เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2560 เพิ่มเป็น 600 บาท

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1.แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ (ดร.01 เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

http://csg.dcy.go.th/images/download/DR01_cost2560.pdf

2.แบบรับรองสถานะครอบครัวที่ได้รับการรับรองแล้ว (ดร.05 เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560)

http://csg.dcy.go.th/images/download/cost-2560.pdf

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณแม่ตั้งครรภ์ หรือบัตรอื่นที่ออกโดยรัฐ

4.สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหน้า 1

5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)

6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ถ้าต้องการรับผ่านบัญชีธนาคาร)

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดการรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

  1. รับเงิน ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)
  2. รับเงิน ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)
  3. รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (นำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีหน้าแสดงหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับเงินมายื่น – เข้าบัญชีผู้เลี้ยงดูเด็กได้)

หมายเหตุ: กรณีมอบอำนาจในการรับเงิน ให้นำหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมายื่นด้วย

จ่าย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาทเมื่อไหร่?

1.เด็กที่เกิดปีงบประมาณ 2559 จะได้รับเงิน 400 บาทไปจนถึงกันยายน 2559 และเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะได้รับ 600 บาท โดยไม่จ่ายย้อนหลัง ไปจนครบ 3 ปี (36 เดือน)

2.เด็กที่เกิดปีงบประมาณ 2560 จะได้รับเงิน 600 บาท ไปจนครบ 3 ปี (36 เดือน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และติดต่อได้ที่

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ที่ตั้ง : อาคารดรุณวิถี ชั้น 1 ภายในบริเวณบ้านราชวิถี ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-306-8694 และ 02-306-8697

http://csg.dcy.go.th/index.php/en/

อ่านเพิ่มเติม คลิก!!

ประสบการณ์ตรง เรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

สิทธิประกันสังคม กรณีคลอดบุตร ทั้งหมดที่แม่ท้องควรรู้!

รัฐบาลแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อย 3,000 บาท

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up