ตารางอาหารตามวัย

คัมภีร์ “ตารางอาหารตามวัย” สำหรับลูกน้อยในวัยขวบปีแรก

event
ตารางอาหารตามวัย
ตารางอาหารตามวัย

ตารางอาหารตามวัย สำหรับลูกน้อยในวัยขวบปีแรก ถือเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญ ที่จะเป็นตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเตรียมและหาทำอาหารเพื่อให้ลูกน้อยได้กิน

การมีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเลือกและจัดเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับทารกและเด็กซึ่งจะช่วยให้เขาเจริญเติบโตดีและมีสุขภาพแข็งแรง เพราะอาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศและทุกวัย ตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดาไปจนถึงวัยสูงอายุ

คัมภีร์ ตารางอาหารตามวัย สำหรับลูกวัยขวบปีแรก

ตารางอาหารตามวัย

การบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ จะช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและพัฒนาการด้านสติปัญญาให้กับลูกน้อยได้ แต่ถ้าหากลูกน้อยวัยทารกหรือเด็กเล็กได้รับอาหารไม่เพียงพอ ก็จะทำให้เกิดโรคขาดสารอาหารส่งผลให้การเติบโตหยุดชะงัก เจ็บป่วยง่ายและสติปัญญาบกพร่อง ในทางตรงข้ามถ้าได้รับอาหารที่ให้พลังงาน ไขมันหรือน้ำตาลมากเกินไป ในระยะยาว ก่อให้เกิดปัญหาโรคอ้วนและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ เช่น เกิดโรค เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง, ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นต้น

โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับลูกน้อยวัยขวบปีแรก

การให้ลูกน้อยได้รับโภชนาการที่ดีและเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมพัฒนาการของลูกได้เป็นอย่างดี เพราะในช่วงขวบปีแรก เด็กจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งทางร่างกายและสมอง โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสมอง ยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนถึงอายุ 2 ขวบ อาหารสำหรับเด็กวัยก่อนวัยเรียน จึงเป็นการวางรากฐานชีวิตที่ดีสำหรับเด็ก ทั้งในขณะที่อยู่ในวัยนี้ และระยะต่อไป

ทั้งนี้หากลูกน้อยขาดอาหารในระยะนี้ จะส่งผลให้ลูกมีสติปัญญาการเรียนรู้ด้อยลง การเจริญเติบโตชะงัก ทำให้ร่างกายแคระแกรน ไม่แข็งแรง เจ็บป่วย และติดเชื้อง่าย มีอัตราการเสียชีวิตสูง พ่อแม่จึงควรให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารอย่างถูกต้อง และเพียงพอกับความต้องการตามวัยด้วย

♦ ลูกวัยทารกมีความต้องการสารอาหารมากน้อยแค่ไหน? ♦

ตารางอาหารตามวัย

โดยทั่วไป การกำหนดความต้องการพลังงานและสารอาหารต่างๆ ในทารกและเด็ก ขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ น้ำหนักตัวและระดับกิจกรรมการใช้พลังงานของร่างกาย โดยในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน จะมีปริมาณความต้องการสารอาหารจะอ้างอิงจากปริมาณนมแม่ที่ทารกได้รับ และที่อายุ 6 เดือนขึ้นไป ทารกต้องการสารอาหารต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงควรได้รับอาหารตามวัยควบคู่ไปกับนมแม่ ตามตารางแสดงปริมาณความต้องการพลังงานที่ทารกและ เด็กเล็กควรได้รับใน 1 วัน

 

ตาราง “ความต้องการพลังงานต่อวันของทารกแรกเกิด อายุ 2 ปี”

ตารางอาหารตามวัย

ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้ให้คำแนะนำว่าทารกควรได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนหลังจากนั้นจึงให้เริ่มอาหารตามวัยควบคู่ไปกับนมแม่จนถึงเด็กอายุ 2 ปี

♥ Must read : ประโยชน์ของนมแม่ ข้อดีที่มีต่อสุขภาพทั้งแม่และลูก

อาหารตามวัยสำหรับทารก

หมายถึง อาหารอื่นๆ นอกเหนือจากนมแม่ที่ให้เพิ่มเติมแก่ทารกที่อายุ 6 เดือนขึ้นไป จุดมุ่งหมายของการให้อาหารตามวัยเพื่อช่วยให้ทารกมีการเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ เนื่องจากเมื่อทารกอายุเพิ่มขึ้นความต้องการสารอาหารต่างๆ จะเพิ่มขึ้นด้วย การให้อาหารตามวัยที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวเป็นการช่วยฝึกการเคี้ยวและการกลืนอาหารของทารก ช่วยให้เขาคุ้นเคยกับอาหารอื่นๆ และเป็นการฝึกนิสัยการกินที่ดี

ตารางอาหารตามวัย ตารางอาหารตามวัย ตารางอาหารตามวัย ตารางอาหารตามวัย ตารางอาหารตามวัย

อ่านต่อ >> หลักการให้อาหารทารกในขวบปีแรกที่สำคัญ” คลิกหน้า 2

 


ขอบพระคุณข้อมูลและภาพจาก : พ.ญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up