โรงเรียนเตรียมอนุบาล

ข้อดี vs ข้อเสีย ส่งลูกเข้า โรงเรียนเตรียมอนุบาล

โรงเรียนเตรียมอนุบาล
โรงเรียนเตรียมอนุบาล

ช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมากังวลอีกช่วงหนึ่งคือการตัดสินใจส่งลูกเข้า โรงเรียนเตรียมอนุบาล ในช่วงวัยก่อนเรียนดีหรือไม่ จำเป็นมั้ย บ้านไหนกำลังสับสนหรืออยู่ในช่วงตัดสินใจมาลองอ่านบทความนี้กันค่ะ

เหตุผลที่พ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะส่งลูกน้อยเข้าเตรียมอนุบาล ที่พบบ่อยก็คือ หน้าที่การงานที่จำเป็นจึงต้องมองหาที่สำหรับดูแลลูกน้อยในตอนกลางวัน และการให้ลูกเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวัยอนุบาล กลัวลูกเรียนไม่ทัน กลัวลูกไม่มีสังคม ก่อนที่จะตัดสินใจให้ลูกน้อยไปโรงเรียนลองพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียกันค่ะ

ส่งลูกเข้า โรงเรียนเตรียมอนุบาล ข้อดี vs ข้อเสีย ที่แม่ควรรู้

ข้อได้เปรียบของการส่งลูกเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาล

โรงเรียนเตรียมอนุบาล

 • ในโรงเรียนอนุบาลมีพื้นที่อย่างกว้างขวางและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยให้เด็ก ๆ ได้มาเรียนรู้ ซึ่งพวกเขาสามารถเรียนรู้พฤติกรรมในห้องเรียนที่เหมาะสมตั้งแต่อายุยังน้อย ช่วยให้ลูกน้อยได้พัฒนาความรู้สึกของตนเองและความเป็นอิสระ ส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ทำให้เด็กรู้จักปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนคนอื่นในห้องเรียน และต่อเนื่องไปจนถึงการเข้าเรียนในชั้นอนุบาลได้ดี

 

 • โรงเรียนเตรียมอนุบาลส่วนใหญ่มีความพร้อมสำหรับการสอนเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสอนทักษะและส่งเสริมความรู้สอดแทรกให้กับเด็ก ๆ เช่น การร้องเพลง ศิลปะ งานฝีมือ การเล่านิทาน เกมต่าง ๆ ทั้งในห้องและกิจกรรมกลางแจ้ง ฯลฯ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก ไม่เคอะเขิน และเพิ่มความรู้พื้นฐานทางวิชาการบางอย่าง เช่น การนับเลขหรือตัวอักษร

 

 • ช่วยฝึกให้ลูกรู้จักความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในตัวเอง ฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น รู้จักหน้าที่ของตนเอง การเก็บสิ่งของส่วนตัวในที่ของตัวเอง รู้จักเดินเข้าแถวเป็นระเบียบ ล้างมือ รับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำเองได้ เป็นต้น

 

 • การได้ทำกิจกรรมที่โรงเรียน เล่นในห้องหรือปีนป่ายในสนามเด็กเล่น ส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านร่างกาย ช่วยให้เด็กเคลื่อนไหวได้คล่อง ซึ่งจะทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตได้ดี สุขภาพแข็งแรง

 

 • หลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอนุบาลจะมุ่งเน้นไปที่การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูผู้สอนในโรงเรียนเตรียมอนุบาลมักจะมีวุฒิการศึกษาหรือการรับรองเป็นอาจารย์

ข้อเสียของการส่งลูกเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาล

โรงเรียนเตรียมอนุบาล

 • แม้ว่าเด็ก ๆ จะมีครูดูแลอย่างทั่วถึงในห้องเรียน แต่ก็ไม่ใช่แบบตัวต่อตัว ความสนใจของครูจะถูกแบ่งเฉลี่ยออกไปดูนักเรียนในห้องอย่างเท่า ๆ กัน ซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยงดูภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ หรือญาติพี่น้องคนใดคนหนึ่งเลี้ยงที่เป็นการดูแลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูเด็ก ความรู้ใจและเข้าใจในตัวเด็กเป็นอย่างดี จะทำให้ลูกมีความรู้สึกผูกพันที่เหนียวแน่น รู้สึกสงบ และปลอดภัย ส่งผลต่ออารมณ์ที่ดี ร่าเริง แจ่มใส เชื่อฟังผู้ใหญ่ ซึ่งก็จะส่งผลต่อระดับสติปัญญาที่ดีได้

 

 • เด็กที่มีการเรียนรู้เร็วเกินไปจะเสียโอกาสที่จะเล่นและพัฒนาจิตใจและสมองตามที่ควรจะเป็น อ้างอิงจากบทความ นพ.ประเสริฐ ผลผลิตการพิมพ์ นักจิตเวชพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ตอนหนึ่งว่า “โรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กที่ไม่มีการเรียนการสอน และครูให้โอกาสเด็กได้เล่นตามความชอบและความถนัดจะมีความสำคัญมากต่อพัฒนาการทั้งทางด้านจิตใจและสมอง” การมองหาโรงเรียนเตรียมอนุบาลสำหรับเด็กเล็ก คุณพ่อคุณแม่ควรศึกษาข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนว่าตอบโจทย์ความต้องการหรือไม่

 

 • ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนเตรียมอนุบาลเอกชนค่อนข้างสูง เนื่องจากครูที่มีวุฒิการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและหลักสูตรที่แตกต่างกันแต่ละโรงเรียน

 

 • เด็กเล็กที่เข้าโรงเรียนในระยะแรก ๆ อาจมีโอกาสป่วยบ่อย เนื่องจากยังขาดภูมิต้านทาน และเด็กทุกคนต่างก็มีโอกาสเป็นพาหะของโรคได้ เด็กในห้องจะหมุนเวียนติดเชื้อไวรัส เป็นหวัด มีน้ำมูก ไอ จาม แพร่เชื้อโรคให้แก่กันและกันได้ ผลัดกันป่วย ผลัดกันหยุด ในช่วงระยะ 3-4 เดือนหรือในเทอมแรก เมื่อรับเชื้อจนครบร่างกายจะมีภูมิต้านทานต่อไวรัสทุกตัวที่มีอยู่ในห้อง เด็กก็จะห่างหายจากไข้หวัด

เลือกโรงเรียนเตรียมอนุบาลให้ลูกที่ไหนดีควรมีหลักเกณฑ์พิจารณา ได้แก่

 • งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับเงินในกระเป๋าของพ่อแม่
 • การเดินทางระหว่างบ้านและโรงเรียน
 • ระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อตัวเด็กเล็ก/ ความสะอาดภายในโรงเรียน
 • แนวการเรียนการสอน/ บรรยากาศในห้องเรียน
 • อัตราส่วนของครูผู้สอนต่อเด็กในห้อง
 • การดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กเล็กและมาตรการป้องกันโรค
 • อาหารและโภชนาการ

เคล็ดลับเตรียมพร้อมให้ลูกน้อยก่อนเข้าเตรียมอนุบาล

หากความจำเป็นอยู่ในภาคบังคับที่ต้องส่งเจ้าตัวน้อยเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลมาเตรียมพร้อมให้เจ้าตัวน้อยกันค่ะ

#เตรียมร่างกาย ต้องยอมรับว่าในโรงเรียนอนุบาลนั้นเป็นสถานที่ที่เด็กเล็กหลายคนต่างที่มาอยู่ร่วมกัน จึงเป็นที่แพร่และรับเชื้อโรคระบาดต่าง ๆ ได้ง่าย ดังนั้นก่อนเข้าโรงเรียนควรพาลูกไปฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพให้ครบถ้วน ดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สอนลูกเรื่องสุขอนามัยเบื้องต้น เช่น ล้างมือ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น เป็นต้น

#หัดลูกให้ช่วยเหลือตนเอง

ในสังคมโรงเรียนลูกจะไม่มีคนดูแลใกล้ชิดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การฝึกให้ลูกได้หัดช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น เช่น การกินข้าวได้เอง ใส่เสื้อถอดกางเกง/ กระโปรงได้เอง ใส่รองเท้า สามารถพูดบอกความต้องการได้ เป็นต้น

#สร้างความคุ้นเคยกับโรงเรียนใหม่

เมื่อตัดสินใจวางแผนให้ลูกเข้าโรงเรียนแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนเพื่อให้เจ้าตัวน้อยเกิดความคุ้นเคย คุ้นชื่อ เพื่อให้ลูกไม่เกิดความกลัวที่จะไปโรงเรียน หรือวันสองวันก่อนเปิดเทอมพาลูกขับรถผ่านหน้าโรงเรียน อาจจะพาลูกเข้าไปเล่นเครื่องเล่นในโรงเรียน ได้คุยกับคุณครูก็เป็นการลดความกลัว ให้ความมั่นคงและรู้สึกปลอดภัยของเจ้าตัวน้อยขึ้นมาได้

โดยรวมแล้วการส่งลูกเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลนั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละบ้าน แต่ก็ยังมีอีกด้านหนึ่งสำหรับตัวลูกน้อยเอง หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าลูกเป็นเด็กขี้อาย กลัวคนแปลกหน้า มีพฤติกรรมเก็บตัว ไม่กล้าแสดงออก หรือไม่แสดงออกตามพัฒนาการอย่างสมวัย โรงเรียนเตรียมอนุบาลก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการช่วยเสริมพัฒนาการให้ลูกน้อย แต่ถ้าหากบ้านที่มีคุณแม่พร้อมคอยดูแล เป็นแม่ฟูลไทม์สอนลูกทำกิจกรรม ชวนเล่น รวมถึงฝึกระเบียบวินัยและส่งเสริมพัฒนาการลูกได้ตามวัย เจ้าตัวน้อยเป็นเด็กสดใส ร่าเริง รู้จักการเล่นร่วมกับผู้อื่น เท่านี้คุณแม่ก็อาจตัดสินใจได้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณและเจ้าตัวน้อยแล้วละค่ะ.

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : cambridgemontessoriglobal.orgbabekits.com

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ :

ส่งลูกเข้า เตรียมอนุบาล จำเป็นมั้ย? ควรให้ลูกเข้าเรียนตอนกี่ขวบดี?

9 สิ่ง ที่พ่อแม่ควรฝึกลูกน้อยเพื่อ เตรียมเข้าอนุบาล

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
โรงเรียนเตรียมอนุบาล
Author Rating
31star1star1stargraygray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up