ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี

250 ชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี เน้นเสริมดวง นำโชคลาภให้พ่อแม่

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี

รวมไอเดีย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คัดมาแต่ชื่อมงคล กว่า 250 ชื่อ เน้นเสริมโชคลาภ มีทรัพย์ร่ำรวย พ่อแม่พึงพาได้ จะมี ชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี อะไรบ้างมาดูกัน

รวม 250 ชื่อมงคล สำหรับ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี

พื้นดวงของ คนเกิดวันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งความรู้ คนที่เกิดในอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจึงจะได้ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาอยู่ในตัวเองย่างเต็มเปี่ยม เป็นคนใจบุญสุนทาน ยินดีเป็นผู้ให้เสมอ  มักจะชอบสอนสอนอบรมคนรอบข้างด้วยความหวังดี มีความสุขุมรอบคอบและใจเย็นมีอยู่ในตัว … ดวงชะตาโดยทั่วไปจัดว่าดี ดวงจะมีคนนับถือเกรงใจความเป็นอยู่ก็สุขสบายดีบางดวงอาจร่ำรวยสมบูรณ์หูนสุข บางดวงรวยไม่มาก แต่ก็มีเกียรติมีลาภยศมาก เป็นต้น

ดวงคนเกิดวันพฤหัสบดี

สำหรับดวง ลูกเกิดวันพฤหัสบดี ถือว่าดี มีโชคมีวาสนา จะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เพราะด้วยพื้นนิสัยใจคอเป็นคนชอบเรียนรู้ รักความก้าวหน้า รักความถูกต้องยุติธรรม ชอบความประนีประนอมปรองดอง ไม่ชอบทะเลาะเบาะแว้ง มีเหตุมีผล รักความสุขสงบ แม้จะจู้จี้ขี้บ่นบ้าง แต่มีความปรารถนาดีกับคนใกล้ตัวเสมอ อาจจะดื้อเงียบ แต่ก็ไม่เอะอะก้าวร้าว

แถมเป็นดวงมีเสน่ห์ รูปงาม เจ้าชู้หลายคู่หลายรัก มักจะมีเพื่อนพ้องรักเยอะเพราะใจดี เอื้ออาทร ชอบทำบุญสุนทาน มักจะได้ดีเมื่อไปอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิด มักมีเรื่องวุ่นวายเพราะเพื่อน ทำคุณคนไม่ขึ้น แต่จะมีความสุขความเจริญ เพราะมีโชคและรักความก้าวหน้า

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thaiholistic.com

ทั้งนี้หากบ้านไหนที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์ลูกชายและมีกำหนดคลอดลูกวันพฤหัสบดี ทีมแม่ ABK ได้รวบรวมรายชื่อมงคล 200 ชื่อ สำหรับเป็นไอเดีย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี มาฝาก โดยเน้นเสริมดวง นำโชคลาภให้พ่อแม่

ซึ่งหลักการ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้า และที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ห้ามใช้อักษร ด ต ถ ท ธ น ทั้งนี้จะมีชื่อมงคลอะไรบ้าง สำหรับ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ตามมาดูกันเลย

 1. ไกรวุฒิ  อ่านว่า ไกอน – วุด แปลว่า ผู้มีความเจริญมาก
 2. กษาปณ์  อ่านว่า กะ-สาบ แปลว่า เงินตรา
 3. กลวัชร  อ่านว่า กน-ละ-วัด แปลว่า ดุจดังเพชร
 4. ขจรลาภ  อ่านว่า ขะ-จอน-ลาบ แปลว่า รุ่งเรืองไปด้วยโชค
 5. ครองลาภ  อ่านว่า ครอง-ลาบ แปลว่า มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ
 6. จรัสพงศ์ อ่านว่า จะ-หรัด-พง แปลว่า ตระกูลที่รุ่งเรือง
 7. จิรฐา  อ่านว่า จิ-ระ-ถา แปลว่า ฐานะที่มั่นคง
 8. เฉลิมลาภ อ่านว่าฉะ – เหลิม – ลาบ แปลว่า เพิ่มลาภ
 9. บารเมษฐ์ อ่านว่า บา – ระ – เมด แปลว่า ฐานะสูงสุด
 10. บวรรัช  อ่านว่า บอ-วอน-รัด แปลว่า สมบัติอันประเสริฐ
 11. บูรณ์พิภพ  อ่านว่า บูน-พิ-พบ แปลว่า มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
 12. ประลภย์  อ่านว่า ประ-ลบ แปลว่า ได้รับ ได้กำไร
 13. พิษณุวัชร์  อ่านว่า พิด-สะ-นุ-วัด แปลว่า เพชรของพระวิษณุ
 14. มหาโภคัย อ่านว่า มะ – หา – โพ – ไค แปลว่า มีทรัพย์สมบัติยิ่ง
 15. รุ่งวิกรัย  อ่านว่า รุ่ง-วิ-ไกร แปลว่า ค้าขายเจริญ
 16. วรลภย์  อ่านว่า วอ-ระ-ลบ แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ
 17. วัชรากร  อ่านว่า วัด-ชะ-รา-กอน แปลว่า ขุมทรัพย์
 18. วิภพ  อ่านว่า วิ-พบ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ
 19. วสุพล  อ่านว่า วะ-สุ-พน แปลว่า มีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี
 20. วสุวี  อ่านว่า วะ-สุ-วี แปลว่า ผู้มีทรัพย์
 21. ศุภกิจ  อ่านว่า สุ-พะ-กิด แปลว่า การงานดีเป็นมงคล
 22. หิรัญ  อ่านว่า หิ-รัน แปลว่า เงินทอง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี หมวด ก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
กฤษฎาภาส กริด – สะ – ดา – พาด การกระทำที่รุ่งเรือง
กฤษฎิ์ กริด ฉลาด
กัลย์ปณชัย กัน – ปะ – นะ – ไช มีมงคลและชัยชนะในการค้า
การัณย์ กา – รัน หน้าที่การงาน
เกริกปรัชญ์ เกริก – ปรัด ปราชญ์ผู้มีชื่อโด่งดัง
เกรียงภาส เกรียง – พาด รุ่งเรืองเกีรยงไกร
โกศัลย์ โก – สัน ความฉลาด
ไกรวิชญ์ ไกร – วิด นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี หมวด จ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
จิณณิชวัรชญ์ จิน – นิด – ชะ – วะ – รัด มีความรู้ประเสริฐเป็นอาจิณ
จิรเจษฎ์ จิ – ระ – เจด พากเพียรเสมอ
จิระณัฏฐ์ จิ – ระ – นัด รู้นาน, ฉลาดนาน
จีรัชญ์ จี – รัด รู้ได้ยาวนาน

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี หมวด ฉ , ช

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
ฉายชวัล ฉาย – ชะ – วัน แสดงถึงความรุ่งเรือง
ชนม์พัศนภ ชน – พัด – สะ – นบ ผู้เกิดมากล้าหาญและยิ่งใหญ่ดั่งท้องฟ้า
ชนัศชัย ชะ – นัด – ไช คนผู้เป็นใหญ่ชัยชนะ
ชย ชะ – ยะ ชัยชนะ
ชวัลณัฐ ชะ – วัน – นัด ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ชวิศ ชะ – วิด เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
ชัพวิชญ์ ชับ – พะ – วิด มีความรู้ฉับไว
ชัยกร ไช – ยะ – กอน สร้างชัยชนะ
ชาคร ชา – คอน ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม
ชาครีย์วร ชา – คะ – รี – วอน ผู้ตื่นอยู่เสมอและประเสริฐยิ่ง
ชาครีย์วสุ ชา – คะ – รี – วะ – สุ ทรัพย์สินของผู้ตื่นอยู่เสมอ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี หมวด ญ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
ญณัฏฐ์สร นัด – สอน ปราชญ์ผู้ดีงามยิ่ง
ญาณวุฒิ ยา – นะ – วุด เจริญด้วยความรู้
ญาณศรณ์ ยา – นะ – สอน มีความรู้เป็นที่พึ่ง
ญาณัช ยา – นัด เกิดมาเพื่อความรู้

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี หมวด ฐ , ณ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
ฐิณัณรเมศ ถิ – นัน – ระ – เมด ฐานะความรู้มั่นคงและเป็นเจ้าแห่งรัก
ณวิบูล นะ – วิ – บูน มากด้วยความรู้
ณัช นัด เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
ณัชพล นัด – ชะ – พน มีพลังของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐังกูร นัด – ถัง – กูน หน่อเนื้อผู้ฉลาด
ณัฐปคัลภ์ นัด – ปะ – คัน ปราชญ์ผู้องอาจ
ณัฐพล นัด – ถะ – พน พลังแห่งนักปราชญ์
ณัฐภัทร นัด – ถะ – พัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัฐภาคย์ นัด – ถะ – พาก ปราชญ์ผู้มีโชค
ณัฐภาส นัด – ถะ – พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ณัฐภาสิชณ์ นัด – พา – สิด ปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
ณัฐยศ นัด – ถะ – ยด นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ณัฐรณ นัด – ถะ – รน การรบของนักปราชญ์
ณัฐวร นัด – ถะ – วอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐสม นัด – ถะ – สม เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์
ณัฐสิชณ์ นัด – ถะ – สิด ปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันพฤหัส หมวด บ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
บรรณพัชร บัน – นะ – พัด มีความรู้เป็นเพชรประดับกาย
บรรณวัชร บัน – นะ – วัด เพชรคือหนังสือ
บรรณวิชญ์ บัน – นะ – วัด ฉลาดในเรื่องหนังสือ
บวรยศ บอ – วอน – ยด มียศชั้นยอด
บวรวงศ์ บอ – วอน – วง ตระกูลที่ล่ำเลิศ
บุญนิธย์ บุน – ยะ – นิด ขุมทรัพย์คือบุญ
บุลวัชร บุน – ละ – วัน มีเพชรมาก
บุลากร บุ – ลา – กอน บ่อเกิดอันไพศาล, ขุมทรัพย์มหาศาล
บูรณ์พิภพ บูน – พิ – พบ มีสมบัติมาก, เต็มไปด้วยสมบัติ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี หมวด ป

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
ปกรณ์ ปะ – กอน คำภีร์, ตำรา
ปฏิพล ปะ – ติ – พน ผู้มีความสามารถ
ปฏิภาณ ปะ – ติ – พาน สามารถโต้ตอบได้ทันทีทันใด
ปณรรฆ ปะ – นัก มีค่า
ปภาวิชญ์ ปะ – พา – วิด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ปรเมษฐ์ณกร ปะ – ระ – เมด – นะ – กอน มีการกรทำและความรู้ดีงามยิ่ง
ประกฤษฏิ์ ประ – กริด ปราชญ์, ผู้ฉลาด
ประวีณ ประ – วีน นักปราชญ์, ชำนาญ
ประวีร์ ประ – วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปรัชญ์วิภู ป – รัด – วิ – พู ปราชญืผู้เป็นใหญ่
ปรัณชัย ปะ – รัน – ไช ชนะคนอื่น
ปราชญ์ฐากร ปราด – ถา – กอน ปราชญ์ผู้สร้างความมั่นคง
ปราณปภาณัฏฐ์ ปราน – ปะ – พา – นัด ลมหายใจและสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ปริชญ์ ปริด ผู้รอบรู้
ปริพรรห์ ปะ – ริ – พัน ทรัพย์สมบัติ
ปณรรฆ ปะ – นัก มีค่า
ปรุฬห์ ปะ – รุน ผู้งอกงาม, เจริญ
ปวรปรัชญ์ ปะ – วอน – ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปวรรัชดล ปะ – วอน – รัด – ชะ – ดน บันดาลให้ยิ่งใหญ่และประเสริฐ
ปวีณ ปะ – วีน ฉลาด, เชี่ยวชาญ, ปราชญ์ผู้ฉลาด
ปวีณวัจ ปะ – วีน – วัด คำพูดของนักปราชญ์
ปวีณวัช ปะ – วีน – วัด คำพูดของนักปราชญ์
ปัญจมภูมิ ปัน – จะ – มะ – พูม ปัญญาทั้งห้าประกาย
ปัญญากร ปัน – ยา – กอน บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา
ปัญญาพิรัชย์ ปัน – ยา – พิ – รัด มีปัญญาชัยชนะและกล้าหาญ
ปัณณ์ ปัน หนังสือ
ปัณณวิชญ์ ปัน – นะ – วิด ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
ปาณชัย ปาน – นะ – ไช ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน
ปุณณวิช ปุน – นะ – วิด มีความรู้เต็มเปี่ยม
โปษัณ โป – สัน การเลี้ยงดู, การอบรม

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี หมวด พ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
พชร พด – ชะ – ระ เพชร
พฎาศรัย พะ – ดา – ไส ชื่อท้าวกุเวร เจ้าแห่งทรัพย์
พรรธน์ยศ พัด – ยด มียศและความเจริญ
พรหมภัสสร์ พรม – พัด รุ่องเรืองและประเสริฐสูงส่ง
พรหมสรรค์ พรม – สัน พระพรหมเป็นผู้สร้างสรรค์มา
พรหมาณฑ์ชา พรม – มาน – ชา ดี, เก่ง ในจักรวาล
พลกฤต พน – ละ – กริด ผู้สร้างพลัง
พสธร พด – สะ – ทอน ทรงไว้ซื่งอำนาจ
พสิษฐ์ พะ – สิด ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
พหุสุวรรณ พะ – หุ – สุ – วัน มีทองมาก
พัสวี พัด – สะ – วี มีทรัพย์
พิจักษณ์ พิ – จัก มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิชชากร พิด – ชา – กอน บ่อเกิดแห่งความรู้
พิชญ์ พิด นักปราชญ์
พิชญะ พิด – ชะ – ยะ นักปราชญ์
พิชเญศ พิด – ชะ – เยด จอมปราชญ์
พิชาภพ พิ – ชา – พบ โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
พิมพ์ณัฐ พิม – นัด เหมือนนักปราชญ์
พิรุฬห์วิระ พิ – รุน – วิ – ระ ความเจริญกล้าหาญ
พีรณัฐ พี – ระ – นัด ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พีรภาส พี – ระ – พาด นักปราขญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
พีรยช พี – ระ – ยด เกิดมามีความเพียร
พีรวิชญ์ พี – ระ – วิด ทั้งกล้าทั้งฉลาด
พีรัช พี – รัด เกิดมาเป็นผู้กล้าหาญ
พุฒา พุ – ทา เจริญ, แข็งแรง
เพ็ญโภคัย เพ็น – โพ – ไค เต็มไปด้วยทรัพย์สิน
ไพรำ ไพ – รำ ทอง แก้วมีค่า เพชร

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี หมวด ภ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
ภัฎฏิ พัด – ติ ชื่อกวีผู้หนึ่ง
ภาณุวิชญ์ พา – นุ – วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์
ภาภัค พา – พัก รุ่งเรืองและมีโชค
ภาสวิชญ์ พาด – สะ – วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ภิญญปัณฑ์ พิน – ยะ – ปัน รอบรู้และฉลาดยิ่ง
ภิญญาสิปัณฑ์ พิน – ยา – สิ – ปัน รอบรู้และฉลาดยิ่ง
ภูมัย พู – ไม งอกงามเพิ่มพูน
ภูมิพิชญ์ พูม – พิด ฉลาดบนแผ่นดิน
ภูริณัฐ พู – นิ – รัด นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง
ภูริศลย์ พู – ริ – สน มีปัญญาฉลาดหลักแหลม

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี หมวด ม , ย , ร , ล

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
มหาภาค มะ – หา – พาก มีโชคใหญ่หลวง
มหาโภคัย มะ – หา – โพ – ไค มีทรัพย์สมบัติยิ่ง
ยศกำภู ยด – กำ – พู มียศดั่งทอง
รัฐภาส รัด – ถะ – พาด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
รุจปภาณ รุด – ปะ – พาน รุ่งโรจน์ด้านการพูด
ลภัสกร ละ – พัด – สะ – กอน สร้างทรัพย์, มีทรัพย์
ลาภิศ ลา – พิด เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี หมวด ว

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
วงค์วรัชญ์ วง- วะ – รัด มีความรู้และมีความรักที่ดี
วรบรรณ วอ – ระ – บัน ประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด
วรรณิก วัน – นิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน
วรวิช วอ – ระ – วิด มีความรู้อันประเสริฐ
วรัช วะ – รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัญญู วะ – รัน – ยู ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วสภะ วะ – สะ – พะ ประเสริฐ
วสุพล วะ – สุ – พน มีกำลังทรัพย์, เศรษฐี
วัฒน์วรา วัด – วะ – รา เจริญอย่างประเสริฐ
วิชชากร วิด – ชา – กอน สร้างความรู้
วิชชาบูรณ์ วิด – ชา – บูน เต็มเปี่ยมด้วยความรู้
วิชญ์ วิด ผู้รู้ นักปราชญ์
วิชญ์พล วิด – ชะ – พน กำลังของนักปราชญ์
วิชญ์ภาส วิด – ชะ – พาด มีความรู้รุ่งเรืองยืนนาน
วิชญะ วิด – ชะ – ยะ นักปราชญ์
วิชามัย วิ – ชา – ไม สำเร็จได้ด้วยความรู้
วิชาวิมล วิ – ชา – วิ – มน มีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้
วิเชษฐ์คม วิ – เชด – คม ประเสริฐยิ่งใหญ่และเฉียบคม
วิญญู วิน – ยู ผู้รู้แจ้ง
วิทิศ วา – ทิด คงแก่เรียน
วิปัศย์ วิ – ปัด เห็นแจ้ง มีความรู้
วิภพ วิ – พบ ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ
วิภาส วิ – พาด แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์
วิศวัช วิด – สะ – วัด เกิดมารู้ทุกอย่าง
วุฒิ วุด ความเจริญ, ความรู้

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี หมวด ศ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
ศรวัส สอ – ระ – วัด ชื่อเสียง, ทรัพย์สมบัติ
ศฤงคาร สะ – หริง – คาน สมบัติ ความรัก
ศิกเษณย์ สิก – เสน ให้ความรู้
ศิวัสว์ สิ – วัด ทรัพย์สมบัติพระศิวะ
ศุภณัฐ สุ – พะ – นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภวิชญ์ สุ – พะ – วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภเสกข์ สุ – พะ – เสก นักศึกษาผู้ดีงาม
ศุภเสกร์ สุ – พะ – เสก นักศึกษาผู้ดีงาม
เศรษฐณัช เสด – ถะ – นัด ความรู้ก่อให้เกิดความร่ำรวย

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี หมวด ส

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
สมปราชญ์ สม – ปราด สมกับที่เป็นปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้สงบ
สรชัยชญณ์ สอ – ระ – ไช – ชน ประเสริฐมีชันะและมีความรู้ดี
สรวิชญ์ สอ – ระ – วิด นักปราชญ์ผู้ดียิ่ง
สวยศ สะ – วะ – ยด รุ่งเรืองด้วยตนเอง
สัณหณัฐ สัน – หะ – นัด นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
สัณห์พิชญ์ สัน – พิด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
สาริศ สา – ริด เจ้าแห่งแก่นสาร, เจ้าแห่งสาระ
สิฏฐิภาส สิด – ภิ – พาด เจริญดีเยี่ยม
สิปปภาส สิบ – ปะ – พาด รู้เรื่องด้วยศิลปะ
สิรวิชญ์ สิ – ระ – วิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
สิริณัฎฐ์ สิ – หริ – นัด ปราชญ์ผู้มีสิริมงคล
สุกฤษฎิ์ สุ – กริด นักปราชญ์ที่ดี
สุรปรัชญ์ สุ – ระ – ปรัด ปราชญ์ผู้ดีงาม
สุรพิชญ์ สุ – ระ – พิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
สุรเสกข์ สุ – ระ – เสก นักศึกษาผู้กล้าหาญ
สุวพิชญ์ สุ – วะ – พิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
สุวิจักขณ์ สุ – วิ – จัก ผู้เฉียบแหลมยิ่ง, ผู้ฉลาดยิ่ง
สุวิจักษณ์ สุ – วิ – จัก ผู้เฉียบแหลมยิ่ง, ผู้ฉลาดยิ่ง
สุวิศิษฏ์ สุ – วิ – สิด มีชื่อเสียงเด่นที่สุด
เสกข์ เสก นักศึกษา
เสฎฐวุฒิ เสด – ถะ – วุด มีความเจริญอันดีเลิศ
โสภณวิชญ์ โส – พน – วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
โสภณัฐ โส – พะ – นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี หมวด ห , อ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี คำอ่าน ความหมาย
หิรัญ หิ – รัน เงิน
อจลวิชญ์ อะ – จะ – ละ – วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว
อภิณฏฐ์ อะ – พิ – นัด นักปราชญ์
อภิณัฏฐกร อะ – พิ – นัด – ถะ – กอน นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
อภิวิชญ์ อะ – พิ – วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง, ผู้ฉลาด
อภิวุฒิ อะ – พิ – วุด มีความเจริญยิ่ง
อภิสมย์ อะ – พิ – สม บรรลุ ประสบผลสำเร็จ
อมรวิชช์ อะ – มอน – วิด รู้ยั่งยืน, รู้ดั่งเทวดา
อรปวิชญาณ์ ออน – ปะ – วิด – ชะ – ยา หญิงผู้มีความรู้ดั่งนักปราชญ์
อรรฆย์พสุ อัก – คะ – พะ -สุ มีทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง
อริญชัย อะ – ริน – ไช ผู้ชนะศัตรู
อเสข อะ – เสก ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน
อังศุชวาล อัง – สุ – ชะ – วาน รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
อัณณ์ อัน แม่น้ำ ตัวหนังสือ
เอกวีร์ เอก – กะ – วี สามารถเป็นหนึ่ง

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

 

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิกที่ภาพด้านล่าง ⇓

บอกละเอียด! ค่าใช้จ่ายเลี้ยงลูก 1 คน ตั้งแต่คลอด-เรียนจบ ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่?

รวม ตารางการเลี้ยงลูก ครบทั้งการกิน-นอน และพัฒนาการเติบโตของร่างกาย

6 เทคนิคการเลี้ยงลูก ให้ได้ดี เป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่! (ฉบับฮาร์วาร์ด)

เคล็ดลับ เลี้ยงลูกให้เก่ง ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เริ่ม 1 – 7 ขวบ

พ่อแม่ต้องรู้!! 3 สิ่งควรทำเมื่อ เลี้ยงลูกขวบปีแรก

เลี้ยงลูกให้ “พี่น้องรักกัน” คุณเองก็ทำได้!

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up