ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย

212 ชื่อเพราะๆ ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย เป็นมงคล เน้นเสริมดวงอุปถัมภ์

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย

รวมไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ชื่อมงคลลูกสาวที่ไพเราะ ความหมายดี รวม 212 ชื่อมงคล ผู้หญิง เน้นเสริมดวงอุปถัมภ์ มีแต่คนเอ็นดู จะมีชื่อใดบ้าง มาดูกัน

ไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย 212 ชื่อ
เน้นเสริมดวงอุปถัมภ์ มีแต่คนเอ็นดู

คุณแม่บ้านไหนกำลังตั้งครรภ์ลูกสาวและกำลังมองหาไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ดีๆ เป็นมงคล หรือชื่อลูกสาวเพราะๆ … ต้องห้ามพลาดบทความนี้!! ทีมแม่ ABK ได้รวบรวม ชื่อมงคลลูกสาว ชื่อลูกสาวตามวันเกิด กว่า 200+ ชื่อมาฝาก โดยคัดมาให้แต่ชื่อสุดไพเราะเพราะพริ้ง ฟังแล้วเหมาะกับการนำมาตั้งชื่อให้ลูกสาวสุดน่ารักโดยเฉพาะ แถมเน้นเสริมดวงชะตาชีวิตของลูก ให้มีแต่คนอุปถัมภ์ ผู้ใหญ่รักและเอ็นดู มีแต่คนคอยช่วยเหลือ

ทั้งนี้หลักมงคลทักษาอักษรในการเลือก ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตามสมัยนิยมยุคใหม่ จะมองว่าเพศหญิงเป็นเพศที่มีพลังชื่อออกมาในรูปลักษณ์ของความน่ารัก ความทันสมัย ความสวยงาม อ่อนหวาน และมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือน มีความเป็นผู้มีการศึกษาชอบใฝ่หาความรู้ จึงมักใช้ตัวอักษรวรรค “ศรี” นำหน้าชื่อ

Good to know: ความหมายของทักษาวรรค “ศรี” หมายถึง มีผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาเอ็นดู ให้ความช่วยเหลือ มีความเจริญรุ่งเรืองในการอุปถัมภ์ของผู้ใหญ่ มีชะตาชีวิตดี

นอกจากนี้หากจะ ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย โดยเป็นชื่อมงคลที่มีอักษรที่เป็นศรีนำหน้าชื่อ ยังหมายถึงการเอาอำนาจ วาสนา บารมี มารวมได้ด้วยซึ่งจะช่วยส่งผลต่อความเป็นมงคลให้กับมูลละ บริวาร ลูกน้อง เจ้านาย คนรอบข้าง สามี และลูกได้ ดังนั้นเพศหญิงที่มีชื่อวรรคศรีนำหน้านั้นก็จะได้รับความสะดวกสบายส่งผลดีต่อชีวิตได้ตามมานั่นเอง แต่หากจะไม่ใช้อักษรศรีนำหน้า ก็สามารถเลือก ตั้งชื่อลูกสาว ให้มีอักษรศรีปะปนอยู่ในชื่อได้

 ตัวอย่าง 12 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ชื่อเพราะๆ เป็นมงคล ไม่เหมือนใครเน้นเสริมดวงอุปถัมภ์

 1. กาญจน์สิเนห์ – รักใคร่เสน่หาเท่าทองคำ
 2. ชนม์ณกานต์ – อายุมั่นและเป็นที่รัก
 3. ตฤมปตี – ยินดี,พอใจ
 4. เทียนกัลยาภัค – หญิงผู้โชคดีมีแสงเทียนนำทาง
 5. นาถสุรีย์วิภา – มีแสงอาทิตย์เป็นที่พึ่ง
 6. ปรีย์สุนาเรศ – นางผู้ยิ่งใหญ่ดีงามและเป็นที่รัก
 7. พริฏฐภา – ประเสริฐที่สุด
 8. พรหมาณฑ์รชา – ดี, เก่ง ในจักรวาล
 9. ภัคภัสร์ปภา – มีโชคอันรุ่งเรืองงดงาม
 10. วิมลสรากร – สร้างความดีงามและไร้มลทิน
 11. ศรีวริทธิ์รดา – มงคลอันประเสริฐและน่ายินดี
 12. หฤทย์ณิศา – น่ารักและเป็นเจ้าแห่งความรู้

 

วิธีเลือกทักษาอักษรมงคล
สำหรับ ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย
 ตามวันเกิด

วันอักษรที่เป็น “ศรี”
วันอาทิตย์ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันจันทร์ด ต ถ ท ธ น
วันอังคารบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
วันพุธ กลางวันย ร ล ว
วันพุธ กลางคืนก ข ค ฆ ง
วันพฤหัสบดีอ และหมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันศุกร์จ ฉ ช ฌ ญ
วันเสาร์ศ ส ษ ห ฬ ฮ

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกสาวคำอ่านคำแปล / ความหมาย
ฐานิกาถา – นิ – กาผู้ดำรงมั่น
ฐานิดาถา – นิ – ดาผู้มีฐานะ
ฐิตฉฏาถิ – ตะ – ฉะ – ดาผู้มีความงามและความมั่นคง
ฐิตารีย์ถิ – ตา – รีมั่นคงและประเสริฐ
ฐิติกานต์ถิ – ติ – กานผู้ที่มีรักมั่นคง
ฐิติชญาถิ – ติ – ชะ – ยาผู้มีความรู้ที่มั่นคง, ผู้รู้ชีวิต
ฐิติพรถิ – ติ – พอนมีความมั่นคงเป็นเลิศ
ฐิติมนถิ – ติ – มนมีใจมั่นคง
ฐิติยาถิ – ติ – ยาหญิงผู้มีความมั่นคง
ฐิตามรถิ – ตา – มอนเทวดาผู้มั่นคง
ณวรัตม์นะ – วะ – รัดมีความรู้และประเสริฐสุด
ณัจยานัด – จะ – ยาการสะสมความรู้
ณัชชานัด – ชาเกิดเพื่อความรู้
ณัชพรนัด – ชะ – พอนมีสิ่งที่ดีเกิดจากความรู้
ณัฏฐ์ณรัณนัด – นะ – รันนักปราชญ์ผู้เด่นดังทางความรู้ของตน
ณัฏฐ์นรีนัด – นะ – รีนักปราชญ์หญิง
ณัฏฐานัด – ถาฉลาด
ณัฐชยานัด – ชะ – ยาชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐชานัด – ถะ – ชาผู้เกิดจากนักปราชญ์
ณัฐณิชานัด – นิ – ชาฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐนันท์นัด – ถะ – นันผู้ชื่นชมยินดีในความรู้
ณัฐพรนัด – ถะ – พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐมนนัด – ถะ – มนดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐวิภานัด – ทะ – วิ – พาปราชญ์ผู้เรืองรอง
ณัฐวีร์นัด – ถะ – วีนักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณิชกานต์นิด – ชะ – กานบริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชมนนิด – ชะ – มนมีใจบริสุทธิ์
ณิชานิ – ชาสะอาด, บริสุทธิ์
ณิชากานต์นิ – ชา – กานบริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชานาฎนิ – ชา – นาดหญิงสาวผู้บริสุทธิ์
ณิชาพัชร์นิ – ชา – พัดเพชรอันบริสุทธิ์
ณิชาวีร์นิ – ชา – วีบริสุทธิ์และความกล้าหาญ
ณัฐกฤตานัด – กริ – ตาผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐนิชนัด – ถะ – นิดฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฐรดีนัด – ระ – ดีความยินดีของนักปราชญ์
ณิชนันทน์นิด – ชะ – นันมีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์
ณิชกมลนิด – กะ – มนลูกนักปราชญ์
ณิชาภัทรนิ – ชา – พัดบริสุทธิ์และดีงาม
ณิชารีย์นิ – ชา – ดรีบริสุทธิ์และประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมายคำอ่านคำแปล / ความหมาย
ดลธัญพรดน – ทัน – ยะ – พอนบันดาลให้เกิดโชคและสิ่งที่ดี
ดลวรัชญ์ดน – วะ – รัดบันดาลให้เกิดความรู้และสิ่งประเสริฐ
ทรรณรตบัน – นะ – รดผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน
ทักษอรทัก – สะ – ออนหญิงผู้มีความสามารถ
ธนธรทะ – นะ – ทอนมีทรัพย์สมบัติ
ธนพรทะ – นะ – พอนทรัพย์เป็นสิ่งที่ดี
ธนภรณ์ทะ – นะ – พอนรักษาทรัพย์ไว้
ธนัญพรรธน์ทะ – นัน – พัดเจริญด้วยทรัพย์
ธนัฏฐ์ภรทะ – นัด – พอนมีทรัพย์ทั้งแปดให้ต้องรักษา
ธนัสพรทะ – นัด – พอนพรแห่งทรัพย์อันยิ่งใหญ่
ธมนพรทะ – มน – พอนใจประเสริฐ
ธมนวรรณทะ – มน – วันมีผิวพรรณสวยงาม
ธมลวรรณทะ – มน – วันมีผิวพรรณงาม
ธรรศพรทัด – สะ – พอนกล้าหาญและประเสริฐ
ธฤษวรรณทะ – ริด – สะ – วันชื่อเสียงแห่งความกล้า
ธัญญวลัยทัน – ยะ – วะ – ไลวงกลมแห่งความมีโชค
นนทพรนน – ทะ – พอนมีความสุขดี
นพนันท์นบ – พะ – นันเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
นภสรณ์นะ – พะ – สอนเป็นที่พึ่งดั่งท้องฟ้าอันกว้างใหญ่
นรพรนอ – ระ – พอนคนดี
นรรัตน์นอ – ระ – รัดคนผู้มีค่า
นลพรรณนน – ละ – พันมีผิวพรรณงามเหมือนดอกบัว
นวลพรรธน์นวน – พัดเจริญก้าวหน้าและนุ่มนวล
นวลวรรณนวน – วันผิวพรรณงาม
นันท์ภัสสรนัน – พัด – สอนมีความสุขและความรุ่งเรือง

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกสาวคำอ่านคำแปล / ความหมาย
บัณฑิตาบัน – ดิ – ตาผู้ฉลาด, ผู้มีความรู้
บุญญิสาบุน – ยิ – สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญสิตาบุน – สิ – ตาผู้อยู่ด้วยบุญกุศลและความดี
บุณยดาบุน – ยะ – ดาบริสุทธิ์
บุณยวีร์บุน – ยะ – วีดีและกล้าหาญ
บุณย์สุดาบุน – สุ – ดาลูกสาวผู้มีบุญ
บุณยานุชบุน – ยา – นุดสาวผู้มีโชควาสนา
บุญฐิสาบุน – ยิ – สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุณฑรีย์บุน – ตะ – รีบัวขาว
บุณยอรบุน – ยะ – ออนสตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์
บุณยาพรบุน – ยา – พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปณิดาปะ – นิ – ดาได้รับการสรรเสริญ, ประณีต
ปดิวรดาปะ – ดิ – วะ – ระ – ดาภักดีในสามี, ปรนนิบัติสามีดี
ปดิวรัดดาปะ – ดิ – วะ – รัด – ดาภักดีในสามี, ปรนนิบัติสามีดี
ปภานันปะ – พา – นันมีใบหน้าสวยงาม
ปวีณ์ธิดาปะ – วี – ทิ – ดาธิดานักปราชญ์, ธิดาผู้ฉลาด
ปวีณาปะ – วี – นาฉลาด, ชำนาญ
ปวิชญาปะ – วิด – ชะ – ยานักปราชญ์
ปัญญดาปัน – ยะ – ดาความฉลาด
ปัณฑิตาปัน – ทิ – ตาผู้ฉลาด
ปิ่นมนัสปิ่น – มะ – นัดจอมใจ, ยอดดวงใจ
ปิยธิดาปิ – ยะ – ทิ – ดาลูกสาวผู้น่ารัก
ปุญยพรปุน – ยะ – พอนดีและประเสริฐ
ปวีณ์นุชปะ – วี – นุดหญิงสาวผู้ฉลาด
ปุญญิสาปุน – ยิ – สาผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุณยนุชปุน – ยะ – นุดสาวผู้มีโชควาสนา
ปุณยาพรปุน – ยา – พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปุลพรปุ – ละ – พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
พนิดาพะ – นิ – ดาหญิงสาว
พนิตฎาพะ – นิด – ตะ – ดาผู้เป็นที่รัก
พนิตพรพะ – นิด – พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและประเสริฐ
พนิตสุภาพะ – นิด – สุ – พาหญิงงามน่ารัก
พัชริญาพัด – ชะ – ริ – ยามีความรู้แก่กล้า
พัชรีนาฏพัด – ชะ – รี – นาดนางผู้มีค่าดั่งเพชร
พัฐสุดาพัด – สุ – ดาลูกสาวผู้มีอำนาจ ผู้สามารถ
พัสน์นันท์พัด – สะ – นันยินดีในทรัพย์สมบัติ
พิชชาอรพิด – ชา – ออนหญิงสาวผู้มีความรู้
พิชญ์นรีพิด – นะ – รีหญิงสาวผู้เป็นปราชญ์
พิชญ์สิณีพิด – สิ – นีหญิงงามผู้ฉลาด
พิชญาพิด – ชะ – ยานักปราชญ์
พิมพ์มาดาพิม – มา – ดาเหมือนแม่
พิมลนาฎพิ – มน – นาดหญิงสาวผู้บริสุทธิ์
พิรญาณ์พิ – ระ – ยามีความรู้กล้าหาญ
พรพนิตพอน – พะ – นิดผู้ประเสริฐและน่ารัก
ภัณฑิราพัน – ทิ – รามีลาภ, มีความสุข
ภัททิยาพัด – ทิ – ยามีความเจริญ
ภัทธีมาพัก – ที – มาผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นสิริมงคล
ภัทรธรพัด – ทระ – ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล
ภัทรนันท์พัด – ทระ – นันผู้มีกำเนิดดีงาม
ภัทรนิษฐ์พัด – ทระ – นิดมีความสำเร็จดีงาม
ภัทรินพัด – ทะ – รินที่มีสิริมงคล โชคดีมีความสุข
ภูริชญาพู – ริ – ชะ – ยามีปัญญา นักปราชญ์
มณิกามะ – นิ – กาแววมณี, ประกายแก้ว
มนัสดรามะ – นัด – ดะ – ราฉลาดกว่า
มนัสดามะ – นัด – สะ – ดาความฉลาดหลักแหลม
มนัสนันท์มะ – นัด – สะ – นันมีใจสุขสำราญ
มัทนามัด – ทะ – นาความรัก
มัทยามัด – ทะ – ยาน่ารัก น่ายินดี
มุนินทร์มุ – นินจอมนักปราชญ์
มุนีพรมุ – นี – พอนปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ กลางวัน

ตั้งชื่อลูกสาวคำอ่านคำแปล / ความหมาย
ยุพเรศยุบ – พะ – เรดธิดากษัตริย์หญิงสาว
ยุพารัตน์ยุ – พา – รัดหญิงงามที่มีคุณค่าดังแก้ว
รดาพัฒน์ระ – ดา – พัดความสุขความเจริญ
รดาวรินทร์ระ – ดา – วะ – รินมีทรัพย์สมบัติยิ่งใหญ่และประเสริฐ
รมิดาระ – มิ – ดาผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รมิตาระ – มิ – ตาผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รวินท์ระ – วินดอกบัว
รวินท์นิภาระ – วิน – นิ – พางามดังดอกบัว
ลภัสรดาละ – พัด – ระ – ดายินดีแล้วในทรัพย์
ลภาภัทรละ – พา – พัดเจริญด้วยลาภ
ลภาวันละ – พา – วันมีโชค
ลลิดาละ – ลิ – ดาหญิงผู้น่ารักน่าเชิดชู
ลลิตพธูละ – ลิด – พะ – ทูหญิงสาวผู้มีเสน่ห์
ลักษิกาลัก – สิ – กาสตรีผู้มีบุญวาสนา
ลัลน์ลลิตลัน – ละ – ลิดสาวสวย
วทันยาวะ – ทัน – ยาผู้ใจบุญสุนทาน
วรนิษฐาวอ – ระ – นิด – ถามีความสำเร็จอันดี
วรินทรวะ – ริน – ทอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริยาวะ – ริ – ยาผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
วริศราวะ – ริด – สะ – ราผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วรินยุพาวะ – ริน – ยุ – พาหญิงสาวผู้ประเสริฐ
วริษฐาวะ – ริด – ถาดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วิรัลยุพาวิ – รัน – ยุ – พาหญิงสาวผู้งดงามหายาก ที่หาค่ามิได้

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ กลางคืน 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมายคำอ่านคำแปล / ความหมาย
กนกรัชต์กะ-หนก-รัดมีทั้งทองและเงิน
กรกัญญากอน – กัน – ยาหญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กัญญดากัน – ยะ – ดาหญิงผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญานันท์กัน – ยา – นันสาวผู้มีความสุข
กัญณิศากัน – นิ – สาหญิงผู้เป็นเจ้าแห่งความรู้
กันต์ฤทัยกัน – รึ – ไทดวงใจเป็นที่รัก,ที่รักแห่งดวงใจ
กันยารัตน์กัน – ยา – รัดหญิงสาวผู้มีค่า
กวินนาฎกะ – วิน – นาดหญิงสาวผู้ดีงาม
กัญญาณัฐกัน – ยา – นัดหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญาวีร์กัน – ยา – วีหญิงสาวผู้กล้าหาญ
คริษฐาคะ – ริด – ถาผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คุณัญญาคุ – นัน – ยาผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกสาวคำอ่านคำแปล / ความหมาย
อภิจารวีอะ – พิ – จา – ระ – วีงามอย่างยิ่ง
อภิญชญาอะ – พิด – ชะ – ยารู้ยิ่ง
อภิษฎาอะ – พิด – สะ – ดาเป็นที่รักยิ่ง, เป็นที่ปราถนา
อรกัญญาออ – ระ – กัน -ยาหญิงงาม
อรจิราออน – จิ – รางามตลอดกาลนาน
อรปรียาออน – ปรี – ยานางผู้เป็นที่รัก
อรพิชญ์ออ – ระ – พิดหญิงผู้เป็นปราชญ์
อรรัมภาออน – รำ – พางามดุจนางฟ้า
อัจฉรากัลย์อัด – ฉะ – รา – กันหญิงผู้ดีงามดุจนางฟ้า
อัจฉราพัชรอัด – ฉะ – รา – พัดนางฟ้ามีค่ายิ่งดั่งเพชร
อัจฉราภัสส์อัด – ฉะ – รา – พัดนางฟ้าผู้รุ่งเรือง
อภิชญาอะ – พิด – ชะ – ยารู้ยิ่ง ฉลาด

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกสาวคำอ่านคำแปล / ความหมาย
จินตภาจิน – ตะ – พามีความคิดเจิดจ้า
จิตสุภาจิด – สุ – พามีใจดี มีใจงาม
จินต์จุฑาจิน – จุ – ทามีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
จินต์ศุจีจิน – สุ – จีผู้มีความคิดบริสุทธิ์
ฉันท์ชนกฉัน – ชะ – นกผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันทิสาฉัน – ทิ – สายิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันท์สินีฉัน – สิ – นีหญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
ชญานันท์ชะ – ยา – นันยินดีในความรู้
ชญานิศชะ – ยา – นิดเจ้าแห่งความรู้, ยอดผู้รู้
ชญานีชะ – ยา – นีผู้มีความรู้
ชนกนันท์ชะ – นก – นันเป็นที่ยินดีของบิดา
ชนกานต์ชะ – นะ – กานเป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนันญภัคชะ – นัน – ยะ – พักคนผู้มีความรู้และมีความโชคดี
ชนากานต์ชะ – นา – กานเป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนาภาชะ – นา – พาคนผู้มีความรุ่งเรือง
ชนิกานต์ชะ – นิ – กานเป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชัญญาภัสชัน – ยา – พัดรุ่งเรื่องและมีความรู้
ชนัญชิดาชะ – นัน – ธิ – ดาผู้ชนะคนอื่น
ชัญญานุชชัน – ยา – นุดหญิงสาวผู้ประเสริฐ
ญาณิศายา – นิ – สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาดายา – ดาผู้รู้นักปราชญ์
ญาณียา – นีผู้มีความรู้

 

ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกสาวคำอ่านคำแปล / ความหมาย
ศิรดาสิ – ระ – ดาความเป็นยอด
ศุภกานต์สุ – พะ – กานผู้ดีงามและเป็นที่รัก
ศุภดาสุ – พะ – ดาความงาม
ศุภธวดีสุ – พะ – ทะ – วะ – ดีผู้มีความบริสุทธิ์
ศุภาพิชญ์สุ – พา – พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม
สิรีธรสิ – รี – ทอนทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ, ผู้มีบุญ
สุกฤตาสุ – กริด – ตาผู้สร้างมาดี, ผู้สร้างบุญกุศล
สุชญาน์สุ – ชะ – ยามีความรู้ดี
สุธีมาสุ – ที – มามีปัญญาดี,นักปราชญ์
สุธีราสุ – ที – ราฉลาดยิ่ง, นักปราชญ์
สุธีวันสุ – ที – วันฉลาดยิ่ง, ชำนาญยิ่ง
สุพิชญาสุ – พิด – ชะ – ยาฉลาดยิ่ง
สุภ์ชญาสินีสุ – ชะ – ยา – สิ – นีดีงามมีความรู้และสวยงาม
สุภนิดาสุ – พะ – นิ – ดาได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
สุภัทราธัญสุ – พัก – ทรา – ทันดีงามและมีโชค

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิกที่ภาพด้านล่าง ⇓

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว 50 ชื่อที่แปลว่าเจ้าหญิง ครบทุกภาษา!!

ผิดไหม? ลูกชายชอบเล่นตุ๊กตา ลูกสาวเล่นรถ พ่อแม่ควรทำไงดี!

รวม 20 คําสอนของแม่ ที่ควรสอนลูกสาว!

ใครมีลูกสาวต้องรู้ 25 เรื่องสุดคิวท์ของเจ้าหญิงประจำบ้าน

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up