โรคมือเท้าปากระบาด

มือเท้าปากระบาด เตือนคุณพ่อ คุณแม่ให้ระวัง

event
โรคมือเท้าปากระบาด
โรคมือเท้าปากระบาด

เตือนคุณพ่อ คุณแม่ทุกคน ขณะนี้หลายจังหวัดพบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก แล้วกว่า 3,244 คน โดยเฉพาะที่จังหวัดน่าน เชียงราย ชุมพร ลำปาง และเชียงใหม่ พบผู้ป่วยมากที่สุด คุณพ่อ คุณแม่ต้องระวัง มือเท้าปากระบาด กันให้มากๆ เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 0-9 ขวบ

มือเท้าปากระบาด พ่อแม่ต้องระวัง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยที่เป็นโรคมือเท้าปาก ทั้งสิ้น 3,244 คน ล่าสุด (27 ก.พ. 63) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกมาเตือนให้ระมัดระวังโรค มือ เท้า ปาก ระบาดหนัก โดยรายชื่อจังหวัดพื้นที่มีอัตราการป่วยโรคมือ เท้า ปาก มากที่สุด ได้แก่ น่าน เชียงราย ชุมพร ลำปาง และเชียงใหม่ ตามลำดับ

นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิน รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถึงแม้จะยังไม่เข้าสู่ฤดูฝน แต่ในช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้เด็กเล็กป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก ที่ผู้ปกครอง และครูควรสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากโรคนี้มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก และเด็กช่วงวัยเรียน โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ เด็กแรกเกิด – 4 ปี (83.63%) รองลงมา อายุ 5 – 6 ปี (5.24%) และ อายุ 7 – 9 ปี (4.50%)

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พบมากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ และสามารถติดต่อจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าทางปากโดยตรง โดยเชื้อไวรัสจะติดมากับมือ หรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพอง หรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน

มือเท้าปากระบาด

เมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อ จะมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมา 1 – 2 วั น จะมีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือมีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรง และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่าน “วิธีป้องกันโรคมือ เท้า ปาก” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon