แบบฝึกหัดอนุบาล

ฟรี! แบบฝึกหัดอนุบาล วาดเส้นพื้นฐานต่าง ๆ ฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง ก่อนเริ่มเขียนหนังสือ

event
แบบฝึกหัดอนุบาล
แบบฝึกหัดอนุบาล

การฝึกทักษะพัฒนากล้ามเนื้อมือให้ลูกน้อยในวัยก่อนเรียนหรือในช่วงวัยอนุบาล นับเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญของการเขียนได้ดีในขั้นต่อไป คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกมีพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงและคุ้นเคยกับการหัดจับดินสอได้จากการลองทำ แบบฝึกหัดอนุบาล ฝึกลีลามือจากการหัดวาดเส้นพื้นฐานสำหรับเด็กทั้งเส้นแนวตั้ง แนวนอน เส้นหยัก เส้นโค้ง รูปวงกลม เพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อ และการประสานทำงานระหว่างตากับมือ จากภาพเหล่านี้ได้เลยค่า

30 แบบฝึกหัดอนุบาล วาดเส้นพื้นฐานต่าง ๆ
ฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง ก่อนเริ่มเขียนหนังสือ

แบบที่ 1 วาดวงกลม

เริ่มจากการให้เจ้าตัวเล็กจับดินสอลากเส้นโค้งไปเรื่อย ๆ จนกว่าเส้นจะมาบรรจบกัน ให้ลูกได้ลองหัดวาดวงกลมขนาดต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ เมื่อปล่อยให้วงกลมอย่างอิสระแล้ว ก็ลองให้วาดวงกลมตามรอยประ เพื่อเข้าใจรูปทรงของวงกลมมากขึ้นกันค่ะ

circle

circle

circle

circle handwriting practice

 

แบบที่ 2 วาดเส้นตรง

ฝึกลากเส้นตรงจากบนลงล่าง จากนั้นอาจจะเปลี่ยนให้เป็นการลากด้านล่างขึ้นข้างบน วาดขนานกันไปเรื่อย ๆ เมื่อลูกฝึกคล่องแล้ว อาจให้ลูกลองเพิ่มสกิลโดยวาดเส้นเฉียงจากซ้ายไปขวา และขวาไปซ้ายแทนกันค่ะ

 

 

Tracing straight lines

Tracing straight lines

Tracing straight lines

Tracing straight lines

แบบที่ 3 วาดเส้นนอน

เริ่มจากการวาดเส้นตรงจากด้านซ้ายไปด้านขวา จากนั้นอาจให้ลูกได้เปลี่ยนมาวาดเส้นจากซ้ายไปขวาดแทน หัดวาดไปเรื่อย ๆ จนเห็นเป็นเส้นตรงมากขึ้น

tracing lines

tracing lines

 

แบบที่ 4 วาดเส้นซิกแซก

เริ่มจากวาดเส้นเฉียงขึ้นและลงขยับไปเรื่อย ๆ

zigzag-lines

zigzag-lines

zigzag-lines

แบบที่ 5 วาดเส้นโค้งหรือเส้นคลื่น

เริ่มจากการเส้นโค้งไปเรื่อย ๆ จากนั้นลองให้ลูกเปลี่ยนมาวาดลากเส้นโค้งขึ้นและลงอย่างช้า ๆ โดยไม่พักมือให้เกิดเป็นเส้นคลื่นกันค่ะ

Tracing lines for kids and toddlers

Tracing lines for kids and toddlers

Tracing lines for kids and toddlers

Tracing lines for kids and toddlers

เมื่อเจ้าตัวเล็กได้ลองหัดวาดเส้นพื้นฐานจนคล่องแล้ว ลองให้เด็ก ๆ ได้ลองวาดรูปทรงต่าง ๆ อย่าง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือหัดวาดเส้นอื่น ๆ ได้จากแบบฝึดหัดเหล่านี้กันเลยค่ะ

Ellipse, rectangle, triangle

Trace line worksheet for kids

handwriting worksheet for preschool kids

Tracing lines activity

Handwriting practice sheet

Basic writing

Basic writing

Basic writing

Basic writing

Handwriting practice sheet

Handwriting practice sheet

Handwriting practice sheet

Handwriting practice sheet

เด็กในช่วงวัยอนุบาลจะมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กภายในมือที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการควบคุมการหยิบจับในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น เช่น การแต่งตัว แปรงฟัน หวีผม ผูกเชือกรองเท้า รวมถึงการจับดินสอในการเขียน วาดรูป เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะนี้ช่วยสร้างความแข็งแรงและความคล่องแคล่วให้นิ้วมือ และมีความมั่นใจที่จะใช้มือจับดินสอบังคับข้อมือและนิ้วและรู้ทิศทางนำไปสู่การเขียนได้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กับตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมที่ช่วยฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเจ้าตัวเล็กได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่น

  • วาดภาพระบายสี ฝึกให้ลูกใช้กล้ามเนื้อมือในการควบคุมดินสอลากเส้นไปตามเส้นพื้นฐาน ลากเส้นต่อจุด หรือระบายสีให้สวยงามตามจินตนาการ หากฝึกให้ลูกทำบ่อย ๆ นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งเสริมการเสริมพัฒนาการสมองและอารมณ์ที่ดีแล้ว จะช่วยทำให้ลูกมีความพร้อมทางด้านการเขียน ช่วยให้เขียนหนังสือได้ดียิ่งขึ้นในลำดับต่อไปด้วย
  • ฝึกทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดสำหรับอนุบาลจะช่วยฝึกลีลามือ และบูรณาการให้เด็กได้เรียนรู้การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาจากโจทย์ในแบบฝึกหัด โดยให้ลูกเริ่มต้นทำจากง่าย ๆ แล้วค่อยเพิ่มระดับความยากขึ้นตามวัยที่เหมาะสม
  • ปั้นดิน ปั้นแป้งโดว์ นอกจากลูกจะสนุกกับการปั้นนู้นปั้นนี่ตามจินตนาการแล้ว การปั้นยังเป็นการช่วยฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงขึ้น รวมไปถึงการทำงานประสานกันของมือและตา และยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาสมอง มีกระบวนการคิดเกี่ยวกับรูปทรงและขนาด รวมไปถึงการวางแผนแนวทางการปั้นให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ อีกด้วย
  • พับกระดาษ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการจับพับกระดาษเป็นรูปทรงที่จะพับ อีกทั้งยังเป็นการช่วยฝึกสมาธิและอารมณ์ได้เป็นอย่างดีด้วย
  • ต่อบล็อค การหยิบจับบล็อคแต่ละชิ้นช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเสริมจินตนาการความคิดในการออกแบบรูปร่างต่าง ๆ และได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและฝึกสมาธิควบคู่กันไปได้อีกด้วย
  • ทำงานบ้านง่าย ๆ ลูกในวัยอนุบาลสามารถช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณ เช่น รดน้ำต้นไม้ เช็ดโต๊ะ หนีบผ้า ฯลฯ การช่วยหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ นอกจากจะเป็นการช่วยฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมือแล้ว ยังช่วยให้ลูกมีความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่าในการช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้อีกด้วย
  • ฝึกทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง เช่น แปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว ติดกระดุม กินข้าว จัดเตรียมกระเป๋านักเรียน ฯลฯ ก็เป็นส่วนช่วยกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมือได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคนอาจจะเร็วช้าแตกต่างกัน สำหรับการวาดเส้นพื้นฐานหรือรูปทรงต่าง ๆ ในเด็กอนุบาลหรือวัย 4 ขวบ แม้จะเริ่มต้นหยิบจับดินสอได้ดี แต่การลากเส้นอาจจะยังไม่ตรง ไม่สวย โย้ไปเย้มาบ้าง แต่ก็มีความเข้าใจความหมายของการวาดเส้นตามเส้นปะรวมไปถึงวาดรูปทรงต่าง ๆ ได้ ซึ่งเมื่อลูกสามารถทำได้ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใด คุณพ่อคุณแม่ควรพูดเสริมในทางบวกให้คำชมเชย ให้กำลังใจ คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลืออยู่ใกล้ ๆ เพื่อให้ลูกได้สนุกและพัฒนาการเขียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะ.

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : กองบรรณาธิการนิตยสาร Amarin Baby & Kids, www.youngciety.comwww.trueplookpanya.com

อ่านต่อบทความน่าสนใจ คลิก

รวมแบบฝึกหัดอนุบาล กว่า 60 แบบฝึก

แจกฟรี!! ไฟล์ภาพ แบบฝึกหัดจับคู่ และการจัดกลุ่ม สำหรับลูกวัยอนุบาล

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up