ตั้งชื่อลูก ชื่อไทย ชื่อมงคล

ชื่อไทย ชื่อมงคลตามตำราโหราศาสตร์ไทยเพื่อลูกน้อย!

event
ตั้งชื่อลูก ชื่อไทย ชื่อมงคล
ตั้งชื่อลูก ชื่อไทย ชื่อมงคล

เกิดเป็นคนไทย อยากตั้งชื่อลูกแบบไทย ๆ ชื่อไทย เพราะๆ ความหมายดีๆ เป็นมงคล ตรงตามหลักโหราศาสตร์ไทย จัดมาให้เลือกพร้อมกันที่นี่! เพราะชื่อดีเป็นศรีแก่ตัว

ชื่อไทย ชื่อมงคลตามตำราโหราศาสตร์ไทยเพื่อลูกน้อย!

ภาษาไทย เป็นภาษาที่สวยงาม ไพเราะ แถมมีความหมายดี ๆ มงคลมากมาย การตั้งชื่อลูกเป็นชื่อไทย ชื่อมงคล จึงยังคงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไม่น้อย อีกทั้งยังมีความเข้าใจง่าย เพราะเป็นภาษาแม่ ภาษาถิ่นในเมืองเกิดนั่นเอง

ตำราโหราศาสตร์ไทย ตำราที่ว่าด้วยดวงดาว ฤกษ์ยาม ความมงคล พ่อแม่ที่อยากตั้งชื่อลูกให้เป็นชื่อไทย ก็ควรระลึกถึงชื่อที่เข้าตำราดังกล่าวจะเป็นการดี เพิ่มความสิริมงคล โชคลาภให้แก่ลูกน้อย โดยตำราโหราศาสตร์ไทยนั้นมีมากมายหลายวิธี แต่วันนี้ ทีมแม่ ABK ขอนำเอาวิธีที่ง่ายที่สุดในศาสตร์การตั้งชื่อ นั่นคือ ตั้งตามวันเกิด ซึ่งการนับวันตามแบบไทยนั้น จะมีวิธีการนับที่มีรายละเอียด ดังนี้

ตั้งชื่อลูก ตามตำราโหราศาสตร์ไทย
ตั้งชื่อลูก ตามตำราโหราศาสตร์ไทย

ทักษาประจำวันเกิด การนับเวลาเกิดตามแบบไทย

แบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน

เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

นอกจากนี้ ยังมีคำศัพท์ที่เราควรทำความเข้าใจกับความหมาย เพื่อที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการเสริมดวงด้านไหนแก่ชื่อของลูกก็ควรเน้น ตัวอักษรที่ตรงตามด้านนั้นกับวันเกิดของลูกน้อย ก็จะยิ่งเสริมในจุดที่เด่น เพิ่มมงคลมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

บริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง
เดช อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน
ศรี โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย
มูละ เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ
มนตรี การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
กาลกิณี ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู

จุดที่สำคัญในการเลือกชื่อไทยของลูก ตามหลักโหราศาสตร์ไทยในแบบง่าย ๆ นี้ ให้คุณพ่อคุณแม่เน้นเลี่ยงคำที่อยู่ในช่องกาลกิณี ไม่ให้มีในชื่อของลูก ที่เกิดวันนั้น ๆ พอจะเข้าใจหลักการคร่าว ๆ กันแล้ว เรามาเริ่มต้นดูตัวอักษรที่เหมาะกับวันต่าง ๆ และตัวอย่างชื่อทั้งชาย และหญิงกันเลยดีกว่า

ชื่อไทย ตามวันเกิด เป็นมงคล
ชื่อไทย ตามวันเกิด เป็นมงคล

 เด็กเกิดวันอาทิตย์ 

วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฤ ส ษ ศ ห ฬ อ ฮ

ตัวอย่างชื่อไทย ผู้ชายเกิดวันอาทิตย์เป็นมงคล

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
กันต์ กัน น่ารัก น่าพอใจ
เขมนันท์ เข-มะ-นัน ยินดีในความปลอดภัย
คณาธิป คะ-นา-ทิบ ผู้เป็นหัวหน้า
คิรากร คิ-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
คุณากร คุ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความดี
จารุวัฒน์ จา-รุ-วัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
จิรเมธ จิ-ระ-เมด มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
ฉันทัช ฉัน-ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้
ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชยพล ชะ-ยะ-พน มีพลังคือชัยชนะ
ชัชรินทร์ ชัด-ชะ-ริน ผู้เป็นใหญ่
ฐากูร ถา-กูน ที่เคารพ
ณภัทร นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
เดชาธร เด-ชา-ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
ภาณุภัทร พา-นุ-พัด เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์

ตัวอย่างชื่อไทย ผู้หญิงวันอาทิตย์เป็นมงคล

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
กชมน กด-ชะ-มน มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กนกรดา กะ-หนก-ระ-ดา ยินดีในทอง
กรรวี กอน-ระ-วี รัศมีแห่งพระอาทิตย์
เขมิกา เข-มิ-กา มีความเกษมสันต์
จารวี จา-ระ-วี ผู้งดงาม
จิณัฐตา จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
โชติมนต์ โช-ติ-มน ประเสริฐในความรู้
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้
ฐิตาภา ทิ-ตา-พา มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
ธนัญญา ทะ-นัน-ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธัญชนก ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธันยวีร์ ทัน-ยะ-วี มีโชคและมีความกล้า
เบญญาภา  เบน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา
บุณยาพร บุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปภาวี ปะ-พา-วี ผู้มีอำนาจ
รินรดา ริน-ระ-ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
ตั้งชื่อลูก ชื่อไทย เสริมดวง
ตั้งชื่อลูก ชื่อไทย เสริมดวง

เด็กที่เกิดวันจันทร์

วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฤ ส ษ ศ ห ฬ อ ฮ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศ

ตัวอย่างชื่อไทยผู้ชายเกิดวันจันทร์เสริมมงคล

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
กมลภพ กะ-มน-ละ-พบ ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม
กฤต กริด กระทำแล้ว
คมกฤช คม-กริด คมของกริช
ชยธร ชะ-ยะ-ทอน ทรงชัย
ชลธร ชน-ละ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล
ตฤณ ตริน หญ้า
ธนกร ทะ-นะ-กอน สร้างทรัพย์สิน
วรนน วอ-ระ-นน มีใจประเสริฐ

ตัวอย่างชื่อไทยผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์เสริมมงคล

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
กชอร กด-ชะ-ออน หญิงงามดุจดอกบัว
กนกพร กะ-หนก-พอน ทองประเสริฐ
ธมนวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณสวยงาม
พรรณปพร พัน-ปะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
ภคพร พะ-คะ-พอน มีโชคเป็นพร

 เด็กที่เกิดวันอังคาร  

วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอังคาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฤ ส ษ ศ ห ฬ อ ฮ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศ ก ข ค ฆ ง

ตัวอย่างชื่อไทย ผู้ชายที่เกิดวันอังคารเป็นมงคล

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
จรณินท์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จารุเดช จา-รุ-เดด มีเดชงดงาม
จิรวิน จิ-ระ-วิน ผู้มีอายุยืนยาวมพอใจ
ชฎาธร ชะ-ดา-ทอน พระศิวะ
ชนานันท์ ชะ-นา-นัน ยินดีในหมู่คน
ชยพัทธ์ ชะ-ยะ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
ณพิชญ์ นะ-พิด นักปราชญ์
ณัฐพล นัด-ถะ-พน พลังแห่งนักปราชญ์
เดชาธร เด-ชา-ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
เตโชดม เต-โช-ดม มีเดชสูงสุด
ธนดล ทะ-นะ-ดน บันดาลทรัพย์
ธนเดช ทะ-นะ-เดด มีทรัพย์เป็นอำนาจ
ชื่อไทย เด็กผู้หญิงที่เป็นมงคล
ชื่อไทย เด็กผู้หญิงที่เป็นมงคล

ตัวอย่างชื่อไทยผู้หญิงวันอังคารเสริมมงคล

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
ชฎารัตน์ ชะ-ดา-รัด มงกุฎแก้ว
ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้
ฐปนีย์ ถะ-ปะ-นี ผู้มีความตั้งมั่น
ฐิติภา ถิ-ติ-พา แสงสว่าง
ธวัลยา ทะ-วัน-ยา บริสุทธิ์
นภาลัย นะ-พา-ลัย ฟากฟ้า
นรียา นะ-รี-ยา สตรี
ภัทรวรรณ พัด-ทระ-วัน มีผิวพรรณดีงาม
หทัยรัตน์ หะ-ไท-รัด แก้วใจ
ธัญสิริ ทัน-ยะ-สิ-หริ โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ

  เด็กเกิดวันพุธ  

วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันพุธกลางวัน ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฤ ส ษ ศ ห ฬ อ ฮ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ
วันพุธกลางคืน ย ร ล ว ฤ ส ษ ศ ห ฬ อ ฮ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ชื่อไทย ชื่อเด็กชายหญิง ความหมายดี ๆ
ชื่อไทย ชื่อเด็กชายหญิง ความหมายดี ๆ

ตัวอย่างชื่อไทย ผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางวัน

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
กรวีร์ กอ-ระ-วี กล้าหาญในการทำงาน
กีรติ กี-ระ-ติ ผู้มีเกียรติ
ฐากูร ถา-กูน ที่เคารพ ผู้น่าเลื่อมใส
ณรงค์ฤทธิ์ นะ-รง-ริด มีฤทธิ์ในการรบ
ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
ปกรณ์ ปะ-กอน คัมภีร์
ภรัณยู พะ-รัน-ยู ผู้ปกป้อง

ตัวอย่างชื่อไทย ผู้หญิงเกิดพุธกลางวัน

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
กมลเนตร กะ-มน-เนด ตางามดุจดอกบัว
กานต์ธีรา กาน-ที-รา นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
ฐานิตา ถา-นิ-ตา ผู้มีฐานะ
ณัฐนรี นัด-นะ-รี หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ธันยพร ทัน-ยะ-พอน มีโชคอันประเสริฐ
นารา นา-รา รัศมีรุ่งเรือง
บัณฑิตา บัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้

ตัวอย่างชื่อไทยผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
กฤตยชญ์ กริด-ตะ-ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
โกลัญญา โก-ลัน-ยา สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
จิรกิตติ์ จิ-ระ-กิด มีชื่อเสียงยืนนาน
ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้
วรัชญ์ วะ-รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
ศตนันท์ สะ-ตะ-นัน มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
ศิรชัช สิ-ระ-ชัด นักรบผู้ยอดเยี่ยม
อติวิชญ์ อะ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง

ตัวอย่างชื่อไทยผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
คันธารัตน์ คัน-ทา-รัด กลิ่นแก้ว
จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง
ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ให้เกิดความพอใจ
คุณิตา คุ-ณิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี
จารีรัตน์ จา-รี-รัด ผู้ประพฤติดี
ชลิตา ชะ-ลิ-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว

  เด็กเกิดวันพฤหัสบดี  

วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฤ ส ษ ศ ห ฬ อ ฮ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
ชื่อไทยเด็กหญิง เสริมดวง ความหมายอ่อนหวาน
ชื่อไทยเด็กหญิง เสริมดวง ความหมายอ่อนหวาน

ตัวอย่างชื่อไทยผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
ชฎายุ ชะ-ดา-ยุ ลูกแห่งครุฑ
ชยังกูร ชะ-ยัง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ญาณกร ยา-นะ-กอน ผู้สร้างความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
ณัฏฐากร นัด-ถา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญา
พิรัชย์ พิ-รัด ชัยชนะของวีรบุรุษ
ภูมิรพี พูม-ระ-พี ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
ชยากร ชะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ฐาปกรณ์ ถา-ปะ-กอน ตำรา

ตัวอย่างชื่อไทยผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
จุฬาลักษณ์ จุ-ลา-ลัก มีลักษณะเลิศโฉมงาม
ญาณิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ฐิรญา ถิ-ระ-ยา มีความรู้ยั่งยืน
ลักษิกา ลัก-สิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
สาริศา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
จีรวรรณ จี-ระ-วัน ผู้สวยนาน
ชญาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
อรปรียา ออน-ปรี-ยา นางผู้เป็นที่รัก

  เด็กที่เกิดวันศุกร์   

วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันศุกร์ ส ษ ศ ห ฬ อ ฮ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฤ

ตัวอย่างชื่อไทยผู้ชายเกิดวันศุกร์

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
เขมินท์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
คณพิชญ์ คะ-นะ-พิด รู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ
คณุฒน์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
เจตนิพัทธ์ เจด-นิ- พัด มีความคิดมั่นคง
ชนกชนม์ ชะ-นก-ชน เกิดจากบิดา
ปุณณัตถ์ ปุน-นัด ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
พิชาญเมธ พิ-ชาน-เมด ผู้ชำนาญและมีปัญญา
สุทมาตม์ ว่า สุด-ทะ-มาด ข่มใจตนเองได้ดี, ดูแลตนเองได้ดี
กฤติน กริด-ติน ผู้คงแก่เรียน
เขมทัต เข-มะ-ทัด ผู้ให้ความเกษม
คณิน คะ-นิน เป็นใหญ่ในคณะ
ณัฐกฤต นัด-ถะ-กริด สร้างให้เป็นนักปราชญ์

ตัวอย่างชื่อไทยผู้หญิงเกิดวันศุกร์

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
กชนิภา กด-ชะ-นิ-พา เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี
จิณณพัต จิน-นะ-พัด ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
ชนัญชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น
นิฏฐา นิด-ถา สำเร็จ
เบญญา เบน-ยา ฉลาด
มานิดา มา-นิ-ดา ผู้ที่คนนับถือ
ปณิตา ปะ-นิ-ตา ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
พิจักขณา พิ-จัก-ขะ-นา มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
อติกานต์ อะ-ติ-กาน เป็นที่รักยิ่ง
อติญา อะ-ติ-ยา พิเศษ
พ่อแม่เลือกชื่อที่ดีที่สุดแก่ลูก ชื่อไทย มงคล
พ่อแม่เลือกชื่อที่ดีที่สุดแก่ลูก ชื่อไทย มงคล

  เด็กที่เกิดวันเสาร์  

วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฤ ส ษ ศ ห ฬ อ ฮ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

ตัวอย่างชื่อไทยผู้ชายที่เกิดวันเสาร์

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
กนต์ธร กน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
เขมินทร์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
ธนทัต ทะ-นะ-ทัด มีทรัพย์
นทีบดี นะ-ที-บอ-ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ
ปพนธนัย ปะ-พน-ทะ-ไน แต่งความ วิธีประพันธ์
ธนัช ทะ-นัด เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
เมธัส เม-ทัด ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
วรัชญ์ วะ-รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
โยธิน โย-ทิน ผู้ชนะ
ปพนธีร์ ปะ-พน-ที นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
อริญชย์ อะ-ริน ผู้ชนะศัตรู

ตัวอย่างชื่อไทยผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์

ชื่อไทย อ่านว่า ความหมาย
เขมินทรา เข-มิน-ทรา มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
คะนึงนิตย์ ว่า คะ-นึง-นิด คิดทบทวนอยู่ตลอด คิดถึงอยู่ตลอด
ชนัญชิดา ชะ-นัน-ธิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น
ดมิสา ดะ-มิ-สา เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
ภคนางค์ พะ-คะ-นาง ผู้มีร่างกายนำโชค
รมิตา ระ-มิ-ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
ภวิกา พะ-วิ-กา มีความเจริญ
ชุติภา ชุ-ติ-พา รัศมีรุ่งโรจน์
ธารินันท์ ทา-ริ-นัน ความสดชื่นรื่นเริง
ลัลน์ลลิต ลัน-ละ-ลิด สาวสวย
ข้อมูลอ้างอิงจาก horo.teenee.com/wongnai.com

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

โปรแกรมตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อมงคล ความหมายดี เยอะที่สุด

300+ ชื่อมงคล ผู้หญิง ตามวันเกิดพร้อมความหมายดี ๆ

คิดให้ดีก่อน ตั้งชื่อลูก เมื่อลูกโดนล้อเพราะชื่อฟรุ้งฟริ้ง!!

600 ไอเดีย ตั้งชื่อเล่นลูกสาว ชื่อเล่นผู้หญิง เพราะๆ น่ารักมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

keyboard_arrow_up