ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย

212 ชื่อเพราะๆ ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย เป็นมงคล เน้นเสริมดวงอุปถัมภ์

event
ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย

รวมไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ชื่อมงคลลูกสาวที่ไพเราะ ความหมายดี รวม 212 ชื่อมงคล ผู้หญิง เน้นเสริมดวงอุปถัมภ์ มีแต่คนเอ็นดู จะมีชื่อใดบ้าง มาดูกัน

ไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย 212 ชื่อ
เน้นเสริมดวงอุปถัมภ์ มีแต่คนเอ็นดู

คุณแม่บ้านไหนกำลังตั้งครรภ์ลูกสาวและกำลังมองหาไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ดีๆ เป็นมงคล หรือชื่อลูกสาวเพราะๆ … ต้องห้ามพลาดบทความนี้!! ทีมแม่ ABK ได้รวบรวม ชื่อมงคลลูกสาว ชื่อลูกสาวตามวันเกิด กว่า 200+ ชื่อมาฝาก โดยคัดมาให้แต่ชื่อสุดไพเราะเพราะพริ้ง ฟังแล้วเหมาะกับการนำมาตั้งชื่อให้ลูกสาวสุดน่ารักโดยเฉพาะ แถมเน้นเสริมดวงชะตาชีวิตของลูก ให้มีแต่คนอุปถัมภ์ ผู้ใหญ่รักและเอ็นดู มีแต่คนคอยช่วยเหลือ

ทั้งนี้หลักมงคลทักษาอักษรในการเลือก ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตามสมัยนิยมยุคใหม่ จะมองว่าเพศหญิงเป็นเพศที่มีพลังชื่อออกมาในรูปลักษณ์ของความน่ารัก ความทันสมัย ความสวยงาม อ่อนหวาน และมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือน มีความเป็นผู้มีการศึกษาชอบใฝ่หาความรู้ จึงมักใช้ตัวอักษรวรรค “ศรี” นำหน้าชื่อ

Good to know: ความหมายของทักษาวรรค “ศรี” หมายถึง มีผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาเอ็นดู ให้ความช่วยเหลือ มีความเจริญรุ่งเรืองในการอุปถัมภ์ของผู้ใหญ่ มีชะตาชีวิตดี

นอกจากนี้หากจะ ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย โดยเป็นชื่อมงคลที่มีอักษรที่เป็นศรีนำหน้าชื่อ ยังหมายถึงการเอาอำนาจ วาสนา บารมี มารวมได้ด้วยซึ่งจะช่วยส่งผลต่อความเป็นมงคลให้กับมูลละ บริวาร ลูกน้อง เจ้านาย คนรอบข้าง สามี และลูกได้ ดังนั้นเพศหญิงที่มีชื่อวรรคศรีนำหน้านั้นก็จะได้รับความสะดวกสบายส่งผลดีต่อชีวิตได้ตามมานั่นเอง แต่หากจะไม่ใช้อักษรศรีนำหน้า ก็สามารถเลือก ตั้งชื่อลูกสาว ให้มีอักษรศรีปะปนอยู่ในชื่อได้

 ตัวอย่าง 12 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ชื่อเพราะๆ เป็นมงคล ไม่เหมือนใครเน้นเสริมดวงอุปถัมภ์

 1. กาญจน์สิเนห์ – รักใคร่เสน่หาเท่าทองคำ
 2. ชนม์ณกานต์ – อายุมั่นและเป็นที่รัก
 3. ตฤมปตี – ยินดี,พอใจ
 4. เทียนกัลยาภัค – หญิงผู้โชคดีมีแสงเทียนนำทาง
 5. นาถสุรีย์วิภา – มีแสงอาทิตย์เป็นที่พึ่ง
 6. ปรีย์สุนาเรศ – นางผู้ยิ่งใหญ่ดีงามและเป็นที่รัก
 7. พริฏฐภา – ประเสริฐที่สุด
 8. พรหมาณฑ์รชา – ดี, เก่ง ในจักรวาล
 9. ภัคภัสร์ปภา – มีโชคอันรุ่งเรืองงดงาม
 10. วิมลสรากร – สร้างความดีงามและไร้มลทิน
 11. ศรีวริทธิ์รดา – มงคลอันประเสริฐและน่ายินดี
 12. หฤทย์ณิศา – น่ารักและเป็นเจ้าแห่งความรู้

 

วิธีเลือกทักษาอักษรมงคล
สำหรับ ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย
 ตามวันเกิด

วัน อักษรที่เป็น “ศรี”
วันอาทิตย์ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันจันทร์ ด ต ถ ท ธ น
วันอังคาร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
วันพุธ กลางวัน ย ร ล ว
วันพุธ กลางคืน ก ข ค ฆ ง
วันพฤหัสบดี อ และหมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันศุกร์ จ ฉ ช ฌ ญ
วันเสาร์ ศ ส ษ ห ฬ ฮ

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกสาว คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ฐานิกา ถา – นิ – กา ผู้ดำรงมั่น
ฐานิดา ถา – นิ – ดา ผู้มีฐานะ
ฐิตฉฏา ถิ – ตะ – ฉะ – ดา ผู้มีความงามและความมั่นคง
ฐิตารีย์ ถิ – ตา – รี มั่นคงและประเสริฐ
ฐิติกานต์ ถิ – ติ – กาน ผู้ที่มีรักมั่นคง
ฐิติชญา ถิ – ติ – ชะ – ยา ผู้มีความรู้ที่มั่นคง, ผู้รู้ชีวิต
ฐิติพร ถิ – ติ – พอน มีความมั่นคงเป็นเลิศ
ฐิติมน ถิ – ติ – มน มีใจมั่นคง
ฐิติยา ถิ – ติ – ยา หญิงผู้มีความมั่นคง
ฐิตามร ถิ – ตา – มอน เทวดาผู้มั่นคง
ณวรัตม์ นะ – วะ – รัด มีความรู้และประเสริฐสุด
ณัจยา นัด – จะ – ยา การสะสมความรู้
ณัชชา นัด – ชา เกิดเพื่อความรู้
ณัชพร นัด – ชะ – พอน มีสิ่งที่ดีเกิดจากความรู้
ณัฏฐ์ณรัณ นัด – นะ – รัน นักปราชญ์ผู้เด่นดังทางความรู้ของตน
ณัฏฐ์นรี นัด – นะ – รี นักปราชญ์หญิง
ณัฏฐา นัด – ถา ฉลาด
ณัฐชยา นัด – ชะ – ยา ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐชา นัด – ถะ – ชา ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ณัฐณิชา นัด – นิ – ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐนันท์ นัด – ถะ – นัน ผู้ชื่นชมยินดีในความรู้
ณัฐพร นัด – ถะ – พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐมน นัด – ถะ – มน ดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐวิภา นัด – ทะ – วิ – พา ปราชญ์ผู้เรืองรอง
ณัฐวีร์ นัด – ถะ – วี นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณิชกานต์ นิด – ชะ – กาน บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชมน นิด – ชะ – มน มีใจบริสุทธิ์
ณิชา นิ – ชา สะอาด, บริสุทธิ์
ณิชากานต์ นิ – ชา – กาน บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชานาฎ นิ – ชา – นาด หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
ณิชาพัชร์ นิ – ชา – พัด เพชรอันบริสุทธิ์
ณิชาวีร์ นิ – ชา – วี บริสุทธิ์และความกล้าหาญ
ณัฐกฤตา นัด – กริ – ตา ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐนิช นัด – ถะ – นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฐรดี นัด – ระ – ดี ความยินดีของนักปราชญ์
ณิชนันทน์ นิด – ชะ – นัน มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์
ณิชกมล นิด – กะ – มน ลูกนักปราชญ์
ณิชาภัทร นิ – ชา – พัด บริสุทธิ์และดีงาม
ณิชารีย์ นิ – ชา – ดรี บริสุทธิ์และประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ดลธัญพร ดน – ทัน – ยะ – พอน บันดาลให้เกิดโชคและสิ่งที่ดี
ดลวรัชญ์ ดน – วะ – รัด บันดาลให้เกิดความรู้และสิ่งประเสริฐ
ทรรณรต บัน – นะ – รด ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน
ทักษอร ทัก – สะ – ออน หญิงผู้มีความสามารถ
ธนธร ทะ – นะ – ทอน มีทรัพย์สมบัติ
ธนพร ทะ – นะ – พอน ทรัพย์เป็นสิ่งที่ดี
ธนภรณ์ ทะ – นะ – พอน รักษาทรัพย์ไว้
ธนัญพรรธน์ ทะ – นัน – พัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนัฏฐ์ภร ทะ – นัด – พอน มีทรัพย์ทั้งแปดให้ต้องรักษา
ธนัสพร ทะ – นัด – พอน พรแห่งทรัพย์อันยิ่งใหญ่
ธมนพร ทะ – มน – พอน ใจประเสริฐ
ธมนวรรณ ทะ – มน – วัน มีผิวพรรณสวยงาม
ธมลวรรณ ทะ – มน – วัน มีผิวพรรณงาม
ธรรศพร ทัด – สะ – พอน กล้าหาญและประเสริฐ
ธฤษวรรณ ทะ – ริด – สะ – วัน ชื่อเสียงแห่งความกล้า
ธัญญวลัย ทัน – ยะ – วะ – ไล วงกลมแห่งความมีโชค
นนทพร นน – ทะ – พอน มีความสุขดี
นพนันท์ นบ – พะ – นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
นภสรณ์ นะ – พะ – สอน เป็นที่พึ่งดั่งท้องฟ้าอันกว้างใหญ่
นรพร นอ – ระ – พอน คนดี
นรรัตน์ นอ – ระ – รัด คนผู้มีค่า
นลพรรณ นน – ละ – พัน มีผิวพรรณงามเหมือนดอกบัว
นวลพรรธน์ นวน – พัด เจริญก้าวหน้าและนุ่มนวล
นวลวรรณ นวน – วัน ผิวพรรณงาม
นันท์ภัสสร นัน – พัด – สอน มีความสุขและความรุ่งเรือง

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกสาว คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
บัณฑิตา บัน – ดิ – ตา ผู้ฉลาด, ผู้มีความรู้
บุญญิสา บุน – ยิ – สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญสิตา บุน – สิ – ตา ผู้อยู่ด้วยบุญกุศลและความดี
บุณยดา บุน – ยะ – ดา บริสุทธิ์
บุณยวีร์ บุน – ยะ – วี ดีและกล้าหาญ
บุณย์สุดา บุน – สุ – ดา ลูกสาวผู้มีบุญ
บุณยานุช บุน – ยา – นุด สาวผู้มีโชควาสนา
บุญฐิสา บุน – ยิ – สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุณฑรีย์ บุน – ตะ – รี บัวขาว
บุณยอร บุน – ยะ – ออน สตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์
บุณยาพร บุน – ยา – พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปณิดา ปะ – นิ – ดา ได้รับการสรรเสริญ, ประณีต
ปดิวรดา ปะ – ดิ – วะ – ระ – ดา ภักดีในสามี, ปรนนิบัติสามีดี
ปดิวรัดดา ปะ – ดิ – วะ – รัด – ดา ภักดีในสามี, ปรนนิบัติสามีดี
ปภานัน ปะ – พา – นัน มีใบหน้าสวยงาม
ปวีณ์ธิดา ปะ – วี – ทิ – ดา ธิดานักปราชญ์, ธิดาผู้ฉลาด
ปวีณา ปะ – วี – นา ฉลาด, ชำนาญ
ปวิชญา ปะ – วิด – ชะ – ยา นักปราชญ์
ปัญญดา ปัน – ยะ – ดา ความฉลาด
ปัณฑิตา ปัน – ทิ – ตา ผู้ฉลาด
ปิ่นมนัส ปิ่น – มะ – นัด จอมใจ, ยอดดวงใจ
ปิยธิดา ปิ – ยะ – ทิ – ดา ลูกสาวผู้น่ารัก
ปุญยพร ปุน – ยะ – พอน ดีและประเสริฐ
ปวีณ์นุช ปะ – วี – นุด หญิงสาวผู้ฉลาด
ปุญญิสา ปุน – ยิ – สา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุณยนุช ปุน – ยะ – นุด สาวผู้มีโชควาสนา
ปุณยาพร ปุน – ยา – พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปุลพร ปุ – ละ – พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
พนิดา พะ – นิ – ดา หญิงสาว
พนิตฎา พะ – นิด – ตะ – ดา ผู้เป็นที่รัก
พนิตพร พะ – นิด – พอน เป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและประเสริฐ
พนิตสุภา พะ – นิด – สุ – พา หญิงงามน่ารัก
พัชริญา พัด – ชะ – ริ – ยา มีความรู้แก่กล้า
พัชรีนาฏ พัด – ชะ – รี – นาด นางผู้มีค่าดั่งเพชร
พัฐสุดา พัด – สุ – ดา ลูกสาวผู้มีอำนาจ ผู้สามารถ
พัสน์นันท์ พัด – สะ – นัน ยินดีในทรัพย์สมบัติ
พิชชาอร พิด – ชา – ออน หญิงสาวผู้มีความรู้
พิชญ์นรี พิด – นะ – รี หญิงสาวผู้เป็นปราชญ์
พิชญ์สิณี พิด – สิ – นี หญิงงามผู้ฉลาด
พิชญา พิด – ชะ – ยา นักปราชญ์
พิมพ์มาดา พิม – มา – ดา เหมือนแม่
พิมลนาฎ พิ – มน – นาด หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
พิรญาณ์ พิ – ระ – ยา มีความรู้กล้าหาญ
พรพนิต พอน – พะ – นิด ผู้ประเสริฐและน่ารัก
ภัณฑิรา พัน – ทิ – รา มีลาภ, มีความสุข
ภัททิยา พัด – ทิ – ยา มีความเจริญ
ภัทธีมา พัก – ที – มา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นสิริมงคล
ภัทรธร พัด – ทระ – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล
ภัทรนันท์ พัด – ทระ – นัน ผู้มีกำเนิดดีงาม
ภัทรนิษฐ์ พัด – ทระ – นิด มีความสำเร็จดีงาม
ภัทริน พัด – ทะ – ริน ที่มีสิริมงคล โชคดีมีความสุข
ภูริชญา พู – ริ – ชะ – ยา มีปัญญา นักปราชญ์
มณิกา มะ – นิ – กา แววมณี, ประกายแก้ว
มนัสดรา มะ – นัด – ดะ – รา ฉลาดกว่า
มนัสดา มะ – นัด – สะ – ดา ความฉลาดหลักแหลม
มนัสนันท์ มะ – นัด – สะ – นัน มีใจสุขสำราญ
มัทนา มัด – ทะ – นา ความรัก
มัทยา มัด – ทะ – ยา น่ารัก น่ายินดี
มุนินทร์ มุ – นิน จอมนักปราชญ์
มุนีพร มุ – นี – พอน ปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ กลางวัน

ตั้งชื่อลูกสาว คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ยุพเรศ ยุบ – พะ – เรด ธิดากษัตริย์หญิงสาว
ยุพารัตน์ ยุ – พา – รัด หญิงงามที่มีคุณค่าดังแก้ว
รดาพัฒน์ ระ – ดา – พัด ความสุขความเจริญ
รดาวรินทร์ ระ – ดา – วะ – ริน มีทรัพย์สมบัติยิ่งใหญ่และประเสริฐ
รมิดา ระ – มิ – ดา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รมิตา ระ – มิ – ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รวินท์ ระ – วิน ดอกบัว
รวินท์นิภา ระ – วิน – นิ – พา งามดังดอกบัว
ลภัสรดา ละ – พัด – ระ – ดา ยินดีแล้วในทรัพย์
ลภาภัทร ละ – พา – พัด เจริญด้วยลาภ
ลภาวัน ละ – พา – วัน มีโชค
ลลิดา ละ – ลิ – ดา หญิงผู้น่ารักน่าเชิดชู
ลลิตพธู ละ – ลิด – พะ – ทู หญิงสาวผู้มีเสน่ห์
ลักษิกา ลัก – สิ – กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลัลน์ลลิต ลัน – ละ – ลิด สาวสวย
วทันยา วะ – ทัน – ยา ผู้ใจบุญสุนทาน
วรนิษฐา วอ – ระ – นิด – ถา มีความสำเร็จอันดี
วรินทร วะ – ริน – ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริยา วะ – ริ – ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
วริศรา วะ – ริด – สะ – รา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วรินยุพา วะ – ริน – ยุ – พา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
วริษฐา วะ – ริด – ถา ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วิรัลยุพา วิ – รัน – ยุ – พา หญิงสาวผู้งดงามหายาก ที่หาค่ามิได้

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ กลางคืน 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
กนกรัชต์ กะ-หนก-รัด มีทั้งทองและเงิน
กรกัญญา กอน – กัน – ยา หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กัญญดา กัน – ยะ – ดา หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญานันท์ กัน – ยา – นัน สาวผู้มีความสุข
กัญณิศา กัน – นิ – สา หญิงผู้เป็นเจ้าแห่งความรู้
กันต์ฤทัย กัน – รึ – ไท ดวงใจเป็นที่รัก,ที่รักแห่งดวงใจ
กันยารัตน์ กัน – ยา – รัด หญิงสาวผู้มีค่า
กวินนาฎ กะ – วิน – นาด หญิงสาวผู้ดีงาม
กัญญาณัฐ กัน – ยา – นัด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญาวีร์ กัน – ยา – วี หญิงสาวผู้กล้าหาญ
คริษฐา คะ – ริด – ถา ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คุณัญญา คุ – นัน – ยา ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกสาว คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
อภิจารวี อะ – พิ – จา – ระ – วี งามอย่างยิ่ง
อภิญชญา อะ – พิด – ชะ – ยา รู้ยิ่ง
อภิษฎา อะ – พิด – สะ – ดา เป็นที่รักยิ่ง, เป็นที่ปราถนา
อรกัญญา ออ – ระ – กัน -ยา หญิงงาม
อรจิรา ออน – จิ – รา งามตลอดกาลนาน
อรปรียา ออน – ปรี – ยา นางผู้เป็นที่รัก
อรพิชญ์ ออ – ระ – พิด หญิงผู้เป็นปราชญ์
อรรัมภา ออน – รำ – พา งามดุจนางฟ้า
อัจฉรากัลย์ อัด – ฉะ – รา – กัน หญิงผู้ดีงามดุจนางฟ้า
อัจฉราพัชร อัด – ฉะ – รา – พัด นางฟ้ามีค่ายิ่งดั่งเพชร
อัจฉราภัสส์ อัด – ฉะ – รา – พัด นางฟ้าผู้รุ่งเรือง
อภิชญา อะ – พิด – ชะ – ยา รู้ยิ่ง ฉลาด

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกสาว คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
จินตภา จิน – ตะ – พา มีความคิดเจิดจ้า
จิตสุภา จิด – สุ – พา มีใจดี มีใจงาม
จินต์จุฑา จิน – จุ – ทา มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
จินต์ศุจี จิน – สุ – จี ผู้มีความคิดบริสุทธิ์
ฉันท์ชนก ฉัน – ชะ – นก ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันทิสา ฉัน – ทิ – สา ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันท์สินี ฉัน – สิ – นี หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
ชญานันท์ ชะ – ยา – นัน ยินดีในความรู้
ชญานิศ ชะ – ยา – นิด เจ้าแห่งความรู้, ยอดผู้รู้
ชญานี ชะ – ยา – นี ผู้มีความรู้
ชนกนันท์ ชะ – นก – นัน เป็นที่ยินดีของบิดา
ชนกานต์ ชะ – นะ – กาน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนันญภัค ชะ – นัน – ยะ – พัก คนผู้มีความรู้และมีความโชคดี
ชนากานต์ ชะ – นา – กาน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนาภา ชะ – นา – พา คนผู้มีความรุ่งเรือง
ชนิกานต์ ชะ – นิ – กาน เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชัญญาภัส ชัน – ยา – พัด รุ่งเรื่องและมีความรู้
ชนัญชิดา ชะ – นัน – ธิ – ดา ผู้ชนะคนอื่น
ชัญญานุช ชัน – ยา – นุด หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ญาณิศา ยา – นิ – สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาดา ยา – ดา ผู้รู้นักปราชญ์
ญาณี ยา – นี ผู้มีความรู้

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกสาว คำอ่าน คำแปล / ความหมาย
ศิรดา สิ – ระ – ดา ความเป็นยอด
ศุภกานต์ สุ – พะ – กาน ผู้ดีงามและเป็นที่รัก
ศุภดา สุ – พะ – ดา ความงาม
ศุภธวดี สุ – พะ – ทะ – วะ – ดี ผู้มีความบริสุทธิ์
ศุภาพิชญ์ สุ – พา – พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
สิรีธร สิ – รี – ทอน ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ, ผู้มีบุญ
สุกฤตา สุ – กริด – ตา ผู้สร้างมาดี, ผู้สร้างบุญกุศล
สุชญาน์ สุ – ชะ – ยา มีความรู้ดี
สุธีมา สุ – ที – มา มีปัญญาดี,นักปราชญ์
สุธีรา สุ – ที – รา ฉลาดยิ่ง, นักปราชญ์
สุธีวัน สุ – ที – วัน ฉลาดยิ่ง, ชำนาญยิ่ง
สุพิชญา สุ – พิด – ชะ – ยา ฉลาดยิ่ง
สุภ์ชญาสินี สุ – ชะ – ยา – สิ – นี ดีงามมีความรู้และสวยงาม
สุภนิดา สุ – พะ – นิ – ดา ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
สุภัทราธัญ สุ – พัก – ทรา – ทัน ดีงามและมีโชค

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิกที่ภาพด้านล่าง ⇓

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว 50 ชื่อที่แปลว่าเจ้าหญิง ครบทุกภาษา!!

ผิดไหม? ลูกชายชอบเล่นตุ๊กตา ลูกสาวเล่นรถ พ่อแม่ควรทำไงดี!

รวม 20 คําสอนของแม่ ที่ควรสอนลูกสาว!

ใครมีลูกสาวต้องรู้ 25 เรื่องสุดคิวท์ของเจ้าหญิงประจำบ้าน

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up