ไฟเซอร์เด็ก

CDC ชี้ ไฟเซอร์เด็ก ลดเสี่ยงโอมิครอน พร้อมจุดฉีดล่าสุด!

account_circle
event
ไฟเซอร์เด็ก
ไฟเซอร์เด็ก

CDC ชี้ ไฟเซอร์เด็ก ลดเสี่ยงโอมิครอน พร้อมจุดฉีดล่าสุด!

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 2 โดสสำหรับเด็กที่มีอายุ 5-15 ปี ของ ไฟเซอร์-ไบออนเทค นั้น สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ ทีมแม่ ABK ยังได้ อัพเดทจุดฉีดไฟเซอร์ฝาส้ม ทั้งในกทม. และต่างจังหวัดที่เปิดให้บริการลงทะเบียนนัดหมายวัน-เวลาเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์เด็ก ฝาส้ม มาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกหลานไปเข้ารับการบริการได้ในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ

วัคซีน ไฟเซอร์เด็ก ลดความเสี่ยงเด็กติดโอมิครอน

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC ระบุว่า ในระหว่างเดือนก.ค. 2564-ก.พ. 2565 มีเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 5-15 ปี ได้รับการทดสอบหาเชื้อโควิด-19 เป็นรายสัปดาห์โดยไม่คำนึงว่ามีอาการป่วยหรือไม่ซึ่ง CDC กล่าวด้วยว่า การติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนประมาณครึ่งหนึ่งในเด็กและวัยรุ่นที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้น เป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ

จากกการทดสอบหาเชื้อโควิด-19 ของ CDC นี้ ผลการศึกษา บ่งชี้ว่า วัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 โดสของไฟเซอร์-ไบออนเทค สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโอมิครอนในเด็กอายุ 5-11 ปี ลงได้ 31% และลดความเสี่ยงลงสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-15 ปี ได้ 59%

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันของ CDC จึงได้แนะนำให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ของไฟเซอร์-ไบออนเทค สำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-15 ปีเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 และสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564

 

อัพเดทจุดฉีดไฟเซอร์ฝาส้ม วัคซีนเด็ก เข็มที่ 1 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กลุ่มเด็กเล็ก นับเป็นกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวที่รุนแรง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคไตวายเรื้อรัง หรือภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดเป็นกลุ่มแรก ๆ

รวบรวมศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน และโรงพยาบาล ทั้งในกทม. และต่างจังหวัดที่เปิดให้บริการลงทะเบียนนัดหมายวัน-เวลาเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ฝาส้ม (ฝาสีส้ม) มาไว้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองพิจารณาพาบุตรหลานไปเข้ารับการบริการได้ในเดือนมีนาคมนี้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 1. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี รอบเดือนมีนาคม 2565 ให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 12, 13, 18, 19, 25, 26, 27

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 ปี

2.เป็นเด็กทั่วไปหรือเด็ก 7 กลุ่มโรคเรื้อรังจากทุกสถานพยาบาล (สำหรับผู้ป่วยจากรพ.อื่น ๆ กรุณานำใบรับรองแพทย์หรือสรุปประวัติมาเพื่อพิจารณา)

 • โรคอ้วน
 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 • โรคเบาหวาน
 • กลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้ง กลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

3.ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ทั้งนี้ สามารถสแกนที่ QR Code ได้ตามภาพด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเลือกวัน เวลาในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-18 ปี จุดให้บริการ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ไฟเซอร์เด็ก
ฉีดไฟเซอร์ฝาส้มที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 1. โรงพยาบาลราชวิถี

เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับเด็ก ที่มีอายุ 5-11 ปี และเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี หรือ ลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ

สถานที่ฉีดวัคซีน : ติดต่อจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งลิฟท์ใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี

ไฟเซอร์เด็ก
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มที่โรงพยาบาลราชวิถี
 1. โรงพยาบาลปทุมธานี

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กเล็ก (อายุ 5-11 ปี) เฉพาะกลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง (ไฟเซอร์ ฝาส้ม)  ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00-14.30 น. ณ ลานหน้าอาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี วันละ 100 คน โดยเปิดฉีดวัคซีนสำหรับเด็กโรคเรื้อรัง ทุกวันพฤหสบดี สนใจลงทะเบียนผ่าน QR code ด้านล่าง แล้วรอการแจ้งผลลงทะเบียนทางข้อความ sms

สำหรับเด็กกลุ่มโรคประจำตัว ดังนี้ (โปรดแสดงหลักฐานการรักษา หรือยารักษาที่มีชื่อผู้ป่วยชัดเจน และเป็นปัจจุบัน)

 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคมะเร็งทุกชนิด
 • โรคเบาหวาน
 • บกพร่องทางระบบประสาทและพัฒนาการช้า
 • โรคอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ไฟเซอร์เด็ก
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มที่โรงพยาบาลปทุมธานี

ต่างจังหวัด

 1. โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) กำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 สำหรับโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก (ไม่รับเด็กนักเรียนจากต่างจังหวัด) เนื่องจากได้รับการจัดสรรวัคซีนตามยอดเด็กในเขตอำเภอเมืองเท่านั้น

เงื่อนไข-คุณสมบัติ

ฉีดนักเรียนชั้น ป.3 และ เด็ก 7 กลุ่มโรค โดยทางศูนย์ฉีดฯจะแจกคิว 2,000 คิว เริ่มฉีดเวลา 08.30-14.30 น. หรือจนกว่าจะหมด สอบถามรายละเอียดได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 064-0067343, 064-0064541, 064-4058780

ไฟเซอร์เด็ก
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
 1. โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบขีรีขันธ์

เปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีนต้านโควิดสำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบโรงเรียนเท่านั้น ได้ที่ลิงก์ แบบลงทะเบียนขอรับวัคซีน ไฟเซอร์ ของรพ.หัวหิน สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ยังไม่ได้ส่งชื่อผ่านระบบโรงเรียนในอำเภอหัวหิน

หรือสแกน QR Code ได้จากภาพด้านล่าง พร้อมติดตามประกาศรายชื่อ วัน เวลานัดฉีดวัคซีนได้ที่ เพจ Facebook โรงพยาบาลหัวหิน

ไฟเซอร์เด็ก
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ยังไม่ได้พาลูกไปรับวัคซีนไฟเซอร์เด็ก ก็ลองพิจารณาดูนะคะ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น เพื่อความปลอดภัยของลูกค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

TNN Online, ฐานเศรษฐกิจ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

หมอขอตอบ!รวมคำถามคาใจ วัคซีนโควิด19เด็ก ฉีดดีไหม

ประกาศเตือนโควิดระดับ 4 เด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น

อนุมัติแล้ว! ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ในเด็ก 6 ขวบขึ้นไป

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up