ติดโควิด ใช้สิทธิประกันสังคม

ติดโควิด ใช้สิทธิประกันสังคม ต้องทำยังไง?

account_circle
event
ติดโควิด ใช้สิทธิประกันสังคม
ติดโควิด ใช้สิทธิประกันสังคม

ติดโควิด ใช้สิทธิประกันสังคม ต้องทำยังไง?

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่กำลังระบาดทั่วโลกในขณะนี้ และประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก คุณพ่อคุณแม่หลายคนซึ่งเป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม อาจมีคำถามว่า หาก ติดโควิด ใช้สิทธิประกันสังคม ต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้ทีมแม่ ABK มาให้คำตอบกันค่ะ

 

ติดโควิด ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจ ATK เจอ เข้าสู่กระบวนการรักษาได้เลย

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึง ขั้นตอนแนวทางการตรวจรักษาโควิด-19 ในกรณีผู้ประกันตนสงสัย เข้าข่ายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถทำการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง หรือที่สถานพยาบาลตามสิทธิ สำหรับการตรวจวินิจฉัย antigen test kit (ATK) หากผลตรวจ ATK เป็นบวกขึ้น 2 ขีด เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการรักษา โดยแบ่งตามสีต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ป่วยสีเขียว  ผู้ป่วยสีเหลืองเข้ม หรือแดง และ ผู้ที่ไม่มีเชื้อ ผล ATK เป็นลบ แต่มีความเสี่ยงสูงค่ะ

 

กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยสีเขียว

ผู้ป่วยสีนี้มีทั้งแบบที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย-ปานกลาง ซึ่งสามารถกักตัวอยู่ที่บ้าน และกักตัวในระบบชุมชน และเลือกรักษาที่ hospitel ค่ะ

การเข้ารับการรักษา (Home Isolation : HI) กรณีผู้ประกันตนต้องการรักษาตัวที่บ้าน และมีความพร้อมด้านสถานที่ โดยไม่ต้องขอตรวจยืนยันผล RT-PCR ให้ติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิ/สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอรับการรักษาจัดส่งยาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษา พร้อมทั้งการติดตามอาการจากแพทย์และพยาบาลของสถานพยาบาลนั้นค่ะ

ช่องทางการติดต่อเข้ารับการรักษาตัวในระบบ Home Isolation ของ สปสช. มี 3 ช่อง ได้แก่

 • โทรศัพท์เข้าสายด่วน 1330 กด 14
 • ไลน์ออฟฟิเชียล สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
 • ลงทะเบียนด้วยตัวเองด้วยการสแกน QR code ที่อยู่บนเว็บไซต์ สปสช. หรือคลิกที่ลิงก์ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI

หากไม่สะดวกในการติดต่อด้วยตนเอง สามารถติดต่อประสานหน่วยงาน ของสำนักงานประกันสังคม ช่วยเหลือขอรับรักษาหรือโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 กด 6 และกด 7

การเข้ารับการรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation : CI) หากต้องการเข้ารักษาตัวเองที่บ้าน แต่สภาพบ้านไม่พร้อมทำ CI สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอรับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ก่อน หรือติดต่อประสานหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคม ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7

การเข้ารับการรักษาใน Hospitel

 • กรณีผู้ประกันตนประสงค์รักษาใน Hospitel เพราะมีข้อจำกัดไม่สามารถรักษาที่บ้านได้ สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอรับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR
 • หากการตรวจ RT-PCR ยืนยันผลเป็นบวก ให้สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม หรือ สถานพยาบาลที่ทำการตรวจ จัดหา Hospitel รับผู้ประกันเข้ารักษาโดยเร็ว

 

กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยสีเหลืองเข้ม-สีแดง

หากเข้าข่ายต่อไปนี้ถือว่ามีอาการเข้าข่ายสีเหลืองเข้ม – แดง

 • มีอาการรุนแรง
 • มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อย/มีโรคประจำตัว
 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ไตวายเรื้อรัง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น
 • กรณีที่มีโรคประจำตัวควบคุมไม่ได้
 • ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์

ให้ติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR และเข้าสู่กระบวนการรักษาในสถานพยาบาลตามแนวทางที่สาธารณสุขกำหนด

 

กรณีผลตรวจ ATK เป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ)

 • หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียส ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ตาแดง ผดผื่น ถ่ายเหลว แนะนำให้ติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR
 • หากผลตรวจยืนยันเป็นลบ แต่มีประวัติเสี่ยง แนะนำให้กักตัว สังเกตอาการ และตรวจ ATK ซ้ำทุก 3 วัน หากไม่มีประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัวค่ะ
 • หากผลตรวจยืนยันเป็นบวก ให้สถานพยาบาลรับผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโดยเร็ว ตามแนวทาง การรักษาโควิด-19
 • กรณีแพทย์ซักประวัติ แล้วไม่มีความเสี่ยงหรือไม่เข้าเกณฑ์การตรวจของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกันตนประสงค์ขอตรวจเอง ซึ่งไม่อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบเอง

 

สำนักงานประกันสังคมได้มีช่องทางการติดต่อประสานงานให้บริการช่วยเหลือผู้ประกันตน เข้ารักษาในสถานพยาบาล Hospitel กรณีที่ไม่สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ หรือได้รับการปฏิเสธการรักษา ผู้ประกันตน สามารถติดต่อประสานหน่วยงาน ของสำนักงานประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง หรือที่ สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 * ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนของประกันสังคม สามารถใช้สิทธิของตนเองได้ หรือแจ้งให้คนใกล้ตัวทราบได้ในกรณีที่ติดโควิด-19 นะคะ

 

ติดโควิด ใช้สิทธิประกันสังคม
ขั้นตอนการตรวจรักษาโควิดของผู้ประกันตน ประกันสังคม

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานประกันสังคม

ขอบคุณข้อมูลจาก

เดลินิวส์, สำนักงานประกันสังคม

 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทวามดี ๆ คลิก

ด่วน! เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ด้วยตัวเอง ภายใน 31 มี.ค.นี้

ย้ายสิทธิบัตรทอง ด้วยตนเอง ผ่าน 2 ช่องทาง สะดวก ง่าย

รวม 5 สิทธิประโยชน์ ลดหย่อนภาษี คู่สมรส

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up