ตั้งชื่อลูกสาว

ตั้งชื่อลูกสาว ตามวันเกิด ใช้แล้วดี ชีวิตจะมีแต่ความสุข

ตั้งชื่อลูกสาว
ตั้งชื่อลูกสาว

หากคุณพ่อคุณแม่กำลังมองหาไอเดียเพื่อใช้สำหรับ ตั้งชื่อลูกสาว Amarin Baby & Kids ได้รวบรวม ชื่อจริงลูกสาว เป็นมงคล ไพเราะเพราะพริ้ง ความหมายดี เป็นศรีแก่ตัว มาให้ที่นี่แล้ว จะมีชื่อใดบ้างคลิกดูเลย

ไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาว ความหมายดี ใช้แล้วชีวิตจะมีแต่ความสุข

สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่และไปอัลตร้าซาวด์เพศเจ้าตัวน้อยแล้ว รู้ว่าเป็น เด็กหญิง แน่ๆ และยังไม่มีชื่อ หรือกำลังมองหาชื่อดีๆ สำหรับ ตั้งชื่อลูกสาว Amarin Baby & Kids ได้รวบรวม ชื่อจริง ชื่อมงคล ตามวันเกิด โดยเน้นหลักทักษาปกรณ์ คือ ใช้อักษรในวรรค บริวาร , อายุ , เดช , ศรี , มูละ , อุตสาหะ หรือมนตรี และยกเว้นอักษร วรรคกาลกิณี

ทั้งนี้ปัจจุบันจะเลือกใช้อักษรในวรรคใดนำหน้าก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญแก่วรรคเดช วรรคศรี และวรรคมนตรีอยู่ แต่จะมีการใช้วรรคมูละบ้าง

ซึ่งหลักการ ตั้งชื่อลูกสาว มักจะใช้ วรรคศรี หรือวรรคมนตรี นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ (หรือใช้วรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้) เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง และส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ และการ ตั้งชื่อลูกสาว ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมาย คำแปลที่ดีเป็นมงคล ความยาว  2-4 พยางค์ มีตัวอักษร ,สระในวรรค/ทักษาอื่นๆ รวมๆ กันอยู่ในชื่อ

ดังนั้นเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของลูกสาวตัวน้อยที่กำลังจะเกิดมา ตามมาดู รายชื่อสำหรับใช้ ตั้งชื่อลูกสาว โดยเฉพาะกันเลยค่ะ …ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวม รายชื่อ สำหรับใช้ ตั้งชื่อลูกสาว ที่เป็น ชื่อมงคลตามวันเกิด ตั้งแต่ ก-ฮ และมีความหมายที่ทำให้ลูกสาวของคุณเป็นเด็กที่มีแต่ผู้คนรักใคร่ และมีความสุขไปตลอดชีวิต จะมีชื่ออะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

Must read : วิธีทำลูกสาว ไม่ใช่เรื่องยาก ต้องลองสูตรนี้!!!

Must read : เลี้ยงลูกสาว ให้เป็น “เด็กผู้หญิงเก่ง”

ตั้งชื่อลูกสาว
ตั้งชื่อลูกสาว รวมไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด

รวมรายชื่อ สำหรับใช้ ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกสาว สะกด ความหมาย
กัญญ์นันท์ กัน – ยะ – นัน หญิงผู้มีความเพลิดเพลิน
จอมกลม จอม – กะ – มน จอมใจ
ณฐรงค์พร นะ – ถะ – รง – พอน ปราชญ์ผู้มีความรักและสิ่งประเสริฐ
ณัจฉรวรรธ นัด – ฉะ – ระ – วัด รุ่งเรืองดั่งนางฟ้า
ดลธัญพร ดน – ทัน – ยะ – พอน บันดาลให้เกิดโชคและสิ่งที่ดี
นนทพร นน – ทะ – พอน มีความสุขดี
นพนันท์ นบ – พะ – นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
นันท์ภัสสร นัน – พัด – สอน มีความสุขและความรุ่งเรือง
พรนพิน พอน – นะ – พิน ประเสริฐและสดชื่น
พรยมล พอน – ยะ – มน เป็นคู่ที่ประเสริฐ
พรรณนวรต พัน – นะ – วะ – รด ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ
ยศวลัย ยด – สะ – วะ – ไล สีสันแห่งสิ่งใหม่ ๆ
รตบงกช ระ – ตะ – บง – กด ยินดีประดุจดอกบัว
วรัตมนพร วะ – รัด – ตะ – มน – พอน ในที่ประเสริฐและมีความยินดียิ่ง
หรรษภัคสร หัด – สะ – พัก – สอน โชคดีวิเศษและหรรษา
หรรษมน หัด – สะ – มน ใจร่าเริง
อนณรัมย์พร อะ – นะ – รำ – พอน ไม่มีหนึ้มีความรื่นรมย์และมีพรประเสริฐ
นรกมล นอ – ระ – กะ – มน เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น
รมณ ระ – มน ยินดี รื่นเริง ความสุข

รวมรายชื่อ สำหรับใช้ ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกสาว สะกด ความหมาย
เจตน์ธัญอร เจด – ทัน – ยะ – ออน หญิงผู้มีโชคดังตั้งใจ
เจตปรียา เจด – ปรี – ยา เป็นที่รักแห่งใจ
ฉัตรียนัน ฉัด – ตรี – ยะ – นัน มีความสุขเป็นฉัตรอันสูงส่ง
ฉันทนรี ฉัน – ทะ – นะ – รี หญิงผู้มีความพึงพอใจ
ฉันทมัย ฉัน – ทะ – ไม ล้วนแล้วด้วยความยินดีความพอใจ
ฉันทิตา ฉัน – ทิ – ตา เพลิดเพลิน
โชษิตา โช – สิ – ตา ความสุขความบันเทิง
ฐิดายุ ถิ – ดา – ยุ อายุมั่น,อายุยืน
ณัฐธนิสชา นัด – ทะ – นิด – ชา ผู้เกิดมามีทรัพย์ยิ่งและมีความรู้
ดลลชา ดน – ละ – ชา ความวิเศษ,ความสุข
ดุษฎา ดุด – สะ – ดา พอใจ
โตษฎา โต – สะ – ดา พอใจ
ทิพยศิลป์ ทิบ – พะ – ยะ – สิน ศิลปะอันเป็นทิพย์
ทิพารมย์ ทิ – พา – รม รื่นรมย์, ยินดีในสิ่งที่เป็นทิ
ธัญจิรา ทัน – จิ – รา มีสิริมงคลยั่งยืน
ธัญทิพย์ ทัน – ยะ – ทิบ ข้าวทิพย์, มีโชคอย่างวิเศษ
ธัญพิมล ทัน – พิ – มน มีโชคดีและไร้มลทิน
ธัญมน ทัน – ยะ – มน มีจิตใจดียิ่ง
ธัญรดี ทัน – ระ – ดี มีความยินดีในสิริมงคล
ธัญสมร ทัน – สะ – หมอน หญิงสาวผู้โชคดี
ธัญสินี ทัน – สิ – นี หญิงสาวผู้โชคดี
ธัญสุดา ทัน – สุ – ดา ลูกสาวผู้โชคดี
ธันยพร ทัน – ยะ – พอน มีโชคอันประเสริฐ
ธันยา ทัน – ยา มีบุญ, มีโชค
นนทรมย์ นน – ทะ – รม มีความเพลิดเพลินดี
นพรดา นบ – ระ – ดา ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ
นันทญา นัน – ทะ – ยา รู้สิ่งที่น่ายินดี
นันท์นพิน นัน – ทะ – พิน มีความยินดีใหม่เสมอ
นันท์นภัส นัน – นะ – พัด มีความสุขดุจสวรรค์
นันท์ภาวิมล นัน – พา – วิ – มน ยินดีเจริญอย่างไร้มลทิน
นันท์มนัส นัน – มะ – นัด มีใจด้วยความเพลิดเพลิน
นันทิตา นัน – ทิ – ตา เพลิดเพลิน, มีความสุข
นันทินี นัน – ทิ – นี ผู้มีความบันเทิง
นันทิพร นัน – ทิ – พอน มีความสุขอันประเสริฐ
นัยนันท์ ไน – ยะ – นัน ยินดีที่จะแนะนำ
นาถรดา นาด – ระ – ดา ยินดีในที่พึ่งพิง
นิชฎา นิด – ชะ – ดา หมดความยุ่งยาก
นิตยนันท์ นิด – ตะ – ยะ – นัน สุขตลอด
นิตย์รดี นิด – ระ – ดี ยินดีเสมอ,ฉลาด
นิราภร นิ – รา – พอน ปราศจากเมฆหมอก, ฟ้าแจ่ม
นิศมา นิด – สะ – มา สงบสุข
นิสสรณ์ นิด – สอน การสลัดตนออกจากความทุกข์
บุตรปรีย์ บุด – ตระ – ปรี ที่รักของลูก
ปโมทินี ปะ – โมด – ทิ – นี ที่ให้ความยินดี
ปรีณา ปรี – นา น่าพอใจ,น่ายินดี
ปรีดิ์ชญาณ์ภา ปรี – ชะ – ยา – พา ยินดีในความรู้และความเจริญ
ปันปรีดา ปัน – ปรี – ดา แบ่งปันความยินดี
ปานชีวีนันท์ ปาน – ชี – วี – นัน ดั่งดวงใจและความสุข
ปิณิดา ปิ – นิ – ดา ทำให้พอใจ, เป็นที่รักที่พอใจ
ปิ่นมนัส ปิ่น – มะ – นัด จอมใจ, ยอดดวงใจ
ปิยธิดา ปิ – ยะ – ทิ – ดา ลูกสาวผู้น่ารัก
ปิยนันท์ ปิ – ยะ – นัน ยินดีในสิ่งที่เป็นที่รัก
ปิยนุช ปิ – ยะ – นุด น้องผู้เป็นที่รัก
ปิยมน ปิ – ยะ – มน เป็นที่รักแห่งใจ, มีใจเป็นที่รัก
ปิยรมย์ ปิ – ยะ – รม เป็นที่รักที่รื่นรมย์
ปิย์วรา ปิ – วะ – รา เป็นที่รักที่ประเสริฐ
ปิยวลี ปิ – ยะ – วะ – ลี ถ้อยคำอันน่ารัก
ปิยาพัชร ปิ – ยา – พัด เป็นที่รักดังเพชร
ปิยาพัชร ปิ – ยา – พัด เป็นที่รักดังเพชร
ปิยามน ปิ – ยา – มน เป็นที่รักแห่งใจ
ปิยาอร ปิ – ยา – ออน หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
เปรมา เปร – มา รัก ชื่อพระอาทิตย์
ไปรยา ไปร – ยา ผู้เป็นที่รัก
พนัสรมย์ พะ – นัด – สะ – รม ยินดีในความงาม น่ารัก
พนิตฎา พะ – นิด – ตะ – ดา ผู้เป็นที่รัก
พนิตพร พะ – นิด – พอน เป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและประเสริฐ
พฤธา พรึด – ทา ยินดี
พัดสลา พัด – สะ – ลา รักและเมตตา
พัทธ์ปิยะนภ พัด – ปิ – ยะ – นบ เป็นที่รักและผูกพันกับท้องฟ้า
พัทธมน พัด – ทะ – มน ผูกพันใจ
พัทธาสา พัด – ทา – สา มีความหวัง
พันธิตรา พัน – ทิด – ตรา ความรัก
พินทุสร พิน – ทุ – สอน ผู้มีเสียงไพเราะ
พินันทา พิ – นัน – ทา ร่าเริง ยินดี
เพ็ญรดี เพ็น – ระ – ดี เปี่ยมด้วยความรักยินดี
ภัณฑิรา พัน – ทิ – รา มีลาภ, มีความสุข
ภัทรศยา พัด – ทะ – สะ – ยา อยู่อย่างมีความสุข, อยู่อย่างผาสุก
ภัทรศัย พัด – ทระ – สัย อยู่อย่างมีความสุข
ภัทริน พัด – ทะ – ริน ที่มีสิริมงคล โชคดีมีความสุข
ภันทิลา พัน – ทิ – ลา มีลาภ, มีความสุข
ภาวสุทธิ์ พา – วะ – สุด ความผ่องแผ้วของหัวใจ
มณีษิดา มะ – นี – สิ – ดา เป็นที่รัก, สมอารมณ์ปราถนา
มทินา มะ – ทิ – นา ทำให้ดีใจ, น่ารัก
มธุมดี มะ – ทุม – มะ – ดี หวานชื่น
มธุรส มะ – ทุ – รด หวาน, เป็นที่ชอบใจ
มธุรา มะ – ทุ – รา มีรสหวาน, น่ารัก, มีเสน่ห์
มนปรีดิ์ มน – นะ – ปรี มีใจยินดี
มนปรีย์ มน – นะ – ปรี มีใจรัก
มนรดา มน – ระ – ดา มีใจยินดี
มนัสนันท์ มะ – นัด – สะ – นัน มีใจสุขสำราญ
มนัสนิธา มะ – นัด – นิ – ทา ประทับใจ
มริษฎดา มะ – ริด – ตะ – ดา หวานชื่น
มัทนา มัด – ทะ – นา ความรัก
มัทยา มัด – ทะ – ยา น่ารัก น่ายินดี
มัทวัน มัด – ทะ – วัน ความเบิกบาน
มันทพร มัน – ทะ – พอน มีพรคือความรัก
มันทุรา มัน – ทุ – รา เบิกบาน, ยินดี
มาธวรรย์ มาด – ทะ – วัน เมตตากรุณาและอ่อนหวาน
มุนินทร์ มุ – นิน จอมนักปราชญ์
รดานันท์ ระ – ดา – นัน ยินดีมีความสุข
รดี ระ – ดี ความน่ายินดี
รติมา ระ – ติ – มา มีความรัก, มีความสุข
รติรมย์ ระ – ติ – รม รื่นรมย์, ยินดี
รติรส ระ – ติ – รด รสแห่งความยินดี, รสรัก
รมย์ชลี รม – ชะ – ลี มีความรุ่งเรืองอย่างหน้ารื่นรมย์
รมย์นลิน รม – นะ – ลิน น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว
รมัณยา ระ – มัน – ยา น่ารื่นรมย์ยิ่ง
รวินันท์ ระ – วิ – นัน เป็นที่ยินดีดุจดั่งพระอาทิตย์
รวินันท์ ระ – วิ – นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
รัญชนา รัน – ชะ – นา น่ายินดี, น่ารัก
รัญชิดา รัน – ชิ – ดา น่ายินดี, ผู้มีเสน่ห์, น่ารัก
รินรดา ริน – ระ – ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
รินรดี ริน – ระ – ดี มีความเพลิดเพลินยินดี
รุจิดา รุ – จิ – ดา ความพอใจ, ความรุ่งโรจน์
รุจิรดา รุ – จิ – ระ – ดา ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง
ฤทัยปรียา รึ – ไท – ปรี – ยา เป็นที่รักปานดวงใจ
วรารมย์ วะ – รา – รม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
วิศัลยา วิ – สัน – ยา ไม่มีความทุกข์โศก
ศมินี สะ – มิ – นี สงบ
สุรดา สุ – ระ – ดา ผู้ยินดียิ่ง
สุริษฎา สุ – ริด – สะ – ดา เป็นที่รักของเทวดา
สุรีย์นัน สุ – รี – นัน ยินดียิ่งดั่งพระอาทิตย์
โสรภิน โส – ระ – พิน กลิ่นหอม
หรรษณา หัด – สะ – นา ทำให้เกิดความยินดี
หฤทยา หะ – ริด – ทะ – ยา อันน่ารัก
อนาวรณ์ อะ – นา – วอน ไม่มีอะไรกีดกั้น
อภิปรียา อะ – พิ – ปรี – ยา น่ารักอย่างยิ่ง
อรนิช ออ – ระ – นิด เป็นตัวเองได้เร็วเสมอ
อวิรดา อะ – วิ – ระ – ดา ยินดีไม่สิ้นสุด,นิรันดร
นัทธมน นัด – ทะ – มน มีใจผูกพัน
นันทนัช นัน – ทะ – นัด เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง
นันท์ลินี นัน – ลิ – นี หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
นันทัชพร นัน – ทัด – ชะ – พอน คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
นันทิชา นัน – ทิ – ชา เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิมา นัน – ทิ – มา ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข
นิรชา นิ – ระ – ชา ปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง
ปราณปรียา ปราน – ปรี – ยา รักดังลมปราณ รักดังชีวิต
ปริยฉัตร ปริ – ยะ – ฉัด ฉัตรเป็นที่รัก
ปัญจพาณ์ ปัน – จะ – พา กามเทพ เจ้าแห่งความรัก
ปานชีวา ปาน – ชี – วา รักปานชีวิต
ปิยมาณ ปิ – ยะ – มาน เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต
ปีติชา ปี – ติ – ชา ก่อให้เกิดปีติ
ปีย์วรา ปี – วะ – รา เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
ปุณณารมย์ ปุน – นา – รม เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
ปุณณาสา ปุน – นา – สา สมหมาย สมหวัง
เปรมยุตา เปรม – ยุ – ตา ผู้ประกอบด้วยความรัก
พัทรศยา พัด – ทระ – สะ – ยา อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ
พันธิตร พัน – ทิด ความรัก
พิชชาภา พิด – ชา – พา มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
ภวรัญชน์ พะ – วะ – รัน ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก
ภัณฑิลา พัน – ทิ – ลา มีลาภ มีความสุข
ภิรมณ พิ – ระ – มน ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง
มทนาลัย มะ – ทะ – นา – ไล บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว
มนนัทธ์ มน – นัด ผูกพันใจ เกลียวใจ
มนปริยา มะ – นะ – ปริ – ยา เป็นที่รักแห่งใจ
มนสิชา มน – สิ – ชา เกิดในใจ ความรัก
มนัสสม มะ – นัด – สม เสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ
มโนชา มะ – โน – ชา โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
มโนรม มะ – โน – รม เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ
รดา ระ – ดา ผู้ยินดีแล้ว
รมณ ระ – มน ยินดี รื่นเริง ความสุข
รมตี รม – มะ – ตี กามเทพ
รมย์ธีรา รม – ที – รา นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
รมย์รุจี รม – รุ – จี งามน่าพึงพอใจ
รมัย ระ – มัย มีเสน่ห์ น่ายินดี
รมิดา ระ – มิ – ดา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รมิตา ระ – มิ – ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รินรตี ริน – ระ – ตี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
รุจนา รุ – จะ – นา น่ารักน่าชอบใจ
วิรัญชนา วิ – รัน – ชะ – นา เป็นที่ยินดียิ่ง, เป็นที่ชอบใจ
วิศัลย์ศยา วิ – สัน – สะ – ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก
วีรปริยา วี – ระ – ปริ – ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
ศตนันท์ สะ – ตะ – นัน มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
ศตพร สะ – ตะ – พอน มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
สุรดี สุ – ระ – ดี ความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง
สุรตา สุ – ระ – ตา ผู้ยินดีอย่างยิ่ง
สุรมณ สุ – ระ -มน ยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง
อศัลยา อะ – สัน – ละ – ยา ไม่มีทุกข์โศก

 

คลิกดู “ชื่อลูกสาว เกิดวันพุธ ความหมายดี ใช้แล้วชีวิตจะมีแต่ความสุข” หน้า 2

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อลูกสาว ชื่อจริงลูกสาว ชื่อลูกสาวมงคล
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up