แบบฝึกหัดภาษาไทย

แบบฝึกหัดภาษาไทย สำหรับอนุบาล-ป.1 ฝึกอ่าน-เขียน เตรียมความพร้อมด้านภาษา

event
แบบฝึกหัดภาษาไทย
แบบฝึกหัดภาษาไทย

ในช่วงวัยอนุบาล เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเด็กจะมีพัฒนาการด้านภาษา การจดจำ และการเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น นี่คือ แบบฝึกหัดภาษาไทย สำหรับช่วยเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา ให้ลูกวัยอนุบาลได้ฝึกอ่าน เขียน รู้จักความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ สร้างการเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง นอกจากบทเรียนที่โรงเรียนแล้ว การให้ลูกได้ฝึกทำใบงานหรือแบบฝึกหัดเป็นประจำและต่อเนื่องจะมีส่วนช่วยให้ลูกเก่งภาษาได้ดีขึ้น

แบบฝึกหัดภาษาไทย สำหรับอนุบาล ฝึกอ่าน-เขียน เตรียมความพร้อม

ฝึกการอ่านภาษาไทยคำศัพท์ที่เด็กควรได้อ่าน

 • ฝึกอ่านคำ สระอะ คลิก
 • ฝึกอ่านคำ สระอา คลิก
 • ฝึกอ่านคำ สระอิ, สระเอ คลิก
 • ฝึกอ่านคำ สระอี, สระใอ คลิก
 • ฝึกอ่านคำ สระอุ, สระอำ คลิก
 • ฝึกอ่านคำ สระอู คลิก

ฝึกการเขียนภาษาไทย

ฝึกการเขียนภาษาไทย

 • แบบฝึกหัดลีลามืออนุบาล คลิก
 • ฝึกคัดลายมือ คำพื้นฐานอนุบาล คลิก
 • ฝึกคัดลายมือ คำพื้นฐาน ป.1 คลิก
 • แบบฝึกหัดคัดลายมือพยัญชนะไทย คลิก
 • ฝึกคัดลายมือตามรอยประ (ระดับประถมต้น)
  ชุดที่ 1
  ชุดที่ 2
 • แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 สระเอีย เอือ ไอ ใอ คลิก
 • แบบฝึกหัดวรรณยุกต์ 4 รูป เขียนวรรณยุกต์ลงในคำศัพท์ให้ถูกต้อง คลิก
 • แบบฝึกหัดอักษรสามหมู่ สูง กลาง ต่ำ คลิก

อยากให้ลูกเก่งภาษา

อยากให้ลูกเก่งภาษา ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้ลูก พ่อแม่ช่วยได้

หากคุณพ่อคุณแม่อยากให้ช่วยให้ลูกได้เก่งภาษามากขึ้น การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาให้ลูกตั้งแต่เล็กทำได้ด้วย

1.ส่งเสริมลูกด้วยการอ่าน

การอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่เล็ก ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรักการอ่านของเด็ก และเป็นวิธีที่ช่วยให้ลูกมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีมากวิธีหนึ่ง การเล่านิทานของคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนลูกได้เรียนภาษาไปในตัวอย่างเป็นธรรมชาติ ที่จะช่วยให้เด็กรู้จักชุดคำศัพท์ใหม่ ๆ มากขึ้น เรียนรู้ความหมายของคำ โครงสร้างประโยค ได้จากหนังสือที่คุณแม่อ่านให้ฟังได้อย่างรวดเร็วขึ้น ด้วยภาษาที่สั้น ๆ เข้าใจง่าย และอ่านซ้ำไปซ้ำมาบ่อยครั้งที่จะทำให้ลูกสามารถจดจำคำศัพท์ต่าง ๆ ได้ฝึกเชื่อมโยงคำศัพท์กับรูปภาพ รวมทั้งการกระตุ้นในการถาม-ตอบ เกี่ยวกับหนังสือที่อ่านอยู่เป็นระยะจะช่วยให้ลูกได้ฝึกคิดวิเคราะห์อีกด้วย

2.พ่อแม่คือตัวอย่างของการพูด

คำพูดจากพ่อแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เด็ก ๆ จะจดจำและนำไปใช้ คุณพ่อคุณแม่ควรใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย ความหมายดี พูดกระชับ และออกเสียงชัดเจน

3.เสียงเพลง

ดนตรีจากเสียงเพลงหลากหลายประเภท และมีเนื้อร้องที่สั้นกระชับ ใช้ถ้อยคำง่าย ๆ มีคำคล้องจอง เมื่อเปิดให้เด็ก ๆ ได้ฟังซ้ำ ๆ ก็จะเกิดการจดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น เช่น เพลงเด็ก เพลงกล่อมเด็ก ฯลฯ ซึ่งเพลงเหล่านี้ลูกสามารถร้องตามได้ง่าย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาได้ดี แถมยังส่งผลให้อารมณ์ดี สนุกสนานอีกด้วย

4.ฝึกทำแบบฝึกหัดหรือใบงาน

นอกจากบทเรียนที่โรงเรียนสอนมาแล้ว การให้ลูกได้ฝึกทำแบบฝึกหัดวันละหน้า 2 หน้าโดยทำทุกวันเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่ลูกได้เรียนมา และเป็นการฝึกฝนให้เด็กเกิดทักษะเพื่อเติมเต็มศักยภาพ ทั้งนี้การจัดหาแบบฝึกหัดควรเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมตามวัย และต้องคำนึงถึงความพร้อม ความต้องการและความสนใจของลูกด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด ที่ส่งผลต่อพัฒนาการและทำให้เด็กไม่สนใจที่จะเรียนรู้ต่อไปได้

ขอบคุณแบบฝึกหัดจาก : www.รักครู.com , www.karn.tvwww.kruupdate.comwww.trainkru.comwww.krupatom.com

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิก : 

แจกฟรี! แบบฝึกหัดอนุบาล 3 กว่า 100+ แผ่น เน้นพัฒนาทักษะการคิด

รวม แบบฝึกหัด ป.1 ดาวน์โหลดฟรี! กว่า 90 ชุด (ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ)

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up