ชื่อจริงลูกชาย

ชื่อจริงลูกชาย 300 ชื่อมงคล ตั้งให้ลูก โตไปมีอำนาจ ได้เป็นเจ้าคนนายคน

event
ชื่อจริงลูกชาย
ชื่อจริงลูกชาย

รวมชื่อมงคล ชื่อจริงลูกชาย 300 ชื่อ ชื่อที่มีความหมายว่า ประสบความสําเร็จ ตั้งให้ลูกแล้ว ลูกจะโตไปมีอำนาจ วาสนาได้เป็นเจ้าคนนายคน จะมี ชื่อจริงลูกชาย อะไรบ้างมาดูกัน

รวม ชื่อจริงลูกชาย 300 ชื่อ
ตั้งให้ลูก โตไปมีอำนาจ ได้เป็นเจ้าคนนายคน

สำหรับบ้านไหนที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่ และรู้แล้วว่าลูกในท้องเป็นเด็กชาย หากว่าที่คุณพ่อคุณแม่กำลังมองหาไอเดียตั้งชื่อลูกชาย ทีมแม่ ABK ได้คัด ชื่อจริงลูกชาย กว่า 300 ชื่อ ซึ่งเป็น ชื่อที่มีความหมายว่า ประสบความสําเร็จ มาฝาก

ทั้งนี้การตั้งชื่อให้ลูกชาย คุณพ่อคุณแม่หลายคนก็คงอยากได้ ชื่อจริงลูกชาย ที่มีความหมายเป็นมงคล เสริมบารมีในตัวให้กับลูก ซึ่งการตั้งชื่อ ชื่อจริงลูกชาย ตามหลักทักษาปกรณ์ เป็นหนึ่งในหลักที่นิยม โดยห้ามใช้อักขระวรรคกาลกิณี ในชื่อ สำหรับ ชื่อจริงลูกชาย ตามธรรมเนียมโบราณที่กล่าวไว้ในหลายตำราเกี่ยวกับวรรคอักษรที่นำมานำหน้าชื่อ นิยมใช้อักษรใน วรรคเดช หรือ วรรคมนตรี มานำหน้าชื่อเพศชาย

โดยอิทธิพลของทักษาที่ใช้นำ ชื่อจริงลูกชาย  “วรรคเดช” จะช่วยส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวจริงจังหนักแน่น เข้มแข็ง

ส่วน ชื่อจริงลูกชาย ที่นำด้วย “วรรคมนตรี” ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี

ดังนั้นหากอยากตั้งชื่อให้ลูก ที่เป็น ชื่อจริงลูกชาย ชื่อที่มีความหมายว่า ประสบความสําเร็จ ตามมาดู ชื่อมงคล 300 ชื่อ ตั้งแล้ว ลูกจะโตไปมีอำนาจ วาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน จะมี ชื่อจริงลูกชาย อะไรบ้างมาดูกัน

ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันจันทร์

ชื่อจริงลูกชาย คำอ่าน ความหมาย
ชนม์พัศนภ ชน – พัด – สะ – นบ ผู้เกิดมากล้าหาญและยิ่งใหญ่ดั่งท้องฟ้า
ชนัศชัย ชะ – นัด – ไช คนผู้เป็นใหญ่ชัยชนะ
ปวรรัชดล ปะ – วอน – รัด – ชะ – ดน บันดาลให้ยิ่งใหญ่และประเสริฐ
พรรธน์ยศ พัด – ยด มียศและความเจริญ
พรหมสรรค์ พรม – สัน พระพรหมเป็นผู้สร้างสรรค์มา
พลกฤต พน – ละ – กริด ผู้สร้างพลัง
พลช พะ – ลด ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ
พสธร พด – สะ – ทอน ทรงไว้ซื่งอำนาจ
พหลวัศ พะ – หน – ละ – วัด มีอำนาจมาก
ยรรยงนรธน ยัน – ยง – นะ – ระ – ทน ผู้งามสง่าและมีทรัพย์
ยศชยน ยด – ชะ – ยน มียศมีชัยชนะ
ยศพร ยด – สะ – พอน มียศอันประเสริฐ
ยศพัฒน์ ยด – สะ – พัด เจริญด้วยยศ
ยศมนวรรธ์ ยด – มะ – นะ – วัด เจริญใจและยิ่งไปด้วยยศ
ยศวร ยด – สะ – วอน มียศอันประเสริฐ
ยศกร ยด – สะ – กอน ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ
ยศพล ยด – สะ – พน มียศและมีพลัง
รชณกร ระ – ชะ – นะ – กอน ที่ซึ่งมีความสามารถยิ่งใหญ่
วรยศ วอ – ระ – ยด มียศอันประเสริฐ
วฤนท์ธม วะ – ริน – ทม มากมายยิ่งใหญ่
วรภพ วอ – ระ – พบ มีภพประเสริฐ เกิดมาดี
วรรณลภย์ วัน – ลบ ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง
วศพล วะ – สะ – พน พลังอำนาจ
สมรรถชัย สะ – มัด – ถะ – ไช ความสามารถในชัยชนะ
สรพหล สอ – ระ – พะ – หน ใหญ่ยิ่ง,ดีงามมาก

 

ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันอังคาร

ชื่อจริงลูกชาย คำอ่าน ความหมาย
จณัตว์ จะ – นัด ความมีชื่อเสียง
จารุยศ จา – รุ – ยด ผู้งามสง่าด้วยเกียรติยศน่ายกย่อง
ฉัตรเฉลิม ฉัด – ฉะ – เหลิม เครื่องสูงสำหรับยกย่องเกียรติ
ฉัตรพล ฉัด – ตระ – พน กำลังอันสูงส่ง
ฉัตรียวัตร ฉัด – ตรี – ยะ – วัด มีการปฏิบัติที่ได้รับเกียรติสูงส่ง
ฉัทปนัย ฉัด – ปะ – ไน เป็นที่สรรเสริญและยินดี
ฉันทยศ ฉัน – ทะ – ยด ยศอันเป็นที่น่ายินดี,ยินดีในยศ
ชนรพ ชน – นะ – รบ เป็นที่กล่าวขวัญของคน
ชนรรทน์ ชะ – นัด พระวิษณุ
ชนัสถ์นันท์ ชะ – นัด – นัน ยินดีอยู่ระหว่างชนทั้งปวง
ฉันทยศ ฉัน – ทะ – ยด ยศอันเป็นที่น่ายินดี,ยินดีในยศ
ชนาธิป ชะ – นา – ทิบ เป็นใหญ่กว่าคน
ชนายุส ชะ – นา – ยุด พลังกำลังแห่งคน
ชนุดม ชะ – นุ – ดม คนผู้สูงสุด
ชเนนทร์ ชะเนน เป็นใหญ่ในหมู่คน
ชยทัต ชะ – ยะ – ทัด ให้ชัยชนะ
ชยพล ชะ – ยะ – พน มีพลังคือชัยชนะ
ชยันต์ ชะ – ยัน ผู้ชนะ
ชรัณ ชะ – รัน การต่อสู้ที่มีชัย
ชัชชัย ชัด – ไช ชัยชนะของนักรบ
ชัชนันท์ ชัด – ชะ – นัน ความยินดีของนักรบ,หรือนักรบผู้มีความยินดี
ชัชรัณ ชัด – ชะ – รัน การสู้ของนักรบ
ไชยพศ ไช – ยะ – พต ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
ฐิติพัศ ถิ – ติ – พัด มีอำนาจตั้งมั่น
ฐิระเชษฐ์ ถิ – ระ – เชด ยิ่งใหญ่และมั่นคง
ณัฐธรธิบดิ์ นัด – ทอน – ทิบ ปราชญ์ผู้คงความเป็นใหญ่
ดรัสวัต ดะ – หรัด – สะ – วัด รวดเร็ว,แข็งแรง,มีอำนาจ
เดชวิทย์ เด – ชะ – วิด ความรู้ก่อให้เกิดอำนาจ
เดชสิทธิ์ เดด – ชะ – สิด ผู้มีความสำเร็จด้วยอำนาจ
เดชาธร เด – ชา – ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
เดชาวัต เด – ชา – วัด รุ่งโรจน์ด้วยอำนาจ
ตาณ ตาน ที่พึ่ง,ป้องกันภัย
ติณณภพ ติน – นะ – พบ ผู้ข้ามภพได้,ชื่อของผู้บรรลุธร
ติณห์ ติน กล้าแข็ง,แหลมคม
เตชินท์ เต – ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดช, มีเดชยิ่งใหญ่
เตโชดม เต – โช – ดม มีเดชสูงสุด
ถิรพล ถิ – ระ – พน มีกำลังมั่นคง
ถิรวัฒน์ ถิ – ระ – วัด ผู้มีความเจริญอย่างมั่นคง
ถิรวัสส์ ถิ – ระ – วัด ความมั่นคงอันยาวนาน
ทัตเทพ ทัด – เทบ เทพประทาน
นโรตม์ นะ – โรด สูงสุดในหมู่คน
นฤเบศวร์ นะ – รึ – เบด ผู้ปกครองผู้เป็นใหญ่
นันยศ นัน – ทะ – ยด มีความสุขมียศ
บดีศวร บอ – ดี – สวน เจ้าแห่งความเป็นใหญ่
ปรัญชัย ปะ – รัน – ไช ผู้ชนะคนอื่น
ปรินทร์ ปะ – ริน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปัญญ์ธิบดิ์ ปัน – ทิบ มีปัญญาและเป็นใหญ่
พรินทร์ พะ – ริน ดีและยิ่งใหญ่
พลเชษฐ์ พน – ละ – เชด ผู้เป็นใหญ่ด้วยกำลังอำนาจ
พีธรธนัส พี – ทอน – ทะ – นัด ทรงไว้ซึ่งความกล้าหาญและร่ำรวยยิ่ง
ภีมพล พี – มะ – พน มีพลังน่าเกรงขาม
ภูดิศ พู – ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
ภูริเดช พู – ริ – เดด มีอำนาจมาก
ภูรีฐภพ พู – รี – ถะ – พบ เป็นใหญ่ในพื้นพิภพ
ภูวนาถ พู – วะ – นาด พระเจ้าแผ่นดิน
ภูวิศ พู – วิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
มรุเดช มะ – รุ – เดด มีเดชดุจเทวดา
ยศพร ยด – สะ – พอน มียศอันประเสริฐ
ยศพล ยด – สะ – พน มียศและพลัง
วรรณธัช วัน – นะ – ทัด มียศอันประเสริฐ
วรสรณ์ วอ – ระ – สอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
วริศ วะ – ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
วัชรวิศว์ วัด – ชะ – ระ – วิด แข็งแกร่งทุกอย่าง
วิธพัศ วิด – ทะ – พัด มีกลวิธีและอำนาจ
วีร์ชาพิภัทร วี – ชา – พิ – พัด ผู้เกิดมากล้าหาญและมีความเจริญ
วีรินทร์ วี – ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
สาวิน สา – วิน บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
สิรดนัย สิ – ระ – ดะ – ไน ลูกชายผู้เป็นยอด
สิรภพ สิ – ระ – พบ เป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด
อธิป อะ – ทิบ ผู้เป็นใหญ่
อินทัช อิน – ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพุธ กลางวัน

ชื่อจริงลูกชาย คำอ่าน ความหมาย
กรินทร์ กะ – ริน เป็นใหญ่ในการทำ
กันตยศ กัน – ตะ – ยด มียศเป็นที่รัก
กิตติ์ดนัย กิด – ดะ – ไน ลูกชายผู้เลื่องชื่อ
กิตติยุต กิด – ติ – ยุด มีเกียรติ
เกียรติธิติ เกียด – ทิ – ติ มั่นคงในเกียรติ
เกียรตินคร เกียด – นะ – คอน เกียรติยศของบ้านเมือง
คณาธิป คะ – นา – ทิบ เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณิศร คะ – นิด – สอน ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คริษฐา คะ – ริด – ถา น่านับถือที่สุด,สำคัญที่สุด
ฐิติพัศ ถิ – ติ – พัด มีอำนาจตั้งมั่น
ฐิติศักดิ์ ถิ – ติ – สัก อำนาจ,ความสามารถมั่นคง
ฑวัต ทะ – วัด เหมือนพระศิวะ
ธมนินทร์ ทะ – มะ – นิน ผู้เป็นยิ่งใหญ่
ธิบดิ์ภวิน ทิบ – พะ – วิน ภาวะอันดีงามและยิ่งใหญ่
ธิปติพัศ ทิบ – ติ – พัด เป็นใหญ่และมีอำนาจยิ่ง
ปริตต์ ปะ – ริด ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน
ปรินทร์ ปะ – ริน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปฤษทัศว์ ปริด – สะ – ทัด ชื่อพระศิวะ
ปวิธ ปะ – วิด ผู้สร้าง, ผู้กำหนด
ปุรุศักดิ์ ปุ – รุ – สัก มีอำนาจต่างๆ
พงศ์ภีระ พง – พี – ระ วีรบุรุษแห่งวงศ์ตระกูล
พีระวศุตม์ พี – ระ – วะ – สุด กล้าหาญและมีอำนาจสูงสุด
พีรันธร พี – รัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งความกล้า
พีราธนิสร์ พี – รา – ทะ – นิด กล้าหาญและมั่งมียิ่ง
พุฒินาท พุด – ทิ – นาด บรรลือหรือองอาจด้วยความเจริญ
ภาณุพล พา – นุ – พน อำนาจดุจพระอาทิตย์
ภานุวัฒน์ พา – นุ – วัด เจริญด้วยแสงสว่าง, พระอาทิตย์
ภูดิท พู – ดิด ที่ให้ความเป็นอยู่ดีมีสุข อำนาจและความมั่งคั่ง
ภูดินันท์ พู – ดิ – นัน ยินดีในความเจริญรุ่งเรือง อำนาจและความมั่งคั่ง
ภูดิศ พู – ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
ภูธิป พู – ทิบ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระราชา
มนันย์ มะ – นัน ควรแก่การสรรเสริญ
มนุษินทร์ มะ – นุ – สิน เป็นใหญ่เหนือคนอื่น
สิรีปภาพัศ สิ – ริ – ปะ – พา – พัด เจริญมีมงคลและมีอำนาจ
เอกภพ เอก – กะ – พบ เป็นหนึ่งในภพ,ความเป็นหนึ่ง

 

momketing 2021

วันสุดท้าย!! Amarin Baby & Kids ชวนคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ที่มีลูกอายุ0-6 ปีร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นคุณแม่ ลุ้นรับผลิตภัณฑ์สำหรับแม่ลูกฟรี 50 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทคลิกที่ลิงก์นี้เลย >> https://bit.ly/3z4Eqzp

 

ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพุธ กลางคืน

ชื่อจริงลูกชาย คำอ่าน ความหมาย
กษิดิช กะ – สิ – ดิด เกิดมาบนแผ่นดิน
กษิดิ์เดช กะ – สิ – เดด มีเดชในแผ่นดิน
กิตติเชษฐ์ กิด – ติ – เชด พี่ชายผู้มีชื่อเสียง
กิตติ์ธัญชัย กิด – ทัน – ยะ – ไช มีเกียรติยศมีโชคและชัยชนะ
ไกรธนเดช ไกร – ทะ – นะ – เดด มีทรัพย์และอำนาจยิ่งใหญ่
ไกรสร ไกร – สอน ราชสีห์
ขวัญชัย ขวัน – ไช มิ่งขวัญแห่งชัยชนะ
คณิสร์ธนา คะ – นิด – ทะ – นา ร่ำรวยและเป็นใหญ่เหนือพวกพ้อง
ครรชิต คัน – ชิด เสียงกึกก้อง
จักรทิพย์ จัก – ทิบ อาวุธของเทวดา
ชัยเดช ไช – เดด อำนาจแห่งชัยชนะ
ชัยวิชิต ไช – วิ – ชิด มีชัยชนะบนแผ่นดิน
ชิษณุชา ชิด – สะ – นุ – ชา เกิดจากผู้ชนะ
ชุติเดช ชุ – ต – เดด มีเดชอันรุ่งเรือง
ฐานิศวรร์ ถา – นิด มีฐานะอันยิ่งใหญ่
ฐิรชาติศักดิ์ ถิ – ระ – ชาด – ติ – สัก เกิดมามียศศักดิ์มั่นคง
ณรงค์คณินทร์ นะ – รง – คะ – นิน เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะในการรบ
ธีร์ไชยารัตน์ ที – ไช – ยา – รัด ปราชย์ผู้ยิ่งใหญ่และเจริญกว่า
นรินทร์จิโรจน์ นะ – ริน – จะ – โรด ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
รณิศ ระ – นิด เป็นใหญ่ในการรบ
รเณศ ระ – เนด จอมทัพ, เจ้าแห่งการรบ
วรยส วอ – ระ – ยด อำนาจเหนือ
วรรณชเยษฐ์ วัน – ชะ – เยด เกิดในสกุลเยี่ยม
วรรณิต วัน – นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ
วริศ วะ – ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
วัศวรรดิ์ วัด – สะ – วัน มีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวง
วิวิธชัย วิ – วิด – ทะ – ไช มีชัยชนะหลายอย่าง
วิศวชิต วิด – สะ – วะ – ชิด ผู้ชนะมาหมดแล้ว
วิศเวศ วิด – สะ – เวด เป็นใหญ่ในโลก
วีร์ยศสิน วี – ยด – สิน กล้าหาญมียศและทรัพย์สิน
ไวศิษฎ์ ไว – สิด ความเด่น ความยอดเยี่ยม เหนือ
ศรัณย์วริศ สะ – รัน – วะ – ริด เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
เศรษฐ์ถิรคุณ เสด – ถิ – ระ – คุน มีคุณธรรมมั่นคงและประเสริฐยิ่ง
เศรษฐิณาธร เสด – ถิ – นา – ทอน เศรษฐีผู้ทรงความรู้
โศรวิทย์ โส – ระ – วิด กล้าหาญ
สิร์รัชชา สิ – รัด – ชา ผู้เป็นยอดแห่งราชา
สิราสวัสดิ์ สิ – รา – สะ – หวัด ยอดแห่งความรุ่งเรือง
อนันต์ยศ อะ – นัน – ยด มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้
อนันยช อะ – นัน – ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
อิษวัต อิด – สะ – วัด ผู้มีกำลังและความเข้มแข็ง

 

ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อจริงลูกชาย คำอ่าน ความหมาย
กรวิระยศ กอน – วิ – ระ – ยด สร้างความกล้าหาญและยศศักดิ์
คริษฐ์ คะ – ริด ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
จรัสรวี จะ – หรัด – ระ – วี สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
ชยพล ชะ – ยะ – พน มีพลังคือชัยชนะ
ชเยศ ชะ – เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
ไชยวัศ ไช – ยะ – วัด มีอำนาจที่เจริญกว่า
บารเมษฐ์ บา – ระ – เมด ฐานะสูงสุด
บุระชวาล บุ – ระ – ชะ – วาน ความรุ่งโรจน์แห่งเมือง
บุริศร์ บุ – ริด เจ้าเมือง, ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
ปภารัช ปะ – พา – รัด ดั่งราชาผู้รุ่งเรือง
ปรมะ ปะ – ระ – มะ ยอมเยี่ยม, สูงสุด
ประยสย์ ประ – ยด เด่น มีอำนาจเหนือหมู่คน
ปรัญชัย ปะ – รัน – ไช ผู้ชนะคนอื่น
ปวีร์ ปะ – วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปารเมศ ปา – ระ – เมด บารมี
ปารย์ ปาน ผู้สามารถ, เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
ปุรเชษฐ์ ปุ – ระ – เชด ผู้เป็นใหญ่ในเมือง เจ้าเมือง
พชรพล พด – ชะ – ระ – พน มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
พลช พะ – ลด ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ
พัชรพล พัด – ชะ – ระ – พน มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
พิชยะ พิด – ชะ – ยะ ชัยชนะ
พิชเยศ พิด – ชะ – เยด เจ้าแห่งชัยชนะ
พิเชษฐ์คม พิ – เชด – คม ประเสริฐยิ่งใหญ่แลละเฉียบคม
พิรชัช พิ – ระ – ชัด นักรบผู้กล้า
พิรภพ พิ – ระ – พบ ภพแห่งผู้กล้า, ความเป็นผู้กล้า
พิร์ภูณกร พิ – พู – นะ – กอน กล้าหาญและมีความสามารถสูง
พิรศุษม์ พิ – ระ – สุด มีความเข้มแข็ง กล้าหาญเยี่ยงวีรบุรุษ
พิรัชย์ พิ – รัด ชัยชนะของคนกล้า
พิสิฐชัย พิ – สิด – ไช มีชัยชนะที่พิเศษยิ่ง
พีรัชชัย พี – รัด – ไช เกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ
ภรศิษฐ์ พอน – สิด มีอำนาจมากที่สุด แข็งแรงที่สุด
ภรัณยู พะ – รัน – ยู ผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง
ภวิศ พะ – วิด ผู้เป็นใหญ่ในโลก
ภวิศปวร พะ – วิด – ปะ – วอน ประเสริฐและเป็นใหญ่ในโลก
ภูมิรพี พูม – ระ – พี ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
วริศ วะ – ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
สิร์ปพัศ สิ – ปะ – พัด เป็นยอดแห่งอำนาจ
สีหราช สี – หะ – ราด พญาราชสีห์
สุจชัจจ์ สุด – ชัด มีเชื้อชาติดี
สุชาคณิศ สุ – ชา – คะ – นิด มีชาติกำเนิดดีเหนือพวกพ้อง
สุรเศรษฐ์ สุ – ระ – เสด ชื่อพระวิษณุ พระอินทร์ พระศิวะ
สุรสัข สุ – ระ – สัก เพื่อนเทวดา
สุรสีห์ สุ – ระ – สี ราชสีห์ผู้กล้าหาญ
หาญณรงค์ หาน – นะ – รง แกล้วกล้าในการต่อสู้
อชิตพล อะ – ชิด – พน มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้
อภิชัจ อะ – พิ – ชัด มีชาติสูง
อริญชย์ อะ – ริน ผู้ชนะศัตรู
อิศร อิด ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่
อุกฤษฏ์ อุ – กริด สูงสุด

 

ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันศุกร์

ชื่อจริงลูกชาย คำอ่าน ความหมาย
กษิดิศ กะ – สิ – ดิด เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กสานติ์เดช กะ – สาน – เดด มีอำนาจและความสงบ
กิตติพิเชษฐ์ กิด – ติ – พิ – เชด มีชื่อเสียงประเสริฐสุด
คณนาถ คะ – นะ – นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
เดชพิสิฏฐ์ เด – ชะ – พิ – สิด มีฤทธ์อำนาจอันประเสริฐยิ่ง
เตชทัต เต – ชะ – ทัด ให้เดช,มีเดชมาก
เทพฤทธา เทบ – ริด – ทา มีฤทธ์ดั่งเทพ
ธมเชษฐ์ ทม – เชด ผู้เป็นใหญ่
ธามเมธี ทาม – เม – ที ปราชญ์ผู้มียศศักดิ์
ธัญกฤษฏิ์ ทัน – ยะ – กิด ฉลาดเป็นเลิศ
ธิปก ทิ – ปก ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
บุญสิทธิ์ บุน – ยะ – สิด มีความดีและอำนาจ
พศุตม์ พะ – สุด มีอำนาจสูงสุด
ภีมเดช พี – มะ – เดด มีเดชน่าเกรงขาม
สมัชญ์ สะ – มัด มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง
สุพศิน สุ – พะ – สิน มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง
อธิช อะ – ทิด เกิดมายิ่งใหญ่
อภิทัต อะ – พิ – ทัด ให้ความยิ่งใหญ่

 

ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันเสาร์

ชื่อจริงลูกชาย คำอ่าน ความหมาย
กิตติ์จีระภูมิ กิด – จี – ระ – พูม มีเกียรติยิ่งยืนในแผ่นดิน
กิตติชนม์ กิด – ติ – ชน อายุยืนและมีเกียรติ
กิตติ์พงศ์ กิด – พง มีเกียรติของตระกูล
กุศลดิลก กุ – สน – ดิ – หลก บุญกุศลที่สูงยิ่ง
เกริกนภ เกริก – นบ ชื่อเสียงเกริกไกรทั่วฟ้า
เกียรติพงศดา เกียด – พง – สะ – ดา มาจากตระกูลที่มีเกียรติ
จรัลพิพัศ จะ – รัน – พิ – พัด ก้าวไปข้างหน้าด้วยอำนาจ
ชยุตม์ ชะ – ยุด มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชัชพิมุข ชัด – พิ – มุก นักรบผู้รู้เป็นหัวหน้า
ชิตวร ชิ – ตะ – วอน มีชัยชนะอันประเสริฐ
ชินาธิป ชิ – นา – ทิบ ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
ชิษณุพงศ์ ชิด – สะ – นุ – พง เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
ชุติเดช ชุ – ต – เดด มีเดชอันรุ่งเรือง
ชุติเทพ ชุ – ติ – เทบ เทวดาผู้รุ่งเรือง
ทฤนห์ ทะ – ริน ทำให้มั่นคงเข้มแข็ง
ทัตต์ดนัย ทัด – ดะ – ไน ลูกที่ได้รับเกียรติ
ทัตพงศ์ ทัด – พง ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล
ไทวกฤต ไท – วะ – กริด เทวดาให้เกิด
ธมรุจน์ ทม – มะ – รุด รุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่
ธราทพ ทะ – รา – ทบ พระราชา
ธรินทร์วรัช ทะ – ริน – วะ – รัด ประเสริฐและทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่
ธเรศ ทะ – เรด พระเจ้าแผ่นดิน
ธัญเดชา ทัน – เด – ชา โชคดีและมีอำนาจ
ยศวรรธน์ ยด – สะ – วัด เจริญด้วยยศ, มีชื่อเสียง
วิชยุตม์ วิด – ชะ – ยุด ชัยชนะอันสูงสุด
วิธันพัศ วิ – ทัน – พัด มีกลวิธีและอำนาจ
อธิชา อะ – ทิ – ชา เกิดมายิ่งใหญ่

 

ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันอาทิตย์

 

ชื่อจริงลูกชาย คำอ่าน ความหมาย
กนกพล กะ – หนก – พน มีพลังคือทอง
ก้องฤทธา ก้อง – ริด – ทา มีอำนาจกึกก้อง
กันตยศ กัน – ตะ – ยด น่ารักและมีอำนาจ
กิตติพัทธ์ กิด – ติ – พัด เกี่ยวข้องกับเกียรติ
กีรติ กี – ระ – ติ เลื่องลือ, ชื่อเสียงที่ดี
กุลชาต กุน – ละ – ชาด เกิดในตระกูลดี
กุลโชต กุน – ละ – โชด ผู้เจริญรุ่งเรืองของตระกูล
กุลดิลก กุน – ละ – ดีลก เป็นมิ่งขวัญของตระกูล
เกรียงไกรเดช เกรียง – ไกร – เดด มีอำนาจอย่างเกรียงไกร
ฆนัตว์ คะ – นัด ความมั่นคง,ความหนาแน่นหนา
ฆนีกร คะ – นี – กอน ทำให้เข้มแข็งมั่นคง
จรกฤตย์ จอ – ระ – กริด มีชื่อเสียง มีผู้คงความรู้ถึงด้วยการสรรเสริฐ
จีรชยา จี – ระ – ชะ – ยา ชัยชนะอันยืนนาน,มีชัยชนะตลอดกาล
ชคทัณฑ์ ชะ – คะ – ทัน จักรวาล
ชนกเดช ชะ – นก – เดด ให้กำเนิดอำนาจ
ชนาเทพ ชะ – นา – เทบ ผู้เป็นเทพแห่งชนทั้งหลาย
เดชพนต์ เดด – ชะ – พน ผู้มีอำนาจมีความยิ่งใหญ่
เดชาภัทร เด – ชา – พัด มีเดชและความเจริญ
ธมฤทธา ทม – ริด – ทา มีอำนาจใหญ่โต
ธัชพล ทัด – ชะ – พน มีกำลังเด่น, เด่นทางกำลัง
ธัญฐิติชัย ทัน – ถิ – ติ – ไช โชคดีมีชัยชนะอันมั่นคง
นัทธ์เดชภาคย์ นัด – เด – ชะ – พาก ผูกพันกับอำนาจและมีโชค
ประกฤตเดชา ประ – กิด – เด – ชา เดชอำนาจที่ทำมามาก
ประพล ประ – พน แข็งแรง, มีอำนาจ
ประวีร์ ประ – วี ผู้กล้าหาญ, นักรบผู้กล้าหาญ
ปรัช ป – รัด เกิดมาดียิ่ง
ปรินทร ปะ – ริน – ทอน เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
อนิรชิต อะ – นิ – ระ – ชิด ไม่มีอะไรชนะได้
อภิชัย อะ – พิ – ไช ผู้มีชัยชนะเหนือใคร
อมิตเดช อะ – มิด – ตะ – เดด มีอำนาจมาก
อรรจกร อัด – จะ – กอน ที่ให้การสรรเสริญเคารพนับถือ
อรัญชัย อะ – รัน – ไช ชัยชนะอันรวดเร็วแก่ศัตรู, มีชัยอันรวดเร็ว
อริญชัย อะ – ริน – ไช ผู้ชนะศัตรู
อัคคเดช อัก – คะ – เดด ความสง่างาม,ความยิ่งใหญ่,ความดีเลิศ
เอกอัครจรัล เอก – อัก – จะ – รัน ก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่และเป็นที่หนึ่ง

 

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจนอกจาก ชื่อจริงลูกชาย คลิกที่ภาพได้เลย 

โปรแกรมตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อมงคล ความหมายดี เยอะที่สุด

ผิดไหม? ลูกชายชอบเล่นตุ๊กตา ลูกสาวเล่นรถ พ่อแม่ควรทำไงดี!

ทรงผมลูกชาย เท่ ๆ ตัดง่ายๆ ไม่แหว่งไม่เจ็บ ด้วยสิ่งนี้…!?

500 ชื่อเล่นสุดฮิต ชื่อลูกแบบอินเตอร์ ใช้ตั้งได้ทุกปี ไม่มีเอ้าท์!

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up