ปลูกฝังรากฐานการเรียนรู้ให้เด็ก

เข้าชมรมรักการอ่าน ปลูกฝังรากฐานการเรียนรู้ให้เด็ก

Alternative Textaccount_circle
event
ปลูกฝังรากฐานการเรียนรู้ให้เด็ก
ปลูกฝังรากฐานการเรียนรู้ให้เด็ก

การอ่านถือเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิต แต่หลายๆ คน  อาจไม่ได้ให้ความสนใจและมองข้ามไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพินทร(ณ ถลาง) คงสมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงจะมาอธิบายให้รู้ว่าการอ่านหนังสือเป็นพื้นฐานสำคัญและมีประโยชน์อย่างไร ทำไมถึงไม่ควรมองข้ามและควรส่งเสริม ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กๆ

ปลูกฝังรากฐานการเรียนรู้ให้เด็ก

 

 

ปลูกฝังรากฐานการเรียนรู้ให้เด็ก

  • เทคนิคส่งเสริมเด็กให้รักการอ่าน

ผู้ใหญ่คือคนที่ใกล้ชิดเด็กที่สุด ฉะนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำจึงมีอิทธิพลกับเด็กมากทั้งพ่อแม่ และครูโดยการส่งเสริมการอ่านที่ควรทำคือ

  1. จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการและความสนใจของเด็ก
  2. ผู้ใหญ่ควรสร้างบรรยากาศให้เกิดการรักการอ่านโดยไม่ได้บีบบังคับทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เช่น มีตู้หนังสือที่ใส่หนังสือสนุกๆ เหมาะสมกับเด็ก ทำเป็นมุมการอ่านมีเบาะ โต๊ะเล็ก ๆ ตุ๊กตาหรือของที่เด็กชอบ ดึงดูดให้เด็กสนใจและเข้าไปอ่านหนังสือเอง หรือชวนเขาอ่านหนังสือร่วมกัน
  3. สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กโดยคุณพ่อคุณแม่ซื้อหนังสือมาแล้วพูดถึง เล่าให้เด็กฟังว่าเล่มนี้สนุก ธรรมชาติของเด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็นเขาก็จะตามไปอ่านหรือหยิบมาให้เล่าให้ฟัง แล้วครูก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจให้เด็กรู้สึกว่าหนังสือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เป็นเพื่อนที่บอกเล่าเราโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงอะไร เข้าใจเรื่องราวในนั้น เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา ถ้าเราสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กได้ เด็กก็จะมีความรักความผูกพันกับหนังสือและเขาจะโตขึ้นไปเป็นคนที่รักการอ่าน

ปลูกฝังรากฐานการเรียนรู้ให้เด็ก

 

  • ชมรมรักการอ่านเหมือนการปลูกต้นไม้

ชมรมรักการอ่านมีประโยชน์มาก เป็นแบบอย่างของการอ่านแบบเชิงรุกให้เด็กเห็นความสำคัญแล้วลงมือทำจริง และอาจจะเป็นการจุดประกายให้สังคมรับรู้และตื่นตัวถึงความสำคัญของการอ่านมากขึ้น โดยตอนนี้ครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ คือ ครูต้องทำด้วยความตั้งใจ ทำด้วยความทุ่มเท และมีวิธีการให้เด็กเห็นความสำคัญและเข้าร่วมให้มากที่สุด แต่อยากให้ตั้งข้อสังเกตว่าเราจะใจร้อนไม่ได้ เหมือนเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่ง จะไปเร่งให้ออกดอกออกผลภายในวันสองวันหรือในเดือนสองเดือนเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นวิธีการที่จะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กชอบอ่านหนังสือไม่ควรทำเพียงแค่เดือนสองเดือนหรือปีสองปี ต้องปลูกรากฐานให้มั่นคงแล้วทำให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญคือระยะเวลาและความต่อเนื่อง ต้องใช้ให้สม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้นิสัยรักการอ่านของเด็กปลูกฝังหยั่งรากลึกแล้วเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รักการอ่านต่อไป

ปลูกฝังรากฐานการเรียนรู้ให้เด็ก

มารักการอ่านกันเถอะ!

เด็กๆ คนไหนยังไม่ได้เข้าชมรมรักการอ่าน อย่าช้านะคะ! เพราะตอนนี้มีโครงการ“ส่งความรู้ สร้างความสุข “ เป็นโครงการที่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่าน โดยมอบหนังสือจำนวน 1,000 เล่ม พร้อมชั้นวาง 3 ชุดตามโรงเรียนต่างๆ พร้อมมีการจัดตั้ง “ชมรมรักการอ่าน” ให้คุณครูแจกบันทึกรักการอ่าน หรือให้นักเรียนเข้ามาให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน www.TheHappyRead.com  เมื่อเด็กๆ ได้อ่านหนังสือเข้าชมรม และเขียนบันทึกก็จะได้รับการคัดเลือกส่งเข้ามาประกวดเพื่อรับรางวัลกันอีกด้วย

ใครสนใจเข้าร่วมโครงการ และชมรมรักการอ่านของโรงเรียนติดตามได้ที่ www.TheHappyRead.com และ

 Facebook :  TheHappyRead

 

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up