พัฒนาการ เด็ก 6 ขวบ

ลูกไม่ได้เป็นเบบี๋อีกต่อไป พัฒนาการ เด็ก 6 ขวบ ที่พ่อแม่ต้องรู้

พัฒนาการ เด็ก 6 ขวบ
พัฒนาการ เด็ก 6 ขวบ

พัฒนาการ เด็ก 6 ขวบ ตอนนี้ ลูกเติบโตมากกว่าที่ผ่าน ๆ มา ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้สุด ๆ ทั้งร่างกาย ความคิด ที่พร้อมสำหรับเผชิญโลกใบกว้าง หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจธรรมชาติของลูกวัย 6 ขวบได้ดี และส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกทาง ลูกก็จะเติบโตได้อย่างมั่นคงสำหรับอนาคตข้างหน้า

มาดูกันดีกว่าว่า พัฒนาการ เด็ก 6 ขวบ วัยนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว

พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ ทางด้านร่างกาย

พัฒนาการ เด็ก 6 ขวบ
www.pexels.com

ดูเหมือนว่าพอเข้าสู่อายุ 6 ขวบลูกของเราไม่ใช่เบบี๋อีกต่อไป จากเด็กวัยหัดเดินในสายตาของพ่อแม่ก็เปลี่ยนไปเป็นเด็กวัยประถมที่มีฟันขึ้นครบทุกซี่แล้ว แขน ขา เริ่มยาว สูงขึ้น และค่อย ๆ เติบโตขึ้นทุกวัน พัฒนาการของร่างกายในช่วงนี้เด็กสามารถเติบโตเฉลี่ย 2 ถึง 2.5 นิ้วต่อปี และน้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.8-3 กิโลกรัมต่อปี

เด็ก ๆ ในวัย 6 ขวบเริ่มมีทักษะทางกายภาพที่หลากหลาย เริ่มมีพละกำลังที่แข็งแรง เด็กบางคนแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นเด่นชัด เช่น เตะฟุตบอล ไอซ์สเก็ต ว่ายน้ำ เทควันโด ฯลฯ แต่เนื่องจากเด็กในวัยนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องเรียน การสนับสนุนให้ลูกได้ออกกำลังกายหรือการให้ลูกได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการด้านร่างกายของวัยนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

กล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกวัยนี้พร้อมบังคับให้จับดินสอได้แล้ว ลูกจะมีความชำนาญในการเขียนการวาดรูปมากขึ้น และรูปภาพที่วาดก็ดูเป็นเรื่องราว เข้าใจ และมีตัวหนังสือที่อ่านง่ายขึ้น

ทักษะการประสานของร่างกายในส่วนต่าง ๆ ก็สามารถทำงานได้ดีขึ้น เช่น ใช้กรรไกรตัดกระดาษเป็นรูปทรง การผูกเชือกรองเท้าได้เอง การเดินทรงตัวที่แม่นยำขึ้น

พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ ทางด้านภาษาและสติปัญญา

พัฒนาการ เด็ก 6 ขวบ
www.pexels.com

ช่วงวัย 6 ขวบถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับพัฒนาการด้านภาษาการฟัง พูด อ่าน เขียน มีพัฒนาการได้ดีขึ้นหรือไม่สังเกตได้จากในช่วงวัยนี้

พวกเขารู้เรื่องพอที่จะพูดให้พ่อแม่หรือคนอื่นเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยประโยคที่เรียบง่ายแต่สมบูรณ์ด้วยคำ 5-7 คำ และเข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่พูด ดังนั้นการใช้คำพูดกับลูกจึงควรเป็นคำที่สุภาพ ไม่ใช้คำพูดหยาบคาย เพราะเด็กกำลังมีพฤติกรรมเลียนแบบ พูด เขียน ตามคนใกล้ชิด ซึ่งก็อาจทำให้ติดคำพูดของพ่อแม่ไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนหรือกับคนอื่นได้ และด้วยทักษะการใช้ภาษาที่เพิ่มขึ้นทำให้เด็ก ๆ สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือสิ่งที่พวกเขาคิด การพูดโกหก การโกง และการขโมย อาจจะเกิดขึ้นในวัยนี้ได้เช่นกัน

สำหรับ พัฒนาการ เด็ก 6 ขวบ ด้านทักษะการอ่าน ลูกพอจะอ่านหนังสือเองได้ ซึ่งทำให้ลูกเริ่มหยิบหนังสืออ่านอย่างอิสระ สนุกกับการอ่านนิทานที่ใช้คำง่าย ๆ  และสามารถเล่าโครงเรื่องของนิทานและตัวละครได้ ลูกจะเริ่มสนุกกับการเขียนเรื่องราวโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวเอง คุณพ่อคุณแม่ควรมีสมุดซักเล่มให้ลูกได้ลองเขียนบันทึกอย่างอิสระเพื่อส่งเสริมพัฒนาการความคิดความอ่านของลูกเพิ่มเติม และควรหาเวลาอ่านหนังสือให้ลูกฟัง เพื่อเพิ่มเติมคลังคำศัพท์ และพวกเขาจะสามารถสะกดคำได้มากขึ้น เริ่มเห็นว่าบางคำมีความหมายมากกว่าหนึ่ง  การอ่านออกเขียนได้ในวัยนี้จะนำไปสู่พัฒนาการทางด้านภาษาของลูกที่ดีขึ้นได้

ลูกในวัย 6 ขวบสามารถทำตามคำสั่งสามชุดต่อเนื่องกันได้และรับรู้ความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกและผิด และอาจบอกต่อกับเพื่อนหรือคนอื่นที่คิดว่าไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง เริ่มรู้ลำดับเวลา เช่น เช้า กลางวัน เย็น กลางคืน สามารถบอกเวลาได้ บอกทิศทางได้ เริ่มรู้จักตัวเลขและวิธีคิดมากขึ้น มีความสามารถในการคิดที่ซับซ้อนเริ่ม มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัวและจะเพิ่มความทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ

พัฒนาการ เด็ก 6 ขวบ ทางด้านสังคมและอารณ์

พัฒนาการ เด็ก 6 ขวบ
www.pexels.com

เด็ก 6 ขวบก็คือเด็กที่เพิ่งพ้นวัยอนุบาลก้าวเข้าสู่ชั้นประถม เป็นช่วงวัยที่กำลังปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่สังคมขนาดใหญ่ที่มีพี่ประถมชั้นอื่น ๆ และต้องเจอกับคนที่มีอายุมากกว่าเป็นส่วนใหญ่ ลูกจะรู้สึกตื่นตัวกับสังคมที่แปลกใหม่ทั้งของตัวเองและผู้อื่น

ความสัมพันธ์ในทางสังคมกับเพื่อนและผู้ใหญ่จะมีความซับซ้อนและมีความหมายมากขึ้น เช่น รู้ว่าเด็กผู้ชายมักจะเล่นกับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเล่นกับเด็กผู้หญิง ไม่ทำร้ายความรู้สึกของใครบาง รู้จักปลอบโยนเพื่อน มีการเล่าเรื่องและแสดงออกด้วยอารมณ์ขัน เป็นต้น เพื่อให้เกิดการยอมรับจากคนรอบข้าง สิ่งที่แสดงออกในตอนนี้คือเด็ก ๆ กำลังเรียนรู้ที่จะปรับตัว

ดังนั้นในช่วงวัยนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกให้เรียนรู้วิธีการเข้าสังคม เช่น การพาลูกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เล่นกีฬา และแสดงการเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกได้เห็น เช่น การยืนรอคิว การเล่นกับเพื่อน การมีน้ำใจ ฯลฯ เพื่อให้ลูกเป็นเด็กที่น่ารักในสายตาคนอื่นและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองตามมาด้วย

อ่านต่อ วิธีส่งเสริมพัฒนาการลูก 6 ขวบที่พ่อแม่ต้องรู้  คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
พัฒนาการ เด็ก 6 ขวบ
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up