ตั้งชื่อลูก ชื่อไทย ชื่อมงคล

ชื่อไทย ชื่อมงคลตามตำราโหราศาสตร์ไทยเพื่อลูกน้อย!

event
ตั้งชื่อลูก ชื่อไทย ชื่อมงคล
ตั้งชื่อลูก ชื่อไทย ชื่อมงคล

เกิดเป็นคนไทย อยากตั้งชื่อลูกแบบไทย ๆ ชื่อไทย เพราะๆ ความหมายดีๆ เป็นมงคล ตรงตามหลักโหราศาสตร์ไทย จัดมาให้เลือกพร้อมกันที่นี่! เพราะชื่อดีเป็นศรีแก่ตัว

ชื่อไทย ชื่อมงคลตามตำราโหราศาสตร์ไทยเพื่อลูกน้อย!

ภาษาไทย เป็นภาษาที่สวยงาม ไพเราะ แถมมีความหมายดี ๆ มงคลมากมาย การตั้งชื่อลูกเป็นชื่อไทย ชื่อมงคล จึงยังคงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไม่น้อย อีกทั้งยังมีความเข้าใจง่าย เพราะเป็นภาษาแม่ ภาษาถิ่นในเมืองเกิดนั่นเอง

ตำราโหราศาสตร์ไทย ตำราที่ว่าด้วยดวงดาว ฤกษ์ยาม ความมงคล พ่อแม่ที่อยากตั้งชื่อลูกให้เป็นชื่อไทย ก็ควรระลึกถึงชื่อที่เข้าตำราดังกล่าวจะเป็นการดี เพิ่มความสิริมงคล โชคลาภให้แก่ลูกน้อย โดยตำราโหราศาสตร์ไทยนั้นมีมากมายหลายวิธี แต่วันนี้ ทีมแม่ ABK ขอนำเอาวิธีที่ง่ายที่สุดในศาสตร์การตั้งชื่อ นั่นคือ ตั้งตามวันเกิด ซึ่งการนับวันตามแบบไทยนั้น จะมีวิธีการนับที่มีรายละเอียด ดังนี้

ตั้งชื่อลูก ตามตำราโหราศาสตร์ไทย
ตั้งชื่อลูก ตามตำราโหราศาสตร์ไทย

ทักษาประจำวันเกิด การนับเวลาเกิดตามแบบไทย

แบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน

เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

นอกจากนี้ ยังมีคำศัพท์ที่เราควรทำความเข้าใจกับความหมาย เพื่อที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการเสริมดวงด้านไหนแก่ชื่อของลูกก็ควรเน้น ตัวอักษรที่ตรงตามด้านนั้นกับวันเกิดของลูกน้อย ก็จะยิ่งเสริมในจุดที่เด่น เพิ่มมงคลมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

บริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง
เดช อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน
ศรี โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย
มูละ เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ
มนตรี การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
กาลกิณี ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู

จุดที่สำคัญในการเลือกชื่อไทยของลูก ตามหลักโหราศาสตร์ไทยในแบบง่าย ๆ นี้ ให้คุณพ่อคุณแม่เน้นเลี่ยงคำที่อยู่ในช่องกาลกิณี ไม่ให้มีในชื่อของลูก ที่เกิดวันนั้น ๆ พอจะเข้าใจหลักการคร่าว ๆ กันแล้ว เรามาเริ่มต้นดูตัวอักษรที่เหมาะกับวันต่าง ๆ และตัวอย่างชื่อทั้งชาย และหญิงกันเลยดีกว่า

ชื่อไทย ตามวันเกิด เป็นมงคล
ชื่อไทย ตามวันเกิด เป็นมงคล

 เด็กเกิดวันอาทิตย์ 

วันเกิดบริวารอายุเดช ศรีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกิณี
วันอาทิตย์อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤส ษ ศ ห ฬ อ ฮ

ตัวอย่างชื่อไทย ผู้ชายเกิดวันอาทิตย์เป็นมงคล

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
กันต์กันน่ารัก น่าพอใจ
เขมนันท์เข-มะ-นันยินดีในความปลอดภัย
คณาธิปคะ-นา-ทิบผู้เป็นหัวหน้า
คิรากรคิ-รา-กอนกระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
คุณากรคุ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความดี
จารุวัฒน์จา-รุ-วัดผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
จิรเมธจิ-ระ-เมดมีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
ฉันทัชฉัน-ทัดผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ชญานนท์ชะ-ยา-นนยินดีในความรู้
ชนกันต์ชะ-นะ-กันเป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชยพลชะ-ยะ-พนมีพลังคือชัยชนะ
ชัชรินทร์ชัด-ชะ-รินผู้เป็นใหญ่
ฐากูรถา-กูนที่เคารพ
ณภัทรนะ-พัดดีงามด้วยความรู้
เดชาธรเด-ชา-ทอนทรงไว้ซึ่งเดช
ภาณุภัทรพา-นุ-พัดเจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์

ตัวอย่างชื่อไทย ผู้หญิงวันอาทิตย์เป็นมงคล

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
กชมนกด-ชะ-มนมีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กนกรดากะ-หนก-ระ-ดายินดีในทอง
กรรวีกอน-ระ-วีรัศมีแห่งพระอาทิตย์
เขมิกาเข-มิ-กามีความเกษมสันต์
จารวีจา-ระ-วีผู้งดงาม
จิณัฐตาจิ-นัด-ตาความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
โชติมนต์โช-ติ-มนประเสริฐในความรู้
ญาณินยา-นินผู้มีความรู้
ฐิตาภาทิ-ตา-พามีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
ธนัญญาทะ-นัน-ยามีความรู้เรื่องทรัพย์
ธัญชนกทัน-ชะ-นกให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธันยวีร์ทัน-ยะ-วีมีโชคและมีความกล้า
เบญญาภา เบน-ยา-พารุ่งเรืองด้วยปัญญา
บุณยาพรบุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปภาวีปะ-พา-วีผู้มีอำนาจ
รินรดาริน-ระ-ดาผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
ตั้งชื่อลูก ชื่อไทย เสริมดวง
ตั้งชื่อลูก ชื่อไทย เสริมดวง

เด็กที่เกิดวันจันทร์

วันเกิดบริวารอายุเดช ศรีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกิณี
วันจันทร์ก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤส ษ ศ ห ฬ อ ฮอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศ

ตัวอย่างชื่อไทยผู้ชายเกิดวันจันทร์เสริมมงคล

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
กมลภพกะ-มน-ละ-พบผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม
กฤตกริดกระทำแล้ว
คมกฤชคม-กริดคมของกริช
ชยธรชะ-ยะ-ทอนทรงชัย
ชลธรชน-ละ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล
ตฤณตรินหญ้า
ธนกรทะ-นะ-กอนสร้างทรัพย์สิน
วรนนวอ-ระ-นนมีใจประเสริฐ

ตัวอย่างชื่อไทยผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์เสริมมงคล

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
กชอรกด-ชะ-ออนหญิงงามดุจดอกบัว
กนกพรกะ-หนก-พอนทองประเสริฐ
ธมนวรรณทะ-มน-วันมีผิวพรรณสวยงาม
พรรณปพรพัน-ปะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ
ภคพรพะ-คะ-พอนมีโชคเป็นพร

 เด็กที่เกิดวันอังคาร  

วันเกิดบริวารอายุเดช ศรีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกิณี
วันอังคารจ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤส ษ ศ ห ฬ อ ฮอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ ง

ตัวอย่างชื่อไทย ผู้ชายที่เกิดวันอังคารเป็นมงคล

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
จรณินท์จะ-ระ-นินเป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จารุเดชจา-รุ-เดดมีเดชงดงาม
จิรวินจิ-ระ-วินผู้มีอายุยืนยาวมพอใจ
ชฎาธรชะ-ดา-ทอนพระศิวะ
ชนานันท์ชะ-นา-นันยินดีในหมู่คน
ชยพัทธ์ชะ-ยะ-พัดเกี่ยวเนื่องกับความชนะ
ณพิชญ์นะ-พิดนักปราชญ์
ณัฐพลนัด-ถะ-พนพลังแห่งนักปราชญ์
เดชาธรเด-ชา-ทอนทรงไว้ซึ่งเดช
เตโชดมเต-โช-ดมมีเดชสูงสุด
ธนดลทะ-นะ-ดนบันดาลทรัพย์
ธนเดชทะ-นะ-เดดมีทรัพย์เป็นอำนาจ
ชื่อไทย เด็กผู้หญิงที่เป็นมงคล
ชื่อไทย เด็กผู้หญิงที่เป็นมงคล

ตัวอย่างชื่อไทยผู้หญิงวันอังคารเสริมมงคล

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
ชฎารัตน์ชะ-ดา-รัดมงกุฎแก้ว
ญาณิดายา-นิ-ดามีความรู้
ฐปนีย์ถะ-ปะ-นีผู้มีความตั้งมั่น
ฐิติภาถิ-ติ-พาแสงสว่าง
ธวัลยาทะ-วัน-ยาบริสุทธิ์
นภาลัยนะ-พา-ลัยฟากฟ้า
นรียานะ-รี-ยาสตรี
ภัทรวรรณพัด-ทระ-วันมีผิวพรรณดีงาม
หทัยรัตน์หะ-ไท-รัดแก้วใจ
ธัญสิริทัน-ยะ-สิ-หริโชคดีและเป็นมิ่งขวัญ

  เด็กเกิดวันพุธ  

วันเกิดบริวารอายุเดช ศรีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกิณี
วันพุธกลางวันฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤส ษ ศ ห ฬ อ ฮอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญ
วันพุธกลางคืนย ร ล ว ฤส ษ ศ ห ฬ อ ฮอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ชื่อไทย ชื่อเด็กชายหญิง ความหมายดี ๆ
ชื่อไทย ชื่อเด็กชายหญิง ความหมายดี ๆ

ตัวอย่างชื่อไทย ผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางวัน

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
กรวีร์กอ-ระ-วีกล้าหาญในการทำงาน
กีรติกี-ระ-ติผู้มีเกียรติ
ฐากูรถา-กูนที่เคารพ ผู้น่าเลื่อมใส
ณรงค์ฤทธิ์นะ-รง-ริดมีฤทธิ์ในการรบ
ตุลธรตุน-ละ-ทอนทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ทัพพ์ทับทรัพย์สมบัติ
ปกรณ์ปะ-กอนคัมภีร์
ภรัณยูพะ-รัน-ยูผู้ปกป้อง

ตัวอย่างชื่อไทย ผู้หญิงเกิดพุธกลางวัน

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
กมลเนตรกะ-มน-เนดตางามดุจดอกบัว
กานต์ธีรากาน-ที-รานักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
คคนางค์คะ-คะ-นางท้องฟ้า
ฐานิตาถา-นิ-ตาผู้มีฐานะ
ณัฐนรีนัด-นะ-รีหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ธันยพรทัน-ยะ-พอนมีโชคอันประเสริฐ
นารานา-รารัศมีรุ่งเรือง
บัณฑิตาบัน-ดิ-ตาผู้ฉลาด ผู้มีความรู้

ตัวอย่างชื่อไทยผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
กฤตยชญ์กริด-ตะ-ยดนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
โกลัญญาโก-ลัน-ยาสตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
จิรกิตติ์จิ-ระ-กิดมีชื่อเสียงยืนนาน
ชญานนท์ชะ-ยา-นนยินดีในความรู้
วรัชญ์วะ-รัดผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
ศตนันท์สะ-ตะ-นันมีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
ศิรชัชสิ-ระ-ชัดนักรบผู้ยอดเยี่ยม
อติวิชญ์อะ-ติ-วิดนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง

ตัวอย่างชื่อไทยผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
คันธารัตน์คัน-ทา-รัดกลิ่นแก้ว
จารุกัญญ์จา-รุ-กันหญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง
ฉันท์ชนกฉัน-ชะ-นกผู้ให้เกิดความพอใจ
คุณิตาคุ-ณิ-ตาผู้มีคุณงามความดี
จารีรัตน์จา-รี-รัดผู้ประพฤติดี
ชลิตาชะ-ลิ-ตาผู้รุ่งเรืองแล้ว

  เด็กเกิดวันพฤหัสบดี  

วันเกิดบริวารอายุเดช ศรีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกิณี
วันพฤหัสบดีบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤส ษ ศ ห ฬ อ ฮอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ น
ชื่อไทยเด็กหญิง เสริมดวง ความหมายอ่อนหวาน
ชื่อไทยเด็กหญิง เสริมดวง ความหมายอ่อนหวาน

ตัวอย่างชื่อไทยผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
ชฎายุชะ-ดา-ยุลูกแห่งครุฑ
ชยังกูรชะ-ยัง-กูนหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ญาณกรยา-นะ-กอนผู้สร้างความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
ณัฏฐากรนัด-ถา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา
พิรัชย์พิ-รัดชัยชนะของวีรบุรุษ
ภูมิรพีพูม-ระ-พีผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
ชยากรชะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ฐาปกรณ์ถา-ปะ-กอนตำรา

ตัวอย่างชื่อไทยผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
จุฬาลักษณ์จุ-ลา-ลักมีลักษณะเลิศโฉมงาม
ญาณิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้
ฐิรญาถิ-ระ-ยามีความรู้ยั่งยืน
ลักษิกาลัก-สิ-กาสตรีผู้มีบุญวาสนา
สาริศาสา-ริ-สาเจ้าแห่งแก่นสาร
จีรวรรณจี-ระ-วันผู้สวยนาน
ชญาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
อรปรียาออน-ปรี-ยานางผู้เป็นที่รัก

  เด็กที่เกิดวันศุกร์   

วันเกิดบริวารอายุเดช ศรีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกิณี
วันศุกร์ส ษ ศ ห ฬ อ ฮอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤ

ตัวอย่างชื่อไทยผู้ชายเกิดวันศุกร์

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
เขมินท์เข-มินมีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
คณพิชญ์คะ-นะ-พิดรู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ
คณุฒน์คะ-นุดประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
เจตนิพัทธ์เจด-นิ- พัดมีความคิดมั่นคง
ชนกชนม์ชะ-นก-ชนเกิดจากบิดา
ปุณณัตถ์ปุน-นัดผู้สมปรารถนา สมประสงค์
พิชาญเมธพิ-ชาน-เมดผู้ชำนาญและมีปัญญา
สุทมาตม์ว่า สุด-ทะ-มาดข่มใจตนเองได้ดี, ดูแลตนเองได้ดี
กฤตินกริด-ตินผู้คงแก่เรียน
เขมทัตเข-มะ-ทัดผู้ให้ความเกษม
คณินคะ-นินเป็นใหญ่ในคณะ
ณัฐกฤตนัด-ถะ-กริดสร้างให้เป็นนักปราชญ์

ตัวอย่างชื่อไทยผู้หญิงเกิดวันศุกร์

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
กชนิภากด-ชะ-นิ-พาเสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
คุณิตาคุ-นิ-ตาผู้มีคุณงามความดี
จิณณพัตจิน-นะ-พัดผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
ชนัญชิดาชะ-นัน-ชิ-ดาผู้ชนะคนอื่น
นิฏฐานิด-ถาสำเร็จ
เบญญาเบน-ยาฉลาด
มานิดามา-นิ-ดาผู้ที่คนนับถือ
ปณิตาปะ-นิ-ตาได้รับการสรรเสริญ ประณีต
พิจักขณาพิ-จัก-ขะ-นามีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
อติกานต์อะ-ติ-กานเป็นที่รักยิ่ง
อติญาอะ-ติ-ยาพิเศษ
พ่อแม่เลือกชื่อที่ดีที่สุดแก่ลูก ชื่อไทย มงคล
พ่อแม่เลือกชื่อที่ดีที่สุดแก่ลูก ชื่อไทย มงคล

  เด็กที่เกิดวันเสาร์  

วันเกิดบริวารอายุเดช ศรีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกิณี
วันเสาร์ด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤส ษ ศ ห ฬ อ ฮอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ไ ใ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

ตัวอย่างชื่อไทยผู้ชายที่เกิดวันเสาร์

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
กนต์ธรกน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
เขมินทร์เข-มินมีความเกษมอันยิ่งใหญ่
ธนทัตทะ-นะ-ทัดมีทรัพย์
นทีบดีนะ-ที-บอ-ดีเจ้าแห่งแม่น้ำ
ปพนธนัยปะ-พน-ทะ-ไนแต่งความ วิธีประพันธ์
ธนัชทะ-นัดเกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
เมธัสเม-ทัดผู้มีปัญญา นักปราชญ์
วรัชญ์วะ-รัดผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
โยธินโย-ทินผู้ชนะ
ปพนธีร์ปะ-พน-ทีนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
อริญชย์อะ-รินผู้ชนะศัตรู

ตัวอย่างชื่อไทยผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์

ชื่อไทยอ่านว่าความหมาย
เขมินทราเข-มิน-ทรามีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
คะนึงนิตย์ว่า คะ-นึง-นิดคิดทบทวนอยู่ตลอด คิดถึงอยู่ตลอด
ชนัญชิดาชะ-นัน-ธิ-ดาผู้ชนะคนอื่น
ดมิสาดะ-มิ-สาเจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
ภคนางค์พะ-คะ-นางผู้มีร่างกายนำโชค
รมิตาระ-มิ-ตาผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
ภวิกาพะ-วิ-กามีความเจริญ
ชุติภาชุ-ติ-พารัศมีรุ่งโรจน์
ธารินันท์ทา-ริ-นันความสดชื่นรื่นเริง
ลัลน์ลลิตลัน-ละ-ลิดสาวสวย
ข้อมูลอ้างอิงจาก horo.teenee.com/wongnai.com

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

โปรแกรมตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อมงคล ความหมายดี เยอะที่สุด

300+ ชื่อมงคล ผู้หญิง ตามวันเกิดพร้อมความหมายดี ๆ

คิดให้ดีก่อน ตั้งชื่อลูก เมื่อลูกโดนล้อเพราะชื่อฟรุ้งฟริ้ง!!

600 ไอเดีย ตั้งชื่อเล่นลูกสาว ชื่อเล่นผู้หญิง เพราะๆ น่ารักมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up