แพคเกจคลอด 2565

รวม แพคเกจคลอด 2565 โรงพยาบาลรัฐ-เอกชน ปี 2022

Alternative Textaccount_circle
event
แพคเกจคลอด 2565
แพคเกจคลอด 2565

รวมมาให้แล้ว!! แพคเกจคลอด 2565 / ปี 2022 ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน ทั้งแพคเกจผ่าคลอด และ แพคเกจคลอดธรรมชาติ!!

รวม แพคเกจคลอด 2565 โรงพยาบาลรัฐ-เอกชน ปี 2022

วันครบกำหนดคลอดใกล้จะมาถึงแล้ว แม่ท้องหลายคนก็เริ่มที่จะมองหาโรงพยาบาลเตรียมจะคลอดลูกกันแล้ว และสำหรับแม่ ๆ ที่เตรียมตัวจะไปฝากครรภ์ ก่อนที่จะเลือกโรงพยาบาลและหมอที่จะไปฝากครรภ์ ก็ต้องดูด้วยว่าโรงพยาบาลนั้น ๆ ได้จัดแพคเกจคลอดอยู่ในราคาเท่าไหร่ งบที่เตรียมไว้สำหรับคลอดลูกนั้นเพียงพอหรือไม่ ทีมแม่ ABK เลยขอรวบรวม แพคเกจคลอด 2565 / 2022 ทั้งคลอดธรรมชาติและผ่าคลอด ทั้งจากโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน มาให้แม่ ๆ ประกอบการตัดสินใจกันเล้ย

รวม แพคเกจคลอด 2565 โรงพยาบาลรัฐ-เอกชน ปี 2022

 1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

แพคเกจคลอด 2565 แบบเหมาจ่าย คลอดปกติ ราคา 99,000 บาท แพ็กเกจนี้เป็นบริการคลอดแบบเหมาจ่าย
พักห้องเดี่ยวธรรมดาในโรงพยาบาลเป็นเวลา 2 คืน รวมถึง

 • ค่าสูติแพทย์ และกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด
 • ค่าห้องและค่าบริการผู้ป่วยในหลังคลอด และห้องทารกแรกเกิด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสุญญากาศ,คีมช่วยคลอด
  รวมทั้งเครื่องตรวจ การทํางานของหัวใจทารกในครรภ์ ( Fetal monitoring )
 • ค่ายา , ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับการคลอด
 • ค่าเวชภัณฑ์ของทารก
 • การตรวจคัดกรอง, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และวัคซีนสำหรับทารก
  • การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดครอบคลุมทั้งภาวะต่อมไทรอยด์ บกพร่องและเพิ่มโรคพันธุกรรม เมตาบอลิก จำนวน 30- 40 โรค
  • การตรวจการได้ยินของทารก (Newborn Hearing Screening Test) และแปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัด
   ระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
  • การตรวจหมู่เลือด (ABO Grouping, Rh Grouping) &
   Direct Coomb’s Test
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1

แพคเกจคลอด 2565 แบบเหมาจ่าย ผ่าตัดคลอด ราคา 129,000 บาท แพ็กเกจนี้เป็นบริการคลอดแบบเหมาจ่าย
พักห้องเดี่ยวธรรมดาในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 คืน รวมถึง

 • ค่าสูติแพทย์ และกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด
 • ค่าห้องและค่าบริการผู้ป่วยในหลังคลอด และห้องทารกแรกเกิด
 • ค่ายา , ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผ่าตัดการคลอด
 • ค่าเวชภัณฑ์ของทารก
 • การตรวจคัดกรอง, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และวัคซีนสำหรับทารก
  • การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดครอบคลุมทั้งภาวะต่อมไทรอยด์ บกพร่องและเพิ่มโรคพันธุกรรม เมตาบอลิก จำนวน 30- 40 โรค
  •  การตรวจการได้ยินของทารก (Newborn Hearing Screening Test) และแปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัด
   ระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
  • การตรวจหมู่เลือด (ABO Grouping, Rh Grouping) &
   Direct Coomb’s Test
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bumrungrad.com/th/packages/delivery/cesarean-section

2. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

แพคเกจคลอด 2565 แบบเหมาจ่าย คลอดธรรมชาติ ราคา 89,900 บาท แพ็กเกจนี้เป็นบริการคลอดแบบเหมาจ่าย
พักห้องเดี่ยวธรรมดาในโรงพยาบาลเป็นเวลา 2 คืน รวมถึง

 • ห้องพัก Superior สำหรับคุณแม่ (รวมค่าบริการผู้ป่วยใน) 3 วัน (72 ชม.)
 • เมนูอาหารพิเศษและอาหารว่างสำหรับแม่ (ภายในโรงพยาบาล)
 • ค่าบริการภายในห้องพัก และพยาบาลที่คอยดูแล
 • ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการคลอดบุตร
 • เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์
 • ค่าความเชี่ยวชาญแพทย์ (สูตินารีเวช)
 • ห้องพักของทารกและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับพยาบาลให้นมบุตร
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับแม่ (CBC)
 • ตรวจสอบกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
 • ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดความผิดปกติการทำงานของสมองสำหรับทารก (PKU)
 • ทดสอบการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH)
 • ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดสำหรับทารก
 • การฉีดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด (ไวรัสตับอักเสบบีและ BCG เข็มแรก)
 • วิตามินเคและครีมสำหรับทาบริเวณตาสำหรับทารกแรกเกิด
 • ภาพแรกเกิดของทารก
 • ทารกได้รับการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงด้วยระบบการติดตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการแจ้งเตือน
 • ความพยายามของการเคลื่อนไหวทางกายภาพของทารกออกจากชุดสถานรับเลี้ยงเด็กหรือเพื่อป้องกันการสลับ
 • ทารกใด ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ

แพคเกจคลอด 2565 แบบเหมาจ่าย ผ่าตัดคลอด ราคา 119,000 บาท แพ็กเกจนี้เป็นบริการคลอดแบบเหมาจ่าย
พักห้องเดี่ยวธรรมดาในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 คืน รวมถึง

 • ห้องพัก Superior สำหรับคุณแม่ (รวมค่าบริการผู้ป่วยใน) 4 วัน (96 ชม.)
 • เมนูอาหารพิเศษและอาหารว่างสำหรับแม่ (ภายในโรงพยาบาล)
 • ค่าบริการภายในห้องพัก และพยาบาลที่คอยดูแล
 • ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการคลอดบุตร
 • เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการผ่าตัดคลอดและสำหรับการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์
 • ค่าความเชี่ยวชาญแพทย์ (สูตินรีเวช)
 • ศัลยแพทย์ผู้ช่วย / วิสัญญีแพทย์
 • ห้องพักของทารกและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับพยาบาลให้นมบุตร
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับแม่ (CBC)
 • ทดสอบเลือดในการเตรียมการสำหรับการผ่าตัดสำหรับแม่ (กลูโคสอดอาหาร Creatinine, SGPT, BUN, และอิ LDPRC 1 หน่วย)
 • ตรวจสอบกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
 • ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดความผิดปกติการทำงานของสมองสำหรับทารก (PKU)
 • ทดสอบการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH)
 • ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดสำหรับทารก
 • การฉีดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด (ไวรัสตับอักเสบบีและ BCG เข็มแรก)
 • วิตามินเคและครีมสำหรับทาบริเวณตาสำหรับทารกแรกเกิด
 • ภาพแรกเกิดของทารก
 • ทารกได้รับการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงด้วยระบบการติดตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการแจ้งเตือนความพยายามของการเคลื่อนไหวทางกายภาพของทารกออกจากชุดสถานรับเลี้ยงเด็กหรือเพื่อป้องกันการสลับทารกใด ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samitivejhospitals.com/th/package/detail/childbirth-delivery-packages-svh

3. โรงพยาบาลกรุงเทพ

แพคเกจคลอด
แพคเกจคลอด

ค่าใช้จ่ายในแพ็กเกจคลอด ประกอบด้วย:

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติ-นรีแพทย์ กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ (กรณีผ่าตัดคลอด / บล็อคหลัง) และค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (กรณีผ่าตัดคลอด)
 • ค่าห้องคลอด ห้องผ่าตัดคลอด และห้องพักฟื้น
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดขณะอยู่โรงพยาบาล (ไม่รวมค่ายากลับบ้าน)
 • ค่าห้องพักมาตรฐาน (Standard) สำหรับคุณแม่ 48 ชม.สำหรับคลอดปกติ และ 72 ชม.สำหรับผ่าตัดคลอด รวมค่าอาหารหลังคลอด
 • ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด ค่าบริการทางการพยาบาลและทีมผู้ดูแล 48 ชม.สำหรับคลอดปกติ และ 72 ชม.สำหรับผ่าตัดคลอด
 • ค่ายาระงับปวดในการผ่าตัด ทั้งดมยาสลบและฉีดยาชาเฉพาะที่ไขสันหลัง/บล็อคหลัง (กรณีผ่าตัดคลอด)
 • ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการที่จำเป็น ส่วนของทารก ได้แก่ ABO, Rh, Screening PKU และ TSH, MB, HCT, Screening Jaundice
 • รวมค่ายาและวัคซีน (ตามที่กำหนด) เช่น BCG, Hepatitis B เข็มที่ 1, Vitamin K และ ยาป้ายตาเพื่อป้องกันตาอักเสบ
 • รวมค่าตรวจการทำงานหัวใจทารกในครรภ์ และค่าตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด (ABR)
 • ค่าบริการจัดทำใบสูติบัตร
 • อบรมหลักสูตรครรภ์คุณภาพ การปฎิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ เทคนิคให้นมแม่แก่ลูกน้อย การดูแลลูกน้อยหลังคลอด
 • ชุดของขวัญสำหรับทารก เช่น ชุดเด็กอ่อนและผ้าห่อตัว พร้อมสมุดสุขภาพทารก
 • รูปถ่ายครอบครัวขนาด 20×30 นิ้ว จาก My Sweetpea Studio (รับรูปหลังจากวันถ่ายประมาณ 1 เดือน)
 • ค่าตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเกล็ดเลือด และการจองโลหิต แต่ไม่รวมการให้โลหิต และส่วนประกอบของเลือดที่ให้ก่อนการผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด (สำหรับมารดา)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokhospital.com/package/obstetric-delivery-packages

4. โรงพยาบาลเปาโล

แพกเกจคลอด
แพกเกจคลอด
แพ็กเกจคลอด
แพ็กเกจคลอด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.paolohospital.com/th-TH/rangsit/Package/Details/แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

5. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

แพคเกจคลอด 2565
แพคเกจคลอด 2565
แพ็คเกจคลอด 2565
แพ็คเกจคลอด 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bch.in.th/delivery-package2022/

6. โรงพยาบาลหัวเฉียว

ค่าคลอด 2565
ค่าคลอด 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hc-hospital.com/program-brith.html

7. โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

แพคเกจคลอด 2565
แพคเกจคลอด 2565
 • คลอดปกติ (ห้องรวมแอร์) 21,700 บาท คลอดพัก 3 วัน 2 คืน
 • คลอดปกติ (ห้องพิเศษเดี่ยว) 24,400 บาท คลอดพัก 3 วัน 2 คืน
 • ผ่าคลอด (ห้องรวมแอร์) 29,500 บาท คลอดพัก 4 วัน 3 คืน
 • ผ่าคลอด (ห้องพิเศษเดี่ยว) 32,100 บาท คลอดพัก 4 วัน 3 คืน

*พิเศษ เพื่อแบ่งเบาภาระคุณแม่ และได้รับสิ่งที่ดีที่สุด แบ่งชำระสูงสุด 6 ครั้ง

เงื่อนไขราคาคลอดเหมาจ่ายรวมถึง…

 1. สูติ-นรีแพทย์และวิสัญญีแพทย์ (กรณีผ่าคลอด) ตั้งแต่เข้ารับบริการจนกลับบ้านทั้งมารดาและทารก
 2. ห้องคลอดและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 3. ห้องทารกแรกเกิด บริบาลทารก (เฉพาะบุตรที่มีบิดาหรือมารดาเป็นคนไทย) *หมายเหตุ กรณีที่มีบิดาและมารดาเป็นชาวต่างชาติ ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริบาลทารกเหมาจ่าย 10,000 บาท (ไม่รวมกรณีภาวะแทรกซ้อน) รวมถึงวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) สำหรับทารก / วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เข็มแรกสำหรับทารก
 4. ห้องพัก อาหาร การบริการของมารดา
 5. ยา อุปกรณ์ ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัด (กรณีผ่าคลอด) เวชภัณฑ์และยากลับบ้านสำหรับมารดาและทารก
 6. วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) สำหรับทารก
 7. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เข็มแรกสำหรับทารก
 8. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการขณะคลอดและหลังคลอด
 9. อบรม “ครรภ์คุณภาพ” ระหว่างตั้งครรภ์
 10. บริการจัดทำสูติบัตร (ชาวต่างชาติเพิ่มค่าบริการแปลเอกสาร)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phaetpanya.com/package-detail.php?pack_id=52

8. โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 • ห้องสามัญ
  • คลอดปกติ 7,000 – 8,000 บาท
  • ผ่าตัดคลอด 12,000 – 15,000 บาท
 • ห้องพิเศษรวม
  • คลอดปกติ 8,000 – 9,000 บาท
  • ผ่าตัดคลอด 15,000 – 20,000 บาท
 • ห้องพิเศษเดี่ยว
  • คลอดปกติ 9,000 – 10,000 บาท
  • ผ่าตัดคลอด 20,000 – 25,000 บาท
 • ค่าทำหมันหญิง 2,500 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://110.164.68.234/calveraja/

9. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 • ค่าฝากครรภ์ใหม่ 1,000-1,500 บาท
 • คลอดปกติ 6,000-8,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอด 18,000-20,000 บาท
 • ค่าห้องสามัญ+อาหาร 700/วัน
 • ค่าห้องแอร์ 3 เตียงพร้อมอาหาร 1,300/วัน
 • ค่าห้องพิเศษเดี่ยวพร้อมอาหาร 2,300/วัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/index.asp?pageid=829&parent=739&directory=6231&pagename=content1

เนื่องจากการจองแพ็กเกจคลอดต้องชำระวางเงินจองก่อน หากคุณแม่ต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลก็จะไม่ได้รับคืน ส่วนของสมนาคุณที่ได้จากแพ็กเกจอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ ไม่จำเป็น ดังนั้นคุณแม่ต้องเปรียบเทียบราคากับสิ่งที่จะได้ในแพ็กเกจคลอดของแต่ละโรงพยาบาลก่อน และควรเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านหรือเดินทางได้สะดวก เพราะหากต้องเดินทางโดยไม่รู้เส้นทาง แล้วเกิดภาวะต้องคลอดระหว่างทาง จะส่งผลต่อความปลอดภัยของคุณแม่และทารกได้ค่ะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

หมอสูติฯตอบ! คลอดลูก “แบบผ่ากับคลอดเอง” อะไรดีกว่ากัน?

รวมเคล็ดลับ วิธีช่วยให้แม่ท้องคลอดง่าย

วิธีเช็คเงินสมทบ-ค่าคลอดบุตร ผ่าน แอพเช็คประกันสังคม

ฉีกกฎทุกการรีวิว! คุณแม่แชร์ประสบการณ์ การคลอดลูก แบบไร้ความเจ็บปวด

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up