ชื่อมงคลผู้หญิง

150 ชื่อมงคลผู้หญิง ความหมายดี ตามหลักทักษาปกรณ์

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อมงคลผู้หญิง
ชื่อมงคลผู้หญิง

หลักในการตั้งชื่อของคนไทย มักจะใช้หลักทักษาปกรณ์ ที่อิงตามวันเกิดของลูก มาดู 150 ชื่อมงคลผู้หญิง พร้อมคำอ่าน และความหมายดี มีสิริมงคลกัน

150 ชื่อมงคลผู้หญิง ความหมายดี ตามหลักทักษาปกรณ์

การตั้งชื่อมงคลของไทยนั้นมีมาแต่โบราณ โดยหลักแล้วมักจะยึดหลักมาจากคัมภีร์ทักษาปกรณ์ ซึ่งยึดถือเอาดาวเคราะห์ประวันเกิดมาเป็นหลักในการตั้งชื่อ ซึ่งดาวเคราะห์นี้มีจำนวน 8 ดาวเคราะห์ เรียกว่า ดาวอัฏฐเคราะห์ มีดังนี้ 1. ดาวอาทิตย์ 2. ดาวจันทร์ 3. ดาวอังคาร 4. ดาวพุธ 5. ดาวพฤหัส 6. ดาวศุกร์ 7. ดาวเสาร์ 8. ดาวราหู ซึ่งทุกดาวเคราะห์จะเป็นดาวประจำวัน ในสัปดาห์ทั้ง 7 วัน ตามชื่อของดาวนั้น ๆ ยกเว้นดาวราหูจัดให้เป็นดาวประจำวันพุธกลางคืน

ความนิยมการตั้งชื่อตามหลักการนี้ นิยมใช้กันแพร่หลายกันโดยทั่วไป และหากลูกเป็นชายก็มักจะเอาอักษรเดชขึ้นนำหน้า เพื่อช่วยในการส่งเสริมดวงด้าน ฐานะ ยศศักดิ์ ความกล้าหาญซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายทุกคนควรจะมี ส่วนหากเป็นลูกผู้หญิงก็มักจะใช้อักษรวรรคศรีขึ้นนำหน้า เพื่อเสริมเสน่ห์ และคุณงามความดี ให้กับกุลสตรี ส่วนอักษรตามก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเสริมด้านไหนในดวงชะตา หรืออาจจะเอาให้ครบทุกวรรคก็ตามแต่ใจของผู้ตั้งชื่อ

เคล็ดลับการตั้งชื่อ ให้มีแต่โชคดีไม่มีอุปสรรค มีคนรักใคร่

  1. ดูจากวันเกิด และยกเว้นอักษรที่กาลกิณี ผู้หญิงให้ใช้อักษร”ศรี”นำหน้า ผู้ชายให้”เดช”นำหน้าชื่อ ให้ใช้หลักนี้เท่านั้นหากต้องการเสริมเรื่องใดในดวงชาตา ก็ดูจากความหมายในวรรคต่าง ๆ เช่น ต้องการเสริมเรื่องทรัพย์สินก็ใช้วรรคอักษร มูละ เพิ่มเข้าไป หรือ ตัองการเสริมเรื่องสุขภาพ ก็ใช้วรรคอักษรอายุ เพิ่มเข้าไป เป็นต้น
  2. วิชาเลขศาสตร์ บวกเลขจากชื่อ หรือวิชาอื่น ๆ ที่คล้าย ๆ กันนี้ มีการใช้ตัวเลขมาบวกลบกัน ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะไม่เป็นหลักวิชาที่ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์
  3. ชื่อต้องสะกดง่าย อ่านง่าย และได้ความหมาย ไม่ควรใช้อักษรที่สะกดและเขียนยาก ๆ เช่น ฐ ฏ ฎ ฬ ฑ ฆ ฤ หรือชื่อมีตัวการันต์เยอะ ๆ จะทำให้ชื่อขาดเสน่ห์ ขาดคนรักใคร่เมตตา ไร้ชื่อเสียง (เพราะอ่านชื่อเราไม่ออก) ไม่มีใครสนับสนุน ไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง (เพราะผู้ใหญ่ จำชื่อไม่ได้ เขียนชื่อไม่ถูก)
  4. ชื่อจะต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทย หรือ บาลี-สันสกฤต หากเป็นคำสมาส-สนธิ ต้องถูกต้องตามหลักภาษา อักขระการสะกดก็ต้องถูกต้อง หากตั้งชื่อผิดไวยากรณ์ ก็เป็นชื่อวิบัติ ไม่เป็นมงคลแก่ดวงชาตาเป็นอย่างมาก อยากรู้ว่าชื่อถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือไม่ ก็ให้ไปถามครูสอนภาษาไทย หรือ พระสงฆ์ที่เรียนภาษาบาลีก็จะได้ความชัดเจนมากขึ้น
  5. ชื่อจะต้องมีความหมายในทางที่ดี ไพเราะ น่าฟัง และความหมายดังกล่าวจะต้องมีหลักภาษาถูกต้อง
  6. การออกเสียง ของชื่อจะต้องฟังแล้วรื่นหู โทนการออกเสียงของชื่อจะต้องไม่สูงแล้วลงต่ำ จะต้องออกเสียงแล้วไม่สะดุด หรือออกเสียงโทนต่ำเกินไป หรือเสียงสูงมากเกินไป จำนวนพยางค์ที่ดีที่สุดในการตั้งชื่อก็คือ 2 หรือ 3 พยางค์ หากเกินกว่านี้จะไม่ดี

ทราบเคล็ดลับในการตั้งชื่อกันไปแล้ว มาดูตัวอย่าง ชื่อมงคลผู้หญิง ที่ใช้แล้วมีแต่เรื่องดี ๆ มีแต่คนรักใคร่กันเลย

ชื่อมงคล
ชื่อมงคล

150 ชื่อมงคลผู้หญิง ความหมายดี ตามหลักทักษาปกรณ์

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

เก็จพรหม เก็ด-พรม แก้ววิเศษจากพระพรหม
เกยูร เก-ยูน สร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล
เขมิสรา เข-มิด-สะ-รา ยอดแห่งความปลอดภัย
เนติธร เน-ติ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย
เบญญาภา เบน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา
เพราพงศ์พันธุ์ เพรา-พง-พัน มีเผ่าพันธุ์ดีงาม
เวณิกา เว-นิ-กา เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ
แพรววนิด แพรว-วะ-นิด งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
โศจิรัตน์ โส-สิ-รัด สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
โสภณา โส-พะ-นา ความงดงาม
กชนุช กด-ชะ-นุด หญิงสาวดุจดอกบัว
กนกทิพย์ กะ-หนก-ทิบ ทองคำที่ดีวิเศษ
กนกวรรณ กะ-หนก-วัน ผิวดังทอง
กมลกานต์ กะ-มน-กาน ผู้มีใจงดงาม
กมลานันท์ กะ-มะ-ลา-นัน บัวบาน
กรภุม กอ-ระ-พุม กระพุ่ม
กรวิกา กอน-วิ-กา นกการเวก
กฤตพร กริด-ตะ-พอน ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
กวิตา กะ-วิ-ตา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
กวีวรรณ กะ-วี-วัน กวี, ผู้งดงาม
กัญจนพร กัน-จะ-นะ-พอน ทองประเสริฐ
กัญญา กัน-ยา สาวรุ่น
กัณญิกา กัน-ยิ-กา สร้อยคอ
กันตพร กัน-ตะ-พอน น่ารักและประเสริฐ
กันทรากร กัน-ทรา-กอน ภูเขา
กัลย์กมล กัน-กะ-มน ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข
กานติมา กาน-ติ-มา งามน่ารัก
กิรณา กิ-ระ-นา รัศมีเรืองรอง
ขวัญตา ขวัน-ตา มิ่งขวัญตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
จรัสรวี จะ-หรัด-ระ-วี สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
จันทนิภา จัน-ทะ-นิ-พา แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์
จันทิมา จัน-ทิ-มา พระจันทร์, ผู้มีผิวดุจเดือน
จารุนิภา จา-รุ-นิ-พา ดุจทอง
จิณัฐตา จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จิรณัฐ จิ-ระ-นัด ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรัศยา จิ-รัด-สะ-ยา อยู่นาน
ฉัตรฤดี ฉัด-รึ-ดี ฉัตรแห่งความยินดี
ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้
ชฎาภรณ์ ชะ-ดา-พอน เครื่องประดับมวยผม
ชนัฐกานต์ ชะ-นัด-กาน บุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก
ชนาศัย ชะ-นา-ไส ที่พักของคน
ชนิภา ชะ-นิ-พา แสงสว่างจากแม่
ชยาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชลนิภา ชน-นิ-พา เปรียบประดุจน้ำ
ชัญญานุช ชัน-ยา-นุด หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ญาณากร ยา-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความรัก
ญานุจจัย ยา-นุด-ไจ สะสมความรู้ มีความรู้มาก
ฐานิสร์ ถา-นิด มีตำแหน่งเป็นใหญ่
ฐิตามร ถิ-ตา-มอน เทวดาผู้มั่นคง
ฐิติภัทร ถิ-ติ-พัด ความเจริญที่ถาวร

150 ชื่อมงคลผู้หญิง ความหมายดี ตามหลักทักษาปกรณ์

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ณฐพร นะ-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐ์ชญา นัด-ชะ-ยา ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัฐกานต์ นัด-ถะ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐธิดา นัด-ทิ-ดา ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ชั้นของนักปราชญ์
ดมิสา ดะ-มิ-สา เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
ถลัชนันท์ ถะ-ลัด-ชะ-นัน เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน
ทิพกฤตา ทิบ-กริ-ตา สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด
ธนัญญา ทะ-นัน-ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนิษฐา ทะ-นิด-ถา มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา
ธยานี ทะ-ยา-นี ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ
ธวัลหทัย ทะ-วัน-หะ-ไท มีใจบริสุทธิ์
ธัญทิพ ทัน-ยะ-ทิบ ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ
ธัญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธันยธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธาวินี ทา-วิ-นี วิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์
ธีนิดา ที-นิ-ดา ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
ธีร์สุดา ที-ส-ดา ลูกสาวนักปราชญ์
นภัสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า
นภิสา นะ-พิ-สา จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา
นรีกมล นะ-รี-กะ-มน หญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม
นวพร นะ-วะ-พอน พรใหม่, พร 9 ประการ
นันท์นภัส นัน-นะ-พัด มีความสุขดุจสวรรค์
นันทิตา นัน-ทิ-ตา เพลิดเพลิน มีความสุข
นำกมล นำ-กะ-มน นำใจ
นิชกานต์ นิด-ชะ-กาน เป็นของตนเป็นที่รัก
นิฏฐา นิด-ถา สำเร็จ
นิยตา นิ-ยะ-ตา มั่นคง แน่วแน่
นิรินธนา นิ-ริน-ทะ-รา หมดกิเลศ
นิศามน นิ-สา-มน การดู การเห็นประจักษ์
นีรภา นี-ระ-พา สีน้ำที่เปล่งประกาย
บวรกานต์ บอ-วอน-กาน ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
บุญสิตา บุน-สิ-ตา ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี
ปณิฏฐา ปะ-นิด-ถา นักปราชญ์
ปภัสสร ปะ-พัด-สอน แสงสว่าง
ประตินันท์ ประ-ติ-นัน ความเพลิดเพลิน
ประสิตา ประ-สิ-ตา ขยัน
ปรินทร ปะ-ริน-ทอน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปรียา ปรี-ยา ที่รัก
ปวิชญา ปะ-วิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
ปสุตา ปะ-สุ-ตา ผู้ขยันขันแข็ง
ปัณฑ์ชนิต ปัน-ชะ-นิด ให้เกิดปัญญา
ปัถยานี ปัด-ถะ-ยา-นี ผู้เหมาะสม
ปานทิพย์ ปาน-ทิบ เปรียบเสมือนของวิเศษ
ปารีณา ปา-รี-นา ให้ลุถึงฝั่ง, สามารถทำสำเร็จ
ปิติยาพร ปิ-ติ-ยา-พอน ความสุขที่น่ายินดียิ่ง
ปิยมน ปิ-ยะ-มน เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
ปีวรา ปี-วะ-รา อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม
ปุณยวัจน์ ปุน-ยะ-วัด มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์
ปุษาบุล ปุ-สา-บุน ได้รับการอบรมมาก
ชื่อลูกสาว
ชื่อลูกสาว

150 ชื่อมงคลผู้หญิง ความหมายดี ตามหลักทักษาปกรณ์

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ผลินี ผะ-ลิ-นี มีผลงาน
พนิดา พะ-นิ-ดา หญิงสาว
พรทิพา พอน-ทิ-พา กลางวันอันประเสริฐ
พรพนิต พอน-พะ-นิด ผู้ประเสริฐและน่ารัก
พรสิริ พอน-สิ-หริ ผู้ประเสริฐและน่ารัก
พัชรพร พัด-ชะ-ระ-พอน ประเสริฐดุจเพชร
พิชชา พิด-ชา ความรู้
พิมพ์วรีย์ พิม-วะ-รี ประเสริฐด้วยรูปร่าง
พิรัชย์ พิ-รัด ชัยชนะของวีรบุรุษ
พุทธิมา ทุด-ทิ-มา ผู้มีปัญญา
ภัควลัญชญ์ พัก-วะ-ลัน ลักษณะผู้มีโชค
ภัทรธิดา พัด-ทระ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ประพฤติดี
ภัทรศัย พัด-ทระ-สัย อยู่อย่างมีความสุข
ภาคินี พา-คิ-นี ผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ
ภุมรินรัตน์ พุม-มะ-ริน-รัด แมลงผึ้งที่งดงาม
มณิสร มะ-นิ-สอน สร้อยคอ
มธุรดา มะ-ทุ-ระ-ดา ความงดงาม ความหวาน
มนภรณ์ มะ-นะ-พอน, มน-นะ-พอน บำรุงใจ ค้ำจุนใจ
มนัสวิน มะ-นัด-สะ-วิน มีความตั้งใจ
มัญชุสา มัน-ชุ-สา หีบสมบัติ
มาติกา มา-ติ-กา แม่บท แบบอย่าง
รตา ระ-ตา เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น
ระยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
รุจิรัตน์ รุ-จิ-รัด งามอย่างประเสริฐ
วรดา วอ-ระ-ดา ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ
วรรษชล วัน-สะ-ชน น้ำฝน
วราลี วะ-รา-ลี พระจันทร์
วริษา วะ-ริ-สา ฤดูฝน
วศินี วะ-สิ-นี สตรีมีอำนาจ
วัชรมัย วัด-ชะ-ระ-ไม แข็งดุจเพชร
วัทนพร วัด-ทะ-นะ-พอน ใบหน้าสวย พูดดี
วารุณอร วา-รุน-ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
วิจิตรา วิ-จิด-ตรา งามหยดย้อย
วิมลภัทร วิ-มน-พัด ผู้ไม่มีมลทิน, ผู้มีความเจริญ
วิรตี วิ-ระ-ตี การงดเว้น (จากความชั่ว
วิลาวัณย์ วิ-ลา-วัน งามยิ่ง
ศรุตา สะ-รุ-ตา มีชื่อเสียง
ศศิประภา สะ-สิ-ประ-พา แสงสว่างของพระจันทร์
ศิวปรียา สิ-วะ-ปรี-ยา แก้วผนึก
ศีรณา สี-ระ-นา เล็ก ละเอียด
ศุทธวีร์ สุด-ทะ-วี ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ
สมิตา สะ-มิ-ตา ยิ้มแย้ม แป้ง
สิราวรรณ สิ-รา-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ
สุชัญญา สุ-ชัน-ยา ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
สุวัลยา สุ-วัน-ละ-ยา เถาวัลย์ที่งดงาม
อติวัณณ์ อะ-ติ-วัน การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
อรจิรา ออน-จิ-รา งามตลอดกาลนาน
อรนันท์ ออ-ระ-นัน งามน่าเพลิดเพลิน
อรพรรณ ออ-ระ-พัน ผู้มีผิวสวย
อสมา อะ-สะ-มา ไม่มีใครเหมือน

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

150 ชื่อลูกสาว เพราะ ๆ เรียกแล้วโดนใจ ความหมายดี๊ดี

คัดมาให้จากตำรา 212 ชื่อมงคล ผู้หญิง เน้นชื่อเพราะ ความหมายดี

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย 100 ชื่อมงคล ลูกสาว-ลูกชาย

ตั้งชื่อเล่นลูก 100 ชื่อเล่นไทยๆ ลูกชาย ลูกสาว เพราะดี มีความหมาย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : astro.meemodel.com, www.astroneemo.net

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up