ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ 200 ชื่อมงคล ช่วยเสริมดวงร่ำรวย ฉลาด มีแต่คนเอ็นดู

event
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

รวม 200 ชื่อดีสำหรับ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ โดยเฉพาะ หากจะตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อมงคลวันศุกร์ จะมีชื่ออะไรบ้างที่ตั้งแล้วเป็นมงคลกับชีวิต เสริมดวงลูกสาวให้ร่ำรวย ฉลาดรอบรู้ และมีแต่คนรักใคร่เอ็นดู ตามมาดูกันเลย

ไอเดีย ชื่อดีเป็นมงคล 200 สำหรับ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

สำหรับการตั้งชื่อมงคล มีความเชื่อว่าหากตั้งชื่อที่มีความหมายดี ก็จะช่วยเสริมดวงให้ลูกได้ ซึ่งชื่อจริงลูกสาวเกิดวันศุกร์ เป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่พ่อแม่หลายคนค้นหาข้อมูลเพื่อเป็นไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ โดยหลักการ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ที่นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ อักษรกาลกิณีวันศุกร์ โดยเด็ดขาด คือ ย ร ล ว

ทั้งนี้ในส่วนการตั้งชื่อ ตัวอักษรสำหรับ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ นิยมใช้ วรรคศรี ได้แก่ ตัว จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ ในส่วนของทักษาอักษร สำหรับชื่อมงคลของคนเกิดวันศุกร์ นอกจากวรรคศรีแล้ว พ่อแม่สามารถเลือกดูตัวอักษรตามวรรคต่างๆที่อยากให้มีในชื่อลูกสาว เพื่อช่วยเสริมดวงด้านอื่นๆ ได้ ดังนี้

  • อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
  • อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ (รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์)
  • อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
  • อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
  • อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
  • อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ดังนั้นเพื่อเป็นไอเดียสำหรับ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ทีมแม่ ABK ได้คัดชื่อดี 200 ชื่อ ที่มีความหมายเป็นมงคล เน้นช่วยเสริมดวงให้ลูกร่ำรวย มีแต่คนเอ็นดู มาฝาก จะมีชื่ออะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ก

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
กัญญชุดา กัน – ยะ – ชุ – ดา หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
กัญญธนัฏฐ์ กัน – ยะ – ทะ – นัด หญิงผู้ร่ำรวย
กัญญปภา กัน – ยะ – ปะ – พา หญิงผู้รุ่งเรือง
กัญญาธิบดิ์ กัน – ยะ – ทิบ หญิงผู้เป็นใหญ่
กัญญานัฐ กัน – ยา – นัด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กันต์พิชชา กัน – พิด – ชา รักในความรู้
กาญจน์ณัฏฐา กาน – นัด – ถา ปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทองคำ
กานต์พิชชา กาน – พิด – ชา มีความรู้เป็นที่รัก
กนกกาญจน์ กะ – หนก – กาน ทองคำล้ำค่า
กนกนาถ กะ – หนก – นาด มีทองเป็นที่พึ่ง
กนกนิภา กะ – หนก – นิ – พา เหมือนทอง
กนกนุช กะ – หนก – นุช หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
กนกพิชญ์ กะ – หนก – พิด ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง

 

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ หมวด ช

ชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
ชญาณ์พิมพ์ ชะ – ยา – พิม ต้นแบบแห่งความรู้
ชญานิษฐ์ ชะ – ยา – นิด มีความรู้น่าพึงพอใจ
ชนัญชิดา ชะ – นัน – ธิ – ดา ผู้ชนะคนอื่น
ชุติมณฑน์ ชุ – ติ – มน มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ชญานันทน์ ชะ – ยา – นัน ยินดีและมีความรู้
ชญานิศ ชะ – ยา – นิด เจ้าแห่งความรู้, ยอดผู้รู้
ชญานี ชะ – ยา – นี ผู้มีความรู้
ชนันญภัค ชะ – นัน – ยะ – พัก คนผู้มีความรู้และมีความโชคดี
ชนากานต์ ชะ – นา – กาน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนาภา ชะ – นา – พา คนผู้มีความรุ่งเรือง
ชนิษฐา ชะ – นิด – ถา ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน
ชัญญา ชัน – ยา ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้
ชัญญาภัส ชัน – ยา – พัด รุ่งเรื่องและมีความรู้
ชาญณญา ชาน – นะ – ยา มีความรู้ความชำนาญ
โชติกา โช – ติ – กา ผู้รุ่งเรือง, ผู้มีความรุ่งโรจน์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ญ

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
ญาณี ยา – นี ผู้มีความรู้
ญาณิศา ยา – นิ – สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาดา ยา – ดา ผู้รู้นักปราชญ์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ฐ

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
ฐาณญา ถา – นะ – ยา ความรู้ความมั่นคง
ฐานิต ถา – นิด ถึงซึ่งฐานะ, มีฐานะ, มั่นคง
ฐานิฏฐ์ ถา-นิด เป็นที่น่าพอใจ
ฐิติชญา ถิ – ติ – ชะ – ยา ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต
ฐิติกาญจน์ ถิ-ติ-กาน ผู้มีทองเป็นความมั่นคง
ฐิติกานต์ ถิ-ติ-กาน ผู้ที่มีความรักมั่นคง
ฐิติชญา ถิ-ติ-ชะ-ยา ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ณ

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
ณัฐกฤตา นัด – กริ – ตา ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐณิชา นัด – นิ – ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณธิดา นะ – ทิ – ดา ลูกสาวมีความรู้
ณัชชา นัด – ชา เกิดเพื่อความรู้
ณัฏฐณิชา นัด – ถะ – นิ – ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐนิชา นัด – นิ – ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัทกาญจน์ นัด – ถา – กาน ความรู้มีค่าดั่งทองคำ
ณิชกานต์ นิด-ชะ-กาน บริสุทธิ์และเป็นที่รัก

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ท

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
ทิพปภา พิบ – ปะ – พา รุ่งเรืองดียิ่ง
ทัตพิชา ทัด – พิ – ชา ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ทิพานัน ทิ – พา – นัน ผู้มีใบหน้าสวยงาม
ทีปกา ที – ปะ – กา ผู้ส่องสว่าง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ธ

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
ธนัญญา ทะ – นัน – ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธัญพิชชา ทัน – พิด – ชา มีความรู้ยิ่งดี
ธัญชนก ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธัญญามาศ ทัน-ยา-มาด โชคลาภยิ่งทองคำ
ธัญมน ทัน – ยะ – มน มีใจดียิ่ง
ธัญสินี ทัน – สิ – นี หญิงสาวงามผู้โชคดี
ธัญสุดา ทัน – สุ – ดา ลูกสาวผู้โชคดี
ธิติสุดา ทิ-ติ-สุ-ดา หญิงผู้มีปัญญา
ธิษณามตี ทิด – สะ – นา – มะ – ตี มีความคิดฉลาด
ธีนิดา ที – นิ – ดา ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา

 

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ น

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
นภัสชิชญาณ์ นะ – พัด – ชิ – ชะ – ยา มีความรู้กว้างขวางดั่งท้องฟ้า
นภัสญาณ์ นะ – พัด – สะ – ยา มีความรู้กว้างขวาง
นันท์ธนา นัน – ทะ – นา มีทรัพย์และความยินดี
นิธินันท์ นิ – ทิ – นัน มีขุมทรัพย์ที่น่ายินดี
นิกษ์นิภา นิก – นิ – พา เสมือนแห่งทอง
นิดานุช นิ – ดา – นุด หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
นิตา นิ – ตา ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี
นิษฐา นิด – ถา สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
นิชกานต์ นิด – ชะ – กาน เป็นของตนเป็นที่รัก
นิชฌาน นิด – ชาน การเพ่งพินิจ ปัญญา
นิชดา นิด – ชะ – ดา ความเป็นตัวของตัวเอง
นิชนันท์ นิด – ชะ – นัน ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน
นิพพิชฌน์ นิบ-พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นัทธมน นัด – ทะ – มน มีใจผูกพัน
นันทิกานต์ นัน – ทิ – กาน มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ บ

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
บัณฑิตา บัน – ดิ – ตา ผู้ฉลาด, ผู้มีความรู้
บุญฐิสา บุน – ทิ – สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
เบญญา เบน – ยา ฉลาด
เบญญาภา เบน – ยา – พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ป

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
ปณิดา ปะ – นิ – ดา ได้รับการสรรเสริญ
ปพิชญา ปะ – พิด – ชะ – ยา ผู้รู้แจ้ง
ปภาพินท์ ปะ – พา – พิน ประสบแสงสว่าง
ปสุดา ปะ – สุ – ดา ผู้ขยันขันแข็ง
ปัญภาณุช ปัน – ยะ – พา – นุด เกิดมามีปัญญาและเจริญ
ปัณชญา ปัน – ชะ – ยา ผู้รู้เกี่ยงกับทรัพย์
ปัณฑา ปัน – ดา ปัญญา
ปัณฑิตา ปัน – ทิ – ตา ผู้ฉลาด
ปัณณทัต ปัน-นะ-ทัด ให้ความรู้
ปทิตตา ปะ – ทิด – ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปัณฑ์ชนิต ปัน – ชะ – นิด ให้เกิดปัญญา
ปิญชาน์ ปิน – ชา ทองคำ
ปิ่นมณี ปิ่น – มะ – นี ยอดมณี
ปิ่นมนัส ปิ่น – มะ – นัด จอมใจ ยอดดวงใจ
ปิ่นสุดา ปิ่น – สุ – ดา ยอดหญิง
ปภาณิน ปะ-พา-นิน พูดเก่ง ท่องจำเก่ง
ปองกานต์ ปอง-กาน เป็นที่รักที่หมายปอง
ปุญญพัฒน์ ปุน-ยะ-พัด เจริญด้วยบุญ
ปุณณัตถ์ ปุน-นัด ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
ปุณิกา ปุ – นิ – กา มีบุญ มีคุณงามความดี
เปมิกา เป-มิ-กา ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
เปมิศา เป-มิ-สา ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
ปานใจ ปาน – ใจ เพียงใจ, เทียบได้กับดวงใจ, ที่รักยิ่ง
ปานชนก ปาน – ชะ – นก เหมือนพ่อ

 

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ผ , พ

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
ผกามาศ ผะ – กา – มาด ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง
ผกาสินี ผะ – กา – สิ – นี หญิงผู้มีผิวดุจดอกไม้
พัฑฒิดา พัด – ทิ – ดา เจริญแล้ว
พัฒ์ธิดา พัด – ทิ – ดา ลูกสาวผู้มีความเจริญ
พัทธ์ธนามาศ พัด – ทะ – นา – มาด ผูกพันกับความมั่งคั่งและทองคำ
พัศธนัญญา พัด – ทะ – นัน – ยา มีทรัพย์ความรู้และกล้าหาญ
พิชชา พิด – ชา ความรู้
พิชชาภา พิด – ชา – พา มีความรู้รุ่งเรืองด้วยความรู้
พิชฌน์ฐภา พิด – ถะ – พา แสงแห่งความรู้ที่ตั้งมั่น
พิชฌาภัช พิด – ชา – พัด ดีงามด้วยความรู้
พิชญ์สินี พิด – สิ – นี หญิงงามผู้ฉลาด
พิชญา พิด – ชะ – ยา นักปราชญ์
พิชญานันท์ พิด – ชะ – ยา – นัน มีความรู้อย่างน่ายินดี
พิชญาภัค พิด – ชะ – ยา – พัก นักปราชญ์ผู้โชคดี
พิชญาภา พิด – ชะ – ยา – พา ความรู้อันรุ่งเรือง
พิชญธิดา พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญานิน พิด-ชะ-ยา-นิน ผู้ทรงความรู้
พิชญาภัค พิด-ชะ-ยา-พัก นักปราชญ์ผู้โชคดี
พิชญาภา พิด-ชะ-ยา-พา แสงสว่างของนักปราชญ์
พิชามญธุ์ พิ-ชา-มน ผู้งดงามด้วยความรู้
พิมพกานต์ พิม-พะ-กาน รูปงามน่ารัก
พิมพ์พิสุทธ์ พิม-พิ-สุด มีรูปร่างอันบริสุทธิ์
พิมพ์มาดา พิม-มา-ดา เหมือนแม่
พิตตินันท์ พิด – ติ – นัน เพลิดเพลินในทรัพย์
พุฒิธิดาภา พุด – ทิ – ดา – พา มีความรู้ความเข้าใจที่รุ่งเรือง
พสิกา พะ – สิ – กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พาทินธิดา พา – ทิน – ทิ – ดา ลูกสาวผู้ฉลาด
พิจักขณา พิ – จัก – ขะ – นา มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิชญธิดา พิด – ชะ – ยะ – ทิ – ดา ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พุธิตา พุ – ทิ – ตา รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด
พุทธิชา พุด – ทิ – ชา เกิดมาฉลาด
พุทธิมา ทุด – ทิ – มา ผู้มีปัญญา
เพ็ญพิชชา เพ็น – พิด – ชา เต็มไปด้วยความรู้

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ภ

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
ภัคธีมา พัก – คะ – ที – มา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
ภาพิต พา – พิด ผู้ได้รับการอบรมแล้ว
ภาสินี พา – สิ – นี มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
ภานิชา พา – นิ – ชา มีความรุ่งเรืองเป็นของตนเอง
ภคนันท์ พะ-คะ-นัน ยินดีในโชค หรือสิริมงคล
ภานิดา พา-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี
ภิญญาพัชญ์ พิน-ยา-พัด ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ม

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
มนตกานต์ มน-ตะ-กาน มีมนต์เป็นที่รัก, เป็นที่รักดั่งมีมนต์
มนัสนันท์ มะ-นัด-สะ-นัน มีใจสุขสำราญ
มณีญาภา มะ – นี – ยา – พา แสงความรู้ดั่งแก้วมณี
มณีกานต์ มะ – นี – กาน มีค่าและน่ารัก
มนชิดา มน – ชิ – ดา ชนะใจ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ศ

ชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
ศจิษฐา สะ – จิด – ถา ที่มีอำนาจมากที่สุด
ศีดา สี – ดา เฉียบคม, มีสติปัญญาเฉียบแหลม
ศิกานต์ สิ – กาน ผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ
ศุจิกา สุ – จิ – กา ผู้มีความบริสุทธิ์, ผู้มีความสะอาด
ศุทธนุช สุด – ทะ – นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
ศุทธินี สุด – ทิ – นี ผู้มีความหมดจด, ผู้มีความบริสุทธิ์
ศุภกานต์ สุ – พะ – กาน ผู้ดีงามและเป็นที่รัก
ศุภ์ปชัญญา สุ – ปะ – ชัน – ยา ดีงามและมีความรู้
ศุภาพิชญ์ สุ – พา – พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
ศุภณัฐ สุ – พะ – นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภดา สุ – พะ – ดา ความงาม
โศภนิศ โส – พะ – นิด เจ้าแห่งความงาม
โศภิตา โส – พิ – ตา นางงาม
โศภิษฐ์ โส – พิด งามยิ่ง, ดียิ่ง
โศภิษฐา โส – พิด – ถา ผู้งามยิ่ง

 

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ส

ชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
สจิต สะ – จิด ฉลาด
สฎา สะ – ดา แสงสว่าง เรืองรอง
สาธิดา สา – ทิ – ดา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธินี สา – ทิ – นี ให้สำเร็จ
สิฏฐิณิศา สิด – ถิ – นิ – สา เจ้าแห่งความรู้และความร่ำรวย
สิทธินี สิด – ทิ – นี มีความสำเร็จ
สินธุนาถ สิน – ทุ – นาด มหาสมุทร
สุชญา สุ – ชะ – ยา ผู้รู้ดี
สุชญาภา สุ – ชะ – ยา – พา มีความรู้ดี
สุชัญญา สุ – ชัน – ยา ประเสริฐยิ่ง, ผู้รู้ดียิ่ง
สุณัฏฐา อ่านว่า สุ-นัด-ถา
สุทัชชา สุ-ทัด-ชา ผู้ให้สิ่งดี
สุธาสินี สุ – ทา – สิ – นี ผู้กินอาหารทิพย์
สุธินี สุ – ทิ – นี นักปราชญ์
สุธิศา สุ – ทิ – สา เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
สุธีธิดา สุ – ที – ทิ – ดา ธิดานักปราชญ์, ธิดาผู้ฉลาด
สุธิมนต์ สุ – ทิ – มน ผู้ปัญญาดี
สุธิมา สุ – ทิ – มา ผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด
สุธีมนต์ สุ – ที – มน ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง
สุพิชชา สุ – พิด – ชา มีความรู้ดี
สุภคญา สุ – พะ – คะ – ยา โชคดีมีความรู้
สุภาพิชญ์ สุ – พา – พิด นักกปราชญ์ที่ดีงาม
เสฏฐิปภา เสด – ถิ – ปะ – พา มีทรัพย์และรุ่งเรือง
โสชญา โส – ชะ – ยา รู้ดี
โสภณัฐ โส-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
สพิชญา สุ – พิด – ชะ – ยา ฉลาดยิ่ง
สมัชญา สะ – มัด – ชะ – ยา มีเกียรติ มีชื่อเสียง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ อ

ชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
อตินุช อะ – ติ – นุด หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
อนันตญา อะ – นัน – ตะ – ยา ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
อภิชญา อะ – พิด – ชะ – ยา รู้ยิ่ง ฉลาด
อธิกัญญ์ภัค อะ – ทิ – กัน – พัก หญิงผู้มีโชคยิ่งใหญ่
อนัญญภา อะ – นัน – ยะ – พา ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
อัญชิสา อัน – ชิ – สา สตรีผู้บังคับบัญชา,ผู้มีอำนาจ
อติกานต์ อะ-ติ-กาน เป็นที่รักยิ่ง
อภิญญา อะ-พิน-ยา ผู้มีปฏิภาณ, ผู้มีปัญญา
อัฐภิญญา อัด-ถะ-พิน-ยา มีความรู้ยิ่งแปดประการ
อภิษฎา อะ-พิด-สะ-ดา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง

 

อย่างไรก็ดีการเลือกชื่อดีที่มีความหมายมงคล อาจช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ หากคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังหาชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกก่อนคลอด ก็สามารถนำชื่อดังกล่าวไปใช้ในการตัดสินใจได้เลยนะคะ

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิกที่ภาพได้เลย 

178 ชื่อญี่ปุ่น สำหรับลูกสาว-ลูกชาย ความหมายดี (มีคำอ่าน+คำแปล)

ทำนายฝันแม่ ๆ ฝันแบบนี้ได้ลูกชายหรือลูกสาว?

500 ไอเดีย ตั้งชื่อเล่นลูกสาว ชื่อเล่นผู้หญิง เพราะๆ น่ารักมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร

รวม 20 คําสอนของแม่ ที่ควรสอนลูกสาว!

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up