ประกันสังคม

รับเงินประกันสังคมคืน เมื่ออายุ ครบ 55 ปี

event
ประกันสังคม
ประกันสังคม

เงื่อนไขในการรับเงินประกันสังคมคืน เมื่ออายุครบ 55 ปี

เงินทดแทน กรณีบำเหน็จชราภาพ สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ จำนวนเท่ากับเงินสมทบที่ผู้ประกันตน และนายจ้างจ่ายเงินทุกเดือน โดยเงื่อนไขในการรับเงินมีดังนี้

banner300x250

1.ถ้าจ่ายเงินไม่ครบ 1 ปี จะได้คืนส่วนที่จ่ายเป็นก้อน เรียกว่าบำเหน็จชราภาพ เช่น จ่ายเดือนละ 750 บาท 10 เดือน จะถูกหักเป็นเงินออม 450 บาท เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้เงินคืน 450 บาท x 10 เดือน = 4,500 บาท

2.จ่ายครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี จะได้รับเงินก้อน เรียกว่าบำเหน็จชราภาพ ที่มากกว่าแบบแรก คือได้ส่วนที่นายจ้างสมทบไว้ด้วย เช่น จ่ายเงินสมทบ 750 บาทตลอด 6 ปี (72 เดือน)  จะถูกหักเป็นเงินออม 450 บาท และจากนายจ้าง 450 บาท จะได้เงินคืน 450 บาท + 450 บาท x 72 เดือน = 64,800 บาท

ประกันสังคม

3.จ่ายเงินตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินรายเดือน เรียกว่าบำนาญ-ชราภาพ โดยคำนวณ 2 กรณีคือ

  • จ่ายครบ 15 ปีพอดี จะได้เงินเดือนละ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เช่น 60 เดือนสุดท้ายมีเงินเดือนเฉลี่ย 15,000 บาท จะได้รับเงินคืนเดือนละ 3,000 บาทไปจนกว่าจะเสียชีวิต
  • จ่ายมากกว่า 15 ปี จะได้เงินเดือนละ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และได้รับโบนัสเพิ่ม 1.5% ของปีที่เพิ่ม เช่น จ่ายเงินสมทบ 20 ปี 60 เดือนสุดท้ายมีเงินเดือนเฉลี่ย 15,000 บาท จะได้รับเงินคืนเดือนละ 4,125 บาทไปจนกว่าจะเสียชีวิต

อ่านต่อ “คำนวณบำนาญรายเดือน กรณีจ่ายมากกว่า 15 ปี” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up