วิธีอ่านฉลากโภชนาการ

ห่วงลูกต้องอ่าน! นี่คือ “วิธีอ่านฉลากโภชนาการ” เพื่อสุขภาพที่ดีของลูก!

event
วิธีอ่านฉลากโภชนาการ
วิธีอ่านฉลากโภชนาการ

ก่อนซื้อขนมหรืออาหารให้ลูก สิ่งสำคัญที่คุณแม่มักละเลย คือการอ่านฉลากโภชนาการ ฉะนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของลูก เรามี วิธีอ่านฉลากโภชนาการ ที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกรักของคุณได้โภชนาการที่ดี ครบถ้วนและอร่อยไปพร้อมๆกันค่ะ

การเติบโตของเด็กมีปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านพันธุกรรม ฮอร์โมน ภาวะโภชนาการ โรคทางกาย และสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู คุณพ่อคุณแม่สามารถตรวจสอบการเจริญเติบโคของเด็กได้โดยวัดความยาวหรือส่วนสูง น้ำหนัก และวัดเส้นรอบศีรษะ ร่วมกับการดูขนาดของกระหม่อม ขนาดเส้นรอบอกและการขึ้นของฟัน

นี่คือ วิธีอ่านฉลากโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีของลูก

การบริโภคอาหาร เป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพราะอาหารทำให้ร่างกายและระบบต่างๆ ภายในร่างกายเป็นปกติ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ การบริโภคอาหารที่ถูกหลัก ครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทุกมื้อ จะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย ทำให้การดำรงชีวิตเป็นปกติ ทำให้ลูกน้อยมีภาวะโภชนาการที่ดี

ในทางตรงข้ามถ้าลูกน้อยบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วนกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน หรือไม่ได้รับสารอาหารครบถ้วน จะทำให้การทำงานของร่างกายผิดปกติ หรืออาจเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ หรือเกิดภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งถ้ารับประทานอาหารไม่เพียงพอจะทำให้ขาดสารอาหาร …แต่ถ้าได้รับสารอาหารมากเกินความจำเป็นของร่างกายก็จะทำให้เกิดภาวะโภชนาการเกิน หรืออ้วนทำให้เกิดโรคต่างๆได้ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆ สะอาด ปราศจากอันตรายจากสารปนเปื้อนต่างๆ ทำให้มีผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมด้วย ซึ่งอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของลูก คือ ต้องได้อาหารครบ 5 หมู่ในปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ เหมาะสมกับวัยทุกวัน โดยมีอาหารหลัก 5 หมู่ที่หลากหลายและอาหารว่างไม่เกิน 2 มื้อ นม 2-3 แก้วต่อวัน

ฉลากโภชนาการ คือ?

ทั้งนี้ทั้งนั้นหากคุณพ่อคุณแม่จะเลือกซื้ออาหารหรือขนมให้ลูกน้อยรับประทาน สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยในการเลือกดูก่อนซื้อ นั่นก็คือ ฉลากโภชนาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการแสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ

อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Nutrition Information” ที่ระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีในอาหารนั้นไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ที่รักและใส่ใจสุขภาพของลูกน้อย หรือผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

การแสดงฉลากโภชนาการ มี 2 รูปแบบ คือ

1.ฉลากโภชนาการแบบเต็ม เป็นฉลากที่แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารที่สำคัญที่ควรทราบ 15 รายการ สำหรับฉลากที่มีความสูงจำกัด สามารถแสดงฉลากโภชนาการเต็มรูปในลักษณะแบบแนวนอนหรือแบบขวางตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ได้

2.ฉลากโภชนาการแบบย่อ ใช้ในกรณีที่สารอาหารตั้งแต่ 8 รายการ จากจำนวนที่กำหนดไว้ 15 รายการนั้นมีปริมาณน้อยมากจนถือว่าเป็นศูนย์ จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องแสดงให้เต็มรูปแบบฉลากโภชนาการ

อ่านต่อ >> วิธีอ่านฉลากโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อยคุณแม่ห้ามพลาด!” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up