ระวัง! ลูกเป็นไข้หวัดใหญ่ ระบาดหนัก ช่วงปลายฝนต้นหนาว

ลูกเป็นไข้หวัดใหญ่
ลูกเป็นไข้หวัดใหญ่

ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ กรมควบคุมโรคได้ออกมาเตือนประชาชนและคุณพ่อคุณแม่ให้ระวัง ลูกเป็นไข้หวัดใหญ่ ที่กำลังระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาว หลังมีรายงานตัวเลขผู้ป่วยสูงขึ้นต่อเนื่อง

กรมควบคุมโรคเตือน…ระวัง! ลูกเป็นไข้หวัดใหญ่
ระบาดหนัก ช่วงปลายฝนต้นหนาว

ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและเชื้อไวรัสต่างๆ ซึ่งในเดือนก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยทางรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบบ่อยในประเทศต่างๆ ในช่วงนี้ เพราะเป็นช่วงระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลอยู่แล้ว และไม่ใช่สายพันธ์ใหม่แต่อย่างใด ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับในวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

โดยทางกรมควบคุมโรค กล่าวว่าในประเทศไทยมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อชายแดนอย่างเข้มข้นเช่นเดิม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ดังนี้

1.มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดนที่เข้มแข็ง

2.มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

3.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ

4.มีการประสานงานความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ

ลูกเป็นไข้หวัดใหญ่

ทั้งนี้ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 2 ตุลาคม 2560 พบผู้ป่วย 135,267 ราย เสียชีวิต 35 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือวัยรุ่นตอนปลาย 15-24 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นตอนต้น 10-14 ปี และสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 35-44 ปี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ

  • กรุงเทพมหานคร
  • ระยอง
  • จันทบุรี
  • หนองคาย
  • เชียงใหม่

ตามลำดับ ซึ่งในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้รับรายงานพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 5 เหตุการณ์ในจังหวัดเพชรบุรี ปทุมธานี สงขลา นราธิวาส และเชียงใหม่

ทั้งนี้การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่า มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มีรายงานพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ และมีรายงานผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวและบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น

Good you know “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ” เป็นหนึ่งมาตรการในการทำงานของกรมควบคุมโรค เพื่อการคุ้มครองสุขภาพประชาชนในลักษณะของการคาดการณ์ หรือการทำนายล่วงหน้าเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในรอบปี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เกิดความตระหนัก เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุ การป้องกัน การดูแลสุขภาพ และการรับมือกับสถานการณ์เมื่อเกิดโรค

อ่านต่อ > > 4 มาตรการ ที่กรมควบคุมโรคแนะนำ ให้พ่อแม่ดูแลสุขภาพของตนเองและลูกน้อย” คลิกหน้า 2

อ่านต่อ “บทความดี ๆ น่าสนใจ” คลิก!


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.prachachat.net , www.tnnthailand.com

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

keyboard_arrow_up