ตรวจสุขภาพ ที่ไหนดี

ตรวจสุขภาพ ที่ไหนดี? 8 รพ.รัฐ-เอกชน ที่ราคาไม่เกิน 3,000

ตรวจสุขภาพ ที่ไหนดี
ตรวจสุขภาพ ที่ไหนดี

ตรวจสุขภาพ ที่ไหนดี? เปรียบเทียบราคาและโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน ที่ราคาไม่เกิน 3,000 บาท ได้ที่นี่เลยค่ะ

ตรวจสุขภาพ ที่ไหนดี? 8 รพ.รัฐ-เอกชน ที่ราคาไม่เกิน 3,000

8 โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ที่ค่าตรวจสุขภาพไม่เกิน 3,000 บาท

ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โปรแกรม 1 สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ราคา 1,180 บาท

 • ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
 • ตรวจสมรรถภาพของตับ AST,ALT,ALP
 • ตรวจสมรรถภาพไต BUN , Cr
 • ตรวจไขมันในเลือด CHO,TG,HDL
 • ตรวจกรดยูริค Uric acid
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • เอกซเรย์ปอด Chest X-Ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
 • พบแพทย์ Physical Examination
 • รับสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

โปรแกรม 2 สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ราคา 410 บาท

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
 • เอกซเรย์ปอด Chest X-Ray
 • พบแพทย์ Physical Examination

2. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ตรวจสุขภาพ
ข้อมูลจาก www.nopparat.go.th

3. โรงพยาบาลกลาง

ข้อมูลจาก www.klanghospital.go.th
ข้อมูลจาก www.klanghospital.go.th

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ ตรวจสุขภาพ ที่ไหนดี? 8 รพ.รัฐ-เอกชน ที่ราคาไม่เกิน 3,000

keyboard_arrow_up