อันตรายจากสาหร่าย

ฉลาดซื้อชี้! อันตรายจากสาหร่าย ปนเปื้อนสารพิษเกินมาตรฐาน

Alternative Textaccount_circle
event
อันตรายจากสาหร่าย
อันตรายจากสาหร่าย

สาหร่ายทะเลอบกรอบ ขนมที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ เพราะรสชาติที่มัน เค็ม และกรอบ แต่ในวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายจากสาหร่าย จากฉลาดซื้อที่ได้พบตะกั่วและแคดเมี่ยมในสาหร่ายทุกยี่ห้อที่ทดสอบ!

ฉลาดซื้อชี้! อันตรายจากสาหร่าย ปนเปื้อนสารพิษเกินมาตรฐาน

ทีมงาน Amarin Baby & Kids ขอนำข่าว อันตรายจากสาหร่าย จากการนำผลทดสอบ สาหร่ายทะเลอบกรอบ จากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตรวจหาการปนเปื้อนของสารตะกั่วและแคดเมียม โดยได้สุ่มซื้อผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลอบกรอบ จำนวน 13 ตัวอย่าง (12 ยี่ห้อ) จากห้างสรรพสินค้าและตลาดของฝาก เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่วและแคดเมียม พบว่า

  • 11 จาก 13 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนตะกั่ว แต่ไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหร่ายทะเลอบกรอบ (มผช.515/2547) ที่กำหนดให้การปนเปื้อนของตะกั่วสูงสุดได้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (1 มก./กก.)
  • ทั้ง 13 ตัวอย่างพบการปนเปื้อนของแคดเมียม แต่ไม่เกินมาตรฐานของ อย. และ 1 ใน 13 ตัวอย่าง พบว่ามีปริมาณแคดเมียมสูงถึง 2.34 มก./กก. ซึ่งตามประกาศ อย. เรื่อง กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด ข้อที่ 1 (5) กำหนดให้ สาหร่ายพร้อมบริโภค ในสภาพแห้ง สามารถตรวจพบปริมาณการปนเปื้อนแคดเมียมได้สูงสุดไม่เกิน 2 มก./กก. (ประกาศ ณ วันที่ 1 ส.ค.61)
  • อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหร่ายทะเลอบกรอบ (มผช.515/2547) ที่กำหนดให้สามารถพบปริมาณแคดเมียมได้ ไม่เกิน 0.2 มก./กก. ปรากฏว่า ผลตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมในกลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สาหร่ายอบกรอบนั้น ไม่ผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง
สาหร่ายทะเลอบกรอบ
ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในสาหร่ายทะเลอบกรอบ

การได้รับโลหะหนักทั้งสองชนิดในปริมาณมากก็จะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกาย โดยความเป็นพิษของตะกั่ว มีทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง คือ ปวดท้อง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ประสาทหลอน ซึม ชัก เป็นอัมพาต ไม่รู้สึกตัว และอาจเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กจะมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีการดูดซึมตะกั่วในลำไส้มากกว่าผู้ใหญ่ ส่วนแคดเมียมอาจส่งผลต่อ ปอด ตับ ไต กระดูก ระบบสืบพันธุ์ หลอดเลือดหัวใจ และเป็นสารก่อมะเร็งด้วย

นอกจากเรื่องการปนเปื้อนของโลหะหนักแล้ว ปริมาณโซเดียมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเมื่อดูข้อมูลบนฉลากโภชนาการ ส่วนใหญ่ระบุข้อมูลปริมาณโซเดียมสูงสุดที่ 2,400 มก. ทั้งที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำปริมาณการบริโภคโซเดียมสูงสุด ใน 1 วัน ไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม (เกลือ 1 ช้อนชา)

ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงได้เรียกร้องให้ทาง อย. พิจารณาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานของการปนเปื้อนโลหะหนัก และปริมาณโซเดียมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้ผู้บริโภค และเพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึง อันตรายจากสาหร่าย

ส่วนผู้บริโภค ควรอ่านข้อมูลบนฉลากโภชนาการก่อนการบริโภคสาหร่ายอบกรอบ เพื่อให้ทราบปริมาณที่ควรรับประทานในแต่ละวัน ควบคุมไม่ให้ร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมต่อวันเกินจำเป็น และเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของโลหะหนักซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ อย. ออกประกาศใหม่ ปรับเกณฑ์มาตรฐานในสาหร่ายแล้ว ชี้ไม่มี อันตรายจากสาหร่าย หากทานพอดี

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon