โรคในทารกแรกเกิด

โรคในทารกแรกเกิด 10 โรคฮิตลูกมักเป็นในขวบปีแรก

โรคในทารกแรกเกิด
โรคในทารกแรกเกิด

1 ในสิ่งสำคัญที่พ่อแม่มือใหม่ควรทำ คือ รู้จัก/เฝ้าระวัง พร้อมรับมือ กับ โรคในทารกแรกเกิด ซึ่งมี 10 โรคด้วยกันที่ล้วนแล้วแต่เป็นอาการและ โรคยอดฮิต ที่ลูกน้อยมักเป็นบ่อยในช่วงวัยขวบปีแรก จะมี โรคที่เกิดขึ้นในวัยทารก โรคใดบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ

10 โรคในทารกแรกเกิด ยอดฮิต!
ลูกมักเป็นในขวบปีแรก

ลูกน้อยในวัยขวบปีแรก ถือเป็นวัยที่ร่างกายและจิตใจยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ จึงย่อมมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็จะแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้การดูแลลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ขวบ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะลูกน้อยสามารถเจ็บป่วย หรือ มีอาการไม่สบายตัว ได้บ่อยครั้ง

เนื่องจากการที่อวัยวะต่างๆของเด็ก ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่นี่เอง โรคต่างๆของเด็กมักแตกต่างจากโรคของผู้ใหญ่ ถึงแม้บางชนิดอาจเหมือนกันก็ตาม และจากการที่เนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคในเด็กต่ำกว่าในผู้ใหญ่ โรคในทารกแรกเกิด หรือ โรคเด็ก จึงมักมีความรุนแรงมากกว่าในผู้ใหญ่ ดังนั้นขั้นตอนและวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กจึงแตกต่างจากในผู้ใหญ่

ทั้งนี้สำหรับโรคเด็ก ก็ไม่จำเป็นต้องรักษากับหมอเด็ก (กุมารแพทย์) เพราะแพทย์ทุกสาขาสามารถดูแลเด็กได้ทุกคน เนื่องจากในการเรียนแพทย์ ทุกคนต้องผ่านการเรียนการสอนในเรื่องของโรคเด็กเป็นวิชาหลักวิชาหนึ่งเสมอ

แต่เมื่อเป็นโรคที่ซับซ้อนก็ควรเป็นการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก หรือ โรคในทารกแรกเกิด ซึ่งแพทย์ที่ดูแลเด็กอยู่ในขณะนั้นมักจะเป็นผู้แนะนำคุณพ่อคุณแม่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณพ่อคุณแม่มีความสะดวกกว่าในการพบหมอเด็กหรือในโรงพยาบาลที่มีการแยกสาขาตรวจ เมื่อเด็กป่วยก็พบหมอเด็กได้เลยตั้งแต่แรก

อย่างไรก็ตาม โรคของเด็ก มีสาเหตุเช่นเดียวกับในโรคของผู้ใหญ่ เพียงแต่แตกต่างกันในอุบัติการณ์ (การพบได้มากหรือน้อย) โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในเด็ก มีทั้งมาจาก การติดเชื้อ, โรคแต่กำเนิด, โรคจากมีพัฒนาการบกพร่อง, โรคจากอุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสำหรับ โรคในทารกแรกเกิด ก็มี 10 โรคยอดฮิต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงขวบปีแรก ที่ลูกมักเป็น จะมีโรคใดบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ

คลิกอ่าน >> “10 โรคยอดฮิต ลูกมักเป็นในขวบปีแรก” หน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up