เจอ แจก จบ

สปสช.ดึง 700 ร้านยา เจอ แจก จบ ดูแลผู้ป่วยโควิด  

account_circle
event
เจอ แจก จบ
เจอ แจก จบ

สปสช.ดึง 700 ร้านยา เจอ แจก จบ ดูแลผู้ป่วยโควิด

เจอ แจก จบ เป็นระบบดูแลผู้ป่วยโควิดที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็ว ล่าสุด สปสช.ดึง ร้านขายยา 700 แห่ง เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ป่วยโควิด รับยา-ติดตามอาการตามระบบ “เจอ แจก จบ” เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมคำแนะนำและติดตามอาการจากเภสัชกรไปอีก 48 ชั่วโมง หากอาการรุนแรงมากขึ้นก็จะส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบเพื่อให้แพทย์รับช่วงดูแลต่อค่ะคุณพ่อคุณแม่

100 โรงพยาบาลเอกชน ร่วมดูแลผู้ป่วยสีเขียว

ก่อนหน้านี้ สปสช. ได้ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สีเขียว ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) , สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอาการดังต่อไปนี้
นอกจากไปสถานพยาบาลประจำ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้แล้ว ยังมีทางเลือกไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ที่แจ้งความประสงค์ ทำข้อตกลงเข้าร่วมให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 สีเขียวกับ สปสช. ได้ด้วย
การรักษาพยาบาลที่จะได้รับ
• ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน หรือเจอ แจก จบ ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข
• รักษาที่บ้าน (Home Isolation)
• Hotel Isolation
• Hospitel
ดูรายชื่อ รพ.เอกชน ที่ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวได้ที่
เจอ แจก จบ
700 ร้านยาเข้าร่วมเจอ แจก จบ

เพิ่มช่องทางบริการเจอ แจก จบ ที่ร้านขายยา

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการ การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน โดยเฉพาะที่หน่วยบริการใกล้บ้าน สปสช.ได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรม เชิญชวนร้านยาที่มีความพร้อมบริการเพื่อร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นหน่วยบริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้รวดเร็ว

โดยผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีดติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยและเป็นกลุ่มที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สามารถรับยาสำหรับดูแลอาการเบื้องต้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ

การดูแลจากร้านขายยามีอะไรบ้าง

โดย “ร้านขายยา” ที่เข้าร่วมโครงการจะครอบคลุมบริการ ดังนี้

• บริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน

• ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

• บริการให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ยา และติดตามอาการผู้ติดเชื้อเมื่อครบ 48 ชั่วโมงแรก

• ระบบส่งต่อเมื่อผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 มีอาการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องส่งต่อ

โดยก่อนให้บริการ จะมีการพิสูจน์ตัวตนของผู้รับบริการ เพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ และบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม AMED Telehealth ระบบบริการการแพทย์ทางไกล ปัจจุบันมีร้านยาทั่วประเทศเข้าร่วมแล้วกว่า 700 แห่ง ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช.แล้ว 440 แห่ง ที่เหลืออยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน

เจอ แจก จบ
สปสช.ดึง 700 ร้านยา เจอ แจก จบ ดูแลผู้ป่วยโควิด

หลักเกณฑ์ผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขรับยา

• ต้องเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ไม่ใช่หญิงตั้งครรภ์

• ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

• ไม่มีโรคประจำตัว และมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรค เช่น มีภาวะอ้วน เป็นต้น

 หากไม่เข้าเกณฑ์เหล่านี้ สามารถโทรติดต่อหรือมาที่ร้านขายยา สแกน QR code เพื่อยืนยันตัวตนตามระบบของ สปสช. แล้วรับยาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งร้านยาจะจัดเซ็ตยาสำหรับรักษาตามอาการส่งให้ที่บ้าน เช่น ฟ้าทะลายโจร พาราเซตามอล ยาแก้ไอ ละลายเสมหะ ตลอดจนเกลือแร่ สำหรับกรณีมีอาการท้องเสีย จากนั้นจะติดตามอาการไปอีก 48 ชั่วโมง และหากอาการรุนแรงมากขึ้น ก็จะส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบเพื่อให้แพทย์รับช่วงดูแลต่อ

อย่างไรก็ตามผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถสังเกตสติ๊กเกอร์ที่หน้า “ร้านขายยา” ซึ่งจะมีข้อความว่า”สถานบริการเภสัชกรรมชุมชน” และบรรทัดล่างจะเขียนว่า “เครือข่ายเภสัชกรอาสาปรึกษาโควิดผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล”

รายชื่อ 700 ร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว

ปัจจุบัน “ร้านขายยา” ในโครงการนี้สามารถให้บริการได้เฉพาะสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่รวมถึงผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ร้านบ้านยาสาย 3,โชคชัย 4 เภสัช,ร้านศรียา อตก,ร้านยา องค์การเภสัชกรรม สาขาเทเวศร์ เป็นต้น
ปริมณฑล ได้แก่ ฟาร์มยาธรรมศาลา, ลานทองฟาร์มาซี, บู๊ทส์ – อยุธยา ซิตี้ พาร์ค เป็นต้น

ภาคตะวันตก ได้แก่ บู๊ทส์ – หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ชั้นบี, ร้านยาก้านณรงค์ เป็นต้น

ภาคตะวันออก ได้แก่ ชัชชัยเภสัช สาขา ปตท.ท่าช้าง, เภสัชชุมชนเอกเจริญ สาขาชุมชนหนองค้อ เป็นต้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศูนย์ยาหนองแปน,บ้านยาอาจสามารถ,ร้านขายยาเพรียว (Pure) สาขาร้อยเอ็ด เป็นต้น

ภาคเหนือ ได้แก่ ร้านยาลำพูน,บริษัท เชียงราย โมเดิร์น ดรัก จำกัด, เมืองแกนเภสัช เป็นต้น

ภาคใต้ ได้แก่ สุวรรณาเภสัชกระบี่,ศูนย์ยาทุ่งลุง,หมอยาเบตง เป็นต้น

ดูรายชื่อรับยา-ติดตามอาการตามระบบเจอ แจก จบได้ที่  https://www.nhso.go.th/downloads/197

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม.

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ , springnews

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

เช็ค! รพ.เอกชนกว่า 100 แห่ง ดูแลผู้ติด โควิดกลุ่มสีเขียว

สปสช. สายด่วน1330 เพิ่มคู่สายรับผู้ป่วยหลัง สงกรานต์ 65

เช็คเงินสงเคราะห์บุตร และเงินอุดหนุนบุตร 2565 คลิ๊กเลย!

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up