ชื่อมงคล ผู้หญิง

300+ ชื่อมงคล ผู้หญิง ตามวันเกิดพร้อมความหมายดี ๆ

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อมงคล ผู้หญิง
ชื่อมงคล ผู้หญิง

แม่ท้องที่กำลังมองหา ชื่อมงคล ผู้หญิง ให้ลูกสาวที่กำลังจะเกิดมาเร็ว ๆ นี้ ทีมแม่ ABK ขอเสนอชื่อเพราะ ๆ เหมาะสำหรับลูกสาว พร้อมความหมายดี ๆ มาให้ได้เลือกกันแบบจุก ๆ

300+ ชื่อมงคล ผู้หญิง ตามวันเกิดพร้อมความหมายดี ๆ

ตามคำโบราณที่ว่า “ชื่อดีเป็นศรีแก่ตัว” แม่ ๆ ทุกคนคงจะเคยได้ยินคำคำนี้กันมาก่อนใช่ไหมล่ะคะ และการเชื่อคำโบราณนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร เพราะเชื่อว่าแม่ทุกคนก็อยากจะตั้งชื่อดี ๆ ให้กับลูกของตนอยู่แล้ว ศาสตร์การตั้งชื่อมงคลนั้นมีมานานแล้ว การใช้ชื่อที่ดีก็เหมือนการที่เราได้รับสิ่งที่เป็นมงคลติดตัวไปตลอดชีวิต โดยนำเอาพลังของดวงดาวที่ดีมาใช้ในการตั้งชื่อ ก็จะช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคล ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ ดังนั้นคงจะเป็นการดีกว่า หากนำความเชื่อเรื่องการใช้ ชื่อมงคล มาใช้ปูทางและเตรียมการไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตกันตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตค่ะ โดยหลักในการตั้งชื่อนั้น มีหลายหลักสำคัญ ๆ ด้วยกัน ในบทความนี้ จะขอใช้หลักในการตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับวันเกิดของผู้เกิด ดังนี้

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันอาทิตย์

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
อัยยรัตน์ อัย-ยะ-รัด ผู้เป็นดวงแก้วอันยิ่งใหญ่
ภัค พัก ผู้เจริญ
กฤชกุลชา กริด-กุน-ชา ผู้เกิดมาในสกุลที่หลักแหลม
นภชา นบ-พะ-ชา ผู้เกิดจากฟากฟ้า
อารียาพัชญ์ อา-รี-ยา-พัด ผู้อยู่ในกรอบที่มีความเอื้อเฟื้อ
กัณฑ์พัณณี กัน-พัน-นี ผู้อธิบายได้เป็นวรรคเป็นตอน
กันต์พัณณี กัน-พัน-นี ผู้อธิบายอันเป็นที่รัก
ปัณณ์ชนุตม์ ปัน-ชะ-นุด ผู้สูงสุดที่มีความรู้เต็มเปี่ยม
ธนัชญกร ทะ-นัด-ยะ-กอน ผู้สร้างทรัพย์, ผู้กำเนิดทรัพย์
กรพิชญา กอน-พิด-ชะ-ยา ผู้สร้างความรู้,ผู้เป็นนักปราชญ์
ไรวินทร์ รัย-วิน ผู้ร่ำรวยเงินทอง
อัณณ์นิพิท อัน-นิ-พิด ผู้รู้แจ้งด้านตัวหนังสือ
กัณญ กัน ผู้รู้ด้วยหู
กชญาณา กด-ชะ-ยา-นา ผู้รู้ดังดอกบัว
กฤชชุดา กริด-ชุ-ดา ผู้รุ่งเรืองและเฉียบแหลม
เบญญภา เบ็น-ยะ-พา ผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา
กฤชาญาณ กริด-ชา-ยาน ผู้รอบรู้ด้วยความเฉียบแหลม
กนกรตา กะ-หนก-ระ-ตา ผู้ยินดีในทองคำ
พิชญนันท์ พิด-ชะ-ยะ-นัน ผู้ยินดีในความรอบรู้
จินตภักตร์ จิน-ตะ-พัก ผู้มีใบหน้าในจินตนาการณ์
กมลพัชรพร กะ-มน-พัด-ชะ-ระ-พอน ผู้มีใจประเสริฐดังเพชร
ธันว์วดี ทัน-วะ-ดี ผู้มีโชค
กัญจน์ชุตา กัน-จะ-ชุ-ตา ผู้มีแสงสว่างดุจทอง
กชภกร กด-พะ-กอน ผู้มีแสงรัศมีแห่งดอกบัว
กมลนันทวรรณ กะ-มน-นัน-ทะ-วัน ผู้มีเชื้อสายที่น่ายินดีด้วยหัวใจ,ผู้มีใจยินดีในเชื้อสาย
ชญาวัลย์ ชะ-ยา-วัน ผู้มีเชื้อสายจากผู้มีความรู้
ธัญกมล ทัน-กะ-มน ผู้มีหัวใจแห่งโชค
กมลจันทร์ กะ-มน-จัน ผู้มีหัวใจงามดุจพระจันทร์
กณิกณิชภา กะ-นิก-นิด-ชะ-พา ผู้มีรัศมีแห่งความบริสุทธิ์อันละเอียดอ่อน
อรปภา อะ-หรบ-พา ผู้มีรัศมีนางงาม
ปภากร ปะ-พา-กอน ผู้มีรัศมีการสร้าง
กมลพรรณ์ กะ-มน-พัน ผู้มีผิวสวยดังดอกบัว
นิพพิชฌน์ นิ-พะ-พิด ผู้มีปัญญาเข้าใจทะลุปรุโปร่ง, ตรัสรู้
อัณณปิยภา อัน-นะ-ปิ-ยะ-พา ผู้มีประกายความรักดังห้วงน้ำ
กชภภร กด-พะ-พอน ผู้มีดอกบัวเป็นรัศมีค้ำจุน
ฤทียรัตน์ รึ-ที-ยะ-รัด ผู้มีจิตใจดี
พิมพ์กนก พิม-กะ-หนก ผู้มีคุณค่าอันเป็นแบบอย่าง
ชวัลพัชร ชะ-วัน-พัด-ชะ-ระ ผู้มีคุณค่าที่ทอแสงประกาย, เพชรที่ทอประกายแสง
พัชรินทร์ พัด-ชะ-ริน ผู้มีความแข็งแกร่ง
ธัญพัฒน์ ทัน-พัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลอุดมโชค
มันธนันท์ มัน-ทะ-นัน ผู้มีความสุขในทรัพย์
นัยรัตน์ นัย-ยะ-รัด ผู้มีความสำคัญกับดวงแก้ว
กัญจน์ธนัญญา กัน-จะ-ทะ-นัน-ยา ผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์และทองคำ
วรัชญ์กริณญ์ วะ-รัด-กะ-ริน ผู้มีความรู้เรื่องช้างที่รู้สิ่งประเสริฐ
กรันฑณัฏฐา กะ-รัน-ทะ-นัด-ถา ผู้มีความรู้ที่พึงกระทำ
นันท์ชญาน์ นัน-ชะ-ยา ผู้มีความรู้ที่น่ายินดี
อินทุชญา อิน-ทุด-ชะ-ยา ผู้มีความรู้งามดังดวงจันทร์
ปิ่นปินันท์ ปิ่น-ปิ-นัน ผู้มีความรื่นเริงในปิ่น
นันธนันท์ นัน-ทะ-นัน ผู้มีความรื่นเริงในทรัพย์
ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันจันทร์

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
ธัณณ์ชนกศ์ ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
พชรมน พะ-ชะ-ระ-มน ใจเพชร
พัชมน พัด-ชะ-มน ใจที่ถูกทิ้ง ใจที่มีโทษ
จรัสฐนันท์ จะ-หรัด-ถะ-นัน แสงแห่งความรุ่งเรืองอันน่ายินดี
กัญญ์ภัฏฐ์ กัน-ยะ-พัด แปดรัศมีของหญิงสาว ,แสงสว่างทั้งแปดของหญิงสาว
รตนพร ระ-ตะ-นะ-พอน แก้วแสนประเสริฐ
นลรัตน์ นน-รัด แก้วที่เปล่งแสง
พัชชลัยย์ พัด-ชะ-ลัย เพชรใหญ่ในผืนน้ำ
วนัสวรรณ วะ-นัด-สะ-วัน เชื้อสายแห่งป่า
พรรธน์ธนัญ พัด-ทะ-นัน เจริญก้าวหน้าและมีทรัพย์
นวลพรรธน์ นวน-พัน เจริญก้าวหน้าและนุ่มนวล
ภรณ์ธมณพรรณ พอน-ทะ-มน-พัน เครื่องประดับของผู้ที่มีผิวพรรณสวยงาม
ภวมัย พะ-วะ-มัย เกิดแต่พระศิวะ
กรัสลันช์ กะ-หรัด-ลัน เกิดที่ดักปลาไหลของม้าที่เป็นผู้ทำ
ปัณณรัตน์ ปัน-นะ-รัด หนังสือที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
กัญญ์ณรัณ กัน-นะ-รัน หญิงสาวผู้เด่นดังทางความรู้ของตน
กัลยวัญญ์ กัน-ยะ-วัน หญิงสาวผู้รู้แจ้ง
กัญญวรัชญ์ กัน-ยะ-วะ-รัด หญิงสาวผู้รู้สิ่งประเสริฐ
กันย์ชนัญ กัน-ชะ-นัน หญิงสาวผู้รู้จักคน
กันยพัชร กัน-ยะ-พัด หญิงสาวผู้มีคุณค่า
กัญญ์ลภัสสร กัน-ละ-พัด-สอน หญิงสาวดีงามและมีความรุ่งเรืองยิ่ง
กัญญรัศม์ กัน-ยะ-รัด หญิงผู้มีรัศมี , ผู้มีรัศมีความงาม
นงกนก นง-กะ-หนก หญิงผู้มีทองคำ
กัลย์ฐน กัน-ทะ-นะ หญิงผู้มีความงามรองรับ
กัญญ์ณภัฎฐ์ กัน-นะ-พัด หญิงที่เป็นทหาร หญิงผู้เลี้ยงดู
กัลยพรม กัน-ยะ-พม หญิงที่มีแต่ความสุข
กัลยพรหม กัน-ยะ-พม หญิงที่ประเสริฐ
กัญญ์กรณัฏฐ์ กัน-กอ-ระ-นัด สาวน้อยผู้มีแสงแห่งนักปราชญ์
กงศร กง-สอน สตรีผู้มีศร
นรัฐภรณ์ นะ-รัด-พอน สตรีผู้มีความมั่นคงเป็นเครื่องค้ำจุน, สตรีผู้ให้การค้ำจุนแห่งรัฐ
รัตนลักษณ์ รัด-ตะ-นะ-ลัก ลักษณะที่มีค่ายิ่ง
จันทลักษณ์ จัน-ทะ-ลัก ลักษณะของแสงจันทร์
พรหมภัสสร์ พรม-พัด รุ่งเรืองและประเสริฐสูงส่ง
รภัทร ระ-พัด รุ่งเรืองดีงาม
กัญญ์ณรัศม์ กัน-นะ-รัด รัศมีแห่งสาวน้อย
มัณฑวรรณ มัน-ทะ-วัน มีผิวที่มันแวววาว
วรัตม์ฐนัน วะ-รัด-ถะ-นัน มีฐานะมั่นคงประเสริฐยิ่ง
พัชรนันท์ พัด-ชะ-ระ-นัน มีความยินดีดุจเพชร
มนต์หทัย มน-หะ-ทัย มนตร์จากหัวใจ
กชฐนภรณ์ กด-ชะ-ทะ-นะ-พอน พรอันมั่นคงและบริสุทธิ์
ณัทธมนต์ นัด-ทะ-มน ผู้ไร้มลทินที่ให้ความรู้
พลัชธมนต์ พะ-ลัด-ทะ-มน ผู้ไร้มลทินด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์
กัลยนนต์ กัน-ยะ-นน ผู้ไม่สิ้นสุดในความเป็นหญิงงาม
รรรรรร ระ-รัน-รอน ผู้เป็นที่รักของคนทั้ง 6
ธนัตถ์ศรณ์ ทะ-นัด-สอน ผู้เป็นที่พึ่งที่มีความมั่งคั่ง
รัฐสรณ์ รัด-ทะ-สอน ผู้เป็นที่พึ่งของประเทศ

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันอังคาร

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
นันธิญาน์ นัน-ทิ-ยา ผู้มีความผาสุขด้วยภูมิความรู้
ปฐมรัตน์ ปะ-ถม-รัด ผู้มีความประเสริฐเป็นที่หนึ่ง
สุจรรย์จิรา สุ-จัน-จิ-รา ผู้มีความประพฤติดีมานาน
อนันตา อะ-นัน-ตา ผู้มากล้น
ณัฐนิยา นัด-ถะ-นิ-ยา ผู้พึ่งตนดุจนักปราชญ์
นิตดา นิ-ตะ-ดา ผู้ฝึกมาดีมากแล้ว
นัทธ์วนัญ นัด-วะ-นัน ผู้ผูกพันด้วยความรู้แห่งป่า
พัทธ์จินตนี พัด-จิน-ตะ-นี ผู้ผูกพันความคิด
ศศิรินทร์ สะ-สิ-ริน ผู้ประเสริฐในยามกลางคืน
วารินทร์ธร วา-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในสายน้ำ
ปภาภัสสร์ ปะ-พา-พัด ผู้ประเสริฐและรุ่งเรือง
พิมพ์วรัตม์ พิม-วะ-รัด ผู้ประเสริฐสุดที่เป็นแบบอย่าง
รมณภัทร รม-นะ-พัด ผู้ประเสริฐด้วยความสุข
รจนีย์นาฏ รด-จะ-นี-นาด ผู้ประพันธ์นางในละคร
พรรณ์จารีย์ พัน-จา-รี ผู้ประพฤติดีและงดงาม
พรรตน พัน-ตน ผู้ประดุจดวงแก้วอันประเสริฐ
ณัฏฐภรณ์ นัด-ถะ-พอน ผู้ประดับความรอบรู้
จันทร์ณิชา จัน-นิ-ชา ผู้บริสุทธิ์ที่เป็นยอด
พิมพ์พนิต พิม-พะ-นิด ผู้น่ารักเป็นแบบอย่าง
ไอศ์สุนันท์ ไอ-สุ-นัน ผู้น่ารักอันยิ่งใหญ่
เมวรินทร์ เม-วะ-ริน ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ระดับสูงสุด
ปริตา ปะ-ริ-ตา ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง ปกป้องรักษา
ชลญดา ชน-ยะ-ดา ผู้ที่เป็นนักปราชญ์
อาทิติญา อา-ทิ-ติ-ยา ผู้ที่เกิดมาสูงส่งดั่งพระอาทิตย์
ปาณิดา ปา-นิ-ดา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
ณธษา นะ-ทะ-ษา ผู้ทรงไว้ซึ่งความมั่นคงและดีงาม
ธนัทธรณ์ ทะ-นัด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งการให้ทรัพย์
พิชดารัตน์ พิด-ชะ-ดา-รัด ผู้ทรงภูมิความรู้อันประเสริฐ
ประวีร์วัณณ์ ประ-วี-วัน ผู้กล้าหาญในวงศ์ตระกูล
วีรินทร์ทิรา วี-ริน-ทิ-รา ผู้กล้าหาญที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองงดงาม
ธิมา ทิ-มา ปัญญา
ชนัตชญาน์นันท์ ชะ-นัด-ชะ-ยา-นัน ประชาชนผู้ยินดีในความรู้
พัชรสินี พัด-ชะ-ระ-สิ-นี นางแก้ว, นางงามดั่งเพชร
พิสุทธิณี พิ-สุด-ทิ-นี นางผู้หมดจด
มณตา มน-ตา นางงามผู้น่ามอง
ณัฐชานันท์ นัด-ถะ-ชา-นัน นักปราชญ์ผู้เกิดมาเพื่อความยินดี
ธนันณัฏฐ์ ทะ-นัน-นัด นักปราชญ์ผู้ร่ำรวยทรัพย์
ณัฐจิมนต์ นัด-ถะ-จิ-มน นักปราชญ์ผู้รู้เรื่องเวทมนตร์
ณฐรัช นะ-ถะ-รัด นักปราชญ์ผู้มีสมบัติ
ณัฐณิญญา นัด-ถะ-นิ-ยะ-ยา นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฎฐ์วรันธร นัด-วะ-รัน-ทอน นักปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
หทัยรัตณัฏฐ์ หะ-ทัย-รัด-ตะ-นัด นักปราชญ์ที่มีความสุข
ณัฎฐ์ฎาพร นัด-ดา-พอน นักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ
ธีรรัตน์ ที-ระ-รัด ดวงแก้วแห่งนักปราชญ์
พิมพ์นลิน พิม-นะ-ลิน งามดุจบัวที่เป็นแบบอย่าง
มนต์จันทร์ มน-จัน งามดังจันทร์ที่น่าหลงใหล, หลงใหลความงามของดวงจันทร์
ณัฏฐ์พัณณี นัด-พัน-นี คำอธิบายของนักปราชญ์, คำพรรณาของนักปราชญ์
ณัฏฐพิชา นัด-ถะ-พิ-ชา ความรู้ของนักปราชญ์
มนสิชา มน-สิ-ชา ความรัก,ผู้เกิดความดีในหัวใจ
ฐิรญาดา ถิ-ระ-ยา-ดา การดำรงอยู่ของปราชญ์
ตั้งชื่อลูกผู้หญิง
ตั้งชื่อลูกผู้หญิง

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันพุธ

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
ฤทียรัตน์ รึ-ที-ยะ-รัด ผู้มีจิตใจดี
พิมพ์กนก พิม-กะ-หนก ผู้มีคุณค่าอันเป็นแบบอย่าง
สกุลรัตน์ สะ-กุน-รัด ผู้มีคุณค่าของเชื้อสาย
มันธนันท์ มัน-ทะ-นัน ผู้มีความสุขในทรัพย์
ศุขฤทัย สุก-รึ-ทัย ผู้มีความสุขใจ
ภัสรนันทน์ พัด-สะ-ระ-นัน ผู้มีความสุขและความผ่องใส
ศกุนต์นันท์ สะ-กุน-นัน ผู้มีความสุขดังนก
นัยรัตน์ นัย-ยะ-รัด ผู้มีความสำคัญกับดวงแก้ว
กรันฑณัฏฐา กะ-รัน-ทะ-นัด-ถา ผู้มีความรู้ที่พึงกระทำ
พรหมภัสสร พรม-พัด-สอน ผู้มีความรุ่งเรืองบริสุทธิ์ยิ่ง
ปิ่นปินันท์ ปิ่น-ปิ-นัน ผู้มีความรื่นเริงในปิ่น
นันธนันท์ นัน-ทะ-นัน ผู้มีความรื่นเริงในทรัพย์
ดาวรดา ดาว-ระ-ดา ผู้มีความยินดีในดวงดาว
กันตยนันท์ กัน-ตะ-ยะ-นัน ผู้มีความยินดีและเป็นสุข
ปฐมรัตน์ ปะ-ถม-รัด ผู้มีความประเสริฐเป็นที่หนึ่ง
กฤตษมา กริด-สะ-มา ผู้มีการกระทำที่อ่อนน้อม
วิกาดา วิ-กา-ดา ผู้มากับดวงดาว
อนันตา อะ-นัน-ตา ผู้มากล้น
ณัฐนิยา นัด-ถะ-นิ-ยา ผู้พึ่งตนดุจนักปราชญ์
กษมดรัณ กะ-สะ-มะ-ดะ-รัน ผู้พาข้ามผ่านพ้นที่มีความอดทน
นิตดา นิ-ตะ-ดา ผู้ฝึกมาดีมากแล้ว
ศศิรินทร์ สะ-สิ-ริน ผู้ประเสริฐในยามกลางคืน
วารินทร์ธร วา-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในสายน้ำ
ปภาภัสสร์ ปะ-พา-พัด ผู้ประเสริฐและรุ่งเรือง
พิมพ์วรัตม์ พิม-วะ-รัด ผู้ประเสริฐสุดที่เป็นแบบอย่าง
อัครภาพรหม อัก-คะ-ระ-พา-พรม ผู้ประเสริฐที่มีรัศมีเรืองรองเป็นเลิศ
รมณภัทร รม-นะ-พัด ผู้ประเสริฐด้วยความสุข
กัลป์อิษฏาภรณ์ กัน-อิด-สะ-ตา-พอน ผู้ประดับด้วยความน่ารักชั่วอายุโลกประลัย
ณัฏฐภรณ์ นัด-ถะ-พอน ผู้ประดับความรอบรู้
กัลย์ฐปภัส กัน-ทะ-ปะ-พัด ผู้บริสุทธิ์อันมั่นคงดุจหญิงงาม
กฤติฎา กริด-ติ-ดา ผู้น่ารักในการกระทำ
พิมพ์พนิต พิม-พะ-นิด ผู้น่ารักเป็นแบบอย่าง
ไอศ์สุนันท์ ไอ-สุ-นัน ผู้น่ารักอันยิ่งใหญ่
ปริตา ปะ-ริ-ตา ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง ปกป้องรักษา
ปาณิดา ปา-นิ-ดา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
กฤษณ์มนต์ธร กริด-สะ-มน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งมนต์แห่งพระกฤษณะ
ณธษา นะ-ทะ-ษา ผู้ทรงไว้ซึ่งความมั่นคงและดีงาม
ธนัทธรณ์ ทะ-นัด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งการให้ทรัพย์
กมลฑัยห์ กะ-มน-ทัย ผู้ชอบทำความดีจากใจ ,ผู้เผามความชั่วในใจ
กฤษฎิ์ณิฏฐ กริด-สะ-นิด ผู้คงแก่เรียนอันเป็นที่น่าปรารถนา
กฤษณ์ธมนต์ กริด-สะ-ทะ-มน ผู้กำจัดมลทินด้วยสีดำ
ประวีร์วัณณ์ ประ-วี-วัน ผู้กล้าหาญในวงศ์ตระกูล
วีรินทร์ทิรา วี-ริน-ทิ-รา ผู้กล้าหาญที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองงดงาม

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
พรประภัสสร พอน-ประ-พัด-สอน แสงแพรวพราวของคำอวยพร
ปภาภร ปะ-พา-พอน แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ
ณัฏฐ์ชญาภา นัด-ชะ-ยา-พา แสงสว่างแห่งปัญญาของนักปราชญ์
บัวภา บัว-พา แสงสว่างของดอกบัว
อำภา อัม-พา แสงสว่าง, รุ่งเรือง, ผ่องใส
พัชรชารัฎฐิ์ พัด-ชะ-ระ-ชา-รัด แผ่นดินที่มีค่าดังเพชร
กัญญ์ภัฏฐ์ กัน-ยะ-พัด แปดรัศมีของหญิงสาว ,แสงสว่างทั้งแปดของหญิงสาว
อุลา อุ-ลา แกะ
เพราพิลาส เพรา-พิ-ลาด เยื้องกรายน่ามอง
พัชชลัยย์ พัด-ชะ-ลัย เพชรใหญ่ในผืนน้ำ
ศศิพัชร์ สะ-สิ-พัด เพชรพระจันทร์, ผู้มีคุณค่าและงดงาม
พัชร์อัมพร พัด-อัม-พอน เพชรบนท้องฟ้า
สุรัญญ์ฑาห์ สุ-รัน-ทา เทวดาผู้รู้จักการทำความดี
กุมารี กุ-มา-รี เด็กหญิง
อิศราภรณ์ อิ-สะ-รา-พอน เครื่องประดับแห่งความยิ่งใหญ่
อิสรียาภรณ์ อิ-สะ-รี-ยา-พอน เครื่องประดับที่แสดงถึงความเป็นใหญ่
ณัฏฐิยาภรณ์ นัด-ถิ-ยา-พอน เครื่องประดับของนักปราชญ์
อลิชา อะ-ลิ-ชา เกิดจากผึ้ง, เกิดเป็นผึ้ง
วศิภา วะ-สิ-พา อำนาจแห่งแสงสว่าง
กัณสิกา กัน-สิ-กา หูของผู้หญิง
กรรณ กัน หู, ย หรือ ยา
รัศยา รัด-สะ-ยา หนุ่มสาว
อัจฉรียา อัด-ฉะ-รี-ยา หญิงอันมีความเลิศล้ำเหนือผู้อื่น
กัลยวัญญ์ กัน-ยะ-วัน หญิงสาวผู้รู้แจ้ง
กัญญวรัชญ์ กัน-ยะ-วะ-รัด หญิงสาวผู้รู้สิ่งประเสริฐ
กัญญ์ณิสร์ กัน-ยะ-นิด หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านความรู้
อัญญยุพา อัน-ยะ-ยุ-พา หญิงสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
กัญญ์วราฑ์ กัน-วะ-รา หญิงผู้ให้สิ่งประเสริฐ,หญิงผู้ให้พร
กัญญรัศม์ กัน-ยะ-รัด หญิงผู้มีรัศมี , ผู้มีรัศมีความงาม
กัญญ์ณฎากุญช์ กัน-นะ-ดา-กุน หญิงผู้มีความรู้เรื่องงาช้าง
กัญญ์อิฏฐา กัน-ยะ-อิด-ถา หญิงผู้น่ารัก
อรศศิพัชร์ ออน-สะ-สิ-พัด หญิงผู้คุณค่าดุจเพชรของพระจันทร์
กัญญ์ณภัฎฐ์ กัน-นะ-พัด หญิงที่เป็นทหาร หญิงผู้เลี้ยงดู
กัลยพรม กัน-ยะ-พม หญิงที่มีแต่ความสุข
กัลยพรหม กัน-ยะ-พม หญิงที่ประเสริฐ
ณฐอร นะ-ถะ-ออน หญิงงามที่เป็นนักปราชญ์
ศิริโสภาวรรณ สิ-หริ-โส-พา-วัน หญิงงามที่มีผิวพรรณสวยงาม
สุวรรณ์หงษ์ สุ-วัน-หง หงส์ทอง
กัญญ์กรณัฏฐ์ กัน-กอ-ระ-นัด สาวน้อยผู้มีแสงแห่งนักปราชญ์
สร้อยสุวรรณ์ ซ่อย-สุ-วัน สร้อยทอง
ณัฏฐกัญญา นัด-ถะ-กัน-ยา สตรีผู้เป็นนักปราชญ์
กงศร กง-สอน สตรีผู้มีศร
ปุญชรัศมิ์ ปุ-ยด-รัด สตรีผู้มีรัศมีเปล่งปลั่ง
กัญสิร์ยา กัน-ยะ-สิ-ยา สตรีผู้มีความเป็นเลิศ
พัฐสิยา พัด-สิ-ยา สตรีผู้มีความสามารถเป็นเลิศ
พิชญ์ชามา พิด-ชา-มา ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
อัญญ์ชามา อัน-ชา-มา ลูกสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
ไอสุรีย์ อัย-สุ-รี ละอองน้ำของพระอาทิตย์
พรหมภัสสร์ พรม-พัด รุ่งเรืองและประเสริฐสูงส่ง
ชื่อมงคล
ชื่อมงคล

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันศุกร์

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
กัญญ์ณัฐณ์ กัน-ยะ-นัด นักปราชญ์หญิง
กัญญ์ณัฐฐา กัน-ยะ-นัด-ถา นักปราชญ์หญิง
เกตุญาดา เกด-ยา-ดา นักปราชญ์ผู้เป็นธงชัย
ณัทฐิกานต์ นัด-ถิ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ณัฐธิกานต์ นัด-ทิ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ณัฐชานันท์ นัด-ถะ-ชา-นัน นักปราชญ์ผู้เกิดมาเพื่อความยินดี
ธนันณัฏฐ์ ทะ-นัน-นัด นักปราชญ์ผู้ร่ำรวยทรัพย์
ณัฐจิมนต์ นัด-ถะ-จิ-มน นักปราชญ์ผู้รู้เรื่องเวทมนตร์
ณัฐณิญญา นัด-ถะ-นิ-ยะ-ยา นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ธนินณัฏฐ์ ทะ-นิน-นัด นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ปัณชญาณัฏฐ์ ปัน-ชะ-ยา-นัด นักปราชญ์ผู้มีความรู้ทางค้าขาย(หรือทางทรัพย์)
พิชญ์นันท์ พิด-ชะ-นัน นักปราชญ์ผู้มีความรื่นเริง
จิณณ์ณัฏฐี จิน-นัด-ถี นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
กันตาณัฏฐ์ กัน-ตา-นัด นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ณัฐณิชชญา นัด-นิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ที่ได้รับชัยชนะที่บริสุทธิ์
ปัญญ์ธิษา ปัน-ทิ-สา นักปราชญ์ที่มีปัญญาและความรู้รอบ
ณัฐติกาญจน์ นัด-ติ-กาน นักปราชญ์ที่มีค่าดุจทอง
ณัฏฐณิชชา นัด-ถะ-นิด-ชา นักปราชญ์ที่มีความเฉลียวฉลาด
จิณณพิฐ จิน-นะ-พิด นักปราชญ์ที่ประพฤติดีแล้ว
ชมพูนุชคุณา ชม-พู-นุด-คุ-นา ทองเนื้อบริสุทธิ์อันประเสริฐ, ผู้ประเสริฐดุจดั่งทองเนื้อบริสุทธิ์
คำปุ่น คัม-ปุ่น ทองคำเนื้อดีบริสุทธิ์
กาญจณี กาน-จะ-นี ทอง
พิมพ์ธนัญ พิม-ทะ-นัน ต้นแบบแห่งทรัพย์
ธัญญาพิมพ์ ทัน-ยา-พิม ต้นแบบของผู้มีโชค
พิมพ์สุภัค พิม-สุ-พัก ต้นแบบของความโชคดี
บุตษบง บุด-สะ-บง ดอกไม้
กชกาญ กด-ชะ-กาน ดอกบัวที่มีค่าดั่งทองคำ
กนกบงกช กะ-หนก-บง-กด ดอกบัวทองคำ
พิมพ์นภัส พิม-นะ-พัด งดงามดั่งท้องฟ้า
ณัฏฐ์พัณณี นัด-พัน-นี คำอธิบายของนักปราชญ์, คำพรรณาของนักปราชญ์
ณัฏฐพิชา นัด-ถะ-พิ-ชา ความรู้ของนักปราชญ์
มนสิชา มน-สิ-ชา ความรัก,ผู้เกิดความดีในหัวใจ
ธัญญนันท์ ทัน-ยะ-นัน ความยินดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภแสงเดือน สุบ-พะ-แสง-เดือน ความงามของแสงเดือน
อัญธิกา อัน-ทิ-กา กลางคืน, เวลาค่ำ
เขมพิชา เขม-พิ-ชา ผู้มีความรู้และมีความสุขกายสบายใจ
กัญจน์ธนัญญา กัน-จะ-ทะ-นัน-ยา ผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์และทองคำ
ฐิติ์ณัฏฐิญา ถิ-นัด-ถิ-ยา ผู้มีความรู้อันมั่นคงดุจนักปราชญ์, ผู้มีความรู้ดังปราชญ์เป็นที่ตั้ง
นันท์ชญาน์ นัน-ชะ-ยา ผู้มีความรู้ที่น่ายินดี
ศิฏณัฐชญา สิด-นัด-ชะ-ยา ผู้มีความรู้ดุจนักปราชญ์อันยอดเยี่ยม
อินทุชญา อิน-ทุด-ชะ-ยา ผู้มีความรู้งามดังดวงจันทร์
ชุติญาภัค ชุ-ติ-ยา-พัก ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นอุดมโชคด้วยภูมิแห่งความรู้
ปิ่นปินันท์ ปิ่น-ปิ-นัน ผู้มีความรื่นเริงในปิ่น
นันธนันท์ นัน-ทะ-นัน ผู้มีความรื่นเริงในทรัพย์
พิชญ์สุกานต์ พิด-สุ-กาน ผู้มีความรักดีดุจนักปราชญ์
ธนัชชานันท์ ทะ-นัด-ชา-นัน ผู้มีความยินดีในการเกิดมามีทรัพย์
นันธิญาน์ นัน-ทิ-ยา ผู้มีความผาสุขด้วยภูมิความรู้
กัญจน์นิพิฐ กัน-จะ-นิ-พิด ผู้มีความตั้งใจมั่นในความมีคุณค่า
ณัฐฎา นัด-ถะ-ดา ผู้มีความฉลาด
พิชญาน์มญชุ์ พิ-ชะ-ยา-มน ผู้มีความงามในความรอบรู้
จิตธนากานต์ จิด-ทะ-นา-กาน ผู้มีความคิดที่สนใจในทรัพย์

ชื่อมงคล ผู้หญิง ที่เกิดวันเสาร์

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
กนต์ระพี กน-ระ-พี พระอาทิตย์ที่น่ารัก,อาทิตย์ที่งดงาม
กัลยนนต์ กัน-ยะ-นน ผู้ไม่สิ้นสุดในความเป็นหญิงงาม
กฤตตรี กริด-ตรี ผู้ได้กระทำ 3 ประการ
ศุภธนิศร์ สุบ-พะ-ทะ-นิด ผู้เป็นใหญ่ดัวทรัพย์อันเป็นมงคล
ทิพย์ชรินทร์ ทิบ-พะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ของเทวดา
กันต์กานต์ กัน-กาน ผู้เป็นที่รักและน่าพึงพอใจ
รวีกานต์ ระ-วี-กาน ผู้เป็นที่รักดั่งตะวัน
ปริยา ปะ-ริ-ยา ผู้เป็นที่รัก
พิมพ์สุชา พิม-สุ-ชา ผู้เป็นต้นแบบของการมีชาติกำเนิดที่ดี
อัยยรัตน์ อัย-ยะ-รัด ผู้เป็นดวงแก้วอันยิ่งใหญ่
กฤชศตา กริด-สะ-ตา ผู้เฉียบแหลมนาน
กนกพรรธน์ กะ-หนก-พัด ผู้เจริญดุจทองคำ
กนิษภร กะ-นิด-พอน ผู้เกื้อหนุนน้อง
กฤชกุลชา กริด-กุน-ชา ผู้เกิดมาในสกุลที่หลักแหลม
นภชา นบ-พะ-ชา ผู้เกิดจากฟากฟ้า
อารียาพัชญ์ อา-รี-ยา-พัด ผู้อยู่ในกรอบที่มีความเอื้อเฟื้อ
กรภัสส กอ-ระ-พัด ผู้สร้างแสงสว่าง
กฤตศิริ กริด-สิ-ริ ผู้สร้างมิ่งขวัญ
ธนัชญกร ทะ-นัด-ยะ-กอน ผู้สร้างทรัพย์, ผู้กำเนิดทรัพย์
กฤตตินันท์ กริด-ติ-นัน ผู้สร้างความเพลิดเพลิน
กรพิชญา กอน-พิด-ชะ-ยา ผู้สร้างความรู้,ผู้เป็นนักปราชญ์
ไรวินทร์ รัย-วิน ผู้ร่ำรวยเงินทอง
ปทิตตา ปะ-ทิด-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว, ผู้ส่องแสงแล้ว
กฤชชุดา กริด-ชุ-ดา ผู้รุ่งเรืองและเฉียบแหลม
เบญญภา เบ็น-ยะ-พา ผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา
กนกรตา กะ-หนก-ระ-ตา ผู้ยินดีในทองคำ
พิชญนันท์ พิด-ชะ-ยะ-นัน ผู้ยินดีในความรอบรู้
พิชชญานันท์ พิด-ชะ-ยา-นัน ผู้ยินดีในความรอบรู้
จินตภักตร์ จิน-ตะ-พัก ผู้มีใบหน้าในจินตนาการณ์
กมลพัชรพร กะ-มน-พัด-ชะ-ระ-พอน ผู้มีใจประเสริฐดังเพชร
ธันว์วดี ทัน-วะ-ดี ผู้มีโชค
กมนภสร กะ-มน-พะ-สอน ผู้มีแสงแห่งความงาม
กมลภัส กะ-มน-พัด ผู้มีแสงสว่างในหัวใจ
ภาพร พา-พอน ผู้มีแสงสว่างแห่งถ้อยคำอวยพร
ปัญจภัสร์ ปัน-จะ-พัด ผู้มีแสงสว่างทั้ง 5 ประการ
กัญจน์ชุตา กัน-จะ-ชุ-ตา ผู้มีแสงสว่างดุจทอง
กชภกร กด-พะ-กอน ผู้มีแสงรัศมีแห่งดอกบัว
สุธิชา สุ-ทิ-ชา ผู้มีเชื้อสายดี ผู้มีตระกูลดี
ชญาวัลย์ ชะ-ยา-วัน ผู้มีเชื้อสายจากผู้มีความรู้
ธัญกมล ทัน-กะ-มน ผู้มีหัวใจแห่งโชค
กมลจันทร์ กะ-มน-จัน ผู้มีหัวใจงามดุจพระจันทร์
กัญจน์วลัญชญ์ กัน-จะ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะมีคุณค่าดังทองคำ
ชนันท์ภัสส์ ชะ-นัน-พัด ผู้มีรัศมีแห่งความสุข
วราภัสร์ วะ-รา-พัด ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ

ศาสตร์ในการตั้งชื่อนั้น มีหลักในการตั้งชื่อหลากหลายศาสตร์ หากแม่ ๆ ต้องการตั้งชื่อลูก ชื่อมงคล ผู้หญิง ให้เหมาะกับวัน เวลา และดวงเข้ากับพ่อแม่ ควรจะให้ผู้ที่ชำนาญในการตั้งชื่อ หรือพระตั้งให้ค่ะ แต่ก็อย่าลืมนะคะว่า ชื่อที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือตั้งให้ ก็ถือเป็นคำอวยพรและเป็นมงคลเช่นกันค่ะ ทีมแม่ ABK หวังว่าคุณแม่จะได้ชื่อพร้อมความหมายดี ๆ ที่ถูกใจไปตั้งชื่อให้ลูกนะคะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ทำบุญตามวันเกิด เสริมดวงให้ลูก ถูกวิธี ดีตลอดปี

ทรงผม สีผมตามวันเกิด เสริมดวง เสริมราศี หนุนนำทรัพย์!

212 ชื่อเพราะๆ ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย เป็นมงคล เน้นเสริมดวงอุปถัมภ์

300+ ชื่อผู้ชาย ความหมายดี ปี 2021-2022 ตามวันเกิด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.79hora.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up