ชื่อมงคล ผู้หญิง

300+ ชื่อมงคล ผู้หญิง ตามวันเกิดพร้อมความหมายดี ๆ

event
ชื่อมงคล ผู้หญิง
ชื่อมงคล ผู้หญิง

แม่ท้องที่กำลังมองหา ชื่อมงคล ผู้หญิง ให้ลูกสาวที่กำลังจะเกิดมาเร็ว ๆ นี้ ทีมแม่ ABK ขอเสนอชื่อเพราะ ๆ เหมาะสำหรับลูกสาว พร้อมความหมายดี ๆ มาให้ได้เลือกกันแบบจุก ๆ

300+ ชื่อมงคล ผู้หญิง ตามวันเกิดพร้อมความหมายดี ๆ

ตามคำโบราณที่ว่า “ชื่อดีเป็นศรีแก่ตัว” แม่ ๆ ทุกคนคงจะเคยได้ยินคำคำนี้กันมาก่อนใช่ไหมล่ะคะ และการเชื่อคำโบราณนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร เพราะเชื่อว่าแม่ทุกคนก็อยากจะตั้งชื่อดี ๆ ให้กับลูกของตนอยู่แล้ว ศาสตร์การตั้งชื่อมงคลนั้นมีมานานแล้ว การใช้ชื่อที่ดีก็เหมือนการที่เราได้รับสิ่งที่เป็นมงคลติดตัวไปตลอดชีวิต โดยนำเอาพลังของดวงดาวที่ดีมาใช้ในการตั้งชื่อ ก็จะช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคล ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ ดังนั้นคงจะเป็นการดีกว่า หากนำความเชื่อเรื่องการใช้ ชื่อมงคล มาใช้ปูทางและเตรียมการไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตกันตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตค่ะ โดยหลักในการตั้งชื่อนั้น มีหลายหลักสำคัญ ๆ ด้วยกัน ในบทความนี้ จะขอใช้หลักในการตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับวันเกิดของผู้เกิด ดังนี้

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันอาทิตย์

ชื่อคำอ่านคำแปล
อัยยรัตน์อัย-ยะ-รัดผู้เป็นดวงแก้วอันยิ่งใหญ่
ภัคพักผู้เจริญ
กฤชกุลชากริด-กุน-ชาผู้เกิดมาในสกุลที่หลักแหลม
นภชานบ-พะ-ชาผู้เกิดจากฟากฟ้า
อารียาพัชญ์อา-รี-ยา-พัดผู้อยู่ในกรอบที่มีความเอื้อเฟื้อ
กัณฑ์พัณณีกัน-พัน-นีผู้อธิบายได้เป็นวรรคเป็นตอน
กันต์พัณณีกัน-พัน-นีผู้อธิบายอันเป็นที่รัก
ปัณณ์ชนุตม์ปัน-ชะ-นุดผู้สูงสุดที่มีความรู้เต็มเปี่ยม
ธนัชญกรทะ-นัด-ยะ-กอนผู้สร้างทรัพย์, ผู้กำเนิดทรัพย์
กรพิชญากอน-พิด-ชะ-ยาผู้สร้างความรู้,ผู้เป็นนักปราชญ์
ไรวินทร์รัย-วินผู้ร่ำรวยเงินทอง
อัณณ์นิพิทอัน-นิ-พิดผู้รู้แจ้งด้านตัวหนังสือ
กัณญกันผู้รู้ด้วยหู
กชญาณากด-ชะ-ยา-นาผู้รู้ดังดอกบัว
กฤชชุดากริด-ชุ-ดาผู้รุ่งเรืองและเฉียบแหลม
เบญญภาเบ็น-ยะ-พาผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา
กฤชาญาณกริด-ชา-ยานผู้รอบรู้ด้วยความเฉียบแหลม
กนกรตากะ-หนก-ระ-ตาผู้ยินดีในทองคำ
พิชญนันท์พิด-ชะ-ยะ-นันผู้ยินดีในความรอบรู้
จินตภักตร์จิน-ตะ-พักผู้มีใบหน้าในจินตนาการณ์
กมลพัชรพรกะ-มน-พัด-ชะ-ระ-พอนผู้มีใจประเสริฐดังเพชร
ธันว์วดีทัน-วะ-ดีผู้มีโชค
กัญจน์ชุตากัน-จะ-ชุ-ตาผู้มีแสงสว่างดุจทอง
กชภกรกด-พะ-กอนผู้มีแสงรัศมีแห่งดอกบัว
กมลนันทวรรณกะ-มน-นัน-ทะ-วันผู้มีเชื้อสายที่น่ายินดีด้วยหัวใจ,ผู้มีใจยินดีในเชื้อสาย
ชญาวัลย์ชะ-ยา-วันผู้มีเชื้อสายจากผู้มีความรู้
ธัญกมลทัน-กะ-มนผู้มีหัวใจแห่งโชค
กมลจันทร์กะ-มน-จันผู้มีหัวใจงามดุจพระจันทร์
กณิกณิชภากะ-นิก-นิด-ชะ-พาผู้มีรัศมีแห่งความบริสุทธิ์อันละเอียดอ่อน
อรปภาอะ-หรบ-พาผู้มีรัศมีนางงาม
ปภากรปะ-พา-กอนผู้มีรัศมีการสร้าง
กมลพรรณ์กะ-มน-พันผู้มีผิวสวยดังดอกบัว
นิพพิชฌน์นิ-พะ-พิดผู้มีปัญญาเข้าใจทะลุปรุโปร่ง, ตรัสรู้
อัณณปิยภาอัน-นะ-ปิ-ยะ-พาผู้มีประกายความรักดังห้วงน้ำ
กชภภรกด-พะ-พอนผู้มีดอกบัวเป็นรัศมีค้ำจุน
ฤทียรัตน์รึ-ที-ยะ-รัดผู้มีจิตใจดี
พิมพ์กนกพิม-กะ-หนกผู้มีคุณค่าอันเป็นแบบอย่าง
ชวัลพัชรชะ-วัน-พัด-ชะ-ระผู้มีคุณค่าที่ทอแสงประกาย, เพชรที่ทอประกายแสง
พัชรินทร์พัด-ชะ-รินผู้มีความแข็งแกร่ง
ธัญพัฒน์ทัน-พัดผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลอุดมโชค
มันธนันท์มัน-ทะ-นันผู้มีความสุขในทรัพย์
นัยรัตน์นัย-ยะ-รัดผู้มีความสำคัญกับดวงแก้ว
กัญจน์ธนัญญากัน-จะ-ทะ-นัน-ยาผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์และทองคำ
วรัชญ์กริณญ์วะ-รัด-กะ-รินผู้มีความรู้เรื่องช้างที่รู้สิ่งประเสริฐ
กรันฑณัฏฐากะ-รัน-ทะ-นัด-ถาผู้มีความรู้ที่พึงกระทำ
นันท์ชญาน์นัน-ชะ-ยาผู้มีความรู้ที่น่ายินดี
อินทุชญาอิน-ทุด-ชะ-ยาผู้มีความรู้งามดังดวงจันทร์
ปิ่นปินันท์ปิ่น-ปิ-นันผู้มีความรื่นเริงในปิ่น
นันธนันท์นัน-ทะ-นันผู้มีความรื่นเริงในทรัพย์
ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันจันทร์

ชื่อคำอ่านคำแปล
ธัณณ์ชนกศ์ทัน-ชะ-นกให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
พชรมนพะ-ชะ-ระ-มนใจเพชร
พัชมนพัด-ชะ-มนใจที่ถูกทิ้ง ใจที่มีโทษ
จรัสฐนันท์จะ-หรัด-ถะ-นันแสงแห่งความรุ่งเรืองอันน่ายินดี
กัญญ์ภัฏฐ์กัน-ยะ-พัดแปดรัศมีของหญิงสาว ,แสงสว่างทั้งแปดของหญิงสาว
รตนพรระ-ตะ-นะ-พอนแก้วแสนประเสริฐ
นลรัตน์นน-รัดแก้วที่เปล่งแสง
พัชชลัยย์พัด-ชะ-ลัยเพชรใหญ่ในผืนน้ำ
วนัสวรรณวะ-นัด-สะ-วันเชื้อสายแห่งป่า
พรรธน์ธนัญพัด-ทะ-นันเจริญก้าวหน้าและมีทรัพย์
นวลพรรธน์นวน-พันเจริญก้าวหน้าและนุ่มนวล
ภรณ์ธมณพรรณพอน-ทะ-มน-พันเครื่องประดับของผู้ที่มีผิวพรรณสวยงาม
ภวมัยพะ-วะ-มัยเกิดแต่พระศิวะ
กรัสลันช์กะ-หรัด-ลันเกิดที่ดักปลาไหลของม้าที่เป็นผู้ทำ
ปัณณรัตน์ปัน-นะ-รัดหนังสือที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
กัญญ์ณรัณกัน-นะ-รันหญิงสาวผู้เด่นดังทางความรู้ของตน
กัลยวัญญ์กัน-ยะ-วันหญิงสาวผู้รู้แจ้ง
กัญญวรัชญ์กัน-ยะ-วะ-รัดหญิงสาวผู้รู้สิ่งประเสริฐ
กันย์ชนัญกัน-ชะ-นันหญิงสาวผู้รู้จักคน
กันยพัชรกัน-ยะ-พัดหญิงสาวผู้มีคุณค่า
กัญญ์ลภัสสรกัน-ละ-พัด-สอนหญิงสาวดีงามและมีความรุ่งเรืองยิ่ง
กัญญรัศม์กัน-ยะ-รัดหญิงผู้มีรัศมี , ผู้มีรัศมีความงาม
นงกนกนง-กะ-หนกหญิงผู้มีทองคำ
กัลย์ฐนกัน-ทะ-นะหญิงผู้มีความงามรองรับ
กัญญ์ณภัฎฐ์กัน-นะ-พัดหญิงที่เป็นทหาร หญิงผู้เลี้ยงดู
กัลยพรมกัน-ยะ-พมหญิงที่มีแต่ความสุข
กัลยพรหมกัน-ยะ-พมหญิงที่ประเสริฐ
กัญญ์กรณัฏฐ์กัน-กอ-ระ-นัดสาวน้อยผู้มีแสงแห่งนักปราชญ์
กงศรกง-สอนสตรีผู้มีศร
นรัฐภรณ์นะ-รัด-พอนสตรีผู้มีความมั่นคงเป็นเครื่องค้ำจุน, สตรีผู้ให้การค้ำจุนแห่งรัฐ
รัตนลักษณ์รัด-ตะ-นะ-ลักลักษณะที่มีค่ายิ่ง
จันทลักษณ์จัน-ทะ-ลักลักษณะของแสงจันทร์
พรหมภัสสร์พรม-พัดรุ่งเรืองและประเสริฐสูงส่ง
รภัทรระ-พัดรุ่งเรืองดีงาม
กัญญ์ณรัศม์กัน-นะ-รัดรัศมีแห่งสาวน้อย
มัณฑวรรณมัน-ทะ-วันมีผิวที่มันแวววาว
วรัตม์ฐนันวะ-รัด-ถะ-นันมีฐานะมั่นคงประเสริฐยิ่ง
พัชรนันท์พัด-ชะ-ระ-นันมีความยินดีดุจเพชร
มนต์หทัยมน-หะ-ทัยมนตร์จากหัวใจ
กชฐนภรณ์กด-ชะ-ทะ-นะ-พอนพรอันมั่นคงและบริสุทธิ์
ณัทธมนต์นัด-ทะ-มนผู้ไร้มลทินที่ให้ความรู้
พลัชธมนต์พะ-ลัด-ทะ-มนผู้ไร้มลทินด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์
กัลยนนต์กัน-ยะ-นนผู้ไม่สิ้นสุดในความเป็นหญิงงาม
รรรรรรระ-รัน-รอนผู้เป็นที่รักของคนทั้ง 6
ธนัตถ์ศรณ์ทะ-นัด-สอนผู้เป็นที่พึ่งที่มีความมั่งคั่ง
รัฐสรณ์รัด-ทะ-สอนผู้เป็นที่พึ่งของประเทศ

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันอังคาร

ชื่อคำอ่านคำแปล
นันธิญาน์นัน-ทิ-ยาผู้มีความผาสุขด้วยภูมิความรู้
ปฐมรัตน์ปะ-ถม-รัดผู้มีความประเสริฐเป็นที่หนึ่ง
สุจรรย์จิราสุ-จัน-จิ-ราผู้มีความประพฤติดีมานาน
อนันตาอะ-นัน-ตาผู้มากล้น
ณัฐนิยานัด-ถะ-นิ-ยาผู้พึ่งตนดุจนักปราชญ์
นิตดานิ-ตะ-ดาผู้ฝึกมาดีมากแล้ว
นัทธ์วนัญนัด-วะ-นันผู้ผูกพันด้วยความรู้แห่งป่า
พัทธ์จินตนีพัด-จิน-ตะ-นีผู้ผูกพันความคิด
ศศิรินทร์สะ-สิ-รินผู้ประเสริฐในยามกลางคืน
วารินทร์ธรวา-ริน-ทอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในสายน้ำ
ปภาภัสสร์ปะ-พา-พัดผู้ประเสริฐและรุ่งเรือง
พิมพ์วรัตม์พิม-วะ-รัดผู้ประเสริฐสุดที่เป็นแบบอย่าง
รมณภัทรรม-นะ-พัดผู้ประเสริฐด้วยความสุข
รจนีย์นาฏรด-จะ-นี-นาดผู้ประพันธ์นางในละคร
พรรณ์จารีย์พัน-จา-รีผู้ประพฤติดีและงดงาม
พรรตนพัน-ตนผู้ประดุจดวงแก้วอันประเสริฐ
ณัฏฐภรณ์นัด-ถะ-พอนผู้ประดับความรอบรู้
จันทร์ณิชาจัน-นิ-ชาผู้บริสุทธิ์ที่เป็นยอด
พิมพ์พนิตพิม-พะ-นิดผู้น่ารักเป็นแบบอย่าง
ไอศ์สุนันท์ไอ-สุ-นันผู้น่ารักอันยิ่งใหญ่
เมวรินทร์เม-วะ-รินผู้นำที่ยิ่งใหญ่ระดับสูงสุด
ปริตาปะ-ริ-ตาผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง ปกป้องรักษา
ชลญดาชน-ยะ-ดาผู้ที่เป็นนักปราชญ์
อาทิติญาอา-ทิ-ติ-ยาผู้ที่เกิดมาสูงส่งดั่งพระอาทิตย์
ปาณิดาปา-นิ-ดาผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
ณธษานะ-ทะ-ษาผู้ทรงไว้ซึ่งความมั่นคงและดีงาม
ธนัทธรณ์ทะ-นัด-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งการให้ทรัพย์
พิชดารัตน์พิด-ชะ-ดา-รัดผู้ทรงภูมิความรู้อันประเสริฐ
ประวีร์วัณณ์ประ-วี-วันผู้กล้าหาญในวงศ์ตระกูล
วีรินทร์ทิราวี-ริน-ทิ-ราผู้กล้าหาญที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองงดงาม
ธิมาทิ-มาปัญญา
ชนัตชญาน์นันท์ชะ-นัด-ชะ-ยา-นันประชาชนผู้ยินดีในความรู้
พัชรสินีพัด-ชะ-ระ-สิ-นีนางแก้ว, นางงามดั่งเพชร
พิสุทธิณีพิ-สุด-ทิ-นีนางผู้หมดจด
มณตามน-ตานางงามผู้น่ามอง
ณัฐชานันท์นัด-ถะ-ชา-นันนักปราชญ์ผู้เกิดมาเพื่อความยินดี
ธนันณัฏฐ์ทะ-นัน-นัดนักปราชญ์ผู้ร่ำรวยทรัพย์
ณัฐจิมนต์นัด-ถะ-จิ-มนนักปราชญ์ผู้รู้เรื่องเวทมนตร์
ณฐรัชนะ-ถะ-รัดนักปราชญ์ผู้มีสมบัติ
ณัฐณิญญานัด-ถะ-นิ-ยะ-ยานักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฎฐ์วรันธรนัด-วะ-รัน-ทอนนักปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
หทัยรัตณัฏฐ์หะ-ทัย-รัด-ตะ-นัดนักปราชญ์ที่มีความสุข
ณัฎฐ์ฎาพรนัด-ดา-พอนนักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ
ธีรรัตน์ที-ระ-รัดดวงแก้วแห่งนักปราชญ์
พิมพ์นลินพิม-นะ-ลินงามดุจบัวที่เป็นแบบอย่าง
มนต์จันทร์มน-จันงามดังจันทร์ที่น่าหลงใหล, หลงใหลความงามของดวงจันทร์
ณัฏฐ์พัณณีนัด-พัน-นีคำอธิบายของนักปราชญ์, คำพรรณาของนักปราชญ์
ณัฏฐพิชานัด-ถะ-พิ-ชาความรู้ของนักปราชญ์
มนสิชามน-สิ-ชาความรัก,ผู้เกิดความดีในหัวใจ
ฐิรญาดาถิ-ระ-ยา-ดาการดำรงอยู่ของปราชญ์
ตั้งชื่อลูกผู้หญิง
ตั้งชื่อลูกผู้หญิง

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันพุธ

ชื่อคำอ่านคำแปล
ฤทียรัตน์รึ-ที-ยะ-รัดผู้มีจิตใจดี
พิมพ์กนกพิม-กะ-หนกผู้มีคุณค่าอันเป็นแบบอย่าง
สกุลรัตน์สะ-กุน-รัดผู้มีคุณค่าของเชื้อสาย
มันธนันท์มัน-ทะ-นันผู้มีความสุขในทรัพย์
ศุขฤทัยสุก-รึ-ทัยผู้มีความสุขใจ
ภัสรนันทน์พัด-สะ-ระ-นันผู้มีความสุขและความผ่องใส
ศกุนต์นันท์สะ-กุน-นันผู้มีความสุขดังนก
นัยรัตน์นัย-ยะ-รัดผู้มีความสำคัญกับดวงแก้ว
กรันฑณัฏฐากะ-รัน-ทะ-นัด-ถาผู้มีความรู้ที่พึงกระทำ
พรหมภัสสรพรม-พัด-สอนผู้มีความรุ่งเรืองบริสุทธิ์ยิ่ง
ปิ่นปินันท์ปิ่น-ปิ-นันผู้มีความรื่นเริงในปิ่น
นันธนันท์นัน-ทะ-นันผู้มีความรื่นเริงในทรัพย์
ดาวรดาดาว-ระ-ดาผู้มีความยินดีในดวงดาว
กันตยนันท์กัน-ตะ-ยะ-นันผู้มีความยินดีและเป็นสุข
ปฐมรัตน์ปะ-ถม-รัดผู้มีความประเสริฐเป็นที่หนึ่ง
กฤตษมากริด-สะ-มาผู้มีการกระทำที่อ่อนน้อม
วิกาดาวิ-กา-ดาผู้มากับดวงดาว
อนันตาอะ-นัน-ตาผู้มากล้น
ณัฐนิยานัด-ถะ-นิ-ยาผู้พึ่งตนดุจนักปราชญ์
กษมดรัณกะ-สะ-มะ-ดะ-รันผู้พาข้ามผ่านพ้นที่มีความอดทน
นิตดานิ-ตะ-ดาผู้ฝึกมาดีมากแล้ว
ศศิรินทร์สะ-สิ-รินผู้ประเสริฐในยามกลางคืน
วารินทร์ธรวา-ริน-ทอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในสายน้ำ
ปภาภัสสร์ปะ-พา-พัดผู้ประเสริฐและรุ่งเรือง
พิมพ์วรัตม์พิม-วะ-รัดผู้ประเสริฐสุดที่เป็นแบบอย่าง
อัครภาพรหมอัก-คะ-ระ-พา-พรมผู้ประเสริฐที่มีรัศมีเรืองรองเป็นเลิศ
รมณภัทรรม-นะ-พัดผู้ประเสริฐด้วยความสุข
กัลป์อิษฏาภรณ์กัน-อิด-สะ-ตา-พอนผู้ประดับด้วยความน่ารักชั่วอายุโลกประลัย
ณัฏฐภรณ์นัด-ถะ-พอนผู้ประดับความรอบรู้
กัลย์ฐปภัสกัน-ทะ-ปะ-พัดผู้บริสุทธิ์อันมั่นคงดุจหญิงงาม
กฤติฎากริด-ติ-ดาผู้น่ารักในการกระทำ
พิมพ์พนิตพิม-พะ-นิดผู้น่ารักเป็นแบบอย่าง
ไอศ์สุนันท์ไอ-สุ-นันผู้น่ารักอันยิ่งใหญ่
ปริตาปะ-ริ-ตาผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง ปกป้องรักษา
ปาณิดาปา-นิ-ดาผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
กฤษณ์มนต์ธรกริด-สะ-มน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งมนต์แห่งพระกฤษณะ
ณธษานะ-ทะ-ษาผู้ทรงไว้ซึ่งความมั่นคงและดีงาม
ธนัทธรณ์ทะ-นัด-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งการให้ทรัพย์
กมลฑัยห์กะ-มน-ทัยผู้ชอบทำความดีจากใจ ,ผู้เผามความชั่วในใจ
กฤษฎิ์ณิฏฐกริด-สะ-นิดผู้คงแก่เรียนอันเป็นที่น่าปรารถนา
กฤษณ์ธมนต์กริด-สะ-ทะ-มนผู้กำจัดมลทินด้วยสีดำ
ประวีร์วัณณ์ประ-วี-วันผู้กล้าหาญในวงศ์ตระกูล
วีรินทร์ทิราวี-ริน-ทิ-ราผู้กล้าหาญที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองงดงาม

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อคำอ่านคำแปล
พรประภัสสรพอน-ประ-พัด-สอนแสงแพรวพราวของคำอวยพร
ปภาภรปะ-พา-พอนแสงสว่างแห่งเครื่องประดับ
ณัฏฐ์ชญาภานัด-ชะ-ยา-พาแสงสว่างแห่งปัญญาของนักปราชญ์
บัวภาบัว-พาแสงสว่างของดอกบัว
อำภาอัม-พาแสงสว่าง, รุ่งเรือง, ผ่องใส
พัชรชารัฎฐิ์พัด-ชะ-ระ-ชา-รัดแผ่นดินที่มีค่าดังเพชร
กัญญ์ภัฏฐ์กัน-ยะ-พัดแปดรัศมีของหญิงสาว ,แสงสว่างทั้งแปดของหญิงสาว
อุลาอุ-ลาแกะ
เพราพิลาสเพรา-พิ-ลาดเยื้องกรายน่ามอง
พัชชลัยย์พัด-ชะ-ลัยเพชรใหญ่ในผืนน้ำ
ศศิพัชร์สะ-สิ-พัดเพชรพระจันทร์, ผู้มีคุณค่าและงดงาม
พัชร์อัมพรพัด-อัม-พอนเพชรบนท้องฟ้า
สุรัญญ์ฑาห์สุ-รัน-ทาเทวดาผู้รู้จักการทำความดี
กุมารีกุ-มา-รีเด็กหญิง
อิศราภรณ์อิ-สะ-รา-พอนเครื่องประดับแห่งความยิ่งใหญ่
อิสรียาภรณ์อิ-สะ-รี-ยา-พอนเครื่องประดับที่แสดงถึงความเป็นใหญ่
ณัฏฐิยาภรณ์นัด-ถิ-ยา-พอนเครื่องประดับของนักปราชญ์
อลิชาอะ-ลิ-ชาเกิดจากผึ้ง, เกิดเป็นผึ้ง
วศิภาวะ-สิ-พาอำนาจแห่งแสงสว่าง
กัณสิกากัน-สิ-กาหูของผู้หญิง
กรรณกันหู, ย หรือ ยา
รัศยารัด-สะ-ยาหนุ่มสาว
อัจฉรียาอัด-ฉะ-รี-ยาหญิงอันมีความเลิศล้ำเหนือผู้อื่น
กัลยวัญญ์กัน-ยะ-วันหญิงสาวผู้รู้แจ้ง
กัญญวรัชญ์กัน-ยะ-วะ-รัดหญิงสาวผู้รู้สิ่งประเสริฐ
กัญญ์ณิสร์กัน-ยะ-นิดหญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านความรู้
อัญญยุพาอัน-ยะ-ยุ-พาหญิงสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
กัญญ์วราฑ์กัน-วะ-ราหญิงผู้ให้สิ่งประเสริฐ,หญิงผู้ให้พร
กัญญรัศม์กัน-ยะ-รัดหญิงผู้มีรัศมี , ผู้มีรัศมีความงาม
กัญญ์ณฎากุญช์กัน-นะ-ดา-กุนหญิงผู้มีความรู้เรื่องงาช้าง
กัญญ์อิฏฐากัน-ยะ-อิด-ถาหญิงผู้น่ารัก
อรศศิพัชร์ออน-สะ-สิ-พัดหญิงผู้คุณค่าดุจเพชรของพระจันทร์
กัญญ์ณภัฎฐ์กัน-นะ-พัดหญิงที่เป็นทหาร หญิงผู้เลี้ยงดู
กัลยพรมกัน-ยะ-พมหญิงที่มีแต่ความสุข
กัลยพรหมกัน-ยะ-พมหญิงที่ประเสริฐ
ณฐอรนะ-ถะ-ออนหญิงงามที่เป็นนักปราชญ์
ศิริโสภาวรรณสิ-หริ-โส-พา-วันหญิงงามที่มีผิวพรรณสวยงาม
สุวรรณ์หงษ์สุ-วัน-หงหงส์ทอง
กัญญ์กรณัฏฐ์กัน-กอ-ระ-นัดสาวน้อยผู้มีแสงแห่งนักปราชญ์
สร้อยสุวรรณ์ซ่อย-สุ-วันสร้อยทอง
ณัฏฐกัญญานัด-ถะ-กัน-ยาสตรีผู้เป็นนักปราชญ์
กงศรกง-สอนสตรีผู้มีศร
ปุญชรัศมิ์ปุ-ยด-รัดสตรีผู้มีรัศมีเปล่งปลั่ง
กัญสิร์ยากัน-ยะ-สิ-ยาสตรีผู้มีความเป็นเลิศ
พัฐสิยาพัด-สิ-ยาสตรีผู้มีความสามารถเป็นเลิศ
พิชญ์ชามาพิด-ชา-มาลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
อัญญ์ชามาอัน-ชา-มาลูกสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
ไอสุรีย์อัย-สุ-รีละอองน้ำของพระอาทิตย์
พรหมภัสสร์พรม-พัดรุ่งเรืองและประเสริฐสูงส่ง
ชื่อมงคล
ชื่อมงคล

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันศุกร์

ชื่อคำอ่านคำแปล
กัญญ์ณัฐณ์กัน-ยะ-นัดนักปราชญ์หญิง
กัญญ์ณัฐฐากัน-ยะ-นัด-ถานักปราชญ์หญิง
เกตุญาดาเกด-ยา-ดานักปราชญ์ผู้เป็นธงชัย
ณัทฐิกานต์นัด-ถิ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ณัฐธิกานต์นัด-ทิ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ณัฐชานันท์นัด-ถะ-ชา-นันนักปราชญ์ผู้เกิดมาเพื่อความยินดี
ธนันณัฏฐ์ทะ-นัน-นัดนักปราชญ์ผู้ร่ำรวยทรัพย์
ณัฐจิมนต์นัด-ถะ-จิ-มนนักปราชญ์ผู้รู้เรื่องเวทมนตร์
ณัฐณิญญานัด-ถะ-นิ-ยะ-ยานักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ธนินณัฏฐ์ทะ-นิน-นัดนักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ปัณชญาณัฏฐ์ปัน-ชะ-ยา-นัดนักปราชญ์ผู้มีความรู้ทางค้าขาย(หรือทางทรัพย์)
พิชญ์นันท์พิด-ชะ-นันนักปราชญ์ผู้มีความรื่นเริง
จิณณ์ณัฏฐีจิน-นัด-ถีนักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
กันตาณัฏฐ์กัน-ตา-นัดนักปราชญ์ผู้น่ารัก
ณัฐณิชชญานัด-นิด-ชะ-ยานักปราชญ์ที่ได้รับชัยชนะที่บริสุทธิ์
ปัญญ์ธิษาปัน-ทิ-สานักปราชญ์ที่มีปัญญาและความรู้รอบ
ณัฐติกาญจน์นัด-ติ-กานนักปราชญ์ที่มีค่าดุจทอง
ณัฏฐณิชชานัด-ถะ-นิด-ชานักปราชญ์ที่มีความเฉลียวฉลาด
จิณณพิฐจิน-นะ-พิดนักปราชญ์ที่ประพฤติดีแล้ว
ชมพูนุชคุณาชม-พู-นุด-คุ-นาทองเนื้อบริสุทธิ์อันประเสริฐ, ผู้ประเสริฐดุจดั่งทองเนื้อบริสุทธิ์
คำปุ่นคัม-ปุ่นทองคำเนื้อดีบริสุทธิ์
กาญจณีกาน-จะ-นีทอง
พิมพ์ธนัญพิม-ทะ-นันต้นแบบแห่งทรัพย์
ธัญญาพิมพ์ทัน-ยา-พิมต้นแบบของผู้มีโชค
พิมพ์สุภัคพิม-สุ-พักต้นแบบของความโชคดี
บุตษบงบุด-สะ-บงดอกไม้
กชกาญกด-ชะ-กานดอกบัวที่มีค่าดั่งทองคำ
กนกบงกชกะ-หนก-บง-กดดอกบัวทองคำ
พิมพ์นภัสพิม-นะ-พัดงดงามดั่งท้องฟ้า
ณัฏฐ์พัณณีนัด-พัน-นีคำอธิบายของนักปราชญ์, คำพรรณาของนักปราชญ์
ณัฏฐพิชานัด-ถะ-พิ-ชาความรู้ของนักปราชญ์
มนสิชามน-สิ-ชาความรัก,ผู้เกิดความดีในหัวใจ
ธัญญนันท์ทัน-ยะ-นันความยินดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภแสงเดือนสุบ-พะ-แสง-เดือนความงามของแสงเดือน
อัญธิกาอัน-ทิ-กากลางคืน, เวลาค่ำ
เขมพิชาเขม-พิ-ชาผู้มีความรู้และมีความสุขกายสบายใจ
กัญจน์ธนัญญากัน-จะ-ทะ-นัน-ยาผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์และทองคำ
ฐิติ์ณัฏฐิญาถิ-นัด-ถิ-ยาผู้มีความรู้อันมั่นคงดุจนักปราชญ์, ผู้มีความรู้ดังปราชญ์เป็นที่ตั้ง
นันท์ชญาน์นัน-ชะ-ยาผู้มีความรู้ที่น่ายินดี
ศิฏณัฐชญาสิด-นัด-ชะ-ยาผู้มีความรู้ดุจนักปราชญ์อันยอดเยี่ยม
อินทุชญาอิน-ทุด-ชะ-ยาผู้มีความรู้งามดังดวงจันทร์
ชุติญาภัคชุ-ติ-ยา-พักผู้มีความรุ่งเรืองเป็นอุดมโชคด้วยภูมิแห่งความรู้
ปิ่นปินันท์ปิ่น-ปิ-นันผู้มีความรื่นเริงในปิ่น
นันธนันท์นัน-ทะ-นันผู้มีความรื่นเริงในทรัพย์
พิชญ์สุกานต์พิด-สุ-กานผู้มีความรักดีดุจนักปราชญ์
ธนัชชานันท์ทะ-นัด-ชา-นันผู้มีความยินดีในการเกิดมามีทรัพย์
นันธิญาน์นัน-ทิ-ยาผู้มีความผาสุขด้วยภูมิความรู้
กัญจน์นิพิฐกัน-จะ-นิ-พิดผู้มีความตั้งใจมั่นในความมีคุณค่า
ณัฐฎานัด-ถะ-ดาผู้มีความฉลาด
พิชญาน์มญชุ์พิ-ชะ-ยา-มนผู้มีความงามในความรอบรู้
จิตธนากานต์จิด-ทะ-นา-กานผู้มีความคิดที่สนใจในทรัพย์

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันเสาร์

ชื่อคำอ่านคำแปล
กนต์ระพีกน-ระ-พีพระอาทิตย์ที่น่ารัก,อาทิตย์ที่งดงาม
กัลยนนต์กัน-ยะ-นนผู้ไม่สิ้นสุดในความเป็นหญิงงาม
กฤตตรีกริด-ตรีผู้ได้กระทำ 3 ประการ
ศุภธนิศร์สุบ-พะ-ทะ-นิดผู้เป็นใหญ่ดัวทรัพย์อันเป็นมงคล
ทิพย์ชรินทร์ทิบ-พะ-รินผู้เป็นใหญ่ของเทวดา
กันต์กานต์กัน-กานผู้เป็นที่รักและน่าพึงพอใจ
รวีกานต์ระ-วี-กานผู้เป็นที่รักดั่งตะวัน
ปริยาปะ-ริ-ยาผู้เป็นที่รัก
พิมพ์สุชาพิม-สุ-ชาผู้เป็นต้นแบบของการมีชาติกำเนิดที่ดี
อัยยรัตน์อัย-ยะ-รัดผู้เป็นดวงแก้วอันยิ่งใหญ่
กฤชศตากริด-สะ-ตาผู้เฉียบแหลมนาน
กนกพรรธน์กะ-หนก-พัดผู้เจริญดุจทองคำ
กนิษภรกะ-นิด-พอนผู้เกื้อหนุนน้อง
กฤชกุลชากริด-กุน-ชาผู้เกิดมาในสกุลที่หลักแหลม
นภชานบ-พะ-ชาผู้เกิดจากฟากฟ้า
อารียาพัชญ์อา-รี-ยา-พัดผู้อยู่ในกรอบที่มีความเอื้อเฟื้อ
กรภัสสกอ-ระ-พัดผู้สร้างแสงสว่าง
กฤตศิริกริด-สิ-ริผู้สร้างมิ่งขวัญ
ธนัชญกรทะ-นัด-ยะ-กอนผู้สร้างทรัพย์, ผู้กำเนิดทรัพย์
กฤตตินันท์กริด-ติ-นันผู้สร้างความเพลิดเพลิน
กรพิชญากอน-พิด-ชะ-ยาผู้สร้างความรู้,ผู้เป็นนักปราชญ์
ไรวินทร์รัย-วินผู้ร่ำรวยเงินทอง
ปทิตตาปะ-ทิด-ตาผู้รุ่งเรืองแล้ว, ผู้ส่องแสงแล้ว
กฤชชุดากริด-ชุ-ดาผู้รุ่งเรืองและเฉียบแหลม
เบญญภาเบ็น-ยะ-พาผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา
กนกรตากะ-หนก-ระ-ตาผู้ยินดีในทองคำ
พิชญนันท์พิด-ชะ-ยะ-นันผู้ยินดีในความรอบรู้
พิชชญานันท์พิด-ชะ-ยา-นันผู้ยินดีในความรอบรู้
จินตภักตร์จิน-ตะ-พักผู้มีใบหน้าในจินตนาการณ์
กมลพัชรพรกะ-มน-พัด-ชะ-ระ-พอนผู้มีใจประเสริฐดังเพชร
ธันว์วดีทัน-วะ-ดีผู้มีโชค
กมนภสรกะ-มน-พะ-สอนผู้มีแสงแห่งความงาม
กมลภัสกะ-มน-พัดผู้มีแสงสว่างในหัวใจ
ภาพรพา-พอนผู้มีแสงสว่างแห่งถ้อยคำอวยพร
ปัญจภัสร์ปัน-จะ-พัดผู้มีแสงสว่างทั้ง 5 ประการ
กัญจน์ชุตากัน-จะ-ชุ-ตาผู้มีแสงสว่างดุจทอง
กชภกรกด-พะ-กอนผู้มีแสงรัศมีแห่งดอกบัว
สุธิชาสุ-ทิ-ชาผู้มีเชื้อสายดี ผู้มีตระกูลดี
ชญาวัลย์ชะ-ยา-วันผู้มีเชื้อสายจากผู้มีความรู้
ธัญกมลทัน-กะ-มนผู้มีหัวใจแห่งโชค
กมลจันทร์กะ-มน-จันผู้มีหัวใจงามดุจพระจันทร์
กัญจน์วลัญชญ์กัน-จะ-วะ-ลันผู้มีลักษณะมีคุณค่าดังทองคำ
ชนันท์ภัสส์ชะ-นัน-พัดผู้มีรัศมีแห่งความสุข
วราภัสร์วะ-รา-พัดผู้มีรัศมีอันประเสริฐ

ศาสตร์ในการตั้งชื่อนั้น มีหลักในการตั้งชื่อหลากหลายศาสตร์ หากแม่ ๆ ต้องการตั้งชื่อลูก ชื่อมงคล ผู้หญิง ให้เหมาะกับวัน เวลา และดวงเข้ากับพ่อแม่ ควรจะให้ผู้ที่ชำนาญในการตั้งชื่อ หรือพระตั้งให้ค่ะ แต่ก็อย่าลืมนะคะว่า ชื่อที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือตั้งให้ ก็ถือเป็นคำอวยพรและเป็นมงคลเช่นกันค่ะ ทีมแม่ ABK หวังว่าคุณแม่จะได้ชื่อพร้อมความหมายดี ๆ ที่ถูกใจไปตั้งชื่อให้ลูกนะคะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ทำบุญตามวันเกิด เสริมดวงให้ลูก ถูกวิธี ดีตลอดปี

ทรงผม สีผมตามวันเกิด เสริมดวง เสริมราศี หนุนนำทรัพย์!

212 ชื่อเพราะๆ ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย เป็นมงคล เน้นเสริมดวงอุปถัมภ์

300+ ชื่อผู้ชาย ความหมายดี ปี 2021-2022 ตามวันเกิด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.79hora.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up