ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด 200 ชื่อดี เน้นเสริมเดช ศรี บารมี ครบทั้ง 7 วัน!

event
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

รวมชื่อดี! ไอเดียสำหรับ ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ครบทั้ง 7 วัน เน้นเสริมดวงเดช ศรี บารมี ถูกโฉลก เพิ่มโชค เป็นสิริมงคลให้ลูกน้อย หากคุณกำลังมองหาชื่อลูกพร้อมความหมายดีๆ คลิกเลย!

รวม 200 ชื่อมงคล
สำหรับ ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ครบทั้ง 7
วัน

ตำราการตั้งชื่อ ตามหลักทักษาศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับ วันเกิด ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญของการตั้งชื่อจริง ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด โดยต้องเลือกตัวอักษรมงคล ใช้อักษรที่มีพลังตามเพศ และมีความหมายมงคล

ซึ่งหากจะ ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด สำหรับลูกชาย นิยมเลือกทักษาอักษรที่มี “เดช” นำหน้า เสริมดวงด้านการคิด การทำ มีผู้คนยำเกรงเชื่อฟัง เป็นที่เคารพนับถือ ซึ่งจะช่วยส่งผลในภาพรวมถึงเรื่องอำนาจ วาสนาบารมี ความยิ่งใหญ่ ความเป็นผู้นำ และช่วยเสริมความเป็นมงคลด้านความสำเร็จต่างๆ ในชีวิตของลูกน้อยได้ … ส่วนลูกสาว มักจะนิยมเลือกทักษาอักษรที่มี “ศรี” นำหน้า เพื่อช่วยเสริมดวงเรื่องการอุปถัมภ์ มีผู้ใหญ่เอ็นดูให้การสนับสนุนเก็บเงินเก็บทองได้เก่ง

และสำหรับทักษาอักษร หมวด “บริวาร” จะช่วยเสริมดวงด้านอำนาจ วาสนาดี บารมีแผ่ไพศาล มีบริวารล้อมรอบ เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่ค้องการให้ลูกน้อย โตขึ้นไปเป็นคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยศ ตำแหน่ง หน้าที่การงาน รวมทั้งมีคนคอยอุปการะและสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ตลอด ทั้งนี้หากจะ ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ทักษาอักษร หมวด เดช ศรี และบริวาร จึงเป็นตัวแรกๆ ที่ควรเลือกมาใส่ในการตั้งชื่อลูก แต่ก็สามารถใช้ทักษาอักษรวรรคอื่นๆ มาใส่ได้หากต้องการเสริมเรื่องมงคลนั้นๆให้กับลูกน้อย

ดังนั้นเพื่อเป็นไอเดียให้คุณพ่อคุณแม่สำหรับ ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ทีมแม่ ABK จึงมีชื่อเพราะๆ ความหมายดีๆ ครบทั้ง 7 วัน มาฝาก โดยเน้นเฉพาะทักษาอักษรเสริมดวงด้านเดช ศรี บารมี ถูกโฉลก เพิ่มโชค เพื่อเป็นสิริมงคลให้ลูกน้อย จะมีชื่อใดบ้างตามมาดูกันเลย

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันอาทิตย์

สำหรับชื่อคนที่เกิดวันอาทิตย์ ตัวอักษรมงคลวรรค “เดช” คือ จ ฉ ช ฌ ญ ส่วนตัวอักษรมงคลวรรค “ศรี” คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ และตัวอักษรมงคลวรรค “บริวาร” คือ อ และหมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “เดช”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
จิตริน จิด-ตริน ศิลปิน
จิรเมธ จิ-ระ-เมด มีความฉลาดนาน, มีความรู้ตลอดกาล
ชยุดา ชะ-ยุ-ดา รุ่งเรือง
ญารัจฉรา ยา-นัด-ฉะ-รา มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาตาวี ยา-ตา-วี ผู้มีความรู้

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “ศรี”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ฐิติกร ถิ-ติ-กอน ผู้สร้างความมั่นคง
ฐานิดา ถา-นิ-ดา ผู้มีความตั้งมั่น
ฑิมพิกา ทิม-พิ-กา ไพลน้ำ, ฟองน้ำ
ณัฐ นัด นักปราชญ์, ผู้ตั้งอยู่ในความรู้
ณัฐกิตติ์ นัด-ถะ-กิด ผู้รุ่งเรืองด้วยความรู้

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “บริวาร”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
อธิชนม์ อะ-ทิ-ชน ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ มีค่ามาก
อนิวรรตน์ อะ-นิ-วัด ไม่ท้อถอย
อมราวดี อะ-มะ-รา-วะ-ดี สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
อรรณพ อัน-นบ ทะเล , มหาสมุทร
อริยา อะ-ริ-ยา ผู้ประเสริฐ , ผู้เจริญ
อัคคพล อัก-คะ-พน ผู้มีกำลังเป็นเลิศ
อาภัสรา อา-พัด-สะ-รา สว่าง สุกใส เปล่งปลั่ง
อารยา อา-ระ-ยา เจริญ , ศิวิไลซ์
อิงค์ ช/ญ อิง อัศจรรย์ , น้ำหมึก
อิทธยา อิด-ทะ-ยา อำนาจ , ความเจริญ , ความสำเร็จ
อินทิมา อิน-ทิ-มา นางผู้เป็นยอด
อินทิรา อิน-ทิ-รา นางผู้ยิ่งใหญ่
ไอริณ ไอ-ริน เกลือสินเธาว์
ไอศูรย์ ไอ-สูน ความเป็นเจ้า เป็นใหญ่
ไอศิรา ไอ-สิ-รา นางผู้เป็นใหญ่

 

ชื่อคนเกิดวันจันทร์
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันจันทร์

สำหรับชื่อคนที่เกิดวันจันทร์ ตัวอักษรมงคลวรรค “เดช” คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ส่วนตัวอักษรมงคลวรรค “ศรี” คือ ด ต ถ ท ธ น และตัวอักษรมงคลวรรค “บริวาร” คือ ก ข ค ฆ ง

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “เดช”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ฐากูร ถา-กูน เทพเจ้าที่นับถือ
ณกัญญา นะ-กัน-ยา หญิงงามด้วยความรู้
ณัฏฐนิช นัด-ถะ-นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณิชมน นิด-ชะ-มน หญิงผู้มีใจที่บริสุทธิ์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “ศรี”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ดรณ์ ดอน พ้นทุกข์
ดารินทร์ ดา-ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่
เตชิต เต-ชิด ฉลาดเฉียบแหลม
ธนกฤต ทะ-นะ-กริด ผู้สร้างทรัพย์สิน
ธนัท ทะ-นัด ผู้ร่ำรวย
ธัญจิรา ทัน-จิ-รา มีสิริมงคลยั่งยืน
ธาม ทาม ยศศักดิ์
นนท์ปวิธ นน-ปะ-วิด ผู้สร้างความสุข ความบันเทิง
นัทธ์ชนัน นัด-ชะ-นัน ผูกพันกับผู้ให้กำเนิด

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “บริวาร”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
กนกพร กะ-หนก-พอน ทองคำที่ดี
กรภัทร์ กอ-ระ-พัด การกระทำอันเป็นมงคล
กฤตยา กริด-ตะ-ยา มีเกียรติ
กฤษดา กริด-สะ-ดา ความดีที่ทำไว้แล้ว
กฤษฎาภา กริด-สะ-ดา-พา รัศมีแห่งความดีที่ทำไว้แล้ว
กอบบุญ กอบ-บุน ถือเอาบุญ
กัญญาพัชร กัน-ยา-พัด หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
เขมจิรา เขม-จิ-รา มีความปลอดภัยตลอดกาล
เขมทัต เข-มะ-ทัด ผู้ให้ความเกษม
เขมิกา เข-มิ-กา ผู้ยินดีในความสุข
คณิน คะ-นิน ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ฆริกา คะ-ริ-กา เจ้าของบ้าน

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันอังคาร

สำหรับชื่อคนที่เกิดวันอังคาร ตัวอักษรมงคลวรรค “เดช” คือ ด ต ถ ท ธ น ส่วนตัวอักษรมงคลวรรค “ศรี” คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม และตัวอักษรมงคลวรรค “บริวาร” คือ จ ฉ ช ฌ ญ

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “เดช”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ดลลชา ดน-ละ-ชา ความสุข , ความยอดเยี่ยม
เตชัส เต-ชัด เดชและอำนาจ
ทานต์ ทาน ผู้ใจดี , ใจเย็น
ธนวินท์ ทะ-นะ-วิน ได้ทรัพย์ , มีทรัพย์
ธนัสถา ทะ-นัด-ถา มีทรัพย์มั่งคั่ง
ธยานีย์ ทะ-ยา-นี ผู้มีปัญญาเพ่งพินิจ
นพรุจ นบ-พะ-รุด มีความรุ่งเรืองเสมอ

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “ศรี”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
บุณณดา บุน-นะ-ดา ความบริสุทธ์ , ความสำเร็จ
บุรัสกร บุ-รัด-สะ-กอน ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์
เบญญา เบน-ยา ฉลาดรอบรู้
ปกิตตา ปะ-กิด-ตา ผู้ได้รับยกย่องชมเชย
ปภาวิชญ์ ปะ-พา-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ปรเมศวร์ ปะ-ระ-เมด ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง คือ พระอิศวร
ปวีร์ ปะ-วี ผู้กล้าหาญ
ปารมี ปา-ระ-มี มีบารมี
ผลบุญ ผล-บุน ผู้ได้รับผลจากบุญกุศล
พรสุภัค พอน-สุ-พัก ผู้มีโชคอันประเสริฐ
พัณณิตา พัน-นิ-ตา ผู้ได้รับการสรรเสริญ
พิชยะ พิด-ชะ-ยะ ชัยชนะ
มรรษกร ช/ญ มัด-สะ-กร ผู้มีความเพียร
เมธาวี เม-ทา-วี ผู้มีปัญญา

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “บริวาร”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
จงจินตน์ ช/ญ จง-จิน ตั้งใจทำ
จรณ์ จอน ความประพฤติดี
จารุพิชญา จา-รุ-พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม
จิณณ์ จิน ผู้ที่ประพฤติดีแล้ว
ชยานิศ ชะ-ยา-นิด เจ้าแห่งความรู้ , ยอดผู้รู้
ชนัญชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น
ชนาธิป ชะ-นา-ทิบ ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ญาณิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาดา ยา-ดา ผู้รู้ , นักปราชญ์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันพุธ กลางวัน

สำหรับชื่อคนที่เกิดวันพุธ กลางวัน ตัวอักษรมงคลวรรค “เดช” คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ส่วนตัวอักษรมงคลวรรค “ศรี” คือ ย ร ล ว และตัวอักษรมงคลวรรค “บริวาร” คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “เดช”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
บัญญพนต์ บัน-ยะ-พน ผู้มีปัญญา
ปณาลี ปะ-นา-ลี สายน้ำ
ปุญญิศา ปุน-ยิ-สา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ไผท ผะ-ไท แผ่นดิน
ภัทรดารา พัด-ทระ-ดา-รา ผู้เจริญยิ่งกว่า
มนนัทธ์ มน-นัด ผูกพันด้วยใจ

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “ศรี”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ยศวร ยด-สะ-วอน มียศอันประเสริฐ
รสริน รด-สะ-ริน มีเสน่ห์น่ารื่นรมย์
ลลิตา ละ-ลิ-ตา น่ารัก , น่าเอ็นดู
ลาภิณ ลา-พิน ผู้มีลาภ
วิกรานต์ วิ-กราน กล้าหาญ
วีริสา วี-ริ-สา เป็นใหญ่เหนือวีรบุรุษ
วิมลิน วิ-มะ-ลิน ผู้ปราศจากมลทินใดๆ

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “บริวาร”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ฐิดายุ ช/ญ ถิ-ดา-ยุ ผู้มีอายุยืนยาว
ฐิติชญา ถิ-ติ-ชะ-ยา ผู้มีความมั่นคง
ณภัทร นะ-พัด ผู้ดีงามด้วยความรู้ ความฉลาด
ณัชชา นัด-ชา เกิดจากความรู้ ความฉลาด
ณัฏฐา นัด-ถา ฉลาด
ณัฐธัญ นัด-ทัน ปราชญ์ผู้โชคดี
ณัท นัด ให้ซึ่งความรู้
ณิชารีย์ นิ-ชา-รี ผู้บริสุทธุ์และประเสริฐ
ณิชกานต์ นิด-ชะ-กาน บริสุทธุ์และเป็นที่รัก

 

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันพุธกลางคืน

สำหรับชื่อคนที่เกิดวันพุธ กลางคืน ตัวอักษรมงคลวรรค “เดช” คือ อ และหมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ส่วนตัวอักษรมงคลวรรค “ศรี” คือ ก ข ค ฆ ง และตัวอักษรมงคลวรรค “บริวาร” คือ ย ร ล ว

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “เดช”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
อภิณห์พร อะ-พิน-พอน มีพรอยู่เสมอๆ
อรรจยา อัด-จะ-ยา เป็นที่รักใคร่นับถือ
อัจฉริยา อัด-ฉะ-ริ-ยา มีความรู้ความสามารถเยี่ยม
อัฑฒ์ อัด ผู้ร่ำรวย

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “ศรี”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
กนกพิชญ์ ก-หนก-พิด นักปราชญ์ผู้เทียบค่าได้ดั่งทอง
กวิสรา กะ-วิ-สะ-รา จอมกวี , ยอดผู้ฉลาด
กันติศา กัน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก
กิตติกวิน กิด-ติ-กะ-วิน งามด้วยเกียรติ
คณิต คะ-นิด การนับ
คิรินทร คิ-ริน-ทอน เจ้าแห่งภูเขา

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “บริวาร”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ยศวดี ยด-สะ-วะ-ดี (หญิง) ผู้มียศ
ยศวิชญ์ ยด-สะ-วิด มีชื่อเสียงเพราะฉลาด
รมิตา ระ-มิ-ตา ผู้มีความสุข
ฤชุดา รึ-ชุ-ดา ความซื่อตรง
ลลนา ละ-ละ-นา ผู้หญิงที่น่าเอ็นดู
วรินทร วะ-ริน-ทอน ประเสริฐและเป็นใหญ่
วทัญญู วะ-ทัน-ยู ใจดี ใจบุญ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
วิญญ์ วิน ผู้รู้แจ้ง , นักปราชญ์
วิทิต วิ-ทิด ผู้รู้ , ผู้คงแก่เรียน

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

ตั้งชื่อตามวันเกิด วันพฤหัสบดี

สำหรับชื่อคนที่เกิดวันพฤหัสบดี ตัวอักษรมงคลวรรค “เดช” คือ ศ ส ษ ห ฬ ฮ ส่วนตัวอักษรมงคลวรรค “ศรี” คือ อ และหมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ และตัวอักษรมงคลวรรค “บริวาร” คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “เดช”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ศมนันท์ ช/ญ สะ-มะ-นัน ความสุขสงบ
ศุทธา สุด-ทา ความบริสุทธิ์
สุชัญญา สุ-ชัน-ยา ประเสริฐยิ่ง

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “ศรี”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
อกนิษฐ์ อะ-กะ-นิด ใหญ่สุด , สุงสุด
อดิรุจ อะ-ดิ-รุด สง่ามงามยิ่ง
อนุภัทร์ อะ-นุ-พัด ดีวามเสมอ
อรอินทุ์ ออน-อิน งามดั่งดวงจันทร์
อาชวิน อาด-ชะ-วิน มีความซื่อสัตย์
อิษฏ์ อิด การบูชา

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “บริวาร”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
บัณฑิตา บัน-ดิ-ตา ผู้ทรงความรู้ , ผู้มีปัญญา
บุญนิธย์ บุน-ยะ-นิด ขุมทรัพย์คือบุญ
บุณฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด ผู้มีอำนาจด้วยบุญ
บุณยวีร์ บุน-ยะ-วี ดีและกล้าหาญ
ปกรณ์ ปะ-กอน คัมภีร์ , ตำรา
ปภาวี ปะ-พา-วี ผู้มีอำนาจ
ใฝ่ธรรม ไฝ่-ทำ สนใจในทางธรรม
พิชชาภา พิด-ชา-พา รุ่งเรืองด้วยความรู้
พีรดา พี-ระ-ดา ความกล้าหาญ
พุฒิธาดา พุด-ทิ-ทา-ดา ผู้รวยสมบัติ
ภัคทีมา พัก-ที-มา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
มนัสวี มะ-นัด-สะ-วี มีความตั้งใจมุ่งมั่น
ชื่อคนเกิดวันศุกร์
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันศุกร์

สำหรับชื่อคนที่เกิดวันศุกร์ ตัวอักษรมงคลวรรค “เดช” คือ ก ข ค ฆ ง ส่วนตัวอักษรมงคลวรรค “ศรี” คือ จ ฉ ช ฌ ญ และตัวอักษรมงคลวรรค “บริวาร” คือ ศ ส ษ ห ฬ ฮ

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “เดช”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
กรวีร์ กอ-ระ-วี ผู้กล้าหาญในที่ทำงาน
กฤตภาส กริด-ตะ-พาด ผู้ทำให้เกิดแสงสว่าง ความรุ่งเรือง
เขมิสรา เข-มิด-สะ-รา ยอดแห่งความปลอดภัย
คณิศร คะ-นิ-สอน ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหมลาย
คริษฐา คะ-ริด-ถา ผู้ที่น่าบูชา
คุณัชญ์ คุ-นัด ผู้รู้คุณธรรม , ผู้รู้ความดี
ครองสุข ช/ญ ครอง-สุก ผู้รักษาไว้ซึ่งความสุข

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “ศรี”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
จรณินท์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จารุตน์ จา-รุด ผู้เป็นที่รักที่สุด
จิตตินี จิด-ติ-นี หญิงผู้ฉลาดเฉลียว
ฉันท์ทัต ฉัน-ทัด ให้ความพอใจ
ฉันทนัทธ์ ฉัน-ทะ-นัด ความรักและผูกพัน
ชฎาพร ชะ-ดา-พอน เครื่องสวมศีรษะอันประเสริบ
ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนิตพล ชะ-นิด-ตะ-พน ให้เกิดพลัง
ชนิปรียา ชะ-นิ-ปรี-ยา ลูกสาวอันเป็นที่รักของมารดา
ชวินนุช ชะ-วิน-นุด หญิงผู้มีเชาว์ปัญญาดี
ชุติมดี ชุ-ติ-มะ-ดี มีแสงสว่าง รุงโรจน์
ญาณวุฒิ ยา-นะ-วุด เจริญด้วยความรู้

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “บริวาร”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ศตพร ช/ญ สะ-ตะ-พอน มีพรประเสริฐมากมาย
ศรัณย์ สะ-รัน เป็นที่พึ่ง
ศรัณยา สะ-รัน-ยา ผู้เป็นที่พึ่ง
ศีลวัต สี-ละ-วัด มีความประพฤติดี
ศุจินทรา สุ-จิน-ทรา ยอดแห่งความบริสุทธิ์
สมิทธิ์ สะ-มิด สำเร็จ , พร้อม , สมบูรณ์
สิรวิชญ์ สิ-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
สุชาดา สุ-ชา-ดา ผู้เกิดมาดี
สุตภาวี สุด-ตะ-พา-วี ผู้เจริญเพราะการเรียน-การอ่าน
สุรางคนา สุ-ราง-คะ-นา นางฟ้า

 

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันเสาร์

สำหรับชื่อคนที่เกิดวันพุธ กลางวัน ตัวอักษรมงคลวรรค “เดช” คือ ย ร ล ว ส่วนตัวอักษรมงคลวรรค “ศรี” คือ ศ ส ษ ห ฬ ฮ และตัวอักษรมงคลวรรค “บริวาร” คือ ด ต ถ ท ธ น

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “เดช”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ยลรดี ยน-ระ-ดี มองแล้วเกิดความยินดี
ยศัสวิน ยะ-สัด-สะ-วิน มีชื่อเสียงในทางเก่งกล้า
รุจิรา รุ-จิ-รา งาม , สว่าง , รุ่งเรือง
ลีนมน ลี-นะ-มน ผู้มีใจผูกพันและภักดี
วัชริศ วัด-ชะ-ริด เจ้าสายฟ้า
วิรัญชนา วิ-รัน-ชะ-นา เป็นที่ยินดียิ่ง
วีธรา ช/ญ วี-ทะ-รา บริสุทธิ์ , หมดจด

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “ศรี”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ศัจกร สัด-จะ-กอน ผู้สร้างความเข้มแข็ง
ศรีธรา สี-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งโชคและศรี
สลิลลา สะข-ลิน-ลา น้ำฝน
สิรวิชญ์ สิ-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
สุทัตดา สุ-ทัด-ดา เกิดมาดีแล้ว
โสภนัฐ โส-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
หาญชนะ หาน-ชะ-นะ กล้าหาญในการได้ชัยชนะ

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมดวง วรรค “บริวาร”

ชื่อ เพศ คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ดาณิมา ดา-นิ-มา ผู้มีที่พึ่ง , ผู้เข้าถึงธรรมชาติสูงสุด
ดิลกฤทธิ์ ดิ-หลก-ริด มีฤทธิ์เป็นเลิศ
ดุลยุตม์ ดุน-ละ-ยุด ผู้รักความยุติธรรม
ตมิศา ตะ-มิ-สา พระจันทร์
ถิรายุส์ ถิ-รา-ยุ มีอายุยืน
ทรรศนีย์ , ทัศนีย์ ทัด-สะ-นี หญิงผู้มีความงามน่ามอง
ทักษวดี ทัก-สะ-วะ-ดี หญิงผู้มีความสามารถ มีความชำนาญ
ทัตพิชา ทัด-พิ-ชา ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้
ธนวิชญ์ ทะ-นะ-วิด มีความรู้เป็นทรัพย์
ธรรศ ทัด ความกล้าหาญ
ธัญจิรา ทัน-จิ-รา มีสิริมงคลยั่งยืน
ธาดา ทา-ดา ผู้สร้าง
ธิตยา ทิด-ตะ-ยา หญิงผู้ลาด มีความเพียร
นิรัชพร นิ-รัด-ชะ-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐยิ่ง
นุชวรา นุด-ชะ-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ

จากรายชื่อมงคลทั้ง 200 ชื่อข้างต้น หากมีชื่อไหนถูกใจ
คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเลือกไป ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ได้เลยนะคะ


ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ “คู่มือ ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด และวันที่เกิด เปลี่ยนนามทักษามงคล”

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจคลิกที่ภาพได้เลย ⇓

858 ชื่อเล่น ลูกสาว-ลูกชาย สุดฮิตติดเทรนด์ ปี 2020

100 ไอเดีย ตั้งชื่อเล่นลูก ชื่อเกาหลี ตามไอดอล นักแสดง และตัวละครซีรีย์ดัง!

222 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเล่นลูกสาว ยอดฮิตและเทรนด์ใหม่ ใช้ตั้งได้ทุกปี!

500+ ชื่อเท่ๆ ผู้ชาย ผู้หญิง สำหรับตั้งให้ลูกแบบฮิปๆ คูลๆ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up