เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ลูกจำง่าย ด้วยการวาดรูป (มีคลิป)

event

เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ลูกน้อยจำได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการวาดรูปตามความหมายของคำนั้น ช่วยให้ลูกได้ฝึกทั้งการท่องจำศัพท์และการวาดรูปไปในตัวด้วย

เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ลูกได้จำง่าย
ด้วยการวาดรูป

เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของภาษาอังกฤษ ซึ่งเด็กๆ จะต้องเตรียมคำศัพท์เพื่อให้ทันกับโลกปัจจุบัน โดยเทคนิคในการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในการเรียนการสอน ทั้งนีหากเทคนิคการสอนไม่เอื้อต่อการเรียนแล้ว การเรียนการสอนก็ไม่อาจประสบผลสำเร็จได้ ซึ่งเทคนิคที่จะช่วยเอื้อในการสอนคำศัพท์ เพื่อให้เด็กๆ จำง่าย ควรมีลักษณะ ดังนี้

1. คำศัพท์ที่สอนควรเป็นคำสั้น ๆ สะกดตรงตัว และเป็นคำที่มีเสียงคล้องจองกัน เช่น fan – man, rat – cat

2. คำที่นำมาสอนควรเป็นคำที่เห็นได้จากใกล้ ๆ ตัวเด็กและเป็นรูปธรรม เช่น ของใช้  

3. หากเป็นการสอนรูปประโยคใหม่ ควรใช้คำศัพท์เก่า และควรใช้รูปประโยคเก่าในการสอนคำศัพท์ใหม่ จะทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายและเร็วกว่า

4. ควรใช้อุปกรณ์พื้น ๆ เช่น ชอล์กและสีเมจิ ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยการเน้นสิ่งที่ควรเน้น เมื่อเขียนบนกระดานหรือกระดาษ โดยเฉพาะสีแดง ควรใช้เน้นส่วนที่ต้องการเน้นจริง ๆ เท่านั้น

5. เสียงที่ครูไม่แน่ใจ ไม่ควรนำมาสอน จนกว่าจะได้ตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน

6. การจดคำศัพท์ ควรให้นักเรียนวาดภาพประกอบด้วย สร้างความเพลิดเพลินและช่วยทำให้เด็กจำได้มากกว่าเขียนคำแปลเป็นคำ ๆ

7. การฝึกสะกดคำปากเปล่า คำที่มีหลายพยางค์ควรให้เด็กแยกพยางค์สะกด จะทำให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น อาจเป็นการตบมือหรือเคาะจังหวะ เป็นต้น

8. การทำแบบฝึกเสริม ควรมีภาพประกอบมาก ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก

9. เด็กที่มีปัญหาในการออกเสียง คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูอาจทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม ช่วยในการฝึกออกเสียงโดยเฉพาะ (Sound Drill) ฝึกออกเสียงคำเป็นคู่ ๆ

10. หากกำลังสอนภาษาอังกฤษให้ลูก ก็ควรใช้ภาษาไทยเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น เมื่ออธิบายวิธีต่าง ๆ แล้วลูกก็ไม่เข้าใจ

11. ควรรู้จักสอดแทรกการแปลและไวยากรณ์ในกิจกรรมอย่างเหมาะสม โดยไม่ให้เด็กรู้สึกเบื่อหน่าย เพราะการแปลและไวยากรณ์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และสำคัญสำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศของเด็กไทย

อ่านต่อ >> เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ลูกจำง่าย ด้วยการวาดรูป” คลิกหน้า 2

อ่านต่อ “บทความน่าสนใจ” คลิก!


ขอบคุณข้อมูลจาก : prncilgreen1.blogspot.com

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up