ฝังยาคุม ฟรี ในวัยรุ่นไทย

ท้องไม่พร้อม ไม่สนุก!! รู้ยังวัยรุ่น ฝังยาคุม ฟรี

event
ฝังยาคุม ฟรี ในวัยรุ่นไทย
ฝังยาคุม ฟรี ในวัยรุ่นไทย

ไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหา แต่หากท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นเกิดปัญหาแน่ จากสถิติไทยมีแม่วัยรุ่นอันดับ1ของอาเซียน เราจึงไม่ควรละเลยพาลูกไป ฝังยาคุม ฟรี ได้แล้วนะรู้ยัง

ท้องไม่พร้อม ไม่สนุก!! รู้ยังวัยรุ่น ฝังยาคุม ฟรี

ท้องไม่พร้อม (Unplanned Pregnancy) คือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยผู้ตั้งครรภ์ไม่ได้วางแผนหรือเตรียมตัวมีบุตรมาก่อน ภาวะท้องไม่พร้อมถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ช่วยให้เข้าใจประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ จำนวนประชากรเกิดใหม่ที่เพิ่มขึ้น การไม่คุมกำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และการวางแผนครอบครัว สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะท้องไม่พร้อมคือการไม่คุมกำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ โดยฝ่ายชายและฝ่ายหญิงไม่ได้วางแผนจะมีบุตร รวมทั้งไม่หาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ที่มีหลากหลายชนิด

สถิติแม่วัยใสเด็กไทยสูง พาลุกไป ฝังยาคุม ฟรี ได้ที่รพ.รัฐ
สถิติแม่วัยใสเด็กไทยสูง พาลุกไป ฝังยาคุม ฟรี ได้ที่รพ.รัฐ

ภาวะท้องไม่พร้อมก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับแม่และเด็กหลายอย่าง เนื่องจากผู้ตั้งครรภ์ไม่ได้วางแผนเพื่อเตรียมตัวมีบุตรมาก่อน จึงอาจส่งผลต่อสุขภาพครรภ์ของตนเองและทารกในครรภ์ เช่น หากผู้ตั้งครรภ์ไม่ได้วางแผนมีบุตรแต่เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา ผู้ตั้งครรภ์อาจไม่สามารถรับมือหรือเตรียมตัวฝากครรภ์กับแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการฝากครรภ์ช้าอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพครรภ์และทารกได้ ยิ่งโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรด้วยแล้ว จะนำพามาซึ่งปัญหาอีกมากมายทั้งต่อตัวเด็กที่ตั้งครรภ์ รวมไปถึงพ่อแม่ของเขา และลูกในท้องที่จะเกิดมาอีกด้วย

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในอดีตไทยมีปัญหาแม่วัยรุ่นสูงเป็นลำดับที่ 1 ของอาเซียน เป็นที่ 2 ของโลกรองจากประเทศโซนแอฟริกา แม้จะมีมาตรการต่างๆ มาแก้ปัญหาจนทำให้อัตราแม่วัยรุ่นไทยลดลง แต่ตัวเลขก็ยังคงสูงเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว จึงเป็นที่มาของการสำรวจการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการช่วยเหลือแม่วัยรุ่น เพื่อจะดำเนินการแก้ปัญหาให้ตรงจุดต่อไป ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ บ้านพักเด็กและครอบครัว 58 จังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแม่วัยรุ่นอายุระหว่าง 10-20 ปี จำนวน 11,012 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.26 อยู่ในช่วงอายุ 18-20 ปี รองลงมาร้อยละ 37.75 อยู่ในช่วงอายุ 15-17 ปี ในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 60.68 จบการศึกษามัธยมต้น ร้อยละ 17.21 จบประถม

ขณะที่ร้อยละ 41.87 ประกอบอาชีพ ร้อยละ 39.88 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ด้านพฤติกรรมพบว่าร้อยละ 53.38 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุ 16-18 ปี ร้อยละ 32.08 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุ 13-15 ปี สถานที่ที่มีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.99 ระบุบ้านตนเอง ส่วนปัจจัยที่ทำให้มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 76.96 ระบุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 63.56 ระบุอยู่กับเพื่อนต่างเพศสองต่อสองในที่ลับตาคน

อธิบดี ดย.กล่าวด้วยว่า ร้อยละ 50.44 ระบุถึงการตั้งครรภ์ที่ตั้งใจ ขณะที่ร้อยละ 49.56 บอกไม่ตั้งใจ โดยส่วนใหญ่ไม่ได้คุมกำเนิด ร้อยละ 69.41 ยอมรับว่าไม่มีความพร้อมในการดูแลบุตร

ข้อมูลอ้างอิงจาก www.thairath.co.th

จากสถิติเราคงเถียงไม่ได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การท้องไม่พร้อมในสังคมไทยนั้นนับว่ามีสถิติที่สูงเลยทีเดียว โดยพบว่าคุณแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุเพียงแค่มัธยมต้นเท่านั้น ก่อนจะทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ ได้นั้น การยอมรับ และรับฟัง ย่อมทำให้เราสามารถลงมือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ดีกว่า

การไม่พูดคุยกันเรื่องเพศกับลูก เป็นทัศนคติที่ผิดของพ่อแม่
การไม่พูดคุยกันเรื่องเพศกับลูก เป็นทัศนคติที่ผิดของพ่อแม่

ทัศนคติผิด ๆ ที่ควรร่วมกันแก้ไข

จากทัศนคติของผู้ใหญ่ และของพ่อแม่บางคนที่มักคิดว่าการพูดคุยกับเด็กในเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องไม่เหมาะสม จึงทำให้เป็นบ่อเกิดของปัญหาต่าง ๆ ปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาท้องก่อนวัยอันควรมีอยู่หลากหลายด้วยกัน ได้แก่

  • ทัศนคติหรือค่านิยมในวัยรุ่นเรื่องเพศเด็กวัยรุ่นบางคนมองเป็นเรื่องธรรมดา หรือวัยรุ่นบางคนยังมองเป็นกิจกรรมเก็บแต้มด้วยซ้ำ ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของปัญหา
  • ปัญหาการติดสารเสพติด เครื่องดื่มมึนเมา ที่ทำให้ขาดสติและนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในที่สุด
  • สื่อยั่วยุก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นภาพโป๊ เปลือย และอื่น ๆ
  • การขาดความรู้ในการป้องกันตัวเองไม่ให้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
  • ครอบครัวที่ไม่มีเวลาให้ลูก ทำให้ลูกต้องไปหาความรักจากภายนอก

จะเห็นได้ว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาท้องก่อนวัยอันควรนั้น เป็นปัญหาที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจของเด็ก ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการปลูกฝังทัศคติต่าง ๆ ให้กับเด็ก ควรเปิดใจคุยกับลูกถึงเรื่องเพศ ให้เด็กรู้จักหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยง รวมถึงสอนให้ลูกโดยเฉพาะเพศหญิง ให้รู้จักปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์เมื่อถูกโน้มน้าว รวมถึงการสอนให้เด็กมีความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในยามฉุกเฉิน และการป้องกันการติดเชื้อ

อ่านต่อ อึ้ง!เด็กซื้อยาคุมกำเนิด กับผลข้างเคียงที่ตามมาในอนาคต

การป้องกันการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ และการป้องกันการติดเชื้อ

สองเรื่องสำคัญนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรพูดคุยกับลูกเมื่อเขาเข้าสู่วัยรุ่น เพราะนอกจากการสอนให้ลูกรู้จักหลีกเลี่ยง และรับมือกับอารมณ์ทางเพศ การรักนวลสงวนตัวแล้ว การให้เขารู้วิธีการป้องกันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีที่จะสามารถป้องกันปัญหาใหญ่ที่จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นการท้องไม่พร้อม การท้องก่อนวัยอันควร และการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ย่อมมีผลกระทบต่อทั้งร่างกาย จิตใจ และอนาคตของเด็กได้ทั้งสิ้น

  • ถุงยางอนามัย (Condom) ป้องกันการตั้งครรภ์ √ ป้องกันการติดเชื้อ

วิธีคุมกำเนิดปลอดภัย  หาซื้อได้สะดวก ทั้งถุงยางอนามัยสำหรับผู้ชาย  และผู้หญิง ถ้าใช้ถูกวิธี ป้องกันการตั้งครรภ์ การติดเชื้อเอชไอวี และกามโรคได้ร้อยละ 85

นอกจาก ฝังยาคุม ฟรี สอนลูกใช้ถุงยางอนามัยป้องกันได้อีกทาง
นอกจาก ฝังยาคุม ฟรี สอนลูกใช้ถุงยางอนามัยป้องกันได้อีกทาง
  • ยาเม็ดคุมกำเนิด ป้องกันการตั้งครรภ์ √ ป้องกันการติดเชื้อ Χ

วิธีที่มีประสิทธิภาพดีเหมาะสำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ประจำแต่ไม่พร้อมตั้งครรภ์ซึ่ง รูปแบบของยาเม็ดคุมกำเนิดนิยมทำเป็นแผง มีทั้ง 21 เม็ด 28 เม็ด แต่ถ้าจะให้ง่ายเพื่อกันลืม ให้กินเรียงตามลูกศรจะดีกว่า

อ่านต่อ ยาคุมกำเนิด กับยาชนิดอื่นกินร่วมกันแล้วไม่ได้ผล

  • ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน ป้องกันการตั้งครรภ์ √ ป้องกันการติดเชื้อ Χ

วิธีนี้เหมาะกับกรณีฉุกเฉินจริง ๆ เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ หรือถุงยางอนามัยรั่ว  หลุด  และฉีกขาดขณะ มีเพศสัมพันธ์  เป็นการคุมกำเนิดระยะสั้น ยาที่ใช้คุมกำเนิดฉุกเฉินจะมี  2  เม็ด  หากจะได้ผลดีต้องกินครั้งแรก  1  เม็ดทันที  หลังมีเพศสัมพันธ์  และไม่เกิน  72  ชั่วโมง  อีก 12 ชั่วโมงต่อมากินครั้งที่ 2 อีก 1 เม็ด วิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์เป็น ประจำและไม่ควรกินยาเกิน 2 แผง ใน 1 เดือน ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดไม่ดีเท่าแบบปกติ และจะไม่มีผลหากกินยาแล้วมีเพศสัมพันธ์อีก หลังกินยาอาจมีผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ  หรือมีเลือดออกทางช่องคลอด กะปริบกะปรอย หากสตรีอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมง หลังกินยา  ควรกินซ้ำอีก  1  ชุด  จึงจะป้องกัน ตั้งครรภ์ได้

  • การฝังยาคุมกำเนิด ป้องกันการตั้งครรภ์ √ ป้องกันการติดเชื้อ Χ

แพทย์จะฝังหลอดยาเล็ก ๆ ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร แบบจำนวน 1หลอด 2 หลอด หรือ 6 หลอด (แล้วแต่ชนิดของยา) เข้าใต้ผิวหนังบริเวณท้องแขนด้านใน  ยาฝังคุมกำเนิดจะมีฤทธิ์คุมกำเนิด 3-5 ปี แล้วแต่ชนิดของยา ข้อดีคือสามารถคุมกำเนิดได้นาน ไม่ต้องกินยาทุกวัน ไม่ถูกฉีดยาบ่อย ๆ และ ไม่ต้องเช็คสายห่วง ไม่มีโอกาสหลุดเหมือนห่วงคุมกำเนิดแต่ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือ ประจำเดือนกระปริกระปรอย น้ำหนักขึ้น

อ่านต่อ Birth control ความเข้าใจผิด และถูก เรื่องการคุมกำเนิด

ท้องไม่พร้อม ท้องก่อนวัยอันควร
ท้องไม่พร้อม ท้องก่อนวัยอันควร

รู้ยัง…วัยรุ่นขอรับยาคุมกำเนิดได้ฟรี!!

เด็กผู้หญิงอายุ 10-20 ปี สามารถเข้ารับบริการยาฝังคุมกำเนิดได้ที่โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศได้ฟรี ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ประกันใดๆ อยู่ ส่วนผู้ใหญ่ปกติสามารถเข้ารับบริการยาฝังคุมกำเนิดได้ที่โรงพยาบาลโดยมีค่าใช้จ่ายราวๆ 2,000-2,500 บาท และแม้ว่ายาฝังคุมกำเนิดจะมีประสิทธิภาพสูง แต่ขอให้จำไว้ว่าไม่มียาคุมกำเนิดใดในโลกที่ให้ผล 100% และยาฝังคุมกำเนิดไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ อย่างไรก็ตาม รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ สูตินรีแพทย์ ระบุว่า ใครที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับตับ มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม อยู่ในภาวะเลือดออกตามอวัยวะต่าง ๆ อย่างไม่ทราบสาเหตุ หรือมีภาวะเลือดออกง่ายแต่หยุดยาก อาจไม่เหมาะกับการรับยาฝังคุมกำเนิด เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงให้อาการเหล่านั้นเป็นหนักมากขึ้น

ฝังยาคุมกำเนิดฟรี
ฝังยาคุม ฟรี

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ยาฝังคุมกำเนิดเป็นวิธีการคุมกำเนิด แบบกึ่งถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถคุมกำเนิดได้ในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี ไม่มีผลรบกวนต่อการมีเพศสัมพันธ์ สามารถใช้ในสตรีระยะให้นมบุตรโดยไม่มีผลไปรบกวนปริมาณและคุณภาพของน้ำนม และเมื่อหยุดใช้ยานี้แล้ว สามารถมีบุตรได้ตามปกติทันทีหลังหยุดใช้ยา การฝังยาคุมกำเนิดอาจมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้แต่ไม่บ่อย เช่น เป็นสิว ปวดศีรษะ หรือประจำเดือนมากระปริดกระปรอย ซึ่งส่วนใหญ่จะหายไปได้เองภายใน 6เดือน บางรายอาจมีการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่สามารถยืนยันอย่างชัดเจนว่าการเพิ่มของน้ำหนักตัวเป็นผลโดยตรงจากยาฝังคุมกำเนิด

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาใหญ่ที่เราทุกคนสามารถร่วมกันแก้ไขได้ โดยทางภาครัฐได้ให้การสนับสนุนด้วยการให้ความรู้ทั้งในสถานศึกษา และความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงยังสนับสนุนการป้องกันการท้องไม่พร้อมก่อนวัยอันควร ด้วยการให้บริการการฝังยาคุมกำเนิดให้แก่เด็กวัยไม่เกิน 20 ปีฟรีอีกด้วย ดังนั้นแล้วนอกจากการสนับสนุนจากทางภาครัฐ เราเองในฐานะพ่อแม่ก็ควรร่วมมือกันช่วยเหลือให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป หรือบรรเทาเบาบางลง เพียงแค่ใส่ใจในบุตรหลานของเรา ลบทัศนคติความเชื่อที่ว่า เรื่องเพศไม่ควรพูดคุยกันลง เพราะการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกอย่างถูกวิธีย่อมทำให้เด็กรับรู้ และเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมมากกว่าการให้เขาไปเรียนรู้กันเอง โดยอาจเกิดความผิดพลาดได้มากกว่าการมีผู้ใหญ่คอยดูแลช่วยเหลือ และจะดีกว่าไหม..หากคนให้คำปรึกษานั้นเป็นพ่อแม่ที่รัก และเข้าใจในตัวเขาได้ดีกว่าใคร ๆ

อ่านต่อ เปิดประสบการณ์การทำแท้งมามากกว่า 1,200 คนของอดีตคุณหมอ

ข้อมูลอ้างอิงจาก pobpad.com/rama.mahidol.ac.th/อนามัยมีเดีย/si.mahidol.ac.th 

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ฝังเข็มคุมกำเนิด คืออะไร? ข้อดี ข้อเสีย ที่ต้องรู้ก่อนทำ!

เมื่อฉัน “แพ้ น้ำอสุจิ จากสามี”

วิธีคุยกับลูกเมื่อคิดว่าถูกทำร้าย พูดอย่างไรให้เด็กกล้าพูดความจริง

ยาคุมฉุกเฉิน ผู้หญิงรู้ไว้ใช้บ่อยไปผลร้ายตกอยู่กับคุณ!

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up