ภาวะกระบอกตาห่างแต่กำเนิด

ภาวะกระบอกตาห่างแต่กำเนิด อาการ และการรักษา !!

Alternative Textaccount_circle
event
ภาวะกระบอกตาห่างแต่กำเนิด
ภาวะกระบอกตาห่างแต่กำเนิด

ภาวะกระบอกตาห่างแต่กำเนิด  เรื่องที่พ่อแม่ทุกคนภาวนาให้ลูกในท้อง คือ ขอให้ลูกคลอดออกมาครบ 32 ประการ อย่ามีโรคภัยไข่เจ็บ อย่ามีความผิดปกติใดๆ กับลูกนี่คือสิ่งที่ปราถนาของพ่อแม่ แต่ใครจะว่าบางครั้งความผิดปกติอาจเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันได้รู้มาก่อนล่วงหน้า  ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีหนึ่งอาการที่สามารถเกิดขึ้นกับลูกได้ตั้งแต่แรกเกิดนั่นคือภาวะ “ตาห่างแต่กำเนิด”

 

ภาวะกระบอกตาห่างแต่กำเนิด อาการ?

ตาห่างแต่กำเนิด (Hyperteolorism) คือ อาการที่กระบอกตา(หรือเบ้าตา) มีความห่างกันมากกว่าปกติ  ซึ่งส่วนใหญ่จะพบร่วมกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณกึ่งกลางใบหน้า เช่น โรคใบหน้าแหว่งแต่กำเนิด โรคงวงช้าง โรค Apert เป็นต้น

 

ในเด็กแรกเกิดที่มีภาวะตาห่างแต่กำเนิด จะส่งผลกระทบทำให้มีใบหน้าผิดรูป และทำให้มีความผิดปกติของพัฒนาการด้านการมองเห็น ที่เด็กอาจไม่สามารถใช้ตาทั้งสองข้างในการมองวัตถุต่างๆ ไม่สามารถมองภาพเป็นสามมิติ และอาจเป็นเหตุให้มีการเลือกใช้เฉพาะตาข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่ง ส่งผลกระทบให้ตาข้างที่ไม่ได้ใช้ก็จะเสื่อมสภาพ  ดังนั้นจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการรักษาโดยเร็วตั้งแต่แรกเกิด1

 

Must Read !! : 15 อาหาร บำรุงสุขภาพ สายตาลูกน้อย

Must Read !! : ติดจอมากเกินไป ระวังภัย “สายตาล้าเรื้อรัง”

 

อ่านต่อ >> “การรักษาภาวะตาห่างแต่กำเนิด” หน้า 2

 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up