เงินเยียวยานักเรียน

วิธีเช็ค “เงินเยียวยานักเรียน” 2,000 บาท เข้าวันไหน?

Alternative Textaccount_circle
event
เงินเยียวยานักเรียน
เงินเยียวยานักเรียน

สพฐ.แจงวิธีและขั้นตอนในการลงทะเบียนรับ “เงินเยียวยานักเรียน” 2,000 บาท ทั้งรัฐและเอกชน ให้ผู้ปกครองได้ตรวจสอบว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ ผ่านแอพ สช. On Mobile และเว็บไซต์

วิธีเช็ค “เงินเยียวยานักเรียน” 2,000 บาท เข้าวันไหน?

ศึกษาธิการแจง!! ได้เต็ม 2,000 ไม่หัก!!

ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน โดยนักเรียนที่เรียนอยู่ใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล-ม.6) ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐ หรือ โรงเรียนเอกชน ก็จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาท ต่อ นักเรียน 1 คน

ทาง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงการจ่าย “เงินเยียวยานักเรียน” ว่า นักเรียนทุกคน ทุกสังกัด จะได้รับ เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวน ต่อนักเรียน 1 คน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน

 • สถานศึกษาในสังกัด ศธ. ที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ รวม 9.8 ล้านคน
 • สถานศึกษานอกสังกัด ศธ. รวม 1.2 ล้านคน

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้

โดยปัจจุบันนี้ ทาง กระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง โดยทาง ศธ. ได้ตั้งเป้าหมายว่าทุกคนจะได้รับเงินภายใน 7 วัน หลังจากที่เงินถึง ศธ. รวมทั้งจะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง หากยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวทันท่วงที โดยมีขั้นตอนในการโอนเงินให้ผู้ปกครอง ดังนี้

ขั้นตอนการโอนจ่ายเงินเยียวยานักเรียน

 • หากผู้ปกครองมีบัญชีธนาคารก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองได้โดยตรง
 • หากใช้วิธีโอนเงินไม่ได้จะให้โรงเรียนบริหารจัดการผ่านครูประจำชั้นในการออกแบบการจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครอง เช่น นัดหมายผู้ปกครองเข้ามารับเงินสดที่โรงเรียนให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน

สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล-ม.6 ต้องการตรวจสอบว่านักเรียนได้รับสิทธิ์หรือไม่ สามารถเช็คได้ทั้ง 2 ช่องทาง คือทางเว็บไซด์ และ แอพพลิเคชั่น ดังนี้

เช็ค เงินเยียวยานักเรียน ทางเว็บไซด์ และ ผ่าน สช. On Mobile

สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th

– กรอกเลขประจำตัวประชาชน

– กรอกเลขประจำตัวนักเรียน

เงินเยียวยา 2000
เงินเยียวยา 2000
เงินเยียวยา โรงเรียนรัฐ
เงินเยียวยา โรงเรียนรัฐ

 

โดยรายชื่อนักเรียนที่จะสามารถตรวจสอบได้นั้น ต้องเป็นนักเรีนที่ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สถานศึกษารายงานและยืนยัน/รับรอง จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

หากนักเรียนศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ กรุณาติดต่อต้นสังกัด หรือ สถานศึกษาของตัวนักเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบนี้

นักเรียนโรงเรียนเอกชน

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/ 

 • นักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน
 • นักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่

นอกจากการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์แล้ว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “สช. On Mobile” ซึ่งผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถ “ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน”  รวมถึงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปถึงโรงเรียนเอกชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน รวมทั้งผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

สช. On Mobile
สช. On Mobile
 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “สช. On Mobile” ได้ที่ Play Store และ App Store
เงินเยียวยานักเรียน
เงินเยียวยานักเรียน
เงินนักเรียน 2000
เงินนักเรียน 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลทั่วไป

  • สามารถเข้าสู่ระบบผ่านโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟซบุ๊ก (FaceBook) อีเมล์ (Gmail) และไลน์ (Line)
  • สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่สะดวกในการสมัครผ่านโซเชียลมีเดีย ให้เลือกสมัครสมาชิกและกรอกรายละเอียด

3. ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน ภาคเรียนที่ 1/2564 คลิ๊กที่แบนเนอร์

เงินเยียวยานักเรียน
เงินเยียวยานักเรียน
เช็คเงินเยียวยา 2000
เช็คเงินเยียวยา 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • กรอกข้อมูล สำหรับนักเรียนไทย ตรวจสอบโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน และคลิกตรวจสอบ ระบบจะปรากฎข้อความ ดังนี้
   • ได้รับสิทธิ์
   • ไม่มีสิทธิ์
   • มีรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน
  • สำหรับนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ตรวจสอบโดยใช้รหัส G-code ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และคลิกตรวจสอบ ระบบจะปรากฎข้อความ ดังนี้
   • ได้รับสิทธิ์
   • ไม่มีสิทธิ์
   • มีรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

เมื่อผู้ปกครองได้ตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว หากมีขื่ออยู่ในผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ก็เพียงรอให้ทางโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่แจ้งกำหนดการรับเงินต่อไปค่ะ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการคาดว่าจะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้ และจะดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ปกครองผ่านทางโรงเรียนภายใน 7 วัน

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

เช็กสิทธิรับ เงินเยียวยาโควิด ม.33 ม.39-40 ต้องทำยังไง ได้เงินวันไหน?

4 ผลกระทบของการให้เด็ก เรียนออนไลน์ (ใช้สื่อ online)

ลูกเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ พ่อแม่รับมือยังไงดี?

วิธีสอนลูกเรียนเก่ง เริ่มต้นได้ที่บ้าน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.komchadluek.net, กรุงเทพธุรกิจ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

keyboard_arrow_up