เอกสารหาย ไม่ต้องแจ้งความ

เอกสารหาย ไม่ต้องแจ้งความ! พร้อมขั้นตอนการยื่นเรื่องทำใหม่

Alternative Textaccount_circle
event
เอกสารหาย ไม่ต้องแจ้งความ
เอกสารหาย ไม่ต้องแจ้งความ

เอกสารหาย ไม่ต้องแจ้งความ! พร้อมขั้นตอนการยื่นเรื่องทำใหม่

3. ทะเบียนบ้านหาย 

ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย โดยสามารถยืนคำร้องได้ฝ่ายทะเบียนตามหลักฐานทางทะเบียนบ้าน เอกสารหลักฐานที่จะต้องใช้ ได้แก่

  • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน
  • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน จะต้องมีบัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย หนังสือผู้มอบหมาย ค่าธรรมเนียมในการออกเล่มใหม่ฉบับละ 20 บาท

4. แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย

สามารถแจ้งขอรับแผ่นป้ายทดแทนได้ ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ ส่วนรถที่จดทะเบียนต่างจังหวัดติดต่อ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยต้องใช้เอกสาร ดังนี้

  • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
  • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ไม่ได้มาดำเนินการเอง)

กรณีรถติดไฟแนนซ์ สำหรับผู้เช่าซื้อ หรือ ผู้ครอบครองรถที่ต้องการดำเนินการด้วยตนเอง ต้องใช้เอกสาร ดังนี้

  • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
  • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
  • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าใช้จ่ายในการทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ แผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วัน โดยระหว่างนี้ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายชั่วคราวได้

5. ใบอนุญาตขับขี่หาย

นำเอกสาร ดังนี้ บัตรประชาชนพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา และไปติดต่อเพื่อขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย โดยไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม ค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 255 บาท (250 บาท เป็นค่าออกบัตรของกรมขนส่ง ส่วนอีก 5 บาท เป็นค่าใบคำร้องของกรมขนส่ง)

บัตรประชาชนหาย
การทำบัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรประกันสังคม หาย ไม่จำเป็นต้องแจ้งความ

6. บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย 

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง นอกจากนี้ยังดาวน์โหลดบัตรประกันสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ sso.go.th ได้อีกด้วย

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ เอกสารหาย ไม่ต้องแจ้งความ! พร้อมขั้นตอนการยื่นเรื่องทำใหม่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up