ประกาศเตือนโควิดระดับ 4 เด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น

account_circle
event

ประกาศเตือนโควิดระดับ 4 เด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในประเทศไทย พบว่า ขณะนี้ตรวจพบการติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ยอดผู้ติดเชื้อเฉียด 2 หมื่นรายต่อวัน ส่วนเด็กติดเชื้อโควิด-19 ก็เพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 30 จากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด ดังนั้น เพื่อให้การดูแลผู้ติดเชื้อโควิด19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สธ. จึงปรับเพิ่มระดับคุมเข้ม โควิด-19 ไปอยู่ที่ ประกาศเตือนโควิดระดับ 4 แล้วค่ะ

สถานการณ์เด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น

นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ในภาพรวมเด็กติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 30 จากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด แต่ความรุนแรงของโรคในเด็กไม่มาก มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 3 ที่อาการเปลี่ยนแปลงไปสู่สีเหลือง สีแดง ส่วนใหญ่ที่อาการจะรุนแรงจะเป็นผู้ป่วยในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวร่วม เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคสมอง อัตรานอนโรงพยาบาล อยู่ที่ร้อยละ 15-17 ส่วนเด็กอีกร้อยละ 50 เด็กไม่มีอาการ

นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เด็กอายุ 5-11 ปี ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ติดมาจากคนในครอบครัว ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด และบางส่วนมีการเปิดเรียน ขณะที่เด็กแรกเกิดติดเชื้อพบว่าปัจจัยหลักมาจากมารดาที่ติดเชื้อโควิดขณะท้อง

การรักษาเด็กติดเชื้อ

เด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน โดยโรงพยาบาลเด็กดูแลนั้น ส่วนใหญ่มีอาการสีเขียว ตั้งแต่เดือนมกราคม มีผู้ป่วยเด็กรวมอยู่ที่ 900 กว่าคนแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะติดตามอาการผ่านช่องทางออนไลน์ และโทรสอบถามจากผู้ปกครอง วันละ 1-2 ครั้ง แต่หากเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี แล้วติดเชื้อ ขอให้มาตรวจและทำการรักษาที่โรงพยาบาล โดยจะรักษาอาการที่คล้ายกับไข้หวัด และไข้จะลดลงในช่วง 2-3 วันแรก หลังจากพบเชื้อ

เด็กครองเตียงกว่าร้อยละ 80

ภาพรวมเตียงเด็กในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีประมาณ 20 แห่ง ทั้งของสังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และสังกัดกรมการแพทย์ รวม 500 เตียง ครองเตียงไปแล้ว ร้อยละ 80 ส่วนศูนย์พักคอยสำหรับเด็กเพื่อส่งต่อบริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย เขตดุสิต ขณะนี้มีผู้ป่วยเด็ก 12 คน จากจำนวนเตียง 52 เตียง ซึ่งรับเด็ก 5-11ปี

คลัสเตอร์ร้านเกมสายไหม

เพจ สายไหมต้องรอด ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านหนึ่งใน เขตสายไหม กทม. หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนถึง 50 กว่าคน โดยชุมชนดังกล่าวเริ่มติดเชื้อจากนักเรียนที่ไปโรงเรียน ก่อนที่เด็กที่ติดเชื้อจะไปเล่นเกมรวมกันในร้านเกม ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในเบื้องต้นตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดแล้วกว่า 56 คน หลายครอบครัวติดเชื้อกันทั้งบ้าน ซึ่งเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออาจมีเพิ่มมากถึง 200 ราย เนื่องจากชุมชนเป็นชุมชนแออัด มีผู้อยู่อาศัยกว่า 1,000 คน ซึ่งการติดเชื้อดังกล่าวพบมากในเด็กและคนแก่

บุรีรัมย์ สั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดกว่า 1,500 แห่ง

ส่วนสถานการณ์ของต่างจังหวัด เช่น ในจังหวัดบุรีรัมย์ พบจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนติดเชื้อสะสมแล้ว 689 ราย ดังนั้นศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จึงมีหนังสือด่วนถึงสถานศึกษาทั้งจังหวัดกว่า 1,500 แห่ง จำนวนนักเรียน นักศึกษา กว่า 260,000 คน ว่า ขอความร่วมมือให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-2 มี.ค. 2565

มาตรการคุมโควิดระดับ 4

จากการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยกลับมาแตะหลักหมื่นอีกครั้ง และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉียด 2 หมื่นรายต่อวัน ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงได้ประกาศเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ทั่วประเทศแล้วค่ะ โดยทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ VUCA โดยเฉพาะมาตรการ UP (Universal Prevention) เน้นการสวมหน้ากากอนามัย 100% และต้องทำตามมาตรการดังนี้

  • งดเข้าสถานที่เสี่ยง
  • งดทานอาหารร่วมกัน ดื่มสุราในร้าน
  • เลี่ยงไปซื้อของที่มีคนจำนวนมาก เช่น ตลาด ห้าง
  • เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน
  • งดร่วมกิจกรรม กลุ่มตามเกณฑ์ต่าง ๆ
  • มาตรการทำงานที่บ้านให้ได้ร้อยละ 50-80
  • ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด หากจำเป็นใช้รถยนต์ส่วนตัว
  • เลี่ยงไปต่างประเทศ
  • หากเข้าประเทศต้องปรับตัวในสถานที่กักกัน

ระดับเตือนภัยป้องกันโควิด19 มี 5 ระดับ

ระดับเตือนภัยป้องกันโควิด19 ของประเทศไทย จะมีทั้งหมด 5 ระดับ คือ

ระดับ 1 ใช้ชีวิตได้ปกติ แบบ COVID-19 Free Setting ประชาชนสามารถ โดยสารขนส่งสาธารณะได้ การเดินทางเข้าประเทศโดยปกติ

ระดับ 2 เร่งเฝ้าระวัง คัดกรอง เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม 1,000 คนขึ้นไป  งดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ปิด/แออัด เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท

ระดับ 3 จำกัดการรวมกลุ่ม ทำงานจากที่บ้าน 20 – 50% เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม 200 คนขึ้นไป เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ

ระดับ 4 ปิดสถานที่เสี่ยง ทำงานจากที่บ้าน 50 – 80% งดไปรับประทานร่วมกัน  งดดื่มสุราในร้าน งดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท เลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้าน คัดกรองก่อนเดินทาง  ชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ ใช้ระบบกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ

ระดับ 5 จำกัดการเดินทางและกิจกรรมต่างๆ ทุกคนงดออกนอกบ้าน หากจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต เช่น ตรวจ รักษา ซื้ออาหาร ของใช้ งดรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน งดใกล้ชิดกันในบ้าน  รวมถึงเคอร์ฟิว ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรการตามระดับเตือนภัยทั้ง 5 ระดับด้วย

ประกาศเตือนโควิดระดับ 4
มาตรการประกาศเตือนโควิด 5 ระดับ ของประเทศไทย

ขอบคุณภาพจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

ทีมแม่ ABK ขอให้คุณพ่อคุณแม่และลูก ๆ ปลอดภัยจากโควิด 19 อย่าประมาท ป้องกันตนเองทุกครั้งหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

ประชาชาติธุรกิจ, TNN online, MGR Online, คมชัดลึก ออนไลน์

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

พ่อแม่ต้องรู้!! อาการโอไมครอนในเด็ก เจอสัญญาณต่อไปนี้ พบแพทย์ทันที

เปิด 5 สูตร ฉีดวัคซีนโควิด19 ในเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี

หมอขอตอบ!รวมคำถามคาใจ วัคซีนโควิด19เด็ก ฉีดดีไหม

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up