สิทธิบัตรทอง รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์

สิทธิบัตรทอง เพิ่มสิทธิ์ดูแลและป้องกันโรคให้ทุกช่วงวัยฟรี!

event
สิทธิบัตรทอง รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์
สิทธิบัตรทอง รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์

สิทธิบัตรทอง ดูแลทุกคน ทุกช่วงวัย รักษาฟรี แถมเพิ่มการดูแลและป้องกันก่อนเกิดโรค ลดอัตราการเจ็บป่วย และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ รีบเลยรู้สิทธิ์ไว้ไม่เสียโอกาส

สิทธิบัตรทอง เพิ่มสิทธิ์ดูแลและป้องกันโรคให้ทุกช่วงวัยฟรี!!

เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับโรคที่เป็นแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะห่วงนั่นคือ ค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายในการรักษา แต่ปัจจุบันคนไทยเราหมดห่วง คลายกังวลกับเรื่องดังกล่าวลงไปได้ เมื่อเราทุกคนมีสิทธิบัตรทอง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้แก่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย หากเพียงแค่เป็นคนไทย มีบัตรประชาชน เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาสามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี ในโรงพยาบาลตามสิทธิที่คุณได้เลือกไว้

รู้หรือไม่??

ในปัจจุบันสิทธิบัตรทอง ยังได้เพิ่มสิทธิ์นอกเหนือจากการช่วยรักษาโรคแล้ว ยังเพิ่มการดูแล ส่งเสริม และป้องกันก่อนการเกิดโรคให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดช่วงชีวิตฟรีอีกด้วย

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เป็นสิทธิประโยชน์เดียวในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จัดให้กับประชาชนไทยทุกสิทธิ เป็นบริการสาธารณสุขที่ให้โดยตรงแก่บุคคลครอบครัว หรือกลุ่มบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อัตราป่วย อัตราตายที่เป็นภาระโรคของประเทศ และส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน

การสร้างเสริมสุขภาพ หมายความว่า บริการหรือกิจกรรมที่ให้โดยตรงแก่บุคคลครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างเสริมความตระหนักและขีดความสามารถของบุคคลในการดูแลสุขภาพของตนเอง
การป้องกันโรค หมายความว่า บริการหรือกิจกรรมทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ให้โดยตรงแก่บุคคล ครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค
สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช.
สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช.

การเสริมสร้าง และป้องกันก่อนเกิดโรค ดีอย่างไร?

“การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” คำ ๆ นี้คงเป็นคำที่มนุษย์ทุกคนต้องการ อยากหลีกให้ห่างไกลจากความเจ็บป่วย แม้ว่าเราจะมีหลักประกันสุขภาพเอาไว้ให้อุ่นใจกันแล้วก็ตาม แต่การที่เราไม่มีโรคนั้นย่อมเป็นสิ่งที่น่าปรารถนากว่าเป็นไหน ๆ แต่จะทำอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคต่าง ๆ ได้ ซึ่งองค์ประกอบของการมีสุขภาพที่ดีมีอยู่หลายอย่าง เช่น
 • การรับประทานอาหาร ร่างกายต้องได้รับสารอาหารครบถ้วน เพราะสารอาหารแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และถูกต้องตามหลักโภชนาการในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะช่วยป้องกันโรคและรักษาโรคได้
 • การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องหักโหม แต่เน้นความสม่ำเสมอจะดีกว่า การออกกำลังกายจึงควรเป็นไปอย่างเหมาะสมกับวัย สภาพร่างกาย และความถูกต้องของท่าทาง วิธีการด้วย
 • การนอนหลับพักผ่อน ซึ่งส่วนนี้นับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก บางคนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายจนลืมไปว่าร่างกายตอนนั้นกำลังอ่อนเพลียอยู่หรือไม่ หากเรายังคงฝืนร่างกายต่อไป อาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดีที่จะได้รับเสียด้วยซ้ำไป ดังนั้นการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอจึงสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรค

การตรวจสุขภาพ รู้ก่อนรักษาได้เร็ว!!

การตรวจสุขภาพของผู้ที่ไม่เคยทราบว่าเป็นโรค ไม่มีอาการแสดงของการเจ็บป่วย เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ภาวะผิดปกติ หรือโรค ซึ่งนำไปสู่การป้องกัน การปรับพฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพ หรือให้การบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรก การการตรวจประเมินสุขภาพ ก่อนที่จะเริ่มมีอาการผิดปกติ เป็นสิ่งจำเป็น เพราะถึงแม้ว่าจะรับประทานอาหารที่ดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้ว แต่อาจมีภาวะบางอย่างแอบแฝงอยู่ในตัวเรา โดยที่ยังไม่แสดงอาการผิดปกติ เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้เราสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ช่วยให้ค้บพบโรค อันจะนำไปสู่ การรักษาตั้งแต่ในระยะแรก ก่อนที่จะลุกลามจนยากที่จะเยียวยารักษา ดังนั้น ความจำเป็นในการตรวจสุขภาพ มีดังนี้

ตรวจสุขภาพ รู้ก่อนรักษาไว ลดการเกิดโรคร้ายแรง
ตรวจสุขภาพ รู้ก่อนรักษาไว ลดการเกิดโรคร้ายแรง
 • เป็นการค้นหาโรคที่แอบแฝงหรือแนวโน้มที่จะเกิดโรค ซึ่งหากพบตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น จะช่วยให้รักษาให้หายได้และยังช่วยไม่ให้ลุกลามรุนแรงได้
 • เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษา เพราะค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียสำหรับการ รักษาย่อมสูงกว่าการตรวจเพื่อป้องกันการเกิดโรค
 • ช่วยให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทาน อาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อนทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นที่มาของการมีจิตใจ ที่ผ่อนคลายและใจที่มีความสุข

ดังนั้นด้วยเหตุและปัจจัยดังกล่าวทำให้ สิทธิบัตรทองได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้มีสิทธิทุกคน โดยมีขอบเขตดังนี้

 • การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและศักยภาพที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
 • การสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ความรู้และการสาธิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 • การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการทำหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเฝ้าระวัง และการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ป่วยมีอาการแทรกซ้อนหรือการชะลอความรุนแรงของการป่วย โดยให้ถือว่าบริการดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล

5 กลุ่มช่วงวัย รับสิทธิประโยชน์สร้างเสริม และป้องกันโรค ฟรี!!

สิทธิบัตรทอง มอบสิทธิ์พิเศษให้แก่ 5 กลุ่มช่วงวัย
สิทธิบัตรทอง มอบสิทธิ์พิเศษให้แก่ 5 กลุ่มช่วงวัย

 

สิทธิประโยชน์จากสิทธิบัตรทองที่จะได้รับ จำแนกตามกลุ่มวัยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ทดสอบการตั้งครรภ์
 2. ตรวจครรภ์ และประเมินความเสี่ยง
 3. ตรวจครรภ์ด้วยอัลตร้าซาวด์
 4. ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบบี ธาลัสซีเมีย และดาวน์ซิมโดรม
 5. ตรวจปัสสาวะ
 6. ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
 7. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 8. ได้รับยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิก และไอโอดีน
 9. ให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
 10. ตรวจช่องปาก และฟัน ขัดและทำความสะอาดฟัน ขูดหินปูน
 11. ประเมินสุขภาพจิต
 12. ตรวจหลังคลอด และคุมกำเนิด
 13. ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 14. สมุดบันทึกสุขภาพ

 

กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่ และไข้สมองอักเสบเจอี
 2. ตรวจเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) ภาวะซีด การติดเชื้อเอชไอวี
 3. ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อติดตามการเจริญเติบโต
 4. ตรวจคัดกรองพัฒนาการ
 5. ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์
 6. การให้ยาไทรอกซิน ป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก  ยาต้านไวรัสเอชไอวี
 7. ตรวจคัดกรองสายตา
 8. สมุดบันทึกสุขภาพ และพัฒนาการ
ตรวจคัดกรองปัญหาสายตา หนึ่งใน สิทธิบัตรทอง
ตรวจคัดกรองปัญหาสายตา หนึ่งใน สิทธิบัตรทอง

กลุ่มเด็กโต และวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
 2. ฉีดวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สำหรับนักเรียนหญิง ป.5 )
 3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อติดตามการเจริญเติบโต
 4. ตรวจเลือด คัดกรองภาวะซีด เอชไอวี
 5. ตรวจช่องปาก และฟัน
 6. ตรวจวัดความดันโลหิต
 7. ตรวจคัดกรองสายตา และการได้ยิน
 8. คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี สุรา สารเสพติด
 9. เคลือบฟลูออไรด์ และหลุมร่องฟัน
 10. ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก
 11. ตรวจวัดสายตา ตัดแว่นตา หากมีภาวะสายตาผิดปกติ (สำหรับนักเรียน ป.1)
 12. ให้คำปรึกษาป้องกัน และแก้ไข การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
 13. การคุมกำเนิด
 14. การให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพ
สิทธิบัตรทอง ดูแลทุกช่วงวัยตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงวัยชรา
สิทธิบัตรทอง ดูแลทุกช่วงวัยตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงวัยชรา

กลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 25-59 ปี สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
 2. ตรวจวัดความดันโลหิจ
 3. ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี
 4. คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด
 5. คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
 6. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 7. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ( 50-70 ปี )
 8. เคลือบฟลูออไรด์
 9. ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก
 10. การป้องกัน และแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
 11. การคุมกำเนิด
 12. การให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 13. การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
 2. ตรวจประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL)
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต
 4. ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี
 5. คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
 6. คัดกรองโรคซึมเศร้า
 7. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (50-70 ปี)
 8. การเคลือบฟลูออไรด์
 9. การให้ความรู้ออกกำลังกาย การฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม
 10. การให้ความรู้ ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 11. การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ

  รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์ ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนป่วย
  รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์ ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนป่วย

รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์… คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีการบริการสร้างเสริมสุขภาพ และบริการป้องกันโรคให้กับประชาชนคนไทยอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่แรกเกิด ตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนโทร. 1330

ข้อมูลอ้างอิงจาก bumrungrad.com/www.facebook.com/NHSO.Thailand/healthserv.net

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

เงินสงเคราะห์บุตร 800 เงินสงเคราะห์บุตร เข้าวันไหน เช็กเลย!

10 วิธีรับมือ คนท้องนอนไม่หลับ ขยับไปขยับมาจนฟ้าสว่าง!

อนุมัติ! เพิ่ม เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ เยียวยาโควิด

กรมอนามัยเผย คนท้องติดเชื้อโควิด เสี่ยงป่วยหนัก แนะฉีดวัคซีนป้องกัน! หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up