ลดหย่อนภาษี 2565

วางแผน ลดหย่อนภาษี 2565 ให้ดีช่วยเซฟงบ ประหยัดเงิน

event
ลดหย่อนภาษี 2565
ลดหย่อนภาษี 2565

ลดหย่อนภาษี 2565 ลดค่าอะไรได้บ้าง เรื่องต้องรู้ในการวางแผนจ่ายภาษีให้ดี ได้เป็นพลเมืองดีแถมช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าตังค์ เซฟงบให้คุณเหลือเงินไว้ใช้ต่อได้อีก

วางแผน ลดหย่อนภาษี 2565 ให้ดีช่วยเซฟงบ ประหยัดเงิน !!

ได้เวลาฤดูกาลยื่นภาษีเงินได้กันแล้ว สำหรับประชาชนพลเมืองไทยที่มีหน้าที่ในการจ่ายภาษี ผู้ที่มีเกณฑ์ต้องยื่นภาษีจะต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็นให้ถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อนำไปยื่นที่กรมสรรพากร ซึ่งในปัจจุบันมีช่องทางในการยื่นภาษีที่สะดวกรวดเร็วกว่าเดิมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือในแอปพลิเคชั่นยื่นภาษีบนมือถือ ที่เป็นแอปพลิเคชั่นดี ๆ ที่เป็นตัวช่วยเรื่องการยื่นภาษีได้เลย

แอปพลิเคชันภาษีออนไลน์
แอปพลิเคชันภาษีออนไลน์

โหลดด่วน! แอปพลิเคชั่นช่วยยื่น และจ่ายภาษีบนมือถือ

  1.  RD Smart Tax  เป็น Official Application จากทางกรมสรรพากรเองเลย โดยภายในแอปพลิเคชั่นมีทั้งข้อมูลข่าวสาร ตัวช่วยคำนวณภาษี ยื่นแบบฯ ตรวจสอบสถานะการคืนภาษี และแผนที่กรมสรรพากรแต่ละสาขา ครบจบในแอปพลิเคชั่นเดียวกันไปเลย
  2. iTax เหมาะมากสำหรับมือใหม่ หรือผ หรือผู้ที่กำลังเริ่มทำงาน และอยากศึกษาเกี่ยวกับภาษี ใช้งานง่ายมากทั้งรูปแบบ ภาษา และเครื่องมือตัวช่วย เพราะมาในรูปแบบของแบบสอบถาม ให้เราตอบใช่ หรือไม่ใช่ จากนั้นจะทำการคำนวณอัตโนมัติให้เลยว่า เงินได้เท่าไหร่ ลดหย่อนอะไรได้บ้าง เสียภาษีเป็นเงินเท่าใด สามารถเก็บไว้พร้อมยื่นแบบภาษีได้เลย
  3. iTax Pro บริการจากนักพัฒนารายเดียวกัน แต่เป็นเวอร์ชั่นที่มีเครื่องมือเพิ่มเติมในการวางแผนประหยัดภาษีให้ได้เยอะที่สุดตามแบบที่เราต้องการ เช่น เพดานการลดหย่อนภาษีของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทอยู่ที่เท่าไหร่ ให้เราสามารถเลือกได้ เป็นต้น เรียกได้ว่ามาคอยอุดรอยรั่วทำให้การวางแผนชำระภาษีล่วงหน้าได้ตั้งแต่ต้นปี ให้เราได้ทยอยหาค่าหัก ลดหย่อนภาษี ได้ทัน
  4. Check Check ใช้ง่ายมากในการเช็กสถานะการขอคืนภาษี ไม่ต้องเข้าเว็บกรมสรรพากรให้วุ่นวาย แค่กรอกชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของเรา ก็ติดตามได้แล้วว่า เงินของเราอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว

เรื่องภาษีต้องรู้!!

ค่าลดหย่อนภาษี มีไว้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย เป็นสิ่งที่รัฐเห็นว่าเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในชีวิต หรือเป็นสิทธิพิเศษที่รัฐต้องการจะสนับสนุน โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรายการการลดหย่อนภาษีในทุก ๆ ปี ดังนั้น เราจึงควรรู้ และหมั่นติดตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขค่าลดหย่อนภาษีในแต่ละปี เพื่อที่จะได้วางแผนลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน หมาะสม

การวางแผน ลดหย่อนภาษี 2565 วางแผนดีชีวิตลงตัว ก้าวหน้า
การวางแผน ลดหย่อนภาษี 2565 วางแผนดีชีวิตลงตัว ก้าวหน้า

การวางแผนลดหย่อนภาษี เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราประหยัดเงินในการจ่ายภาษี โดยได้คืนมาในรูปแบบผลประโยชน์กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวม การซื้อประกันชีวิต และประกันสุขภาพ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือการช้อปปิ้งที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้นการวางแผนลดหย่อนภาษีที่ดีก็จะช่วยประหยัดเงิน เซฟงบในกระเป๋าของเราได้ไม่น้อย

รวมค่า ลดหย่อนภาษี 2565

ค่าลดหย่อนภาษีนั้น ยังมีหลาย ๆ คนเข้าใจผิดคิดว่า เมื่อเราใช้สิทธิค่าลดหย่อนภาษีเราจะได้ลดค่าภาษีที่ต้องเสียเท่ากับจำนวนที่ลดหย่อนเลย แต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะเสียภาษีน้อยลง หรือได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินได้ และอัตราภาษีของแต่ละคนด้วย เช่น หากเราใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 1000 บาท และมีเงินได้สุทธิเกิน 5 ล้านบาทต่อปี จะเสียภาษีในอัตรา 35%  เราจะประหยัดภาษีเพิ่มได้จากค่าลดหย่อน 350 บาท เป็นต้น ดังนั้น ทีมแม่ ABK จึงได้แสดงรายการลดหย่อนภาษี 2565 พร้อมอัตราค่าลดหย่อนไว้ดังในตารางข้างล่างนี้ ให้ได้ศึกษา และนำมาคำนวณของแต่ละคนกัน ดังนี้

รายการที่ลดหย่อนภาษีได้ อัตราค่าลดหย่อน
ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
ค่าลดหย่อนคู่สมรส คนละ 60,000  บาท และกฎหมายอนุญาตให้มีได้สูงสุด 1 คน
ค่าลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 – 60,000  บาท
ค่าลดหย่อนบิดามารดา คนละ 30,000 บาท
ค่าลดหย่อนผู้พิการ หรือทุพพลภาพ คนละ 60,000  บาท
ค่าฝากครรภ์ และทำคลอด ตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินท้องละ 60,000 บาท
เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป/ เงินฝากแบบมีประกันชีวิต ตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท (คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท)
เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000  บาท
เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000  บาท
กบข./ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินเดือน และเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 500,000 บาท
ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับข้อ 10. แล้วไม่เกิน  500,000 บาท
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับข้อ 10.และ RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
เงินประกันสังคม ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 9,000 บาท
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 13,200 บาท และเมื่อรวมกับข้อ 10. และ RMF และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000  บาท และเมื่อรวมกับข้อ 10. และ RMF และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ และ กอช. แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ลดหย่อนเพิ่มได้อีกตามที่จ่ายจริง เมื่อมีเงินได้จากค่าเช่า ค่าวิชาชีพอิสระ ค่ารับเหมาทั้งค่าแรง และค่าของ หรือเงินได้การประกอบธุรกิจอื่น ๆ
เงินบริจาคพรรคการเมือง ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
เงินลงทุนธุรกิจ Social Enterprise

(วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ช้อปดีมีคืน 2565 ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ 2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
เงินบริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

 

เอกสารที่ต้องยื่นในการ ลดหย่อนภาษี 2565
เอกสารที่ต้องยื่นในการ ลดหย่อนภาษี 2565

เอกสารที่ต้องเตรียมในการใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี 2565

รูปแบบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอยู่ 2 แบบ คือ ภ.ง.ด.90 (สำหรับผู้มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือน) และ ภ.ง.ด.91 (สำหรับผู้มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมอื่น) และจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

  • หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)
  • รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา เป็นต้น
  • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เพื่อกรอกแบบฟอร์มการยื่นจ่ายภาษี

กรณียกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้พิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษี จะได้รับยกเว้นเงินได้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาท ในปีภาษีนั้น
  • กรณีเป็นผู้สูงอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ ในปีภาษี จะได้รับยกเว้นเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาท ในปีภาษีนั้น
  • กรณีมีเครดิตภาษีเงินปันผล สำหรับคนที่ลงทุนในหุ้น สามารถใช้ยกเว้นภาษีได้ตามสัดส่วนที่ได้รับจากเงินปันผล
เรื่องภาษีต้องรู้ ลดหย่อนภาษี 2565 ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้
เรื่องภาษีต้องรู้ ลดหย่อนภาษี 2565 ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้

การรู้ข้อมูล ศึกษาเกี่ยวกับรายการ ลดหย่อนภาษี นั้น ยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเองในการวางแผนลดหย่อนภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพราะเป็นสิทธิพึงได้ สิทธิประโยชน์ของเราที่เราสามารถได้รับ นอกจากการวางแผนลดหย่อนภาษีจะช่วยในเรื่องประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว การวางแผนภาษีไว้ล่วงหน้า จะทำให้เราสามารถวางแผนการเงินในแต่ละปีของเราได้อย่างเป็นระบบ รัดกุม และยังเป็นรูปแบบที่ดีในการวางแผนชีวิตของตัวเราเองอีกด้วย เพราะรายการค่าลดหย่อนภาษีในแต่ละปีนั้น จะสอดคล้อง และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลงทุนเพื่อวัยเกษียณ การออมเพื่ออนาคต การซื้อที่อยู่อาศัย เป็นต้น ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าหากเราได้วางแผนเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีแล้ว ก็เท่ากับเป็นการวางแผนทางการเงิน และการวางแผนชีวิตของเราอย่างหนึ่งอีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิงจาก www.thairath.co.th/www.finnomena.com/www.itax.in.th

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

แม่ต้องรู้! ลดหย่อนภาษี ฝากครรภ์-คลอดบุตร ได้เท่าไหร่?

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ! ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป

รวม 5 สิทธิประโยชน์ ลดหย่อนภาษี คู่สมรส

รีบเลยแม่!ปรับเพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ปี 2565

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up