ประกันสังคม

รับเงินประกันสังคมคืน เมื่ออายุ ครบ 55 ปี

event
ประกันสังคม
ประกันสังคม

สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องจ่ายเงินสบทบ ประกันสังคม ที่ถูกหักออกจากเงินเดือน เดือนละ 5% สูงสุดไม่เกิน 750 บาท จากการรับเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป เงินที่เราจ่ายไปทุกเดือน คือการบังคับให้มนุษย์เงินเดือนทุกคนออมเงินส่วนหนึ่ง ซึ่งสามารถรับเงินประกันสังคมคืนได้ เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

banner300x250

ข้อดีของ ประกันสังคม

ข้อดีของเงินประกันสังคม คือ เราจะจ่ายเงินสมทบเพียง 1 ใน 3 ส่วน โดยแบ่งหน้าที่ในการจ่ายคือ รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง เราจึงจ่ายเงินสมทบเพียง 5% จากค่าจ้าง โดยแบ่งเงินในการจ่ายออกเป็น เงินสมทบกรณีเจ็บป่วย, เงินสมทบกรณีชราภาพ และเงินสมทบกรณีว่างงาน

ตัวอย่างการเก็บเงินสมทบจากเงินเดือนต่างๆ กัน

ประกันสังคม

ถ้าได้รับเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท เงินประกันสังคม 750 บาทที่นำมาสมทบ จะถูกแบ่งออกเป็น

  1. 225 บาท สำหรับดูแล รักษาอาการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และเสียชีวิต ถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้รับคืน
  2. 450 บาท สำหรับเก็บเป็นเงินออม และจะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  3. 75 บาท สำหรับใช่ในกรณีว่างงาน ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ สามารถมารับเงินส่วนนี้ได้ระหว่างที่ตกงาน หรือหางานใหม่ แต่ถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้รับคืน

ตัวอย่างการจ่ายเงินกรณีว่างงาน

ประกันสังคม

อ่านต่อ “เงื่อนไขการรับเงินประกันสังคม เมื่ออายุครบ 55 ปี” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up