เลี้ยงลูกให้มีความสุข

เลี้ยงลูกให้มีความสุข กับวิธีคิดใหม่เมื่อคุณคิดว่าเป็นพ่อแม่ไม่ดีพอ

Alternative Textaccount_circle
event
เลี้ยงลูกให้มีความสุข
เลี้ยงลูกให้มีความสุข

เลี้ยงลูกให้มีความสุข เลี้ยงแบบไหนในวิถียุควุ่นวายในปัจจุบัน ยังคงหาความสุขในแบบฉบับของตนเองได้ และต้องอย่าลืมความสุขของพ่อแม่ด้วยละ

เลี้ยงลูกให้มีความสุข กับวิธีคิดใหม่เมื่อคุณคิดว่าเป็นพ่อแม่ไม่ดีพอ

งานเลี้ยงลูกนั้น เป็นงานที่เข้าแล้วไม่มีวันออก การเป็นพ่อเป็นแม่ ความรับผิดชอบของพ่อแม่นั้น แทบจะเรียกได้ว่าเราจะเป็นห่วงดูแลลูกของเราไปแทบทุกช่วงชีวิตของเขา ไม่ว่าตอนเด็กที่พ่อแม่จะคอยเป็นห่วงดูแล ส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ สมวัย จนกระทั่งเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น เลือกคู่ครอง ไปจนกระทั่งมีหลาน พ่อแม่ก็จะมีเรื่องให้คอยห่วงคอยกังวลกับลูกไม่เว้นว่าง

เมื่องานพ่อแม่มันหนักเช่นนี้เอง ทำให้พ่อแม่บางคนเกิดความเครียดเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกของครอบครัวตัวเอง เข้าใจไปเสียว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของพ่อแม่ คือ การให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกไปเสียทุกเรื่อง เรียกได้ว่า พยายามกันอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัว “เพอร์เฟค” ตามแบบค่านิยมของสังคม

ครอบครัวคุณภาพ กับ ครอบครัวเพอร์เฟค ต่างกัน!!

ครอบครัวคุณภาพไม่ใช่ครอบครัว “เพอร์เฟค” ไม่มีใครในโลกที่มีครอบครัว “เพอร์เฟค” ทุกครอบครัวล้วนมีจุดเด่นจุดอ่อนในตนเอง แต่ครอบครัวคุณภาพ จะมีการปฏิบัติตัวของพ่อแม่ลูกที่ต่างออกไปจากครอบครัวไม่มีคุณภาพ การยอมรับในสิ่งที่บกพร่อง การพยายามช่วยแก้ไขประคับประคองกันของสมาชิกในครอบครัวต่างหากที่จะทำให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวอย่างแท้จริง แม้มันจะไม่เพอร์เฟค แต่สมาชิกในครอบครัวทุกคนต่างก็มีความสุขที่ได้อยู่ในครอบครัวนี้

เลี้ยงลูกให้มีความสุข
เลี้ยงลูกให้มีความสุข

ใคร ๆ ก็เป็นพ่อแม่ครั้งแรกเสมอ…

แม้ว่าพ่อแม่จะคือ ฮีโร่ในสายตาของลูก เพราะพ่อแม่เป็นแบบอย่างของลูกทุกคน เรามีอำนาจในการตัดสินใจในชีวิตของลูก แม้อาจจะไม่ทั้งหมด แต่ก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตลูกเสมอ นั่นจึงอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เราคิดไปว่า พ่อแม่ต้องเป็นคนที่ถูกต้องเสมอ ไม่เคยผิดพลาด เรามีข้อเท็จจริงบางประการที่มาให้คุณลองนั่งนึกย้อนดูกันถึงบทบาทของพ่อแม่ที่เรากำลังได้รับกันอยู่

 1. พ่อแม่ไม่ใช่ผู้วิเศษ เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง ที่มีความรู้สึก และทำผิดพลาดได้
 2. การเป็นพ่อแม่เป็นสิ่งที่เราเพิ่งเคยทำหน้าที่เป็นครั้งแรก มีหลายอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งเพิ่งเคยทำครั้งแรก แบบไม่มีการซ้อม หนึ่งในนั้น คือ การเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเช่นกัน เราไม่เคยได้ลองเลี้ยงลูกแบบเต็มหน้าที่มาก่อน อาจมีบางคนที่เคยเลี้ยงน้อง แต่ก็ไม่เหมือนกับการเลี้ยงลูกที่เป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบของเราทั้งหมด
 3. เราสามารถปรับปรุง แก้ไขตัวเองให้เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกของเราได้

หากคุณเข้าใจในข้อเท็จจริงต่าง ๆ ข้างต้น คุณจะเรียนรู้ได้ว่า ไม่ใช่ความผิดของคุณเลย หากในชีวิตการเลี้ยงลูกของคุณเกิดข้อติดขัดบางอย่าง เกิดความขัดแย้งกันบางสิ่งในครอบครัว เพราะพ่อแม่เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ที่สามารถทำผิดพลาดได้ แต่เราสามารถแก้ไขมันได้ด้วยเช่นกัน

ครอบครัวเข้มแข็ง

อย่างไรก็ตาม ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในชีวิต ครอบครัวเข้มแข็งมั่นคงสามารถทำให้สมาชิกในครอบครัวก้าวเดินไปได้อย่างมั่นใจ และยังสามารถทำให้ประเทศชาติ สังคมก้าวไปสู่การพัฒนาที่ดีงามอีกด้วย อย่างที่กล่าวกันไปแล้วว่า พ่อแม่ไม่ใช่ผู้ที่ไม่เคยทำผิด เราสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาเพื่อครอบครัวได้เสมอ ดังนั้นเรามาดูคุณสมบัติของความเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งกันดีกว่าว่า เราต้องพัฒนาเพิ่มในด้านใดบ้างที่จะลงตัวทั้งความเป็นครอบครัวคุณภาพ เข้มแข็ง และจิตใจของสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดีด้วยเช่นกัน

ครอบครัวเข้มแข็ง เลี้ยงลูกให้มีความสุข
ครอบครัวเข้มแข็ง เลี้ยงลูกให้มีความสุข

คุณสมบัติของครอบครัวเข้มแข็ง

 1. มีความเชื่อ และความรับผิดชอบต่อการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาสมาชิกครอบครัว
 2. มีจิตชื่นชมต่อสิ่งที่สมาชิกครอบครัวสามารถแสดงออกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม อีกทั้งยังสนับสนุนให้เขากระทำสิ่งนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
 3. มีความพยายามอย่างจริงใจที่จะให้ครอบครัวใช้เวลา และการกระทำสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม
 4. ทุกเหตุผลของครอบครัวจะมีวัตถุประสงค์ และเป็นฐานในการช่วยให้ชีวิตครอบครัวดำเนินต่อไปได้ทั้งในเวลาปกติ และวิกฤติ
 5. มีความรู้สึกประสานสัมพันธ์สอดคล้องกัลสมาชิกครอบครัวในเรื่องค่านิยม การให้ความสำคัญต่อเวลา และการใช้พลังต่อการทำสิ่งที่จะนำครอบครัวไปสู่จุดหมายปลายทาง ความต้องการที่ดีงาม และหน้าที่อันควรปฎิบัติ
 6. มีความสามารถในการสื่อสารกันทางใดทางหนึ่งโดยเน้นให้เกิดปฎิสัมพันธ์ทางบวกต่อกัน และกันระหว่างมวลสมาชิกครอบครัว
 7. มีการแสดงกฎปฎิบัติของครอบครัว ค่านิยม และความเชื่อที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่ความคาดหวังที่กระจ่างชัดเกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งเป็ฯที่ยอมรับ และพึงปรารถนา
 8. เป็นที่รวมอันหลากหลายของยุทธวิธีต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตทั้งยามปกติ และไม่ปกติ
 9. มีความสามารถในการร่วมกิจกรรมแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีไว้เพื่อการประเมินทางเลือกสำหรับใช้ในการตอบสนองความต้องการและเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้
 10. แสดงความสามารถในการเป็นผู้มองโลกด้านดี และเห็นทางบวกในเกือบทุกด้านของชีวิต รวมทั้งมีความสามารถที่จะมองวิกฤติ และปัญหาให้เป็นโอกาสต่อการเรียนรู้และพัฒนา
 11. มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนในบทบาทต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่า และเป็นประโยชน์เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของครอบครัว
 12. มีความสมดุลระหว่างการใช้แหล่งทรัพยากรครอบครัวทั้งภายใน และภายนอกในการดูแลจัดการ และปรับตนให้เข้ากับเหตุการณ์ชีวิตและการวางแผนเพื่ออนาคต
 13. มีการยึดมั่นต่อหลักธรรมของศาสนาในการปฎิบัติตน และการปฎิบัติต่อผู้อื่นในครอบครัว และนอกครอบครัว

คุณสมบัติทั้ง 13 ข้อ ของครอบครัวเข้มแข็งที่กล่าวมานี้ ไม่จำเป็นว่าทุกครอบครัวจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ หากแต่ครอบครัวของคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้บ้าง หรือกำลังพัฒนาคุณสมบัติให้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขึ้นไป ก็นับได้ว่าครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งในระดับหนึ่ง ที่สำคัญคือ คุณสมบัติสำคัญเหล่านี้เมื่อเกิดการรวมตัวเข้าด้วยกันมากเท่าใดแล้ว ความเข้มแข็งของครอบครัวก็จะแสดงให้เห็นปรากฎชัดมากขึ้นเท่านั้น

 

อ่านต่อ >> 6 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุข สุขได้ทั้งครอบครัว คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up