นี่แหละ! 3 ทักษะชีวิตที่สำคัญ ที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมที่ดีของเด็กได้

ติดตาม ทักษะชีวิตที่สำคัญ 3 ประการ ที่เป็นรากฐานสู่การมีพฤติกรรมที่ดีของเด็ก เพื่อให้ลูกสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและประสบคามสำเร็จ

เทคนิคสร้างSelf-efficacyช่วยลูก แก้ปัญหา ได้ด้วยตัวเอง

สิ่งที่จะทำให้การ กล้า เผชิญปัญหาของลูกนั้นดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเอง Self Efficacyว่าเป็นอย่างไร มาร่วมสร้างทักษะนี้ฉบับเข้าใจง่ายกัน

9 สิ่งพื้นฐานที่พ่อแม่ควรสอนลูก ให้รู้จักการใช้ชีวิต!

อนาคตที่ดีของลูก … เพราะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มาสร้างทักษะชีวิตให้ลูกน้อยรู้จักรับมือ กับการเผชิญชีวิตในอนาคตกันค่ะ

keyboard_arrow_up