อันตรายจากสาหร่าย

ฉลาดซื้อชี้! อันตรายจากสาหร่าย ปนเปื้อนสารพิษเกินมาตรฐาน

อันตรายจากสาหร่าย
อันตรายจากสาหร่าย

อย. ออกประกาศใหม่ ปรับเกณฑ์มาตรฐานในสาหร่ายแล้ว ชี้ไม่มี อันตรายจากสาหร่าย หากทานพอดี

หลังจากการเผยแพร่ผลการทดสอบ สาหร่ายทะเลอบกรอบ จากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคให้ผู้บริโภคตระหนักถึง อันตรายจากสาหร่าย แล้ว นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกมาแจ้งให้ผู้บริโภคทราบดังนี้

สาหร่ายหรืออาหารที่เรารับประทานอยู่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ จึงมีโอกาสที่จะพบการปนเปื้อนของโลหะหนักจากสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนโดยไม่ตั้งใจและหลีกเลี่ยงได้ยาก

ด้วยเหตุนี้ อย. จึงออกประกาศ สธ. ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน กำหนดปริมาณตะกั่วให้พบในอาหารได้ไม่เกิน 1 มก./1 กก. เว้นแต่อาหารที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนตามธรรมชาติในปริมาณสูงให้มีได้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก อย. และออกประกาศ อย. กำหนดปริมาณการปนเปื้อนของแคดเมียมในผลิตภัณฑ์สาหร่ายพร้อมบริโภคได้ไม่เกิน 2 มก./1 กก. โดยค่าสูงสุดของโลหะหนักที่ยอมให้ปนเปื้อนในอาหารได้มาจากการประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภค เป็นค่าที่สามารถลดความเสี่ยงของการได้รับโลหะหนักจากอาหารและทำได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสากลขององค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (codex) นอกจากนี้ อย. ได้มีการเฝ้าระวังสาหร่ายแห้งและสาหร่ายพร้อมบริโภคเป็นประจำทุกปี ในปี 2561 ได้สุ่มเก็บตัวอย่าง 16 ตัวอย่าง พบผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนกและมั่นใจนการทำงานของ อย.

ขณะนี้ อย. อยู่ระหว่างการทบทวนการกำหนดปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักในอาหารเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนผลิตภัณฑ์ที่พบการปนเปื้อนของแคดเมียมเกินมาตรฐาน อย. ได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตแล้ว หากพบปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และหากตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักในปริมาณที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สาหร่ายทอดกรอบ
แนะควรทานสาหร่ายทอดกรอบในปริมาณที่พอเหมาะ

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อห่วงใยอีกประเด็นหนึ่งคือ ปริมาณโซเดียมที่พบในผลิตภัณฑ์สาหร่าย กรณีนี้ อย. ได้ปรับปรุงประกาศ สธ. ว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการ โดยปรับปริมาณโซเดียมที่แนะนำต่อวันจากเดิม 2,400 มก. เป็น 2,000 มก. สอดคล้องตามปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ส่วนผู้ประกอบการรายเก่าที่ได้จัดทำฉลากโภชนาการไปก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับจะสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ฉลากเดิมได้ไม่เกินวันที่ 20 เม.ย. 64 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอด หรืออบกรอบ หรือปรุงรส เป็นอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคอ่านฉลากจีดีเอ หรือฉลากหวาน มัน เค็ม เพื่อสังเกตปริมาณโซเดียมที่จะได้รับจากการรับประทานผลิตภัณฑ์สาหร่ายห่อนั้น และควรเปรียบเทียบข้อมูลบนฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ และสามารถติดตามข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้จากสื่อออนไลน์ของ อย. หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย ให้แจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application หรือ Line @Fdathai

จะเห็นได้ว่า อันตรายจากสาหร่าย เสี่ยงต่อการได้รับปริมาณโลหะที่เป็นพิษ ในอัตราที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดได้ ดังนั้นแม่ ๆ จึงควรแนะนำเด็ก ๆ ให้รับประทานสาหร่ายอบกรอบทานเล่นเหล่านี้ในปริมาณที่น้อยลง และไม่ควรรับประทานบ่อย ๆ เพราะอาจทำให้เกิดการสะสมสารพิษในร่างกาย โดยเฉพาะแคดเมียมจะมีค่ากึ่งชีวิตในร่างกายได้นานกว่า 10 ปี ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในภายหน้าได้ กินได้แต่กินน้อย ๆ และไม่บ่อย เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะคะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ห่วงลูกต้องอ่าน! นี่คือ “วิธีอ่านฉลากโภชนาการ” เพื่อสุขภาพที่ดีของลูก!

ฉลาดซื้อพบ! สารตกค้างในไก่ เนื้อไก่สด ตับไก่ มากถึง 40%

ระวัง! 5 ของเล่นเด็กอันตราย เด็กทุกวัยควรหลีกเลี่ยง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคhttps://www.thaipost.net/main/detail/27145

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up