เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน

โหลดเลย!ปฏิทินจ่ายเงินเช็ก เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน ?

event
เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน
เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน

เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน เช็กด่วน!ทั้งสิทธิใหม่ สิทธิเก่า ก่อนเสียสิทธิรับเงินอุดหนุนทารกแรกเกิดรอบใหม่ แนะ!โหลดปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุน เก็บไว้ไม่พลาดแน่

โหลดเลย!! ปฏิทินจ่ายเงิน เช็ก เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน ?

ระวังเสียสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต้องคอยหมั่นตรวจสอบเงินเข้า เช็กให้ชัวร์ว่า เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน เป็นประจำเพื่อที่จะได้ไม่พลาด สิทธิอันพึงมีของคุณแม่ทั้งหลาย โดยขอแนะนำ 3 เช็ก ที่คุณแม่ควรตรวจสอบประจำ เพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิ ดังนี้

3 เช็ก ตรวจไว้ไม่พลาด

√ เช็กสิทธิในระบบ หมั่นตรวจสอบข้อมูลของคุณแม่ในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เสมอ

√√ เช็กบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของคุณแม่ ว่ามีปัญหา ติดขัด หรือว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่

√ √√เช็กข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน อัพเดทข้อมูล เช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลให้ เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว ไม่เสียสิทธิ

เช็กสิทธิ เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน
เช็กสิทธิ เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน

หากมีปัญหา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทรศัพท์หมายเลข 082-091- 7245 / 082-037- 9767 / 083-431- 3533 / 065-731- 3199

(ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)

เข้าแล้ว !! เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนตุลาคม 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แจ้งข้อมูลอัปเดต ผ่าน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  หรือ เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยธนาคารจะโอนเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 600 บาท เข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564

ใครได้สิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดบ้าง??

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร ให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 1.  ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
 2. ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กันยายน 2564 โดยจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ
 3. ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนบุุตร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

*** เด็กที่เกิดภายในเดือนตุลาคม 2558 ได้รับเงินงวดสุดท้ายคือเดือนกันยายน 2564 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนื่องจากจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามสิทธิที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว

มีลูกสบายใจ ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากรัฐ
มีลูกสบายใจ ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากรัฐ

เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน ??

เป็นเรื่องที่คุณแม่หลายท่านต่างเฝ้าถาม ตั้งคำถามกันมาอย่างต่อเนื่องว่า เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน ซึ่งเป็นคำถามที่เกิดขึ้นเสมอทุกเดือน วันนี้ ทีมแม่ ABK ได้รวบรวมวันจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาให้ได้เช็กกันครบทั้งหมดแล้ว ดังนี้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

การจ่ายเงินอุดหนุนบุตรประจำปีงบประมาณ 2565

งวดประจำเดือน

กำหนดจ่ายวันที่

เดือนตุลาคม 2564 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
เดือนพฤศจิกายน 2564 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
เดือนมกราคม 2565 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
เดือนมิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน  2565

โหลดเลย !! ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565

เพื่อความสะดวกของคุณแม่ในการเช็กวันจ่ายเงินอุดหนุนบุตร จะได้ไม่ต้องคอยกังวลว่า เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน กันแน่ในแต่ละเดือน สามารถโหลดภาพด้านล่างนี้เก็บไว้ใช้ได้ตลอดปีงบประมาณการจ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. 2565

 

เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน เช็กเลยจากปฏิทินการจ่ายเงิน
เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน เช็กเลยจากปฏิทินการจ่ายเงิน

คลายสงสัยใน 7 คำถาม-คำตอบ อ่านจบรู้เรื่องเลย!!

เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน อย่างไร ตรวจสอบสิทธิได้เลย
เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน อย่างไร ตรวจสอบสิทธิได้เลย

ใครจะได้รับเงินในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดบ้าง??

 • เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนถึงมีอายุครบ 6 ปี โดยมีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกครัวเรือนมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่าวยงานของรัฐ หรือเอกชน
 • ผู้ปกครอง สัญชาติไทย ที่มีบุตรแรกเกิด หรือรับอุปการะเด็กแรกเกิด โดยต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม ใช่ตัวเดียวกันไหม??

ข้อแตกต่างระหว่างเงินที่เด็กแรกเกิดจะได้รับระหว่าง เงินอุดหนุนบุตร กับเงินสงเคราะห์บุตรมีดังต่อไปนี้

เงินอุดหนุนบุตร

เงินสงเคราะห์บุตร

สวัสดิการจาก : กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ สวัสดิการจาก : ประกันสังคม
ได้รับเงินตั้งแต่ : แรกเกิด ถึง 6 ปี ได้รับเงินตั้งแต่ : แรกเกิด ถึง 6 ปี
เด็กต้องมีสัญชาติไทย เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ครอบครัวเป็นผู้มีรายได้น้อย

โดยรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

พ่อแม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ 39

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน

เงินอุดหนุนที่ได้รับคนละ 600 บาท เงินอุดหนุนที่ได้รับ 800 บาท

เด็กแรกเกิดหนึ่งคน สามารถรับเงินช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูได้ทั้งสองแบบเลยหรือไม่??

หากมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ของเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินสงเคราะห์บุตร สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูทารกแรกเกิดได้ทั้งสองแห่ง โดยหากได้รับสิทธิเงินอุดหนุนมักจะเข้าทุกวันที่ 10 ของเดือน ส่วนเงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคมได้รับเงินทุกสิ้นเดือน

สถานที่รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร สามารถลงทะเบียนได้ที่ไหน??

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

 • กรุงเทพมหานคร ยื่นเรื่องที่ สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา ยื่นเรื่องที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ยื่นเรื่องที่ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล

  เด็กทารกแรกเกิดรับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท
  เด็กทารกแรกเกิดรับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท

มีกำหนดระยะเวลารับสิทธิไหม ปิดรับลงทะเบียนเมื่อไหร่??

ยังคงเปิดรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนมีอะไรบ้าง ยุ่งยากหรือไม่??

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน มีดังนี้
 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
 7. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

มีช่องทางการติดตามรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรได้ที่ใดบ้าง??

ช่องทางการติดตามรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่ง่าย และสะดวก มีแจ้งเตือนให้ได้รับทราบว่า เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน ในแต่ละเดือน ได้ที่ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด @CSGProjectOfficial

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.dcy.go.th / CSGProjectOfficial

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ส่งลูกไปเรียนที่จีน VS เรียนจีนออนไลน์ ข้อดี ข้อเสีย

ครม.ไฟเขียว เพิ่มงบ จ่ายเงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท ต่อเนื่อง!

ตั้งชื่อลูกมงคล 333 ชื่อที่แปลว่าทรัพย์สมบัติ ตั้งแล้วลูกร่ำรวยเงินทอง เรียกโชคให้พ่อแม่

“ฝึกลูกกินเอง” การหั่นอาหาร blw หั่นกินแบบไหนไม่ติดคอ?

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up