7 วิธีสอนลูกให้เป็นคนดีมีคุณค่า

วิธีสอนลูกให้เป็นคนดี มีคุณค่า ในสังคม …ดังสุภาษิตโบราณที่กล่าวว่า คุณค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน แต่ถ้าผลของงานเป็นสิ่งทำลายสังคม และมนุษยชาติ เช่น คนที่เบียดเบียนผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือคนที่ไม่ประกอบสัมมาอาชีวะ บุคคลนั้นจะเรียกได้ว่ามีคุณค่าจริงหรือ?

คุณค่าของคนอยู่ที่ตรงไหน?

พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุว่า ให้บำเพ็ญประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น คุณค่าของคน จึงอยู่ที่การสร้างประโยชน์และความสุข แก่ตนเอง บุพการี และเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก โดยเป็นประโยชน์ ซึ่งมาจากวิธีที่ชอบธรรม ถ้าทำให้พ่อแม่ ญาติมิตร หรือเพื่อนร่วมโลก มีกินมีใช้ ก็ยิ่งทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นไปตามลำดับ

ความดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเองเมื่อใดที่เราลงมือ “กระทำ” ความดีงามนั้นก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราโดยไม่มีใครห้ามได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเผลอตัวเข้าไปยึดถือในความดีของตน เราก็สร้างทุกข์ให้ตัวเองยิ่งยึดมากก็กลายเป็นถือตัวว่าดีกว่าคนอื่นเอาความดีเป็นเครื่องอวดอ้างเพราะมุ่งหวังคำสรรเสริญเยินยอ

วิธีสอนลูกให้เป็นคนดี มีคุณค่า ต่อพ่อแม่และสังคม

วิธีสอนลูกให้เป็นคนดี

ซึ่งบางคนอาจบอกว่าคนที่มีคุณค่านั้นคือ คนที่เก่ง คนที่มีความสามารถ บางคนอาจจะบอกว่าคนที่มีคุณค่าหมายถึงคนดีที่มีคุณธรรมประจำใจ ซึ่งสังคมไทยเราก็สามารถมองหาคนเก่งและมีความสามารถได้ไม่ยาก แต่กลายเป็นการหาคนดีที่มีคุณธรรมนั้นได้ยากยิ่งเหลือเกิน เพราะใครๆต่างก็เห็นแก่ตนเองและทำทุกอย่างเพื่อตนเอง มากกว่าจะประกอบคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ส่วนรวมและประเทศชาติ

การจะเป็นคนดีของสังคม เราต้องรู้จักคุณสมบัติของคนดีในสังคมเสียก่อน ซึ่งเส้นทางสู่การเป็นคนดีสามารถกระทำได้คือ คนดีต้องมีคุณสมบัติการกระทำ 3 ข้อ ดังนี้

1. การกระทำด้วยกายเรียกว่า กายกรรม

กล่าวคือ การกระทำในสิ่งที่ดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจ ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมและ จริยธรรมอันดีงาม กระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม

♥ แนะนำเรื่องควรอ่าน! : Happy Family สอนลูกให้รู้จักทำดีกับพ่อแม่แล้วชีวิตจะเป็นสุข
♥ แนะนำเรื่องควรอ่าน! : ให้ลูกทำดี ไม่ต้องมีสินบน

2. การกระทำด้วยวาจาเรียกว่า วจีกรรม

กล่าวคือ การพูดจาดี มีความ อ่อนหวาน ซื่อตรง พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ ไม่พูดปดหรือพูดหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์แก่ตน

♥ แนะนำเรื่องควรอ่าน! : เติมอาหารสมองให้ลูกในตอนเช้า สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ลูก

3. การกระทำด้วยใจ เรียกว่า มโนกรรม

กล่าวคือ การเป็นผู้มีความคิดด้วย จิตอันบริสุทธิ์ คิดในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ คิดในทางที่สร้างสรรค์ ไม่คิดร้ายแก่ผู้อื่นเพียงเพราะผลประโยชน์

♥ แนะนำเรื่องควรอ่าน! : 12ข้อคิด กับวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นผู้มีปัญญา

และการที่พ่อแม่จะอบรมเลี้ยงดูให้ลูกเป็นคนจิตใจดี มีความประพฤติดีนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องใช้เวลาและความอดทน โดยการเลี้ยงดูให้ลูกเป็นคนดีนั้นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องแม่ด้วยซ้ำไป เพราะเด็กสามารถได้ยินเสียงตั้งแต่อายุ 5 เดือนที่ยังอยู่ในท้องของแม่ ดังนั้นพ่อแม่ควรพูดแต่สิ่งดี ๆ และเรื่องดี ๆให้ลูกฟังตั้งแต่เขาอยู่ในท้อง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกได้ซึมซับคุณธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ ซึ่งจะมีคุณธรรมหรือความดีอะไรบ้างที่พ่อแม่ควรปลูกฝังให้กับลูก ตามไปดูกันค่ะ

อ่านต่อ >> “7 ข้อที่พ่อแม่ควรสอนลูก เพื่อให้ลูกมีคุณค่าในความดี” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up