12ข้อคิด กับวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นผู้มีปัญญา

event

ผู้มีปัญญา …ปัญญา (ปัญญาสิกขา) หนึ่งในการศึกษา 3 ด้านของชีวิต ที่เรียกว่า “ไตรสิกขา” ปัญญา คือ ความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง จิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ในอำนาจกิเลส พ้นทุกข์ พ้นปัญหา

ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย เชื่อแน่ว่าพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นคนเก่งด้วยกันทั้งนั้น โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒน์ เช่นปัจจุบันที่ค่านิยมของสังคมได้นำการสอบแข่งขันคัดเลือก มาเป็นตัวกำหนดความเก่งของเด็กแต่ละคนและเริ่มวัดความเก่งของเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยทีเดียว คนเป็นพ่อเป็นแม่จึงต้องพยายามหาวิถีทางที่จะทำให้ลูกฉลาดขึ้น

โดยทางพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องปัญญา การสอนให้เด็กเป็นคนมีปัญญา คือ การรู้ว่าควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร ควรพูดอะไร ไม่ควรพูดอะไร ควรคิดอะไร ไม่ควรคิดอะไร สอนเด็กให้รู้จักคิด พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต เพราะแท้จริงแล้ว ชีวิตทั้งชีวิตคือการศึกษา ศึกษาและปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม

ผู้มีปัญญา

หากพ่อแม่อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข ต้องการชีวิตที่มีความเจริญ ก็ต้องสอนให้ลูกมีปัญญา ปัญญาจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีจิตสงบ ไม่วอกแวก วุ่นวาย ความสงบจะเกิดขึ้นกับคนที่มีศีล มีความระมัดระวังในการทำ ในการพูด มีความอดทน มีความพากเพียรพยายามในการทำความดี

12 ข้อคิด วิธีเลี้ยงลูกให้เป็น ผู้มีปัญญา

ซึ่งหากจะเลี้ยงลูกให้เป็นผู้มีปัญญา นั้นสิ่งสำคัญต้องเริ่มจากการมีสติ และปัญญาของพ่อแม่ก่อนด้วย เพราะเมื่อพ่อแม่มีสติ ที่ดี ปัญญาก็เกิด สิ่งที่พร่ำสอนลูกออกไปก็จะเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นจริงได้ ทั้งนี้ในเรื่องของการเลี้ยงลูกนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรคุยกับลูกเหมือนคุยกับผู้ใหญ่ 1 คน ตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งวิธีที่ได้ปลูกฝังสิ่งที่มีประโยชน์ต่อลูก เพราะการตั้งต้นได้เร็วมากเท่าไหร่นับว่าจะได้ผลดีมากขึ้น ทั้งนี้คุณ #พศิน อินทรวงค์ ได้ให้ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นผู้มีปัญญาไว้ 12 ข้อเพื่อเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้นำไปใช้ในการเลี้ยงดูลูกให้เป็นผู้มีปัญญา มีจิตสงบ ไม่วอกแวก พร้อมแก้ปัญหาและเผชิญกับโลกภายนอกได้

1. ควรเข้าใจความเป็นมนุษย์ ถ้าพ่อแม่เข้าใจความเป็นมนุษย์ คุณจะเข้าใจได้เองว่า ควรปฏิบัติเช่นไรต่อลูก พ่อแม่ควรทำความเข้าใจจิตใจของตนเองให้มากกว่าสิ่งใด ความรู้สึกต่างๆ ที่มีในตัวท่าน ย่อมมีอยู่ในตัวลูกของท่าน และมีอยู่ในเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วย

2. ความรักกับความกลัวคือเส้นบางๆ บางครั้งความรักของพ่อแม่ก็มาพร้อมความกลัว พ่อแม่คนใดใช้ความรักเลี้ยงลูก ลูกย่อมเป็นตัวของตัวเอง พ่อแม่คนใดใช้ความกลัวเลี้ยงลูก ลูกย่อมเติบโตเป็นทาสสังคมอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้

3. ท่านสอนให้ลูกมีชีวิตเรียบง่าย แต่ท่านกลับซื้อของราคาแพงให้ ท่านสอนให้ลูกไม่แบ่งชั้นวรรณะ แต่ท่านกลับห้ามไม่ให้เขาเล่นกับเพื่อนบ้าน ท่านสอนว่า ความสุขคือสิ่งสำคัญที่สุด ขณะที่ท่านออกคำสั่งให้เขาทำสิ่งที่มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา ช่างน่าสับสนแทนลูกของท่านจริงๆ คำสั่งสอนของพ่อแม่ไม่ใช่คำสั่งสอน การกระทำของพ่อแม่เท่านั้น จะเป็นคำสั่งสอนให้ลูกได้!!!

อ่านต่อ >> ข้อคิดดีๆ กับวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นผู้มีปัญญา” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up