ทราฟฟี่ฟองดูว์

สปสช.ใช้ ทราฟฟี่ฟองดูว์ รับแจ้งปัญหาใช้สิทธิบัตรทอง

account_circle
event
ทราฟฟี่ฟองดูว์
ทราฟฟี่ฟองดูว์

สปสช.ใช้ ทราฟฟี่ฟองดูว์ รับแจ้งปัญหาใช้สิทธิบัตรทอง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช.จะเริ่มเปิดช่องทางแอป ทราฟฟี่ฟองดูว์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการใช้บริการสิทธิบัตรทอง 30 บาทจากประชาชน โดย สปสช.ได้จัดเจ้าหน้าที่ในการติดตามและทันทีที่มีการแจ้งเรื่องเข้ามาในระบบจะเร่งแก้ไขปัญหาให้โดยเร็ว

ใครมีสิทธิบัตรทอง ?

  • เด็กแรกเกิด ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการจากบิดามารดา
  • บุตรข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไปหรือสมรส) และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ
  • บุตรข้าราชการคนที่ 4 ขึ้นไป และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ เช่น สิทธิข้าราชการคุ้มครองบุตรเพียง 3 คน
  • ผู้ประกันตนที่ขาดการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (หมดสิทธิประกันสังคม)
  • ข้าราชการที่เกษียณอายุหรือออกจากราชการโดยมิได้รับบำนาญ
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน
มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมาย และลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการประจำได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
***คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศติดต่อกันมากกว่า 2 ปีขึ้นไป (ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) หรือผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งในต่างประเทศ (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) จะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งขาติต่อเมื่อเดินทางกลับมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว โดยติดต่อแก้ไขสถานะบุคคล ณ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ใกล้บ้าน

13 สิทธิ บัตรทอง 30 บาท

แบ่งออกเป็น 13 รายการ ได้แก่

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

2. การตรวจวินิจฉัยโรค

3. การตรวจ และการรับฝากครรภ์

4. การบำบัด และการบริการทางการแพทย์

5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์

6. การทำคลอด

7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ

8. การบริบาลทารกแรกเกิด

9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย

10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ

11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ

12. บริการสาธารณสุข ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

13. บริการสาธารสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิต ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

ทราฟฟี่ฟองดูว์
สปสช.ใช้ ทราฟฟี่ฟองดูว์ รับแจ้งปัญหาใช้สิทธิบัตรทอง

นำแอปฯ ทราฟฟี่ฟองดูว์ มาใช้รับฟังปัญหา

จากข้อมูลปีงบประมาณ 2564 พบว่ามีประชาชนใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกถึง 161.71 ล้านครั้ง และผู้ป่วยในอีกจำนวน 5.682 ล้านครั้ง ด้วยจำนวนการใช้สิทธิบัตรทอง การเข้ารับบริการในบางครั้งย่อมเกิดความไม่สะดวก หรือมีปัญหา และอุปสรรคเกิดขึ้นได้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร รับแจ้งปัญหาการใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท ระหว่าง สปสช. กับประชาชนที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สปสช. จึงได้ประสานกับทางเนคเทค สวทช. เพื่อเข้าร่วมนำแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูว์ โดย สวทช. ยินดีเปิดระบบเครือข่ายให้ สปสช. เข้าร่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิธีการแจ้งเรื่องผ่าน ทราฟฟี่ฟองดูว์ ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท

1. เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์  https://landing.traffy.in.th?key=zHdDaLxF

2. พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้งในช่องแชท แล้วกดส่ง

3. ถ่ายรูปและระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา

4. หลังจากนั้น ระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ สปสช. ให้เข้าไปติดตามข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาต่อไป

5. ผู้แจ้งรอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีความก้าวหน้า

สำหรับช่องทางบริการอื่นๆ ของ สปสช. เพื่อรับข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

Workpoint Today, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

สปสช. มอบ สิทธิบัตรทอง คัดกรองดาวน์ซินโดรม

บัตรทองให้เข้าถึงยา โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก  

แม่ๆเตรียมเฮ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก สปสช.ดูแลทุกสิทธิ์

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up