ฉีดวัคซีนเด็กไฟเซอร์ ฟรี

เช็คที่นี่ วอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว ฉีดวัคซีนเด็กไฟเซอร์ ฟรี

account_circle
event
ฉีดวัคซีนเด็กไฟเซอร์ ฟรี
ฉีดวัคซีนเด็กไฟเซอร์ ฟรี

รวมพิกัด ฉีดวัคซีนเด็กไฟเซอร์ ฟรี อายุ 5-11 ปี เข็ม 1  เปิดลงทะเบียนจองคิวที่ไหน บริการวอล์คอินฉีดวัคซีนได้ที่จุดใดบ้าง เช็คได้ที่นี่ ทีมแม่ ABK เตรียมไว้ให้แล้ว

เช็คที่นี่ วอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว ฉีดวัคซีนเด็กไฟเซอร์ ฟรี 

วัคซีนเด็กไฟเซอร์ล็อตแรกได้เข้ามาถึงประเทศไทยแล้ว โรงพยาบาลหลายแห่งทั้งในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ก็เตรียมพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี  ทั้งแบบลงทะเบียนจองคิวและวอล์คอิน โดยทยอยให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรังก่อน แล้วตามด้วยเด็กปกติทั่วไป

พิกัด ฉีดวัคซีนเด็กไฟเซอร์ ฟรี เขตกรุงเทพและปริมณฑล

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช ขอแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน  Pfizer เข็ม 1 สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี เฉพาะเด็กที่มีโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยงที่มีรายชื่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เท่านั้น

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ฉีดวัคซีน   คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ฉีดวัคซีน   หอประชุมราชแพทยาลัย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ฉีดวัคซีน   คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ฉีดวัคซีน   คณะพยาบาลศาสตร์

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศแจ้งผ่านเพจ Sirirajpr

ฉีดวัคซีนเด็กไฟเซอร์ ฟรี
ประกาศโรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดให้ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ไฟเซอร์ สำหรับเด็ก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนเลือกวัน-เวลา ในการเข้ารับบริการได้ตามภาพที่ปรากฏ

ให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

กลุ่มเป้าหมาย

 • อายุ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี (เกิดระหว่างมกราคม 2553 ถึง กุมภาพันธ์ 2560)
 • เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
 • ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ฉีดวัคซีนเด็กไฟเซอร์ ฟรี
ประกาศจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

และสำหรับเด็กที่อายุ 5 – 11 ปีที่เป็นผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง แต่ไม่ได้เป็นคนไข้ของโรงพยาบาล สามารถลงทะเบียนได้แล้วเช่นกันตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ตาม QR code จากภาพด้านล่างนี้

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก ฟรี
ประกาศจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลราชวิถี

เปิดให้บริการลงทะเบียนผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ไปจนกว่าวัคซีนจะหมด สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี ที่มีโรประจำตัว 7 กลุ่มโรค โดยฉีดที่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฝั่งลิฟท์ใหม่

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก ฟรี
ประกาศจากโรงพยาบาลราชวิถี

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

แจ้งเปิดลงทะเบียนจองคิววัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กเล็ก อายุช่วง 9-11 ปี ( เกิดตั้งแต่ 1 มี.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2556 ) โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดใด ๆ มาก่อน ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในวันที่รับวัคซีน

เริ่มลงทะเบียนวันอังคาร ที่ 8 ก.พ.2565 เวลา 09.00 น. เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 14-28 ก.พ.2565 เข้ารับบริการได้ที่ประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. ส่วนเด็กที่เกิดในปี 2557 เป็นต้นไป ยังไม่เปิดรับจองคิวในครั้งนี้ แต่จะมีการทยอยเปิดรับจองคิวอีกครั้งตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

จองคิวฉีดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ https://www.ais.th/vaccinesforthais/

TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/

DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html

NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

 โรงพยาบาลพีเอ็มจี 

เปิดให้บริการลงทะเบียนเพื่อจองคิวเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี สุขภาพปกติ โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ และให้บริการฉีดวัคซีนในรอบแรกวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 65 นี้

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก ฟรี

ประกาศจากโรงพยาบาลพีเอ็มจีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กทม.

เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี, เด็กที่มีโรคประจำตัว, เด็กที่มีการศึกษานอกระบบโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 2 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. รับบัตรคิวได้ที่หน่วยฉีดวัคซีน ชั้น 3 อาคารภูมิพิพัฒน์

เอกสารหลักฐานที่ใช้ :

 • บัตรประชาชนเด็ก หรือสูติบัตร
 • ปากกาส่วนตัว
ฉีดวัคซีนเด็กไฟเซอร์ ฟรี
ประกาศจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี)

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ รอบที่ 1 สำหรับเด็กอายุ 5 ปีบริบูรณ์ ถึง อายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ นนท์ kids เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี หรือ ทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น

สามารถลงทะเบียนผ่านทางลิงค์นี้  https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/nontkids/  ตั้งแต่วันนี้ – 20 ก.พ.65

สำหรับวันเวลานัดหมาย และสถานที่ฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลังเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ยืนยัน และรับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป เบื้องต้นจะสามารถเริ่มฉีดในเดือน เมษายน 2565 เนื่องจาก วัคซีน Pfizer ที่ใช้ต้องเป็นวัคซีนสูตรสำหรับเด็ก (Pediatric formulation) เท่านั้น

สถานที่ฉีดวัคซีนจะจัดฉีดแยกเป็นรายอำเภอขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ลงทะเบียนโดยวันฉีดผู้ปกครองสามารถเข้าไปในศูนย์ฉีดได้ 1 คน การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง

 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก ในวันที่ 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับเด็กที่มีอายุ 5 -11 ปี ร่างกายปกติ โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ในภาพ

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก ฟรี
ประกาศจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี ร่างกายปกติ ผ่าน QR Code และสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก ฟรี
ประกาศจากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

พิกัด ฉีดวัคซีนเด็กไฟเซอร์ ฟรีต่างจังหวัด

โรงพยาบาลพนัสนิคม ชลบุรี

เปิด วอล์คอิน ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.65 ตั้งแต่เวลา 12.30-15.00 น. ที่โรงพยาบาลพนัสนิคม ตึกพุทธประทานพร ชั้น G

ฉีดวัคซีนเด็กไฟเซอร์ ฟรี
ประกาศจากโรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประกาศฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ร่างกายปกติ ในวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น สำหรับโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

 • รร.มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
 • รร.มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
 • รร.เมทนีดล
 • รร.พิมพ์ใจวิทย์
 • รร.พัฒนาเด็ก
 • รร.พัฒนาเด็กประชาสโมสร
 • รร.การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม

เปิด Walk In ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวัคซีน ไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีที่มีโรคร่วม 7 กลุ่มโรค ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00-15.00 น. วันละ 100 คน โดยต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอม พร้อมนำหลักฐานการรักษาโรค/สมุดประจำตัว/ซองยาชื่อตนเอง และหลักฐานใบเกิดหรือบัตรประชาชน มาแสดงตน ณ จุดคัดกรอง

สถานที่ฉีดวัคซีน : ชั้น 1 อาคารเลิศประชารักษ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 เตรียมฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก ไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนกับทางโรงเรียน/โรงพยาบาล และได้รับการนัดหมายแล้ว ดังนี้

 • เด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในวันที่ 8 ก.พ.65 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลตาก ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม จำนวน 240 โดส
 • เด็กอายุ 5-11 ปี กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ในวันที่ 10 ก.พ.65 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ตสม. จำนวน 24 โดส

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

 • เอกสารแสดงความประสงค์ผู้ปกครองให้เด็กได้รับการฉีดวัคซีน
 • แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีน

ส่วนนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนสามารถแจ้งประสงค์ได้ที่โรงเรียนที่เรียนอยู่ และรอการนัดหมายฉีดจากโรงพยาบาลฯ ที่จะประกาศแผนฉีดวัคซีนรอบต่อไป ให้ทราบล่วงหน้าหากได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมแล้ว


สำหรับสูตรการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ใช้ฝาสีส้ม (ขนาด 10 ไมโครกรัม/0.2 ml) นั้น ระยะห่างระหว่างเข็ม 8 สัปดาห์ (ระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2) ในเด็กที่แข็งแรงดี ส่วนเด็กที่มีโรคประจำตัวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกุมารแพทย์ ระยะห่าง 3-12 สัปดาห์ (ระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2) ซึ่งขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มให้กับกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวแล้ว 44,000 คน และเริ่มฉีดให้กับเด็กสุขภาพดีแล้ว

 

การเลือกรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับเด็กนั้นเป็นไปโดยความสมัครใจของคุณแม่คุณพ่อ ขอให้คุณแม่คุณพ่อพิจารณาตามความเหมาะสมจากข้อมูล ทั้งเรื่องอาการข้างเคียง และช่วงอายุของเด็กนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

ThaiPBSฐานเศรษฐกิจ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

หมอเตือน!! พ่อแม่เช็กก่อน..นี่คือ 6 อาการต้องเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

14 เรื่อง คุณแม่ต้องรู้ ก่อนฉีด วัคซีนเด็กไฟเซอร์

หมอขอตอบ!รวมคำถามคาใจ วัคซีนโควิด19เด็ก ฉีดดีไหม

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up