ภาวะมีบุตรยาก

สธ. หนุนคู่รักตรวจ-รักษา ภาวะมีบุตรยาก จากแพทย์ ฟรี!!

Alternative Textaccount_circle
event
ภาวะมีบุตรยาก
ภาวะมีบุตรยาก

กระทรวงสาธารณสุขชวนคนไทยปั๊มลูกเพื่อชาติ! จัดมีตติ้งคนโสด หนุนคู่รักขอคำปรึกษา ตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรอง และรักษา ภาวะมีบุตรยาก จากแพทย์เฉพาะทาง ฟรี!!

สธ. หนุนคู่รักตรวจ-รักษา ภาวะมีบุตรยาก จากแพทย์ ฟรี!!

สำหรับคนโสด คู่รักที่อยากมีเบบี๋ คู่รักที่วางแผนจะมีลูก ทีมแม่ ABK มีข่าวดีมาฝาก! โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ได้กล่าวว่า

ปี 2563 จำนวนการเกิดของเด็กไทย ลดต่ำกว่า 600,000 คน เป็นครั้งแรก และมีแนวโน้มจะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่านิยมอยู่เป็นโสด ทั้งการโสดแบบตั้งใจ และไม่ตั้งใจ แต่งงานช้า ความกังวลเรื่องคนช่วยเลี้ยงดูบุตร ความกังวลในความมั่นคงของความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทำให้ชะลอการมีบุตร มีบุตรน้อยลง หรือไม่ต้องการมีบุตรเลย และส่วนหนึ่งประสบกับปัญหาภาวะมีบุตรยาก

นอกจากปัญหาจำนวนการเกิดแล้ว ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพการเกิดและการเจริญเติบโต ปัญหามารดาตายสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีเด็กพิการแต่กำเนิด ปีละประมาณ 30,000 คน มีอัตราการเกิดซิฟิลิสแต่กำเนิดเพิ่มสูงขึ้น เด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ การคลอดก่อนกำหนด ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโต สติปัญญา และการเรียนรู้ของเด็ก

จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559 เพื่อให้เกิดการบูรณาการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และมาตรการที่มีอยู่เดิม และการพัฒนาสิทธิประโยชน์ใหม่ที่จำเป็น ซึ่งที่ผ่านมา สธ. ยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเด็กเกิดมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ วิวาห์สร้างชาติ

และในปี 2564 สธ. ได้จัดกิจกรรม Life Balance smart Family ชีวิตสมดุล ครอบครัวคุณภาพ ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ในภาวะที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการใช้ชีวิตวิถีใหม่ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมของขวัญพิเศษ 2 กิจกรรมให้กับประชาชน ทั้งคนโสดและคนมีคู่ ดังนี้

  1. การจัดกิจกรรมโสดมีตติ้ง เพื่อเปิดโอกาสให้คนโสดที่รอเนื้อคู่ได้พบปะพูดคุย เปิดใจและได้เรียนรู้ในการสร้างมิตรภาพต่อกัน
  2. การให้คู่รักที่ต้องการมีบุตร ได้ลุ้นรับคูปองตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร การตรวจคัดกรอง ภาวะมีบุตรยาก การเข้ารับการรักษา ภาวะมีบุตรยาก จากโรงพยาบาลที่ให้การสนับสนุนโครงการ รวมถึงการมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างใกล้ชิด มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.wiwahproject.com ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. –31 มี.ค. 2564
มีบุตรยาก
มีบุตรยาก

นอกจากนี้ นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ไปจนถึงหลังคลอด ทั้งในส่วนที่เป็นด้านสาธารณสุขและการจัดสวัสดิการสังคม เช่น การตรวจคัดกรองสุขภาพตามกลุ่มวัย การฝากครรภ์ การคลอด การเยี่ยมหลังคลอด การส่งเสริมพัฒนาการการส่งเสริมโภชนาการ การพัฒนาด้านสติปัญญา การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการดูแลสุขภาพช่องปาก ขณะที่ การให้สิทธิการลาคลอด การให้เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร การลดหย่อนภาษีจากค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตร การลดหย่อนภาษีสำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย การให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด – 6 ปี การจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการ การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสวัสดิการเรียนฟรี 15 ปี เป็นต้น

จึงต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนผลักดันสิทธิประโยชน์ด้านการตรวจการติดเชื้อซิฟิลิสก่อนมีบุตร และการตรวจคัดกรองซิฟิลิสคู่ของหญิงตั้งครรภ์ การช่วยเหลือ ภาวะมีบุตรยาก บริการตรวจสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย การตรวจคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็ง และมะเร็งช่องปาก ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และกำลังจะผลักดันมาตรการส่งเสริมการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุต่ำกว่า 3 ปี ที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดความกังวลใจเรื่องการเลี้ยงดูบุตรระหว่างการทำงาน ทำให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเองมากขึ้น

ลงทะเบียนลุ้นรับคูปองตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร และลุ้นเข้ารวมโสดมีตติ้ง ทำอย่างไร?

กิจกรรม “โสดมีตติ้ง”

คุณสมบัติผู้สมัคร – คนโสดแบบไม่ได้ตั้งใจ, คนโสดที่ยังรอเจอเนื้อคู่, คนโสดที่พร้อมเปิดใจเรียนรู้

ระยะเวลาการรับสมัคร – 10 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564

ประกาศผล – 14 เมษายน 2564 จำนวน 100 รางวัล (หญิง 50 รางวัล ชาย 50 รางวัล)

จัดกิจกรรม – เดือนพฤษภาคม 2564 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง แต่รับรองว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้คนโสดอบอุ่นในหัวใจ)

สถานที่ – กรุงเทพมหานคร หรือ จังหวัดใกล้เคียง

ค่าใช้จ่าย – ฟรี!!

กิจกรรม “For Baby”

ให้คู่รักที่อยากมีลูก ได้ลุ้นรับแพคเกจตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร ตรวจคัดกรอง ภาวะมีบุตรยาก ตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากเบื้องต้น และรับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. คู่รักที่วางแผนจะมีบุตร ต้องการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
  2. คู่รักที่ใช้ชีวิคู่เกินกว่า 1 ปี ไม่ได้คุมกำเนิด และยังไม่เคยมีบุตรมาก่อน

ระยะเวลาการรับสมัคร – 10 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564

ประกาศผล – 14 เมษายน 2564

เริ่มใช้คูปอง – ตามวันเวลา ที่ระบุไว้ท้ายคูปอง

ค่าใช้จ่าย – ฟรี!!

วิธีสมัคร

  1. สมัครเป็นสมาชิกที่เว็บไซต์ www.wiwahproject.com
  2. กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
  3. ไปที่ข่าวสารและกิจกรรมพิเศษ “โสดมีตติ้ง” หรือ “For Baby” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
มีลูกยาก
มีลูกยาก

นับเป็นข่าวดีสำหรับคนโสด และคู่รักที่มีบุตรยากทุกคนเลยนะคะ หากคนโสดและคู่รักคู่ไหนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะ หมดเขตการลงทะเบียน 31 มีนาคม 2564 นี้แล้ว

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

มีบุตรยาก ชี้เป้า 15 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ช่วยสานฝันโอกาสให้ได้เป็นพ่อแม่สมปรารถนา

ทำไงให้ท้อง? 12 ทางลัด ที่คนอยากมีลูกไม่ควรพลาด

ฤกษ์คลอด 2564 เช็กเลยแม่! รวมฤกษ์มงคล ฤกษ์คลอดบุตร ฤกษ์ผ่าคลอด คลอดวันไหนถึงจะดี?

เปิดตัว”มอลลี กิบสัน” เด็กผู้จุดประกายความหวังผู้ มีลูกยาก

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Matichon Online, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up