ของเล่น เด็ก 6 ขวบ

ของเล่น เด็ก 6 ขวบ ที่ควรมีติดบ้าน ตัวช่วยเสริมพัฒนาการทั้ง IQ และ EQ

event
ของเล่น เด็ก 6 ขวบ
ของเล่น เด็ก 6 ขวบ

การเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับลูกในแต่ละวัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ของเล่น เด็ก 6 ขวบ ในวัยที่ลูกเข้าโรงเรียน จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเสริมพัฒนาการ กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ สร้างจินตนาการ ผ่านการเล่นต่าง ๆ ได้

การเล่น” ถือว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิตวัยเด็กเลยก็ว่าได้ เพราะลูกมีวัยเด็กครั้งเดียว การเล่นจึงมาคู่กับ “ของเล่น” ที่เป็นสื่อการเรียนรู้ ช่วยสร้างประสบการณ์ที่สนุกและท้าทาย ควบคู่ไปกับการใช้ความคิด ใช้อารมณ์ ใช้พละกำลัง และช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้ลูกผ่านการเล่น

ของเล่น เด็ก 6 ขวบ ตัวช่วยเสริมพัฒนาการทั้ง IQ และ EQ ที่ควรมีติดบ้าน

ของเล่น เด็ก 6 ขวบ

ลูกวัย 6 ขวบ เป็นวัยที่เติบโต มีความรู้ ความเข้าใจได้มากขึ้นกว่าวัยก่อนหน้านี้ ของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยเด็กวันนี้เริ่มแยกเล่นเป็นกลุ่มแบ่งเพศหญิง เพศชาย ชอบงานประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ชอบเล่นในสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ เช่น เกม การทำอาหาร งานศิลปะ ฯลฯ คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกของเล่นเพื่อเสริม IQ และ EQ ให้ลูกได้อย่างเหมาะสม

ของเล่น เด็ก 6 ขวบ ฝึกสมอง เสริม IQ (สมองซีกซ้าย)

IQ หมายถึง ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาในการใช้ทักษะความคิด ความจำ วิเคราะห์ คำนวณ การหาเหตุผล และเชื่อมโยง ของเล่นเสริมความคิดและสติปัญญา อาทิเช่น

 • ชุดสร้างบ้าน สร้างเมือง ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบโครงการ ได้เรียนรู้รูปทรง และการเชื่อมโยงจัดวางรูปแบบรูปทรงแต่ละชิ้นให้เป็นเมือง เป็นรูปร่าง สร้างทักษะคณิตศาสตร์เรื่องความสมดุล

ของเล่น เด็ก 6 ขวบ

 • จิ๊กซอว์ บล็อก เลโก้ ของเล่นตัวท็อปที่ช่วยเสริมพัฒนาการได้ทุกวัย ช่วยให้เด็กมีการพัฒนาเรื่องการมองเห็น สี และความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา โดยสำหรับเด็ก 6 ขวบ สามารถเลือกจำนวนชิ้นที่เยอะขึ้น ประกอบได้หลายรูปแบบมากขึ้น ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ไขปัญหา และมีสมาธิ
 • บอร์ดเกมส์ อาทิเช่น เกมเศรษฐี บิงโก เป็นเกมที่ช่วยให้เด็ก ๆ วัยนี้ได้พัฒนาทักษะความคิด การคำนวณ การวางแผน เสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์

ของเล่นเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เสริม EQ (สมองซีกขวา)

EQ หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถรับรู้และเข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น ของเล่นที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ ช่วยปรับหรือควบคุมอารมณ์ให้พัฒนาดีขึ้นได้ เสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กวัยนี้ เช่น

 • ตุ๊กตา/หุ่นยนต์ ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างจิตนาการของลูกได้เป็นอย่างดี คุณพ่อคุณแม่สามารถฟังเรื่องราวจากการเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์ของลูกที่สะท้อนออกมาผ่านของเล่นเหล่านี้ได้ เพื่อประเมินและรับรู้ความรู้สึกของลูก
 • วาดภาพระบายสี ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เด็กมีสมาธิ มีความมั่นคงทางอารมณ์
 • หนังสือนิทาน ความสนุกที่สอดแทรกไปด้วยความรู้ต่าง ๆ มากมาย ทั้งคำศัพท์ ตัวเลข เสริมทักษะการฟัง อ่าน และจินตนาการจากเรื่องที่พ่อแม่เล่า รวมถึงการทอดแทรกคำสอน ศีลธรรม จริยธรรม ให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับด้วย

สีเทียนปลอดสารพิษ

 • แป้งโดว์หรือดินน้ำมัน ช่วยสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กให้เกิดความแข็งแรง และเสริมสร้างจิตนาการในการปั้นรูปทรงต่าง ๆ ได้อย่างไม่รู้จบ
 • ชุดเครื่องดนตรี เสียงเพลงจะทำให้เด็ก ๆ สนุกสนานเพลิดเพลิน อารมณ์ดี ปลูกฝังทักษะการเล่นดนตรี และต่อยอดความชอบในอนาคตด้วย
 • ชุดบทบาทสมมติ ช่วยทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองและผู้อื่น ช่วยพัฒนาสมอง และกระตุ้นพัฒนาการทำให้เด็กมีไหวพริบที่ดีมากขึ้น รวมทั้งส่งสร้างพัฒนาการด้านสังคมในการเล่นร่วมกับเพื่อน ให้ลูกได้กล้าแสดงออกอีกด้วย

ของเล่น เด็ก 6 ขวบ

ของเล่นเสริมพัฒนาการร่างกาย

นอกจากของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการด้าน IQ และ EQ แล้วของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็กใหญ่ ก็สำคัญต่อการเจริญเติบโตของลูกวัยนี้ไม่น้อย ของเล่นที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย เช่น

ของเล่น เด็ก 6 ขวบ

 • รถจักรยาน ที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัว
 • ลูกบอลขนาดต่าง ๆ ที่เป็นอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เตะฟุตบอล โยนบอลเข้าตะกร้า ช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหว วิ่ง เดิน การเสริมสร้างกล้ามเนื้อและการประสานงานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ

นอกจากการได้เล่นของเล่นจะช่วยพัฒนาการหลายด้านให้กับเจ้าตัวน้อยแล้ว การเล่นร่วมกับผู้อื่นจะทำให้ได้พัฒนาการด้านสังคมด้วย เพราะการเล่นจะทำให้เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อน ฝึกการเข้าสังคมร่วมกับเด็กคนอื่น เรียนรู้ที่จะแบ่งปันของเล่นให้เพื่อน การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวอย่างเต็มที่ เป็นการเตรียมความพร้อมในปรับตัวเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

หากไม่เปิดโอกาสให้ลูกได้เล่นหรือทำกิจกรรมอย่างสมวัยก็จะเป็นการลดโอกาสการเรียนรู้และทำให้การพัฒนาในแต่ละด้านช้ากว่าที่ควร ดังนั้นเรื่องเล่น ๆ ของลูกเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามนะคะ ยิ่งคุณพ่อคุณแม่มีเวลาได้เล่นร่วมกันกับเจ้าตัวเล็กด้วยก็จะช่วยเสริมสร้างความสุขและพัฒนาการดี ๆ ให้กับลูกได้ดีที่สุดด้วย.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : momandbaby.net

อ่านต่อบทความที่น่าสนใจอื่นๆ :

ลูกไม่ได้เป็นเบบี๋อีกต่อไป พัฒนาการ เด็ก 6 ขวบ ที่พ่อแม่ต้องรู้

เลี้ยงลูกวัย 6 ขวบ อย่างไร ? ให้ฉลาดเรียนรู้ เล่นสนุก อารมณ์ดี

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
ของเล่น เด็ก 6 ขวบ
Author Rating
31star1star1stargraygray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up