พัด ความเจริญดีงามเก้าประการ
นรณัท นอ – ระ – นัด ความรู้
นรศฤงค์ นอ – ระ – สะ – หริง คนที่ฉลาดเฉียบแหลม
นฤดล นะ – รึ – ดน คนของแผ่นดิน
นัทธ์ฐภัค นัด – ถะ – พัก ผูกพันกับความมั่นคงและมีโชคดี
นรวร นอ – ระ – วอน คนผู้ประเสริฐ
นฤรงค์ นะ – รึ – รง เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ บ

บวรทัต บอ – วอน – ทัด ให้สิ่งที่ยอดเยี่ยม
บรรณรต บัน – นะ – รด ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ป

ปพน ปะ – พน บริสุทธิ์
ปองธรรม ปอง – ทำ หวังคุณความดี
ปกรณ์ภณ ปะ – กอน – พน พูดดีและรู้หนังสือ
ปฐมภพ ปะ – ถม – พบ ต้นกำเนิด,เบื้องแรกแห่งแผ่นดิน
ปณต ปะ – นด การน้อบน้อม
ปพรรธน์ ปะ – พัด ความเจริญก้าวหน้า
ปรม ปะ – ระ – มะ อย่างยิ่ง
ปรรณณฐภัค ปัน – นะ – ถะ – พัก ปราชญ์ผู้มีความรู้และโชคดีมั่นคง
ปรรณยศ ปัน – นะ – ยด มีชื่อในเรื่องหนังสือ
ประวรรตน์ภณ ประ – วัด – พน คำพูดทีเป็นไปในด้านดี
ปรัชญ์ธนัช ป – รัด – ทะ – นัด ปราชญ์ผู้ร่ำรวย
ปวรรัชดล ปะ – วอน – รัด – ชะ – ดน บันดาลให้ยิ่งใหญ่และประเสริฐ
ปวร ปะ-วอน ผู้ประเสริฐ
ปัญญ์ ปัน มีปัญญา
ปัญญ์ธรรม ปัน – ยะ – ทำ มีธรรมะและมีปัญญาดี
ปัญญธรรม ปัน – ยะ – ทำ มีธรรมะเป็นปัญญา
ปัญญ์นครภัทร ปัน – นะ – คอน – พัด มีปัญญาดีงามของบ้านเมือง
ปัณณ์ชนน ปัน – ชะ – นน มีความรู้

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ พ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
พงศ์ณฐ พง – นด ปราชญ์ของตระกูล
พงศ์ปณต พง – ปะ – นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
พชรดนย์ พด – ชะ – ระ – ดน ลูกชายที่มีความแข็งแกร่งดุจเพชร
พชรดนัย พะ – ชะ – ระ – ดะ – ไน ลูกชายผู้กล้าแข็ง
พรรธน์นล พัด – ทะ – นน เปล่งแสงแห่งความเจริญ
พรรธน์ปภพ พัด – ปะ – พบ ความเจริญของแผ่นดิน
พรรธน์ยศ พัด – ยด มียศและความเจริญ
พรหมสรรค์ พรม – สัน พระพรหมเป็นผู้สร้างสรรค์มา
พฤทธ์ พะ – รึด ฉลาด,คงแก่เรียน
พฤทธ์ธนัย พรึด – ทะ – ไน ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
พฤกษ์ พรึก ต้นไม้
พลกฤต พน – ละ – กริด ผู้สร้างพลัง
พลพรรธน์ พน – ละ – พัด เจริญด้วยกำลัง
พลภัทร พน – พัด มีกำลังและความเจริญ
พหลวัศ พะ – หน – ละ – วัด มีอำนาจมาก
พัทธนน พัด – ทะ – นน เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับความน่ายินดี
พัศธนญ พัด – ทะ – นน มีทรัพย์และความกล้าหาญ
พชร พด – ชะ – ระ เพชร
พชรพล พด – ชะ – ระ – พน มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
พนธกร พน – ทะ – กอน สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
พบธรรม พบ – ทำ พบคุณความดี
พสธร พด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ภ

ภคธรรม์ พะ – คะ – ทัน มีธรรมะและมีโชคดี
ภคภณ พะ – คะ – พน มีโชคด้านคำพูด
ภณพรรธน์ พน – พัด พูดดีมีความเจริญ
ภพธร พบ – ทอน ทรงไว้ซึ่งความเจริญ, ทรงภพ
ภพธรรม พบ – ทำ ธรรมประจำภพ
ภฤศชยตร์ พรึด – ชะ – ยด เก่งกล้าและฉลาด
ภัทรณัฏฐ์ พัด – ทระ – นัด ปราชญ์ผู้มีความเจริญดีงาม

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ม

มนตธร มน – ตะ – ทอน มีมนต์,ทรงปัญญา
มนต์ธวัช มน – ทะ – วัด มีปัญญาเป็นธงชัย
มนวรรธน์ มน – นะ – วัด เจริญใจ
มหัทธน์กร มะ – หัด – ทะ – กอน ผู้สร้างทรัพย์สมบัติ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ย

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ยรรยงนรธน ยัน – ยง – นะ – ระ – ทน ผู้งามสง่าและมีทรัพย์
ยศชยน ยด – ชะ – ยน มียศมีชัยชนะ
ยศวร ยด – สะ – วอน มียศอันประเสริฐ
ยงยศ ยง – ยด มียศยั่งยืนนาน
ยศกร ยด – สะ – กอน ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ร

รชต ระ – ชด เงิน
รณวร รน – นะ – วอน ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ
รชณกร ระ – ชะ – นะ – กอน ที่ซึ่งมีความสามารถยิ่งใหญ่
รฐนนท์ ระ – ถะ – นน เป็นที่นิยมของแว่นแคว้น
รณชัช รน – นะ – ชัด ทหารในสนามรบ
รณยศ รน – นะ – ยด มีชื่อเสียงในเรื่องการรบ
รตพล ระ – ตะ – พน ยินดีและมีกำลัง
รมยวรรธน์ รม – ยะ – วัด เจริญและรื่นรมย์ใจ
ร่มธรรม ร่ม-ทำ ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม, ร่มเงาแห่งความดี

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ว

วรชน วอ-ระ-ชน คนผู้ประเสริฐ
วรดร วอ – ระ – ดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
วรทัต วอ – ระ – ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ, การให้พร
วรธร วอ – ระ – ทอน คงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
วรธันย์ วอ – ระ – ทัน เป็นคนดีและมีโชค
วรพล วอ – ระ – พน มีกำลังอันประเสริฐ
วรยศ วอ – ระ – ยด มียศอันประเสริฐ
วรรธณ์ภณ วัด – ทะ – พน พูดดีมีความเจริญ
วรรธนนภ วัด – ทะ – นะ – นบ เจริญดั่งท้องฟ้า
วรลภย์ วอ – ระ – ลบ มีลาภอันประเสริฐ
วรวรรธน์ วอ – ระ – วัด มากด้วยความดี
วรัชญ์ วะ – รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัชญ์ฐภัค วะ – รัด – ถะ – พัก ความรู้ประเสริฐและมีโชคมั่นคง
วฤนท์ธม วะ – ริน – ทม มากมายยิ่งใหญ่
วศพล วะ – สะ – พน พลังอำนาจ
วรชน วอ – ระ – ชน ผู้ประเสริฐ
วรท วะ – รด ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
วรทย์ วะ – รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรธน วอ – ระ – ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
วรภพ วอ – ระ – พบ มีภพประเสริฐ เกิดมาดี
วรรณลภย์ วัน – ลบ ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง
วรสรณ์ วอ – ระ – สอน ที่พึ่งอันประเสริฐ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ศ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ศรัณยกร สะ – รัน – ยะ – กอน สร้างที่พึ่ง
ศรัณย์นพ สะ – รัน – นบ ซึ่งเป็นที่พึ่งเก้าประการ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ส

สธรรดร สะ – ทัน – ดอน ที่มีคุณธรรม
สพล สะ – พน มีพลัง, แข็งแรง
สมรรถชัย สะ – มัด – ถะ – ไช ความสามารถในชัยชนะ
สมรรถนพ สะ – มัด – ถะ – นบ ผู้มีความสามารถทั้งเก้า
สรชน สอ – ระ – ชน การสร้างสรรค์
สรชัช สะ – ระ – ชัด นักรบผู้วิเศษ
สรชัยชญณ์ สอ – ระ – ไช – ชน ประเสริฐมีชัยชนะและมีความรู้ดี
สรฐชญณ์ สอน – ถะ – ชน มีความรู้เป็นที่พึ่งอย่างมั่นคง
สรณ สะ – ระ – นะ เป็นที่พึ่ง
สรธัญ สอ – ระ – ทัน มีโชคอย่างวิเศษ
สรปรัช สอ – ระ – ปัด มีความดีงามและความรู้
สรพหล สอ – ระ – พะ – หน ใหญ่ยิ่ง,ดีงามมาก
สรรพปกรณ์ สัน – พะ – ปะ – กอน พร้อมสรรพด้านหนังสือ
สรรพัชญ์ สัน – พัด นามของพระพุทธเจ้า
สรวัชญ์ สอ – ระ – วัด รู้ทุกอย่าง
สวกฤต สะ – วะ – กริด ทำแล้ว สร้างแล้วด้วยตนเอง

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ ห

หรรษกร หัด – สะ – กอน ให้ความร่าเริง
หรรษธนัชญ์ หัน – สะ – ทะ – นัด ยินดีที่มีความรู้และทรัพย์
หฤษฎ์ หะ-ริด น่าชื่นชมยินดี
หัชช หัด – ชะ น่ายินดี,น่าพอใจ
หัฏฐสรร หัด – ถะ – สัน เลือกในสิ่งที่น่ารัก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ อ

อกฤษณ์ อะ-กริด สูงสุด
อนณ อะ – นน ผู้ไม่มีหนี้
อนรรฆ อะ-นัก หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย
อนันต์ธวัช อะ – นัน – ทะ – วัด มีทรัพย์มากล้น
อรรถพร อัด – ถะ – พอน มีสาระดี
อรรณพ อัน-นบ ทะเล,มหาสมุทร
อรรถนนท์ อัด-ถะ-นน ผู้ยินดีในประโยชน์
อรรถพันธ์ อัด-ถะ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง
อนล อะ – นน ไฟ อัคนีเทพ
อศลย์ อะ – สน ไม่มีทุกข์โศก

 

ทั้งนี้หากคุณพ่อคุณแม่ได้ไอเดีย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ซึ่งเป็นชื่อดี ความหมายเป็นมงคลตามต้องการแล้ว สิ่งสำคัญที่พึงรู้ไว้คือ ชื่อเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น หากแต่ควรเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกให้หมั่นทำดี ทั้งกายและใจ ก็จะช่วยส่งผลให้มีชีวิตที่ดีได้

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจนอกเหนือจากเรื่อง ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ คลิกที่ภาพได้เลย 

ตั้งชื่อเล่นลูก 100 ชื่อเล่นไทยๆ ลูกชาย ลูกสาว เพราะดี มีความหมาย

250 ชื่อเกาหลี ความหมายดีพร้อมคำอ่าน มีครบทั้งลูกสาว-ลูกชาย

ผิดไหม? ลูกชายชอบเล่นตุ๊กตา ลูกสาวเล่นรถ พ่อแม่ควรทำไงดี!

225 ชื่อลูกชาย 2 พยางค์ เท่ๆ มีครบตั้งแต่ ก-ฮ

14 วิธี “สอนลูกชายให้เป็นสุภาพบุรุษ” ให้เกียรติผู้หญิง

ลูกสาว ลูกชาย แตกต่าง และมีข้อดีอะไรบ้าง?

“เลี้ยงลูกชาย” อย่างไรให้เป็นคนดี

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up