เด็กดี

ลูกดื้อไม่ต้องตี แล้วจะเป็น เด็กดี ได้ไหม? บอกต่อเทคนิคทำโทษลูก แบบสร้างสรรค์ ไม่เจ็บตัว ไม่เป็นแผลที่ใจ

Alternative Textaccount_circle
event
เด็กดี
เด็กดี

ลูกดื้อ ไม่ต้องตี แล้วจะเป็น เด็กดี ได้ไหม? – การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนเด็กนั้นเป็นงานที่ท้าทายสำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเสมอ โดยเฉพาะการสร้างความมั่นใจว่าเด็กๆ จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกหรือผิดบนโลกใบใหญ่ของพวกเขาที่มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องทำความเข้าใจ เพื่อบ่มเพาะให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งการอบรมสั่งสอน หรือ แม้แต่การลงโทษ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเด็กมาทุกยุคทุกสมัย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการลงโทษเพื่อให้เด็กรู้จักผิดชอบชั่วดีได้ถูกบูรณาการใหม่ในยุคนี้ กล่าวคือ การลงโทษทางร่างกาย เช่น การตี อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีหรือเป็นที่ยอมรับอีกต่อไป  แล้วเราจะใช้วิธีไหนในการสอนเรื่องระเบียบวินัยให้ลูก หรือเมื่อลูกดื้อ เราควรรับมืออย่างไร มาติดตามได้ในบทความค่ะ

ลูกดื้อ ไม่ต้องตี แล้วจะเป็น เด็กดี ได้ไหม บอกต่อเทคนิคทำโทษลูกแบบสร้างสรรค์ ไม่เจ็บตัว ไม่เป็นแผลที่ใจ

ทำไมลูกถึงดื้อ? : สาเหตุของความดื้อในเด็ก ที่ต้องทำความเข้าใจ

ความดื้อรั้นในเด็กเป็นปรากฏการณ์ทั่วไปที่พ่อแม่หลายคนต้องเผชิญ  เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมดื้อรั้นได้จากหลายสาเหตุ รวมถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นอิสระ ต้องการการได้ควบคุม และยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับผลที่ตามมา เมื่อเด็กเติบโตและพัฒนา พวกเขาเริ่มต้องการความเป็นอิสระและต้องการตัดสินใจด้วยตนเอง แท้ว่าอาจเป็นลักษณะของพฤติกรรมเชิงบวกที่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองและความมั่นใจ แต่อย่างไรก็ตามก็อาจนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมดื้อรั้น หรือต่อต้าน เมื่อพวกเขาถูกบอกว่า ไม่ อย่า หรือห้าม!

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เด็กดื้อ คือ ความต้องการการควบคุม เด็กอาจรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาอยู่เหนือการควบคุมเป็นส่วนใหญ่ โดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจแทนพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงออกแรงควบคุมสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น สิ่งที่พวกเขากินหรือสวมใส่ สิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นความดื้อรั้น เมื่อพวกเขาปฏิเสธที่จะทำในบางสิ่ง เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาสามารถควบคุมได้  ซึ่งแนวทาง 3 ประการ ที่สำคัญ ต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณสามารถรับมือเมื่อลูกมีพฤติกรรมดื้อรั้นได้ค่ะ

  • ประการแรก สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดขอบเขตและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับพฤติกรรม และบังคับใช้อย่างสม่ำเสมอ เด็กต้องการโครงสร้างและความสม่ำเสมอเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยและเข้าใจสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา สิ่งนี้สามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจผลของการกระทำและลดพฤติกรรมดื้อรั้นลงได้
  • ประการที่สอง ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมความเป็นอิสระ และให้ทางเลือกแก่เด็ก ตัวอย่างเช่น แทนที่จะบอกเด็กว่าจะใส่ชุดอะไร คุณสามารถเสนอตัวเลือก 2-3 ตัวเลือกแล้วปล่อยให้ลูกสามารถเลือกได้ สิ่งนี้จะช่วยสร้างความรู้สึกของความเป็นอิสระและการได้ควบคุมของเด็ก
  • ประการที่สาม พ่อแม่สามารถใช้การเสริมแรงเชิงบวก เช่น การชมเชยหรือการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ เมื่อเด็กปฏิบัติตามกฎและแสดงความร่วมมือ พวกเขาควรได้รับคำชมและให้รางวัล สิ่งนี้เป็นการตอกย้ำพฤติกรรมและช่วยลดความดื้อรั้นลงได้

สิ่งสำคัญ คือ ต้องจำไว้ว่าเด็กยังคงต้องเรียนรู้และพัฒนา พฤติกรรมของพวกเขาไม่ได้สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะดื้อรั้นของพวกเขาเสมอไป ด้วยความอดทน ความเข้าใจ และการเลี้ยงดูที่ใส่ใจสม่ำเสมอพฤติกรรมดื้อรั้นในเด็กจะสามารถลดลงและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

นอกจากนี้ การฝึกวินัยสำหรับเด็กก็เป็นส่วนสำคัญของการเป็นพ่อแม่  ระเบียบวินัย เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กและจำเป็นต่อการช่วยให้เด็กเรียนรู้ และเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามการฝึกระเบียบวินัยมักเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันมากมาย โดยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสอนวินัยให้กับเด็ก โดยเฉพาะการหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการสอนที่ถูกต้องจากสิ่งที่ผิดและการหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบต่อความภาคภูมิใจในตนเองและความปกติสุกทางอารมณ์อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ลูกดื้อไม่ต้องตี แล้วจะเป็น เด็กดี ได้ไหม? : ความสำคัญของวินัย ต่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก

เมื่อเราพูดถึง ระเบียบวินัย แน่นอนว่ามันมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาเด็ก ที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้และเติบโตในหลายๆ ด้าน ซึ่งต่อไปนี้เป็นเหตุผลสำคัญบางประการที่ทำให้การฝึกวินัยมีความสำคัญต่อเด็กๆ ค่ะ

1. สอนความรับผิดชอบ

ระเบียบวินัยช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีรับผิดชอบต่อการกระทำ และการตัดสินใจของตนเอง การกำหนดกฎเกณฑ์และผลที่ตามมาอย่างชัดเจน เด็กจะสามารถเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมของพวกเขากับผลลัพธ์ที่ตามมา สิ่งนี้ช่วยให้เด็กพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาพฤติกรรมโดยรวมของพวกเขา

2. ช่วยสร้างความนับถือตนเอง

เด็กที่มีระเบียบวินัยอย่างสม่ำเสมอในลักษณะเชิงบวกและได้รับการสนับสนุนย่อมมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น ระเบียบวินัยช่วยให้เด็กรู้สึกถึงความมั่นคงในอารมณ์ ช่วยให้พวกเขารู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง

การลงโทษลูกอย่างสร้างสรรค์
การลงโทษลูกอย่างสร้างสรรค์

3. ปรับปรุงพฤติกรรม

ระเบียบวินัยช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม การกำหนดขอบเขตและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนจะทำให้เด็กเข้าใจสิ่งที่สังคมหรือพ่อแม่คาดหวังจากพวกเขา ซึ่งจะช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไป

4. สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบวินัย มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของเด็ก การสอนเด็กให้รู้จักควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะการควบคุมตนเองและการแก้ปัญหา ซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในโรงเรียนและในชีวิตในอนาคต

ลูกดื้อไม่ต้องตี แล้วจะเป็น เด็กดี ได้ไหม? :  ผลเสียของการลงโทษลูกด้วยการตี 

ความจริงแล้วการลงโทษทางร่างกายเมื่อลูกดื้อ เช่น การตี ไม่ได้รับประกันว่าเด็กคนนั้น จะกลายเป็นเด็กที่ “ดี” เสมอไปในอนาคต ที่สำคัญการหลีกเลี่ยงการลงโทษเด็กทางร่างกายสามารถนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีต่อพัฒนาการของเด็กได้มากกว่า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครองในการหารูปแบบระเบียบวินัยที่เหมาะกับครอบครัวและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนลูก ๆ ในการเรียนรู้ได้

แม้การลงโทษทางร่างกายจะเป็นการฝึกวินัยให้แก่เด็กรูปแบบหนึ่งที่มีมาช้านานในหลายวัฒนธรรมและครอบครัว ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ การตี หรือการใช้กำลังในรูปแบบอื่นๆ เพื่อแก้ไขพฤติกรรมในเด็ก อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าการลงโทษทางร่างกายไม่ใช่รูปแบบการฝึกวินัยที่มีประสิทธิภาพหรือเหมาะสมสำหรับเด็ก

การลงโทษทางร่างกายเชื่อมโยงกับผลลัพธ์เชิงลบหลายอย่างสำหรับเด็ก ตัวอย่างเช่น มีการวิจัยที่ค้นพบว่าเด็กที่เคยถูกลงโทษทางร่างกายมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว รวมถึงการตีและการรังแก เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับการลงโทษทางร่างกาย นอกจากนี้ การลงโทษทางร่างกายยังสัมพันธ์กับความสามารถทางสติปัญญาที่ลดลงและความนับถือตนเองที่ลดลงในเด็กอีกด้วย

อ่านต่อ…ลูกดื้อ ไม่ต้องตี แล้วจะเป็น เด็กดี ได้ไหม บอกต่อเทคนิคทำโทษลูกแบบสร้างสรรค์ ไม่เจ็บตัว ไม่เป็นแผลที่ใจ คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up