ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2565

ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2565 โรงเรียนไหน ค่าเทอมเท่าไหร่ รวมไว้ให้ครบ

account_circle
event
ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2565
ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2565

อัปเดต ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2565 โรงเรียนเด็กประถม คือ สถานที่ให้ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับลูกหลานของเหล่าผู้ปกครอง ซึ่งเมื่อกฎหมายกำหนดอายุเข้าศึกษาภาคบังคับ ดังนั้นค่าเทอมโรงเรียนประถมจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับทุกครอบครัว ยกเว้นแต่ว่าครอบครัวจะวางแผนการศึกษาแบบทางเลือกอย่างโฮมสคูลที่เน้นการเรียนรู้จากที่บ้านไว้ให้แก่ลูกหลาน

ปัจจุบัน หลักสูตรสำหรับการศึกษามีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากโรงเรียนที่มีการสอนแบบไทย ๆ มีวิชาบังคับที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกชื่อวิชาคุ้น ๆ และมีเนื้อหาสาระที่ตนเคยได้ผ่านการเรียนรู้มาก่อนแล้ว ยังมีหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรทางเลือกที่เน้นการเล่นหรือการทดลอง เพื่อมาเป็นตัวเลือกให้ในการฝากฝังบุตรหลานเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นที่ดี

ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2565 โรงเรียนไหน ค่าเทอมเท่าไหร่ รวมไว้ให้ครบ

ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2565

ทำไมต้องทราบค่าเทอมก่อน

ค่าเทอมสำหรับบุตรหลานเป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีอาจจะทำให้สภาพคล่องในการหมุนเวียนเงินของผู้ปกครองมีปัญหาได้ และทำให้ความสุขในครอบครัวลดลงจากความกดดันและความเครียดที่เกิดกับผู้ปกครองที่ต้องพยายามหาเงินมาชำระค่าเทอม

ค่าเทอมจัดเป็นค่าใช้จายจำเป็น ซึ่งควรคำนวณแล้วอยู่ในมูลค่าใช้จ่าย 50% ต่อเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นทั้งหมด ปกติแล้วค่าเทอมจะมีเงื่อนไขให้ชำระ 2-3 ครั้งต่อปี และเป็นไปได้ที่ทางโรงเรียนอาจมีการประกาศปรับเพิ่มในภายหลัง การวางแผนค่าเทอมจึงอาจทำจากรายได้ประมาณการณ์ต่อปี แล้วเทียบกับค่าเทอมที่ชำระรายปี

ตั้งแต่ก่อนมีลูก หรือลูกยังเป็นทารก หลาย ๆ คนมองข้ามการตรวจสอบตัวเลขค่าเทอมโรงเรียนเด็กประถม แต่จริง ๆ แล้วควรทำไว้แต่เนิ่น ๆ เพราะช่วยในการเตรียมเงินเก็บตามงบประมาณไว้ล่วงหน้า รวมไปถึงเข้าใจรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจมีมาพร้อมกับค่าเทอม เช่น ค่าเดินทาง ค่าเรียนพิเศษ ค่าอาหารกลางวัน ซึ่งบางโรงเรียนบังคับเก็บ

 

ปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนเด็กประถม

 • คุณภาพการศึกษา

โรงเรียนต้องได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้อง คุณครูผ่านการอบรมในสาขาวิชาที่สอน อาจมีรายละเอียดข้อมูลคะแนนสอบต่าง ๆ หรือการสอบเข้าศึกษาต่อในเว็บไซด์หรือตามสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปกครองตรวจสอบได้ถึงผลสัมฤทธิ์ในการสอนทางด้านวิชาการที่เป็นผลมาจากการดูแลของโรงเรียน นอกจากนี้ อาจมองหาผลงานนักเรียนในลักษณะวัตถุ เช่น งานประดิษฐ์ หรืองานศิลปะ ที่แสดงถึงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม

 • ความปลอดภัย

ภายในโรงเรียนหรือพื้นที่บริเวณรอบโรงเรียนไม่ควรมีจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ เช่น สระว่ายน้ำที่ไม่มีคนดูแลหรือประตูที่กั้นคนเข้าออกตอนไม่มีเรียน บันไดที่สูงชันเกินไป ถังเก็บน้ำที่สามารถเข้าถึงได้ เครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ในการผ่านเข้าออก หรือรับส่งลูก ควรจะต้องมีมาตรการที่ทำให้เด็กปลอดภัยจากบุคคลแปลกหน้า หรือการหลงออกไปจากโรงเรียนเสียเฉย ๆ โดยไม่มีคนรับรู้ แต่ละชั้นเรียนควรมีบุคคลติดต่อประสานงานหรือระบบข้อมูลที่ทำให้ตามตัวเด็กในโรงเรียนหรือรู้ว่าออกจากโรงเรียนแล้ว

 • การส่งเสริมกิจกรรม

กิจกรรมแสดงถึงการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ นอกจากความรู้ทางวิชาการ ทั้งทักษะงานฝีมือ ทักษะการเข้าสังคม ทักษะการทำงานเป็นทีม กิจกรรมทำให้เด็กสามารถค้นหาตัวเองเจอได้เร็ว มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวเอง และทำให้ผู้ปกครองเห็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาเด็กต่อไปตามแต่ทักษะที่เขามี  

 • การเดินทาง

เด็กประถมในช่วงวัยเริ่มต้นเข้าเรียนในโรงเรียนประถม มักจะง่วงนอนตอนกลางวันอยู่บ้าง และเหนื่อยง่ายในช่วงเช้าหรือเย็นหากชั่วโมงเรียนนาน หรือมีการเรียนพิเศษในตอนท้าย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี อีกทั้งช่วยให้ควบคุมหรือดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ดี ควรเลือกโรงเรียนที่สามารถไปกลับได้สะดวก โดยปัจจุบันการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าที่ทำให้หลบเลี่ยงรถติดได้ดี และปลอดภัยสำหรับเด็กบางคนที่ผู้ปกครองจะฝึกให้ไปกลับระหว่างบ้านและโรงเรียนเองในอนาคต

 • สภาพแวดล้อม

ตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอก ต้องทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัย มีการบูรณะให้ดูดีและอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ ห้องน้ำสะอาด โต๊ะและเก้าอี้มีขนาดและทำจากวัสดุที่เหมาะสม มีการระบายอากาศที่ดีในห้องเรียน มีเส้นทางที่ใช้หนีไฟในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ มีความร่มรื่นและพื้นที่สำหรับให้เด็กทำกิจกรรม รวมไปถึงอาจมีสถานที่จอดรถ หรือจุดจอดรถเพื่อรับส่งที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก

 

10 โรงเรียนประถมยอดนิยมของผู้ปกครอง

บทความนี้ขอนำเสนอโรงเรียนยอดนิยม และมีผลการสอบวัดระดับประเทศอยู่ในระดับแนวหน้า โดยมีทั้งโรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าแบบสห (ทั้งหญิงและชาย) โรงเรียนหญิงล้วน และโรงเรียนชายล้วน

 • เซนต์โยเซฟคอนแวนต์

โรงเรียนหญิงล้วนเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่าร้อยปี ในระดับชั้นประถมศึกษาได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น สังคมเพื่อน ๆ ในโรงเรียนอบอุ่น คุณครูดูแลนักเรียนดี กฎระเบียบมีความเข้มงวด เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ในระดับประถมผลิตเด็กดีและเก่ง ค่าเล่าเรียนรวมค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่น ๆ ประมาณ 80,000 บาทต่อปีตอนเข้าชั้น ป. 1 และชำระประมาณ 70,000 บาทต่อปีเมื่อศึกษาระดับชั้น ป.2-6

เว็บไซต์โรงเรียน: http://www.sjc.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-631-0085

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: http://sjc.ac.th/

 

 • ราชินี

อีกหนึ่งโรงเรียนเก่าแก่สำหรับเด็กผู้หญิง เป็นโรงเรียนที่บ่มเพาะลักษณะนิสัยและมารยาทที่ดี มีกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจและสนับสนุนการลงมือปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สำเร็จอย่างหลากหลายตลอดทั้งปี ค่าเทอมประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม หรือ 60,000 บาทต่อปี

เว็บไซต์โรงเรียน: www.rajini.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-221-1501

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: https://th.wikipedia.org/

 

 • สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสหที่มีศิษย์เก่าชื่อดังหลายแขนง สร้างคนอย่างต่อเนื่องให้มีความพร้อมทางวิชาการและคุณธรรม ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายจิปาถะประมาณปีละ 30,000 – 40,000 บาท 

เว็บไซต์โรงเรียน: https://satite.chula.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-2182746

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: https://satite.chula.ac.th/

 

อ่านต่อ… ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2565 โรงเรียนไหน ค่าเทอมเท่าไหร่ รวมไว้ให้ครบ ที่หน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 • สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โรงเรียนสหที่สอนโดยเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และปรับตัวนักเรียนให้พร้อมเข้าสังคม และได้แสดงความสามารถและศักยภาพด้านต่าง ๆ ออกมาอย่างเต็มที่ ค่าเทอมประมาณ 14,000 บาท หรือปีละประมาณ 28,000 บาท เก็บค่าแรกเข้า 10,000 บาท

เว็บไซต์โรงเรียน: www.kus.ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-9428800

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: https://www.kus.ku.ac.th/

 

 • มาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนหญิงล้วนที่เน้นการสร้างเสริมบุคลิกที่ใส่ใจผู้อื่น ความเสียสละในสังคม ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก ค่าเทอมประมาณ 80,000 บาทต่อปี

เว็บไซต์โรงเรียน: http://www.materdei.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-252-6316

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: https://sv1.picz.in.th/i

 

 • เอกบูรพา วิเทศศึกษา

โรงเรียนสหที่มีการสอนเน้นการฝึกกระบวนการคิด มีหลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีให้เป็นการเรียนที่เด็กได้มีส่วนร่วม ห้องหนึ่งมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่สูงนัก ครูประจำห้องมีการสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างดี ค่าเทอมแบ่งจ่าย 3 ครั้งต่อปีการศึกษารวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการเรียน เทอมละประมาณ 40,000 บาท หรือประมาณ 120,000 บาทต่อปี 

เว็บไซต์โรงเรียน: www.ekburapa.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-509-9595

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: https://www.ekburapa.ac.th/

 

 • วชิราวุธวิทยาลัย

โรงเรียนประจำชายล้วน นักเรียนจากที่นี่จะถูกฝึกฝนให้มีวินัย และมีน้ำใจต่อผู้อื่น มีความเป็นสุภาพบุรุษ การทำกิจกรรมมีความแน่นแฟ้น มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นคณะ เพื่อเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างกันอย่างเป็นกันเอง ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200,000 บาท ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการศึกษาประมาณ 40,000 บาทต่อปี ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักเรียนประจำประมาณ 150,000 บาทต่อปี 

เว็บไซต์โรงเรียน: www.vajiravudh.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-669-4482

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: http://www.vajiravudh.ac.th/

 

 • วัฒนาวิทยาลัย

โรงเรียนหญิงล้วนมีชื่อที่ดำเนินการมายาวนาน ชื่อเดิมคือ “กุลสตรีวังหลัง” เน้นส่งเสริมให้เด็กค้นหาตัวเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมด้านวิชาการ ดนตรี หรือกีฬา ปลูกฝังคุณธรรมในการเรียนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้แก่เด็ก เน้นด้านวิชาการโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เทอมแรกค่าใช้จ่ายประมาณ 45,000 บาท เทอมสองค่าใช้จ่ายประมาณ 28,000 บาท รวม 73,000 บาทต่อปี

เว็บไซต์โรงเรียน: www.wattana.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0- 2254-7991-5 

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: https://www.facebook.com/wwa1874/

 

 • อรรถมิตร

โรงเรียนสหที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างสมดุล ทั้งความรู้ การคิด คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม บรรยากาศการเรียนการสอนและการอยู่ด้วยกันอบอุ่นดี ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยว่าเด็ก ๆ ที่ส่งไปเรียนมีความสุขกับการไปโรงเรียน ในโรงเรียนนี้นักเรียนจะได้รับการสอนภาษาอังกฤษ 12 คาบต่อสัปดาห์ โดย 9 คาบจะสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ และมีการสอนภาษาจีนกลางให้แก่นักเรียนชั้น ป. 4 ขึ้นไป ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 75,000 บาทต่อปี

เว็บไซต์โรงเรียน: www.attamit-school.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-930-3497

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: https://www.facebook.com/

 

 • ราชินีบน

โรงเรียนหญิงล้วนที่มุ่งพัฒนาผู้หญิงให้มีความทันสมัย เก่งเทคโนโลยี และมีความเป็นผู้นำ มีประวัติความเป็นมาและสร้างศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ ค่าเทอมเทอมละประมาณ 18,000 บาท หรือประมาณ 36,000 บาทต่อปี

เว็บไซต์โรงเรียน: www.rajinibon.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 087-346-4242, 02-2415925

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: https://www.matichonweekly.com/

 

5 โรงเรียนประถมยอดนิยมหลักสูตรนานาชาติ

ในหลักสูตรนานาชาติมักมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามแต่กิจกรรมเสริม หรือธรรมเนียมของโรงเรียน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ประมาณการแล้ว ผู้ปกครองควรติดต่อโรงเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือตั้งแต่มีลูกเลยที่ผู้ปกครองควรติดต่อโรงเรียนไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งมีโควต้าเพื่อรับคนไทยเข้าศึกษา ทำให้ต้องจองที่เรียนตั้งแต่ลูก ๆ เพิ่งแบเบาะกัน

สำหรับโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนไทย สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่ดีแก่เด็กในวัยประถมซึ่งโดดเด่น มีดังต่อไปนี้

 

 • King’s College International School

หลักสูตรที่ถอดแบบมาจากโรงเรียน King’s College ในประเทศอังกฤษ อยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้และการทำกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ พบว่าเขาทำสิ่งใดได้ดีที่สุด มีการปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการ มีครูและบุคลากรภายนอกที่คอยเข้ามาเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีภายใต้คณะผู้บริหารและครูอาจารย์ต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนและดูแลเด็ก ค่าเทอมปีละประมาณ 800,000 – 900,000 บาทต่อปี แบ่งจ่ายสามเทอม 

เว็บไซต์โรงเรียน: www.kingsbangkok.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-248-9955

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: https://www.kingsbangkok.ac.th/

 

 • Bangkok Patana School

โรงเรียนนานาชาติที่มีความหลากหลายของเด็ก ๆ ที่มาจากหลาย ๆ ที่ทั่วโลก การเรียนการสอนเน้นเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและความมั่นใจในการพัฒนาตัวเองของเด็ก ใช้หลักสูตรของทางอังกฤษ มีทั้งสนามเทนนิสและสนามฟุตบอล รวมถึงมีสถานที่จัดการสอนและการแสดงศิลปะ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกเลย นอกเหนือจากความสำเร็จด้านวิชาการ เราได้เห็นศิลปินจำนวนไม่น้อยที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้ ค่าเทอมปีละประมาณ 600,000 – 700,000 บาทต่อปี แบ่งจ่ายสามเทอม 

เว็บไซต์โรงเรียน: www.patana.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-785-2200

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: https://www.facebook.com/bangkokpatanaschool/

 

 • Shrewsbury International School

ครอบครัวต้องเข้าใจการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ในแบบ Shrewsbury นั่นคือสิ่งที่โรงเรียนนี้คาดหวังในการเลือกรับเด็กเข้าศึกษาต่อ ครูทุกคนที่สอนมีทั้งประวัติการสอนที่ยอดเยีี่ยม และมีกรอบความคิดที่ยืดหยุ่นต่อการยอมรับความหลากหลายของเด็ก และเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเติบโตขึ้นในความคิดและทักษะ จึงดูแลเด็กอย่างอบอุ่น ช่วยสนับสนุนเด็กให้ได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ และให้คำแนะนำผ่านกิจกรรมและบทเรียนต่าง ๆ ค่าเทอมที่นี่ปีละประมาณ 730,000 – 810,000 บาทต่อปี แบ่งจ่ายสามเทอม 

เว็บไซต์โรงเรียน: www.shrewsbury.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-203-1222

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: https://international-schools.org/

 

 • NIST International School

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ มีนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก รับเด็กไทยน้อย เมื่อมีน้องแล้วจึงควรรีบติดต่อเพื่อจอง หรือทำความเข้าใจกระบวนการรับคัดเลือก โรงเรียนนี้จะสอนวิชาต่าง ๆ ที่ปูพื้นฐานเชิงลึกตามความสนใจให้กับนักเรียน และเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ค่าเทอมปีละประมาณ 710,000 – 750,000 บาทต่อปี แบ่งจ่ายสองเทอม

เว็บไซต์โรงเรียน: www.nist.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-017-5888

ที่มารูปภาพ: https://www.nist.ac.th/wp-content/

 

 • International School Bangkok (ISB)

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันที่มีชื่อเสียงอย่างยาวนาน เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ขึ้นชื่อเรื่องเลือกรับผู้เข้าเรียนและรับคนไทยในสัดส่วนที่น้อยมาก เด็กเล็ก ๆ ในวัยประถมปลายที่มาเรียนที่นี่สามารถอ่านนิยายได้อย่างคล่องแคล่ว และมีทักษะคิดวิเคราะห์แยกแยะเหตุและผลดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คณะครูเปิดกว้างต่อความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างดีเยี่ยม ค่าเทอมปีละประมาณ 876,000 บาทต่อปี แบ่งจ่ายสองเทอม 

เว็บไซต์โรงเรียน: www.isb.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-9635800

ค่าเทอมประถม

ที่มารูปภาพ: https://www.isb.ac.th/

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ส่อง ค่าเทอมลูกดารา เรียนที่ไหนกัน แม่ต้องจ่ายเท่าไหร่บ้าง?

อัพเดทล่าสุด! ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล 2022 รวม 60 แห่ง

Update 12 ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ ปีการศึกษา 2565

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up